Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök június 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök június 19."— Előadás másolata:

1 LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök 2013. június 19.

2 A LOSZ-nak mindig mindenre figyelni kell a változásokra és….

3 LOSZ

4 LOSZ ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELET
Lakásszövetkezet,társasház/egység: 1095 LOSZ tag, lakás

5 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
Lakásállomány 4,3 millió lakás bérlakások aránya ( db )5-7% lakásszövetkezeti, társasházi lakás ( db) 29% Családi ház, családias, sorház ( db) 64-65% Az új pályázati lehetőségek

6

7

8

9

10

11 Rezsiköltség csökkentés területei
1./ /2012. (XII. 15.) Korm. határozat a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről től, folyamatban 2./ től kiterjesztés tervezet A lakossági hulladékszállítás, használati hideg-melegvíz és szennyvízelvezetés, kéményseprés, szennyvízszippantás díjára

12 Rezsiköltség csökkentés célja, elvárása
A lakossági jövedelemhelyzetre tekintettel mérsékelni a családi költségvetések terheit A tehercsökkenéssel egyidejűleg a családi megtakarítás ésszerű – energia megtakarítás -irányba terelése Közszolgáltatások igénybevételénél takarékossági elvekre a figyelem ráirányítása A közszolgáltató rendszerben az árképzésnél, az árjóváhagyásnál a non profit elv irányába történő kimozdulás

13 Rezsiköltség csökkentés érvényesítésének módjai
A rezsicsökkentésbe bevont közszolgáltatások és közüzemi szolgáltatások számláiban a 10 %-os csökkenés kötelező megjelenése, időről időre a megtakarítás összegzett értékének kimutatása új számla formátum bevezetése Lakásszövetkezetek, társasházak havi fenntartási hozzájárulásában (közös költségében) ennek érvényesítése Nem jelenti ez azonban azt, hogy a fenntartási hozzájárulás (közös költség) is 10 %-kal csökken !

14 A/ Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
Példa: a lakásszövetkezeti fenntartási havi fizetési kötelezettség (társasháznál ez a közös költség) összege: Ft/hó (ezt a lakók egységesen a lakásuk alapterülete alapján fizetik, közgyűlési határozat szerint, éves kalkuláció, terv alapján. Jelen példában 52 m² legyen a lakás alapterülete, azaz a havi fenntartási díj Ft/ m²,hó tervezettel került megállapításra, A tagok, tulajdonosok egyénileg fizetik a távfűtési, villamos energia és gázszámláikat, de az épületben, ahol laknak van felvonó és lépcsőház világítás is, amelynek számlája a lakásszövetkezethez (társasházhoz) érkezik. Ennek a villamos energia számlának az összege része, egyik tétele csak a havi fizetési kötelezettségnek és a villamos energia számlák éves összesítése alapján havi bontásban kerülnek a fenntartási hozzájárulásban megjelenítésre.

15 B/ Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
Példa szerint legyen a villamos energia épület szintű számla összege 1,3millió Ft/év, az épület fenntartási hozzájárulásának vetítési alapja a m² és az épületben lévő lakások – 165 lakás egyenként 52 m² alapterületű - összes alapterülete 8580 m², így az 1 m²-re eső villamos energia költség Ft/ m²,év, ennek egy hóra eső összege 12.- Ft/ m², hó A havi fenntartási hozzájárulásban (közös költségben) érvényesíthető rezsiköltség csökkentési mérték: Ft/ hó

16 C/ Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
Akkor és abban az esetben, ha a havi fenntartási hozzájárulást (közös költséget ), annak egyéb összetevői miatt (pl. karbantartás, anyagköltség, gondnokság, munkabérek, szolgáltatások, stb. ) nem kell emelni, akkor az újonnan megállapított havi fenntartási hozzájárulás összege: Ft/hó – Ft/hó= Ft/hó Ha, pl. az infláció mértékével is indokolt az emelés és ennek nagysága pl Ft/hó, akkor az új havi fenntartási hozzájárulás (közös költség) összege: = Ft/hó – 624.-Ft/hó = Ft/hó

17 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
A lakásszövetkezeteknél a tagok, nem tag tulajdonosok havonta fenntartási hozzájárulást fizetnek. Ez két részből tevődik össze: üzemeltetési és Felújítási hozzájárulásból Társasházak esetében közös költségről beszélünk (felújítási alapot nem kötelező képezni)

18 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
Az átlagos havi tagi, tulajdonosi hozzájárulás lakásszövetkezeteknél: Ft/hó Ft/hó társasházaknál: Ft/hó n.a. A lakásszövetkezetek gazdálkodásáról, építési, fenntartási teljesítményéről kötelező KSH adatszolgáltatás 2003-tól nincs! Társasházakról korábban sem volt. Adatok: LOSZ reprezentatív felmérése szerint

19 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
i utolsó adatgyűjtéskor csak lakásszövetkezeti hátralék: (PM Önkormányzati Területfejlesztési Főosztály 2004.XI.hó) e Ft Ma összesített és hiteles adat nem áll rendelkezésre (a 154/1999.(X.22.)sz. Korm. Rendelet től hatályon kívül lett helyezve, így csak eseti, saját reprezentatív adatok állnak rendelkezésre) Reprezentatív felmérés adata: 9,2 milliárd Ft lakásszövetkezetek, társasházak összesen 1281 lakásszövetkezet: 307e db lakás (???) társasház: cca. 940e db lakás

20 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
Tárgyévi hátralék alakulása : milliárd Ft/év ( i adat LOSZ felmérés)

21 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
A hátralék nagysága a fenntartási (közös) költségre vetítve : Ft/m²,hó milliárd Ft ( i adat LOSZ felmérés)

22 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
A hátralék nagyságának alakulása a teljes bevételből : % ( i adat LOSZ felmérés)

23 Kintlévőség, hátralék mérséklésére vonatkozó kormányzati intézkedésekre javaslatok
A hátralék növekedés emelkedését kormányzati intézkedésekkel kell mérsékelni: A közjegyzői fizetéses meghagyás díját utólag kelljen a megfizetni (díjfeljegyzési jog biztosítása) A végrehajtási fázisba került adósság rendezésénél a végrehajtói előleget követően eredményérdekeltségük legyen a bírósági végrehajtóknak Az ingatlan jelzálogjog bejegyzési illetékét meg kell szüntetni, vagy radikálisa csökkenteni kell A hátralékos eljárásokat gyorsított eljárásként kelljen kezelni, max. 60 napon belül jogerősen fejeződjenek be Az ingatlan árverezés jelenlegi gyakorlatát felül kell vizsgálni (helyi adó és érték nyilvántartás igazítása a piaci viszonyokhoz, becsérték felülvizsgálat gyorsítása, adós megkifogásolási jog korlátozása, meghirdetési gyakoriság, stb.) A jelzálog jog-végrehajtási jog egyenértékűségének megteremtésével a lakásszövetkezeti, társasházi követelések teljesítését elő kell segíteni Az adásvételi szerződéseknél kötelező tartalmi és formai kellékként szerepeljen a lakásszövetkezeti, társasházi tartozás igazolás

24 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
Lakásszövetkezetek, társasházak terhei az elmúlt 2-3 évben olyan jogszabályi előírások következményeként növekedtek, amelyek a lakóépületek állagvédelménél elsődlegesen érdemi változást nem eredményeztek: A/ Nemzetgazdasági Miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelete szerint: - az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente elvégeztetni. - az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

25 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
a) az január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, b) az január 1-je és december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, c) az január 1-je és december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, d) a január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig.

26 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet következővé teszi január 1-jétől már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülő és tartósan lakott, vagy bérbe adott épületre is az energetikai tanúsítást.

27 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

28 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
Egy 165 lakásos középmagas, iparosított technológiával épített lakóépület tekintetében a vázolt jogszabályi kötelezettségek az alábbiakat jelentik: a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálati és a szükséges javítási munkák: 900e – 1.200e Ft a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásának hatása: 650e e Ft 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítás: 660e – 1.320e Ft Összesen: 2.210e – 3.320e Ft egyszeri ráfordítás

29 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
A fenti, csak a kiemelt kötelezettségeket tartalmazó jogszabályi felsorolás anyagi terhei a rendkívül szükséges épület felújítási és energetikai korszerűsítések amúgy is szűkös forrásait felemésztik és az indokolt, illetve szükséges beruházásokra nem marad pénzügyi keret, a lakossági terheket pedig nem lehet tovább növelni. A kormányzati intézkedések indokoltak !

30 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése
Az indokolható ráfordítás szükségletet célzott és hatékony támogatás(energia)politikával segíteni szükséges Költségvetési pályázati lehetőség megnyitása a felülvizsgálati megállapítások kivitelezésére, legalább 1/3-os támogatási forrással, Célszerű lenne felülvizsgálni a rendeleteket, határidőket elhalasztani Szolgáltatói műszaki-anyagi támogatás, nemcsak ölbe tett kézzel, hatósági szerepkörben megjelenni (fogyasztóbarát szolgáltatói magatartás!) Az épületenergetikai tanúsítást központilag kell koordinálni és azt díjmentesen a házkezelő szervezetek részére rendelkezésre bocsátani (az energia tudatos magatartás kialakítása, az energia megtakarítás állami ösztönzése óriási nemzetgazdasági szintű energia megtakarítást eredményez) A tanúsítással egybe kellene kötni egy országos épületállomány felmérést és a jövőbeni tervezéshez szükséges épület és ingatlan adatbázis kialakítása is elkerülhetetlen

31 LAKÁSSZÖVETKEZETI SAJÁTSÁG
AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET ORSZÁGOSAN 1180 szobakapacitás tag

32 A HAZAI ÜDÜLÉSEK NEMZETI SZAKÉRTŐJE
HARKÁNY MÁTRASZENTIMRE _______________ _______________ SOPRON BUDAPEST A HAZAI ÜDÜLÉSEK NEMZETI SZAKÉRTŐJE

33 NYEREMÉNY SORSOLÁS 5 db egyszobás 2 fős hétvége (2 éj)
ÜDÜLÉSEK AZ ORSZÁG LEGSZEBB TÁJAIN SOPRONBAN, HARKÁNYBAN BUDAPESTEN, MÁTRASZENTIMRÉN

34 Saját portánk, saját munkánk
Szívükhöz legközelebb

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és várom érdeklődő kérdéseiket
Farkas Tamás Elnök 2013. június 19.


Letölteni ppt "LOSZ Sajtótájékoztató Farkas Tamás Elnök június 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések