Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök 2013. június 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök 2013. június 19."— Előadás másolata:

1 LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök 2013. június 19.

2

3 LOSZ

4

5 Az új pályázati lehetőségek 5/15 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) • 4,3 millió lakás • bérlakások aránya (258 000 db )5-7% • lakásszövetkezeti, társasházi lakás (1 247 000 db) 29% • Családi ház, családias, sorház (2 795 000 db) 64-65% Lakásállomány

6

7

8

9

10

11 Rezsiköltség csökkentés területei 1./ 1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat • a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről 2013.01.01-től, folyamatban 2./ 2013.07.01-től kiterjesztés tervezet • A lakossági hulladékszállítás, használati hideg-melegvíz és szennyvízelvezetés, kéményseprés, szennyvízszippantás díjára

12 Rezsiköltség csökkentés célja, elvárása 1.A lakossági jövedelemhelyzetre tekintettel mérsékelni a családi költségvetések terheit 2.A tehercsökkenéssel egyidejűleg a családi megtakarítás ésszerű – energia megtakarítás - irányba terelése 3.Közszolgáltatások igénybevételénél takarékossági elvekre a figyelem ráirányítása 4.A közszolgáltató rendszerben az árképzésnél, az árjóváhagyásnál a non profit elv irányába történő kimozdulás

13 Rezsiköltség csökkentés érvényesítésének módjai • A rezsicsökkentésbe bevont közszolgáltatások és közüzemi szolgáltatások számláiban a 10 %-os csökkenés kötelező megjelenése, időről időre a megtakarítás összegzett értékének kimutatása új számla formátum bevezetése • Lakásszövetkezetek, társasházak havi fenntartási hozzájárulásában (közös költségében) ennek érvényesítése Nem jelenti ez azonban azt, hogy a fenntartási hozzájárulás (közös költség) is 10 %-kal csökken !

14 A/ Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezeteknél, társasházaknál Példa: a lakásszövetkezeti fenntartási havi fizetési kötelezettség (társasháznál ez a közös költség) összege: 12.000.- Ft/hó (ezt a lakók egységesen a lakásuk alapterülete alapján fizetik, közgyűlési határozat szerint, éves kalkuláció, terv alapján. Jelen példában 52 m² legyen a lakás alapterülete, azaz a havi fenntartási díj 230.- Ft/ m²,hó tervezettel került megállapításra, A tagok, tulajdonosok egyénileg fizetik a távfűtési, villamos energia és gázszámláikat, de az épületben, ahol laknak van felvonó és lépcsőház világítás is, amelynek számlája a lakásszövetkezethez (társasházhoz) érkezik. Ennek a villamos energia számlának az összege része, egyik tétele csak a havi fizetési kötelezettségnek és a villamos energia számlák éves összesítése alapján havi bontásban kerülnek a fenntartási hozzájárulásban megjelenítésre.

15 B/ Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezeteknél, társasházaknál Példa szerint legyen a villamos energia épület szintű számla összege 1,3millió Ft/év, az épület fenntartási hozzájárulásának vetítési alapja a m² és az épületben lévő lakások – 165 lakás egyenként 52 m² alapterületű - összes alapterülete 8580 m², így az 1 m²-re eső villamos energia költség 152.- Ft/ m²,év, ennek egy hóra eső összege 12.- Ft/ m², hó A havi fenntartási hozzájárulásban (közös költségben) érvényesíthető rezsiköltség csökkentési mérték: 624.- Ft/ hó

16 C/ Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezeteknél, társasházaknál Akkor és abban az esetben, ha a havi fenntartási hozzájárulást (közös költséget ), annak egyéb összetevői miatt (pl. karbantartás, anyagköltség, gondnokság, munkabérek, szolgáltatások, stb. ) nem kell emelni, akkor az újonnan megállapított havi fenntartási hozzájárulás összege: 12.000.- Ft/hó – 624.- Ft/hó= 11.376.- Ft/hó Ha, pl. az infláció mértékével is indokolt az emelés és ennek nagysága pl. 800.- Ft/hó, akkor az új havi fenntartási hozzájárulás (közös költség) összege: 12.000.- + 800.- =12.800.- Ft/hó – 624.-Ft/hó = 12.176.- Ft/hó

17 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál • A lakásszövetkezeteknél a tagok, nem tag tulajdonosok havonta fenntartási hozzájárulást fizetnek. • Ez két részből tevődik össze: – üzemeltetési és – Felújítási hozzájárulásból Társasházak esetében közös költségről beszélünk (felújítási alapot nem kötelező képezni)

18 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál Az átlagos havi tagi, tulajdonosi hozzájárulás lakásszövetkezeteknél: 2013.03.31. 15.865.- Ft/hó 2003.12.31. 10.500.- Ft/hó társasházaknál: 2013.03.31. 8.840.- Ft/hó 2003.12.31. n.a. A lakásszövetkezetek gazdálkodásáról, építési, fenntartási teljesítményéről kötelező KSH adatszolgáltatás 2003-tól nincs! Társasházakról korábban sem volt. Adatok: LOSZ reprezentatív felmérése szerint

19 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál 2003.12.31-i utolsó adatgyűjtéskor csak lakásszövetkezeti hátralék: (PM Önkormányzati Területfejlesztési Főosztály 2004.XI.hó) 1.278.585e Ft Ma összesített és hiteles adat nem áll rendelkezésre (a 154/1999.(X.22.)sz. Korm. Rendelet 2004.01.01-től hatályon kívül lett helyezve, így csak eseti, saját reprezentatív adatok állnak rendelkezésre) Reprezentatív felmérés adata: 9,2 milliárd Ft 2013.03.31. lakásszövetkezetek, társasházak összesen 1281 lakásszövetkezet: 307e db lakás 30-40.000 (???) társasház: cca. 940e db lakás

20 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál Tárgyévi hátralék alakulása 2008-2012: milliárd Ft/év (2012.12.31-i adat LOSZ felmérés)

21 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál A hátralék nagysága a fenntartási (közös) költségre vetítve 2008-2012: Ft/m²,hó (2012.12.31-i adat LOSZ felmérés) milliárd Ft

22 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál A hátralék nagyságának alakulása a teljes bevételből 2008-2012 : % (2012.12.31-i adat LOSZ felmérés)

23 Kintlévőség, hátralék mérséklésére vonatkozó kormányzati intézkedésekre javaslatok A hátralék növekedés emelkedését kormányzati intézkedésekkel kell mérsékelni: 1A közjegyzői fizetéses meghagyás díját utólag kelljen a megfizetni (díjfeljegyzési jog biztosítása) 2A végrehajtási fázisba került adósság rendezésénél a végrehajtói előleget követően eredményérdekeltségük legyen a bírósági végrehajtóknak 3Az ingatlan jelzálogjog bejegyzési illetékét meg kell szüntetni, vagy radikálisa csökkenteni kell 4A hátralékos eljárásokat gyorsított eljárásként kelljen kezelni, max. 60 napon belül jogerősen fejeződjenek be 5Az ingatlan árverezés jelenlegi gyakorlatát felül kell vizsgálni (helyi adó és érték nyilvántartás igazítása a piaci viszonyokhoz, becsérték felülvizsgálat gyorsítása, adós megkifogásolási jog korlátozása, meghirdetési gyakoriság, stb.) 6A jelzálog jog-végrehajtási jog egyenértékűségének megteremtésével a lakásszövetkezeti, társasházi követelések teljesítését elő kell segíteni 7Az adásvételi szerződéseknél kötelező tartalmi és formai kellékként szerepeljen a lakásszövetkezeti, társasházi tartozás igazolás

24 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése Lakásszövetkezetek, társasházak terhei az elmúlt 2-3 évben olyan jogszabályi előírások következményeként növekedtek, amelyek a lakóépületek állagvédelménél elsődlegesen érdemi változást nem eredményeztek: A/ Nemzetgazdasági Miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelete szerint: • - az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente elvégeztetni. • - az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

25 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése • a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig, • b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig, • c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig, • d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

26 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet következővé teszi 2012. január 1-jétől már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülő és tartósan lakott, vagy bérbe adott épületre is az energetikai tanúsítást.

27 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése • 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról • 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról • 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

28 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése Egy 165 lakásos középmagas, iparosított technológiával épített lakóépület tekintetében a vázolt jogszabályi kötelezettségek az alábbiakat jelentik: • a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálati és a szükséges javítási munkák: 900e – 1.200e Ft • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásának hatása: 650e - 800e Ft • 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítás: 660e – 1.320e Ft Összesen: 2.210e – 3.320e Ft egyszeri ráfordítás

29 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése A fenti, csak a kiemelt kötelezettségeket tartalmazó jogszabályi felsorolás anyagi terhei a rendkívül szükséges épület felújítási és energetikai korszerűsítések amúgy is szűkös forrásait felemésztik és az indokolt, illetve szükséges beruházásokra nem marad pénzügyi keret, a lakossági terheket pedig nem lehet tovább növelni. A kormányzati intézkedések indokoltak !

30 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése Az indokolható ráfordítás szükségletet célzott és hatékony támogatás(energia)politikával segíteni szükséges • Költségvetési pályázati lehetőség megnyitása a felülvizsgálati megállapítások kivitelezésére, legalább 1/3-os támogatási forrással, • Célszerű lenne felülvizsgálni a rendeleteket, határidőket elhalasztani • Szolgáltatói műszaki-anyagi támogatás, nemcsak ölbe tett kézzel, hatósági szerepkörben megjelenni (fogyasztóbarát szolgáltatói magatartás!) • Az épületenergetikai tanúsítást központilag kell koordinálni és azt díjmentesen a házkezelő szervezetek részére rendelkezésre bocsátani (az energia tudatos magatartás kialakítása, az energia megtakarítás állami ösztönzése óriási nemzetgazdasági szintű energia megtakarítást eredményez) A tanúsítással egybe kellene kötni egy országos épületállomány felmérést és a jövőbeni tervezéshez szükséges épület és ingatlan adatbázis kialakítása is elkerülhetetlen

31 ORSZÁGOSAN • 1180 szobakapacitás • 16 000 tag

32 _______________ HARKÁNYMÁTRASZENTIMRE SOPRONBUDAPEST

33 NYEREMÉNY SORSOLÁS 5 db egyszobás 2 fős hétvége (2 éj)

34 Saját portánk, saját munkánk Szívükhöz legközelebb

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és várom érdeklődő kérdéseiket Farkas Tamás Elnök 2013. június 19.


Letölteni ppt "LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök 2013. június 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések