Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ASP – önkormányzati alkalmazások Európai Uniós forrásból Gódor Csaba államigazgatási üzletágigazgató netTeam Magyarország Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ASP – önkormányzati alkalmazások Európai Uniós forrásból Gódor Csaba államigazgatási üzletágigazgató netTeam Magyarország Zrt."— Előadás másolata:

1 ASP – önkormányzati alkalmazások Európai Uniós forrásból Gódor Csaba államigazgatási üzletágigazgató netTeam Magyarország Zrt.

2 Célok Alapvető cél A t á mogat á si konstrukci ó c é lja, hogy a fejleszt é sek eredm é nyek é nt a lakoss á g, illetve az egy é ni v á llalkoz ó k é s v á llalkoz á sok lehető legsz é lesebb k ö re sz á m á ra el é rhetőv é v á ljanak az elektronikus ö nkorm á nyzati szolg á ltat á sok. R é szc é lok Á llampolg á rok é s v á llalkoz á sok ig é nyeihez igazod ó, egys é ges ö nkorm á nyzati e- ü gyint é z é si szolg á ltat á sok megval ó s í t á sa Olyan k ö lts é galap ú á raz á si modellre é p ü lő ASP k ö zpontok kialak í t á sa, amelyek az ö nkorm á nyzatok sz é les k ö r é nek el é rhetőv é teszik az e-k ö zigazgat á si szolg á ltat á sokat Szinergi á k kiakn á z á sa a p á rhuzamosan foly ó k ö zponti e-k ö zigazgat á si fejleszt é sekkel

3 Pályáztatás koncepció ROP Kedvezményezett önkormányzat Vállalja: Minimum alkalmazás portfólió kialakítását Csatlakoztatási (lakosság lefedési) elvárások teljesítését Pályázat ASP központ létrehozására Pályázat tartalma: ASP fejlesztés ASP működtetés Önkormányzati hivatalok csatlakoztatása 7 db Közbeszerzési eljárás ASP központ Előzetes szándéknyilatkozat kell a csatlakozni szándékozó önkormányzatoktól Csatlakozási szerződések Régiós pályázatok az ASP központ kiépítésre Közbeszerzési eljárás a fejlesztésre, üzemeltetésre és csatlakoztatásra az ASP központ kialakítása és önkormányzatok csatlakoztatása

4 Projekt főbb mérföldkövei 1. Igazgatásszervezési modell kialakítása –országosan egységes szakmai alapelvek alapján készül –a tervezett szolgáltatási modellhez és alkalmazás portfolióhoz illeszkedik –választ ad a különböző méretű települések eltérő folyamati igényeire A központ kiépítése/fejlesztése addig nem kezdhető meg, amíg nincs szakmai monitoring által is elfogadott igazgatási modellje az ASP központnak. 2. ASP központ létrehozása kapcsán elvégzendő feladatok –kialakított folyamatok és szolgáltatások szakmai elfogadtatása –rendszerfejlesztés –infrastruktúra kiépítése –szolgáltató központ felállítása 3. Csatlakoztatási feladatok –Helyi igényspecifikáció alapján szükséges testreszabás –Szükségesség és ésszerűség mértékéig a meglévő rendszerek adatainak migrációja –Törzsadatok kezelése –Oktatások biztosítása –Integrációs feladatok elvégzése –Rendszerbevezetés

5 ASP működési modell Kedvezményezett önkormányzat Üzemeltető Fejlesztő ASP központ Csatlakozott önkormányzat szolgáltatási szerződés Üzemeltetési és szolgáltatási háttér szerződés Felügyeleti szervezet Monitoring Csatlakozott önkormányzat

6 Tervezett alkalmazás portfólió 1.Iratkezelő és workflow rendszer 2.Ipari, kereskedelmi igazgatási rendszer 3.Építéshatósági rendszer 4.Adóügyi rendszer 5.Szociális igazgatási rendszer 6.Gazdálkodási rendszer 7.Önkormányzati portál 8.Gyámügyi rendszer 9.Testületi munka támogató rendszer


Letölteni ppt "ASP – önkormányzati alkalmazások Európai Uniós forrásból Gódor Csaba államigazgatási üzletágigazgató netTeam Magyarország Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések