Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUFOSZ 2012 Márkus Miklós Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUFOSZ 2012 Márkus Miklós Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok."— Előadás másolata:

1 MUFOSZ 2012 Márkus Miklós Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok

2

3 MUNKAHELYI ZAJTÉRKÉP  Előzetes akusztikai tervezés (prevenció/predikció)  Munkahelyi zajtérkép készítése a várható kockázatok becslésére  Nem létező vagy összetett helyzetek modellezése és elemzése  Munkahelyi kockázatok kezelése  Jogszabályi, hatósági és munkavédelmi elvárások teljesítése  Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata és értékelése (66/2005)  Egyéni védőeszközök kiválasztása (munkavédelmi szakértői feladat)  Kockázatértékelés  Intézkedési terv készítés  Hosszú távú zajvédelmi stratégia készítése  Munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezés/méretezés)  Munkahelyi zajtérkép készítése a megoldások modellezésére  Összetett helyzetek és megoldások elemzése

4 MÓDSZEREK  számítással: szoftveres belső téri terjedési modellezéssel  méréssel: műszeres vizsgálatokkal és grafikus ábrázolással Számítás (szoftveres modellezés)Mérés (műszeres vizsgálat)  Célok meghatározása munkavédelem/zajcsökkentés/méretezés tervezés/prevenció/predikció  Vizsgálandó üzemhelyiség kiválasztása  Utózengési idő vizsgálata/becslése  Geometriai paraméterek rögzítése  Egyedi zajforrások/típusok meghatározása  Hangteljesítményszintek vizsgálata/becslése  Szabadtéri és zengőtéri terjedési modellezés  Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata  Kiegészítő referencia mérések végzése  Geometriai paraméterek rögzítése  Munkahelyi zajtérkép készítése  Ellenőrzés

5 A mérési eredményeken alapuló zajtérkép (raszteres)

6 A mérési eredményeken alapuló zajtérkép (isophon)

7 ALKALMAS  mérési eredmények grafikus ábrázolása az alaprajzon  a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti jegyzőkönyv melléklete  az egyenértékű A-hangnyomásszint ábrázolása  a zajforrások üzemszerű működése mellett (egy adott pillanatban!)  munkahelyi kockázatok kezelése  zajexpozíció értékelése rögzített munkahelyek esetén  egyéni védőeszközök kiválasztása  zajos zónák kijelölése és EVE használati területének kijelölése  zajtól védett munkahelyi területek (pihenőhelyek) kijelölése  kockázatértékelés és intézkedési terv készítése  hosszú távú zajvédelmi stratégia készítése

8 ALKALMATLAN  a zaj belső téri terjedésének modellezése és grafikus ábrázolása  előzetes akusztikai tervezés és a várható kockázatok becslése  nem létező vagy összetett helyzetek modellezése és elemzése  változó állapotok, technológia, zajforrások hatásának prognózisa  zajexpozíció elemzése változó vagy mozgó zajforrások esetén  zajexpozíció elemzése több zajforrással dolgozók esetén  munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezés/méretezés)  Megoldás: szoftveres modell  munkahelyi zajtérkép  IMMI zajtérképező szoftverrel

9 Szoftveres belsőtéri zajtérkép (3D modell)

10 Szoftveres belsőtéri zajtérkép (rácsszámítás)

11 BELSŐ TÉRI MODELLEZÉS  a zárt térben kialakuló hangnyomásszintet befolyásolja  hangteljesítményszint  térfogat és belső felület  hangelnyelési tényező  diffúz hangtér  visszavert/zengő hangtér  egyensúlyi állapot  szabadtéri hangtér  közvetlen/gömbhullámú hangtér  együttesen van jelen

12 BELSŐ TÉRI MODELLEZÉS  együttesen érzékelhető:  diffúz (visszavert) hangtér hatása  szabadtéri terjedésű (közvetlen) hangtér hatása  a két hangtér energiatartalma összeadódik:  megjegyzés: a zajtérképező szoftverrel történő modellezés a fenti képlet szerint is elvégezhető, vagyis az elkészített szabadtéri és zengőtéri zajmodellt logaritmikusan összegezzük  a teremállandó függ:  a határoló felületek méretétől  a hangelnyelési tényezőtől (becslés/mérés)

13 SZÜKSÉGES PARAMÉTEREK ForrásadatMeghatározás módjaPontosság Utózengési idő T (s) méréssel0,01 s Geometriai paraméterek r (m) méréssel1 cm Hangteljesítményszintek L AW (dB) hangnyomásszint méréssel és számítással/becsléssel 0,1 dB Azonos típusú zajforrások darabszáma n (db) helyszíni bejárás során tapasztaltak alapján - Hangnyomásszintek L Aeq (dB) hangnyomásszint méréssel0,1 dB

14 Geometriai paraméterek rögzítése

15 HANGTELJESÍTMÉNYSZINT  gyártói adatlap/katalógus alapján  tanúsítvány, típusvizsgálat, stb. szerint  alapvetően A-súlyozott érték  általában sorozatgyártásban forgalmazott berendezések esetén  hangnyomásszint méréssel és szabadtéri terjedési számítással  HA a zajforrás térbeli elhelyezkedése ezt lehetővé teszi  HA a környező zajforrások zajhatása ezt lehetővé teszi  hangnyomásszint méréssel és szabványos számítási eljárással  az MSZ EN ISO 3746:1999 szabvány szerint

16

17 Munkavédelmi alkalmazás (egységes skálázás)

18 Munkavédelmi alkalmazás (határérték skála)

19

20

21

22 A KÉRDÉS

23 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL …nem szól a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

24 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL  MSZ ISO 1996-1:2009 szabvány 3.5. (Impulzív zajforrások) „Jelenleg nem létezik olyan matematikai jellemzés, mely egyértelműen meghatározná az impulzív hang jelenlétét, vagy az impulzív hangokat elkülöníthetné…”  a szabvány szerinti szubjektív kategóriák  nagyenergiájú impulzív hangforrás (robbanás, gránát, bomba)  erősen impulzív hangforrás (fegyvertűz, kalapálás, légkalapács)  szokványos impulzív hangforrások (ajtóbecsapás, foci, kosárlabda) „Az impulzív hangokra vonatkozólag bizonyíték van rá, hogy azonos egyenértékű hangnyomásszintnél az impulzív hangok okozta zajterhelés nagyobb…”

25 MSZ ISO 1996-1:2009 szabvány B függelék

26 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL  meghatározása nem egységes…  egyedi hangenergia-csomagok sorozata  különböző források szerint a szünetek időtartama 35–500 ms  a zaj impulzusossága empirikus eljárásokkal (nem működnek!)  impulzív zaj  a szünetek időtartama > 200 ms  kvázi-impulzusos zaj  a szünetek időtartama < 200 ms  impakt zaj  a zajhatás időtartama < 35 ms

27 A HATÁSOKRÓL Az impulzív zaj az állandó zajhatással összehasonlítva:

28 A HATÁSOKRÓL  nagyenergiájú / erősen impulzív zajok (L pA > 125 dB)  akut akusztikus trauma  légnyomás okozta károsodás  a hangvezető rendszer (középfül) károsodása  a dobhártya maradandóan sérülhet  a hallócsontok maradandóan sérülhetnek  impulzusos zajok  a belső fül károsodása  Szőrsejtek károsodása  Corti-szerv károsodása  membrana basilaris károsodása  mikrotraumatizáció  indokolt a maximális szint vizsgálata

29 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL Gépkarabély időfüggvénye

30 A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet  zajexpozíciós és beavatkozási határértékek  a napi zajexpozíció szintjére: L EX,8h = 87 dB(A)  a legnagyobb hangnyomásszintre: p csúcs [L max ] = 200 Pa [140dB(C)]  nem foglalkozik az impulzusos jellegű zajokkal, csak felhívja a figyelmet…  egyéni hallásvédő eszköz használata mellett  a munkavállalót érő tényleges zajexpozíció (L AM ) számítása: L AM = L Ceq – SNR  az L max nem kerül figyelembe vételre  az impulzusos jelleg nem jelenik meg a tényleges zajterhelésben

31 MHKKB

32 ESETTANULMÁNY  MH Központi Kiképző Bázis Izbég lőtér (Szentendre)  vizsgált tevékenység: lőgyakorlat  általában 100 – 150 fő (a lövészárokban max. 6 fő lő egyszerre)  az alapkiképzés során 6 nap éleslövészet és 8 nap harcászati foglalkozás  éleslövészet AK-63D gépkarabéllyal  egyedi és sorozat lövések leadása célpontra  acélmagvas lőszerrel  elméleti tűzgyorsaság 600 lövés/perc  gyakorlat 93M gyakorló kézigránáttal  kézigránát dobás, majd gépkarabéllyal végrehajtott lövés  a gyakorlógránát elvi működése megegyezik az éles kézigránátokéval

33 ESETTANULMÁNY  vizsgált munkakörök:  lövő állomány  lőgyakorlat- és lövészetvezető  kézigránátdobás foglalkozásvezető  egyéni hallásvédő eszközök: MAX 200 fültok SNR 80% = 27 dB (lőgyakorlat- és lövészet) 3M Earline 30205 füldugó SNR 80% = 36 dB (harcászati foglalkozások)

34 ESETTANULMÁNY Mérési pont / tevékenységMérési időMért hangnyomásszintekSNR jeleleírása t (min:sec) L Aeq (dBA) L Ceq (dBC) L max (dBC)(dB) M1 Lövészárok: lövést végrehajtó, lőgyakorlat vezető 10 lövés egyenként 00:37108,8108,5144,327 M2 Lövészárok: lövést végrehajtó, lőgyakorlat vezető 1 lövés 00:09104,1103,3144,427 M3 Lövészárok: lövést végrehajtó, lőgyakorlat vezető 2 lövés 00:08105,6104,8144,227 M4 Lövészárok: lövést végrehajtó, lőgyakorlat vezető sorozatlövés: 7 lőszer 00:25108,7108,2143,927 M5 Torony előtt: megfigyelő személyzet gépkarabély és pisztoly lőgyakorlat folyamatosan 11:1870,878,7121,527 M6 Torony - lövészárok fél távon: várakozó állomány gépkarabély és pisztoly lőgyakorlat folyamatosan 17:3576,877,7123,227 M7 Lövészárok: kézigránátot dobó, foglalkozásvezető kézigránátdobás és egy lövés egymás után 7-szer 16:0489,899,3145,127

35

36 ESETTANULMÁNY Vizsgálati eredmények:  lőgyakorlat vezető napi zajexpozíciója határérték feletti  az egyéni védőeszköz mindenhol megfelelő???  minden munkakörben az L max határérték feletti! Munkakör Megítélési idő (perc) L EX,8h (dB) L AM (dB) L max (dB) Lövést végrehajtó állomány4808271145 Lőgyakorlat vezető48010376144 Kézigránátdobás foglalkozásvezető4808471145

37 ESETTANULMÁNY Impulzusos jelleg meghatározása:  AK-63D gépkarabéllyal végrehajtott egyedi lövések  egyedi hangenergia-csomagok sorozata  impulzusos: a szünetek időtartama > 200 ms  szubjektív megítélés szerint erősen impulzív zajforrás  AK-63D gépkarabéllyal végrehajtott sorozatlövés  egyedi hangenergia-csomagok sorozata  kvázi-impulzusos: a szünetek időtartama < 200 ms (600 lövés/perc)  szubjektív megítélés szerint erősen impulzív zajforrás  93M gyakorló kézigránáttal végrehajtott gyakorlat  egyszeri zajimpulzus: hanglökés (aperiodikus hanghullám)  dörej: nagy intenzitású hanghatás és légnyomásváltozás együttese  szubjektív megítélés szerint nagyenergiájú impulzív hangforrás

38 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS  nehézségek a kiválasztásnál  a katonák mozognak (pl. szemben a sporttéri lövészettel)  a meglévő védelemmel együtt szükséges alkalmazni (pl. sisak)  biztosítani kell a megfelelő hallást (pl. vezényszavak)  nincs egyértelműen impulzív zajokat csillapító EVE (kiv. Combat Arms)  a rendelet nem alkalmazható  a munkavállalókat érő A-hangnyomásszint minden esetben 80 dB alatti  >>> MSZ EN 458:2005 szabvány B függelék  egyéni védőeszközök csillapításának értékelésére impulzív zajok esetén  kifejezetten a 140 dB feletti C-csúcshangnyomásszint esetén  az EVE megfelelő, ha (L AM és L max ) < ABH

39 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS Impulzusos zajhatások kategorizálása:  1-es típusú:  a legtöbb hangenergia a mély frekvencia tartományban  pl. présgép, robbanóanyag  2-es típusú:  a legtöbb hangenergia a közepes és a magas frekvenciatartomány között  pl. szögbelövő pisztoly, puska, kalapács  3-as típusú:  a legtöbb hangenergia a magas frekvenciatartományban  pl. pisztoly

40 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS

41  tényleges zajexpozíció meghatározása L’ Aeq = L Aeq – d m  L’ Aeq a tényleges dolgozót érő egyenértékű A-hangnyomásszint  L’ eq a mért egyenértékű A-hangnyomásszint  d m módosított csillapítási tényező a HML értékek alapján  tényleges legnagyobb C-hangnyomásszint meghatározása L’ max = L max – d m  L’ max a tényleges legnagyobb C-súlyozott csúcs hangnyomásszint  L max a csúcs időállandóval mért legnagyobb C-hangnyomásszint

42 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS  a módosított csillapítási tényező meghatározása  1-es típusú impulzusos zaj: d m = L - 5  2-es típusú impulzusos zaj: d m = M - 5  3-es típusú impulzusos zaj: d m = H  kézigránátdobás (1-es tip.) foglalkozásvezető (MAX 200 fültok) Tevékenység t (min) L Aeq (dB) L max (dB) H (dB) M (dB) L (dB) d m (dB) L’ Aeq (dB) L’ max (dB) Kézigránátdobás3096,3145,13225151086,3135,1 Alapzaj36070,8121,5----70,8- Munkakör T (min) L AM (dB) L max (dB) L’ Aeq (dB) L’ max (dB) Foglalkozásvezető4807114581135

43 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS  az alkalmazott EVE nem megfelelő!  alacsony frekvenciatartományban jobb csillapítású EVE szükséges  a 3M Earline 30205 típusú füldugó L = 31 dB csillapítással rendelkezik  E.A.R. Combat Arms füldugó alkalmazása  többfunkciós megvalósítás  kifejezetten katonai alkalmazásra  lövéstől származó impulzusos zajok elleni védelem  Saint Louis-i Francia-Német Kutató Intézet vizsgálatai  a kombinált használat (fültok + füldugó) hatékonyabb  a füldugó valóban jól csillapít az alacsony frekvencia tartományban is  a kommunikációs EVE általában alacsonyabb csillapítású 2 kHz felett  de a kombinált használatnál már azonos paraméterek adódnak

44 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS Kombinált csillapítás: Peltor Optime III fültok és Bilsom füldugó

45 KOMPLEX MEGOLDÁS  Akkreditált munkahelyi zajvizsgálat  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti vizsgálat és értékelés  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti értékelés  vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készítése  beavatkozási határértékek szerinti intézkedésekre javaslatok tétele  EVE megfelelőség ellenőrzése SNR módszerrel (pontatlan)  Munkahelyi zajtérkép készítés  céloknak megfelelő szakmailag előre egyeztetett módszerrel  egyedi raszterben és skálázással (a zónák kijelöléséhez) elektronikusan  csatolás a kockázatértékeléshez vagy intézkedési tervhez  Egyéni hallásvédő eszköz kiválasztás  MSZ EN 458:2005 szabvány szerinti részletes elemzés és értékelés  külön munkakörönként és védőeszköz típusonként  speciális (pl. impulzusos) zajforrások figyelembe vétele

46 TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS  munkahelyi zajterhelés vizsgálat  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti vizsgálat és értékelés  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti értékelés  munkahelyi zajtérkép készítés  egyéni hallásvédő eszköz kiválasztás  munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálat  MSZ, OSHA, és NIOSH vizsgálati előírások alapján  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti értékelés  szilárd fázisra történő mintavétel, totál és respirábilis por mintavétel  CO, CO 2, NO, NO 2, O 2, H 2 S, CH 4 és további mintegy 20 féle illékony anyag  komfort és klíma vizsgálat  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint  mesterséges megvilágítás vizsgálat  MSZ EN 12464-1:2003 szabvány alapján

47 TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS EGYÜTTES MEGRENDELÉS ESETÉN:  kevesebb kiszállás  egy alkalommal párhuzamosan mérhetők a különböző feladatok  kevesebb erőforrás  kevesebb vizsgáló munkatárs szükséges a mérésekhez  kevesebb idő szükséges a teljes feladat elvégzéséhez  kevesebb adatfeldolgozás és dokumentálás  egyes jegyzőkönyvekhez hasonló forrásadatok szükségesek  egyes szakterületek/feladatok között lehetnek átfedések  dokumentációk rövidebb idő alatt összeállíthatók  kevesebb költség és idő

48

49

50 Köszönöm a figyelmet! Márkus Miklós markusmiklos@fonor.hu


Letölteni ppt "MUFOSZ 2012 Márkus Miklós Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések