Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Régiók alulnézetből: merre tartanak a hálózatok? Dr. Kaiser Tamás Egyetemi docens Pannon Egyetem, Veszprém.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Régiók alulnézetből: merre tartanak a hálózatok? Dr. Kaiser Tamás Egyetemi docens Pannon Egyetem, Veszprém."— Előadás másolata:

1 Régiók alulnézetből: merre tartanak a hálózatok? Dr. Kaiser Tamás Egyetemi docens Pannon Egyetem, Veszprém

2 Ilyen volt… Megnevezés Kistérségi megbízottak Falugazdász hálózat Vidékfejlesztési menedzserek NFT házhoz jön program képviselői Létrehozó jogszabály 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 44/1991. (III.14.) korm. Rend; 1136/1998 (XII.19.) Korm.határozat Nincs, közvetett FVM rendeletek voltak (a TKH előkészítette a jogszabály- tervezetet) 33/2005. (XII. 27.) TNM rendelet Szakmai irányító szerv ÖTMFVMFVMNFH/NFÜ Felügyeleti, jogi irányító és koordináló szerv ÖTM (TKH) FVM NFH/NFÜ Finanszírozó szerv ÖTMFVM MeH (1999-től 2005-ig FVM) MeH 2006. évi költségvetési forrás 875,6 m. Ft (a TKH működési költségvetési előirányzata) 4 mrd Ft. 300+150 m. Ft. 1 mrd. Ft. Létszám 168 fő +7 fő regionális koordinátor + 42 fő (TKH) 600 fő 205 fő 193 fő Munkavégzé s helye, és formája Kistérségben, távmunkában, Térségi munkavégzés, települési önkormányzatokhoz kötötten Kistérségenként eltérő Kistérségben és a Regionális Fejlesztési Ügynökségben Foglalkoztat ó szerv TKH FM hivatalok Nem szabályozott Regionális Fejlesztési Ügynökség

3 Ilyen lett… ÚMFT Tan á csad ó H á l ó zat Vid é kfejleszt é si Tan á csad ó H á l ó zat Ö nkorm á nyzati é s t é rs é gi Koordin á tor Szakmai ir á ny í t ó szerv NF Ü FVM Ö TM Szerződő (munk á ltat ó ) RF Ü FVM Ö TM Fel ü gyeleti, jogi ir á ny í t ó é s koordin á l ó szerv NF Ü FVM Ö TM Finansz í roz á s (m ó dja) Ú MFT TA Ú MFT TA Ú MVST TA Ö TM k ö lts é gvet é s, Ú MFT TA, Ú MVST TA 2007. é vi tervezett k ö lts é gvet é s ~ 6-700 milli ó Ft L é tsz á m ~ 193 ~ 170

4 És ami közben történt… Komplex többcélú kistérségi társulás Komplex többcélú kistérségi társulás Kistérségi szolgáltató központok? Kistérségi szolgáltató központok? Kistérségi szintű fejlesztéspolitika? Kistérségi szintű fejlesztéspolitika?  Kistérségi munkaszervezetek (KI és KSZI)  „a kistérség gazdaságfejlesztésének motorja”- változatos elképzelések (térségfejlesztési központok, KIK, „RFÜ- végpont”

5 …a hálózatokkal A Területpolitikai Kormányzati Hivatal tündöklése, beolvadása és megszűnése A Területpolitikai Kormányzati Hivatal tündöklése, beolvadása és megszűnése  Országos Fejlesztési és Programiroda (1122/2006 (XII. 13.) Korm. hat.  Regionális koordinátor  ÖTK NFT HJ NFT HJ  ÚMFT TH (15/2006. (XII.25.) MEHVM rendelet Vidékfejlesztési menedzserek Vidékfejlesztési menedzserek  VTH-HVI, HVK, (P)LACS

6 A vidékfejlesztés intézményi háttere Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (HVI-k koordinációja országos szinten; információszolgáltatás és képzés a vidékfejlesztési szereplők számára)  Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat Igazgatóság (HVI-k szakmai koordinációja)       Regionális Fejlesztési Igazgatóság Társadalmi Kapcsolatok (módszertan kidolgozása) Koordinációs Osztály (társadalmi kapcsolatok,reprezentáció) Koordinációs Osztály Koordinációs Osztály (HVI-k operatív ügyintézése) (HVI-k operatív ügyintézése)

7 …az integrált működés kezdetéig Alap: Együttműködési Keret-megállapodás Alap: Együttműködési Keret-megállapodás Fókuszban: KFPI Fókuszban: KFPI  Hol? (TKT, HVI, PMH)  Hogyan? (feladatmegosztás, közös infrastruktúra, kapcsolódások)  Mennyiért? (közös teljesítményindikátorok és ösztönzési rendszer)  Miért is? (eredményesség, hatékonyság, fenntarthatóság- szemléletváltás?)

8 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! kaisert@almos.vein.hu kaisert@almos.vein.hu


Letölteni ppt "Régiók alulnézetből: merre tartanak a hálózatok? Dr. Kaiser Tamás Egyetemi docens Pannon Egyetem, Veszprém."

Hasonló előadás


Google Hirdetések