Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turisztikai Desztinációs Menedzsment, mint a Regionális Operatív Programok egyik konstrukciója Szmolinka Zsuzsa Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turisztikai Desztinációs Menedzsment, mint a Regionális Operatív Programok egyik konstrukciója Szmolinka Zsuzsa Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi."— Előadás másolata:

1 Turisztikai Desztinációs Menedzsment, mint a Regionális Operatív Programok egyik konstrukciója Szmolinka Zsuzsa Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Fejlesztési Programiroda

2 A Turisztikai Desztinációs Menedzsment… …egy olyan tevékenység, amelynek célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben (desztinációban).

3 A desztináció… …A desztináció a komplex turisztikai terméket felkínálni képes térség egésze, a kínálat helyszíne. …Területe nem mindig követi a közigazgatási határokat (l. Balaton, Tisza Tisza-tó). …Nagysága a turizmus formájától függően eltérő lehet (Budapest, Hortobágy, Magyarország).

4 Mitől fenntartható egy desztináció? (1) A turizmus szereplői: 1) a turista, 2) a turistáknak nyújtó szervezetek, szolgáltatásokat 3) a fogadó közösség és 4) a természeti természeti-kulturális környezet. Fenntartható, ha nem ütközik a fenti szereplők érdekeivel.

5 Mitől fenntartható egy desztináció? (2) A turizmus olyan menedzselését feltételezi, amely elősegíti hogy a látogatóforgalom fejlődjön, és hatásai a desztináció közösségére, gazdaságára és környezetére egyaránt előnyösek legyenek ma és hosszú távon egyaránt. Tehát: - a turista jusson élményhez és tartózkodásával legyen elégedett, - a desztináció gazdasága fejlődjön, - a turisztikai vállalkozások prosperáljanak; - a közösség és kultúrája gazdagodjon; - a természetes és épített környezet részesüljön megóvásban.

6 Térségi turisztikai menedzser… …egy desztináció turizmus rendszerének tervezését, fejlesztését és működtetését koordináló szakember, aki átfogó ismeretekkel rendelkezik a turizmus rendszeréről és annak irányítási technikáiról. A menedzser a desztináció gazdája.

7 TDMSz – vagyis a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet A TDM modell gyakorlati alkalmazásához elengedhetetlen a TDM szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. A regionális TDM rendszer három szint szintből áll: •helyi szint (település/település csoport), •középső szint (mikro-régió), •regionális szint (régió). Alapegysége a TDM szervezet – a TDMSz.

8 Hogyan fog működni? •A szövetség felállítja a napi feladatokat ellátó munkaszervezetet (non non-profit kft.-t), melynek vezetője a turisztikai menedzser, munkáját a mikro régió turizmusban betöltött szerepétől függően további turisztikai szakemberek segítik. •A munkaszervezet infrastrukturális hátterét az online desztinációs menedzsment rendszer és a back office adja.

9 TDM megjelenése a 2007-2008-as / 2009-2010- es regionális akciótervekben Régió 2007-2008 (M FT) 2009-2010 (M Ft) Projektméret (M Ft) Észak-alföld600 10-35 Észak- magyarország110020005-100 Dél-alföld24950810-50 Közép- magyarország23038810-50 Közép-dunántúl74013105-50 Dél-dunántúl63090020-60 Nyugat-dunántúl2504905-40

10 Támogatható tevékenységek •TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; •TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; •TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; •TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. •Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása

11 HVS és turisztika (1) A HVS jogc í mei (forr á sallok á ci ó val t á mogatott): –V é grehajt á s: 2008. Okt ó bertől •Turisztikai tev é kenys é gek ö szt ö nz é se •Mikrov á llalkoz á sok l é trehoz á sa é s fejleszt é se •A Vid é ki ö r ö ks é g megőrz é se é s fenntarthat ó fejleszt é se •Falumeg ú j í t á sa é s fejleszt é s –Tervezet v é grehajt á s: 2009. I. negyed é vtől •LEADER

12 HVS és turisztika kapcsolódások Ú MVP III. –Lakoss á g < 5000 és n é psűrűs é g < 100 fő / km2 –Turisztikai tev é kenys é gek ö szt ö nz é se é s Ú MFT lehat á rol á s: •Kapcsol ó d á s : ROP-ok, Balaton Z á szl ó shaj ó Program •ROP nem t á mogat: mag á nsz á ll á shelyek, ifj ú s á gi sz á ll á shelyek, szezon á lis agroturizmus, lovas szolg á ltat á sok, hal á szat, term é szeti é s erdei turizmus fejleszt é se, az int é zked é s ter ü leti hat á lya al á tartoz ó telep ü l é seken. •A ROP-ok az agroturizmus kiv é tel é vel t á mogatj á k a kereskedelmi sz á ll á shelynek minős ü lő sz á ll á shelyek é s az azokhoz kapcsol ó d ó idegenforgalmi szolg á ltat á sok fejleszt é s é t. •A ROP-ok t á mogatj á k az ú tic é l-menedzsmenthez, a l á tv á nyoss á gokhoz é s az azokhoz kapcsol ó d ó infrastrukt ú r á hoz, valamint a borvid é kekhez é s a gasztron ó mi á hoz kapcsol ó d ó fejleszt é seket. Ú MVP IV. –Lakoss á g < 10000 fő és n é psűrűs é g < 120 fő / km2 –LEADER jogc í mek: k é pz é s / rendezv é ny / t é rs é gen bel ü li szakmai egy ü ttműk ö d é s / t é rs é gek k ö z ö tti é s nemzetk ö zi egy ü ttműk ö d é s / v á llalkoz á si t í pus ú fejleszt é s / k ö zhaszn ú fejleszt é s / komplex projekt

13 Köszönöm a figyelmüket! Elérhetőségek: Szmolinka Zsuzsa K özponti F ejlesztési P rogram i roda zsuzsa.szmolinka@nfu.gov.hu www.nfu.hu


Letölteni ppt "Turisztikai Desztinációs Menedzsment, mint a Regionális Operatív Programok egyik konstrukciója Szmolinka Zsuzsa Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések