Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A régió, ahol íze van az életnek” „A Dél-Dunántúl érdekérvényesítő képessége az Európai Unió döntéshozatali világában” Pálmai Zsolt regionális képviselő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A régió, ahol íze van az életnek” „A Dél-Dunántúl érdekérvényesítő képessége az Európai Unió döntéshozatali világában” Pálmai Zsolt regionális képviselő."— Előadás másolata:

1 „A régió, ahol íze van az életnek” „A Dél-Dunántúl érdekérvényesítő képessége az Európai Unió döntéshozatali világában” Pálmai Zsolt regionális képviselő Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség „A magyar uniós elnökség és a régiók jövője” konferencia Budapest, 2009. május 22.

2 Az előadás fő témái I.Az európai tagállamok regionális-városi képviseletei – általános bemutatás II.A dél-dunántúli képviselet létrejötte, fő feladatai és partnerei III.Dél-dunántúli érdekérvényesítés az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában

3 I.Az európai tagállamok regionális-városi képviseletei – általános bemutatás

4 Az európai régiók brüsszeli képviseleteinek általános feladatai •információgyűjtés és továbbítás (az EU intézményi struktúráiról, azok működéséről) •pályázati források szerzése •lobbitevékenység, érdekkijárás (képesnek lenni arra, hogy a helyi és regionális álláspontokat az EU döntéshozói számára érthető-képviselhető módon elmagyarázzuk) •hálózatépítés, kapcsolatok ápolása (a Brüsszelben hasonló tevékenységet folytató lobbi-irodák közötti folyamatos kommunikáció) •nemzeti hálózatépítés (azonos tagállamból származó, Brüsszelben dolgozó munkatársak közötti rendszeres kommunikáció) •tanácsadás és segítségnyújtás a helyi-regionális politikusok számára •promóció és prezentáció (helyi/regionális érdekek megfelelő előadása, közvetítése) •képzések és tanulmányutak szervezése

5 Regionális brüsszeli képviseletek prototípusai •Decentralizált és regionalizált, versenyképes gazdaságú országok régióinak képviseletei: nagy személyi állomány, multifunkcionális, központi elhelyezkedésű irodák, szakpolitikai lobbi a régió meghatározó vállalataival együtt (pl. Baden- Württemberg, Rhône-Alpes); •Kisebb kapacitású regionális irodák: pár fős személyzet, információszolgáltatás, projektfejlesztés, rendezvényszervezés, „jelenlét” biztosítása, gyakran a nem hazai partnerrégiókkal egy épületben (pl. Stájerország, Friuli-Venezia-Giulia, Castilla-La Mancha), néha kevésbé frekventált helyen.

6 Hogy csinálják a szomszédaink és az EU12-ek? •Nincsenek regionális képviseletek: Szlovénia, Málta  kicsi, centralizált államok; •Regionális érdekképviseleti szervek (önkormányzati szövetségek) képviseletein keresztül: Ciprus, Litvánia  kicsi, unitárius államok; •„Nemzeti ház”: egy ország régiói egy fedél alatt: Csehország, Szlovákia, Románia, (Magyarország)  unitárius államok, erős nemzeti koordináció és központi forrásfüggés; •„Partnerség háza” partnerrrégiók egy házban: Ausztria, Lengyelország, (Magyarország—Nyugat- Dunántúl)  általában decentralizált államok régiói.

7 Előcsatlakozó nyugat-balkáni államok régiós képviselet-nyitási törekvései •Horvátország: Horvát Régiók Irodája, Isztria, Szlavónia-Baranya Képviselete •Bosznia-Hercegovina: Szarajevó Kanton, Szerb Köztársaság (terv); •Szerbia: Vajdaság (terv). Preferált modell: „partnerség háza”. Következtetés: ha nem vagyunk jelen, lemaradunk.

8 II. A dél-dunántúli képviselet létrejötte, fő feladatai és partnerei

9 A Dél-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének létrejötte •A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 64/2006 (V. 31.) DDRFT számú határozatával hozta létre •Együttműködési Megállapodás és horizontális partnerség a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete (MRBK) és a Dél-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete (Képviselet) között, állandó brüsszeli jelenléttel •2008. január 1-től az MRBK-tól függetlenül működő Képviselet, időszaki brüsszeli jelenléttel az MRBK épületében •2009. január 1-től partnerségben Szlavónia-Baranya RFÜ Brüsszeli Képviseletével, időszaki brüsszeli jelenléttel az európai negyed szívében

10 A Képviselet feladatai  A Képviselet els ő sorban a DDRFT és Ügynöksége brüsszeli képviseletét látja el, összhangban a régió Külkapcsolati Stratégiájával (2004-2009- 2013)  Képviseleti, érdekképviseleti feladatok •az európai szakpolitikai folyamatok közvetítése a regionális szereplők felé •a régió stratégiai fejlesztési célkitűzéseinek képviselete az Európai Intézmények irányában •közvetetten a megyék, megyei jogú városok, kamarák, egyetemek igényeinek képviselete  Szolgáltató feladatok •az európai programok, projektek kialakításához, végrehajtásához segítségnyújtás, partnerek keresése •brüsszeli egyeztetések, tanulmányutak, képzések szervezése •gyakornok/kiutazó munkatárs program  Szakterületi prioritások •regionális politika  bővítés (kiemelten Horvátország) •kutatás és innováció  kultúra-oktatás •logisztika és közlekedés  Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa

11 Átgondolás alatt a Képviselet feladatai - jövőtervezés  „Bels ő regionális ügyek” •A Képviselet feladatainak összeghangolása az Ügynökségen belül futó a főáramú tevékenységekkel (Dél-Dunántúl Operatív Program) •Az Ügynökségen belül a szükséges munkaköri kapcsolatok kialakítása (3 f ő s külkapcsolati csoport versus további szervezeti egységek) •A munka mérhetősége – elnyert eurók vagy kapcsolatok/hálózatok – milyen mutatókkal?  „Küls ő regionális ügyek” •Milyen regionális stratégiák megvalósítását támogassuk? •A Dél-dunántúli régión belüli szakértői hálózat kialakítása, alapvetően építve az onnan delegált Régiók Bizottsága tagokra és Európa Parlamenti képviselőkre •A Képviselet a régiót vagy az Ügynökséget fejlessze? •Ha az el ő bbit, hogyan tudunk igényeket becsatornázni a régióból?  „Európai szintű ügyek” •Milyen szakpolitikákra koncentráljunk? •Stratégiai vagy alkalmi szövetségeket kössünk?

12 A Képviselet brüsszeli partnerei  Európai Intézmények és tagállami állandó képviseletek •Európai Parlament •Európai Bizottság (DG Regio, DG Enlargement, DG Enterprise and Industry, DG Research) •Régiók Bizottsága •A Magyar Köztársaság Állandó Képviselete az Európai Unió mellett  Regionális / tartományi képviseletek •hazai régiók és magyar (köz)testületek brüsszeli képviseletei •Baranya-Szlavónia Képviselete, Horvát Régiók Irodája, Steiermark Büro, Centru Régió Képviselete, Rhône-Alpok Régió Képviselete •V4-ek regionális képviseletei (csehek, szlovákok, lengyelek) •NEEBOR (Keleti Külső Határrégiók Hálózata)

13 A Képviselet dél-dunántúli partnerei  Partnerek különféle ágazatokból •dél-dunántúli megyék, megyei jogú városok és kistérségek •egyetemek, kamarák, regionális munkaügyi szervezet •tanácsadó cégek és üzleti vállalkozások  A kommunikáció és a kapcsolattartás módja •havi rendszerességgel hírlevél a Közösségi Programokról és a Területi Együttműködés Célkitűzés forrásairól •projektfejlesztő találkozók •honlap: www.deldunantul.com/brusszel

14 A Képviselet által „figyelt” támogatási források •ÚMFT és DDOP forrásokkal nem foglakozik a Képviselet •Közösségi Programok (Life-Long Learning Program, Kultúra Program, 7. KTF Program, Versenyképesség és Innováció Program, Európa a Polgárokért Program) •Az Európai Területi Együttműködés forrásai (CENTRAL és SEE Program, INTERREG IVC)

15 III. Dél-dunántúli érdekérvényesítés az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában

16 A Képviselet működésének eddigi eredményei I. Beadott pályázatok, fontosabb programok: •Régiók Bizottsága: A közösségi kohézió előmozdítása: Legjobb gyakorlatok a regionális és helyi szintű kisebbségi jogalkotásban, különös tekintettel a leszakadó térségekre – nyertes pályázat, 60.000 EUR támogatás •Intelligens Energia Európa: „AD PERSONAM” – a városi közlekedés fejlesztése – Pécsi Közlekedési Zrt. – nyertes pályázat, 67.500 EUR támogatás (a PK Zrt. eredetileg javasolt költségvetésének jelentős csökkentése miatt elállni kényszerült a projektben való részvételtől) •INTERREG IVC Program: NutritoNET, NEEBOR (102.629 EUR) projektek •Horvátország EU csatlakozása - konferencia szervezése Brüsszelben – 2007. június •Látógatócsoportok fogadása, tanulmányutak szervezése

17 A Képviselet közeljövőre vonatkozó tervei Projektek, programok előkészítés alatt (indikatív jelleggel): •Kultúra Program: EKF városok egyetemi hálózata – PTE kezdeményezés •Közreműködés az Open Days 2009 Programban, a Dél- Dunántúl megújuló magyar-horvát együttműködésben szerzett kisvállalkozás-fejlesztési tapasztalatainak bemutatása (2009. október) •A Dél-dunántúli régió hozzájárulása a Brüsszelben zajló közmeghallgatásokhoz (területi kohézió, TEN-T), formálódó uniós programokhoz (Duna stratégia) •A Képviselet és a horvát képviselet közös munkatervében foglaltak megvalósítása (közös határmenti problémák, horvát EU csatlakozás, regionális fejlesztési szakpolitika 2014-2020, projektfejlesztés)

18 Regionális érdekérvényesítés – a múlt tanulságai, a jövő tervei  Transzeurópai Közúti Közlekedési Hálózatók (TEN- T): az M6-M56 gyorsforgalmi út TEN-T prioritási projektté tervezett minősítése (2004) félsiker, jelenleg már nem aktuális – megvalósítás alatt áll (2009)  Leszakadó európai területek, azok esélyegyenlőségi kérdéseivel együtt – RéB tanulmány, EP Regi Bizottsági lobbimunka, 2014-2020- as programozási ciklus beavatkozási területe? + a területi kohézióról szóló vita + 2011 magyar elnökség prioritás?  Átalakuló európai programterek: Duna stratégia?  A területi együttműködési programokban szerzett tapasztalatok beépítése az európai/magyar „fősodorba”?

19 A Képviselet elérhetőségei Brüsszelben: Cím: Dél-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete (B-1000 Bruxelles, Rue Monotyer 18/b) Tel.: +32-2-230-66-52 Fax: +32-2-230-27-33 Mobil: +32-484-947-647 E-mail: palmai.zsolt@deldunantul.eu Pécsett: Cím: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (7621 Pécs, Mária u. 3.) Tel.: 72/513-764 Fax: 72/513-768 Mobil: 30/334-7741 E-mail: palmai.zsolt@deldunantul.eu Web: www.deldunantul.eu/bruxelles


Letölteni ppt "„A régió, ahol íze van az életnek” „A Dél-Dunántúl érdekérvényesítő képessége az Európai Unió döntéshozatali világában” Pálmai Zsolt regionális képviselő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések