Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti folyamatok modellezése az ARIS folyamatmodellező és tervező szoftver segítségével Szöllősi Sándor szollosi.sandor@nik.bmf.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti folyamatok modellezése az ARIS folyamatmodellező és tervező szoftver segítségével Szöllősi Sándor szollosi.sandor@nik.bmf.hu."— Előadás másolata:

1 Üzleti folyamatok modellezése az ARIS folyamatmodellező és tervező szoftver segítségével
Szöllősi Sándor

2 ARIS módszertan ARIS ház koncepciója
Architecture of Integrated Information Systems Integrált Informatikai rendszerek architektúrája

3 Miért van szükségünk az üzleti folyamatok modellezésére?
Easy Design ARIS Toolset Standard software bevezetése egyedi software fejlesztése üzleti folyamat optimalizálása tevékenység alapú költség számítás BPR workflow rendszerek bevezetése ISO certifikáció Üzleti realitás - ma (tény szituáció) - holnap (cél szituáció)

4 Mi is az az üzleti folyamat? – Definíció
„A folyamat: egy, vagy több tevékenység, amely értéket növel úgy, hogy egy bemenetkészletet átalakít a kimenetek készletévé (javakká, vagy szolgáltatásokká) egy más személy (a vevő ill. felhasználó) számára, emberek, módszerek és eszközök kombinációjával.” Arthur R. Tenner, Irving J. DeToro

5 eEPC Kibővített EPC ügyfél megrendelés megérkezett bevitele rögzítve
technikai ellenőrzése technikailag lehetséges ügyfél megrendelés adat ok értékesítés ügyfél megrendelés adatok technikai értékesítés ügyfél megrendelés technikailag nem lehetséges

6 Vállalat leírására szolgáló objektumok
események pl. áru megérkezett, ügyfél megrendelés megérkezett, műszaki hiba, számlát kiállították tevékenységek pl. vevő jóságának vizsgálata, áru minőségének ellenőrzése, kézbesítés dátumának meghatározása, ajánlatkérés feldolgozása adat és információ hordozó pl. cikk, ügyfél, beszállító, ajánlat, megrendelés szervezeti egységek/elemek pl. értékesítés, beszerzés, számvitel, adminisztráció, termelés erőforrások (IT vagy hagyományos) pl. standard software, toll és papír, gépek

7 Leíró modellek Szöveges forma Az értékesítés felelős a vevői ajánlat feldolgozásáért. Táblázatos forma Funkció szervezeti egység reláció felelős értékesítés feldolgozása Vevői ajánlat Grafikus forma Vevői ajánlat feldolgozása értékesítés felelős tevékenység szervezeti egység

8 Nézetek Az üzleti folyamatok komplexitásának csökkentése érdekében kerültek bevezetésre a nézetek Modellezés az ARIS ház koncepcióval Funkció nézet (Statikus nézet) Adat nézet (Statikus nézet) Szervezeti nézet (Statikus nézet) Irányítási nézet (Dinamikus nézet)

9 Az ARIS architektúra koncepciója ARIS ház: nézetek
Szervezeti nézet Adat nézet Funkció nézet Irányítási nézet

10 Módszertani integráció
Cég- vezetés Anyag- gazdálkodás Értékesítés Org 5 Szállít- mányozás Szervezeti nézet Ajánlatkérés beérkezett Ügyfél Ajánlat- kérés Ajánlat Adat nézet Ajánlat- készítés Ajánlatkérés feldolgozása Szállítási- határidő meghatározás Bonítás- vizsgálat Értékesítési eljárás Funkció nézet Ajánlatkérés feldolgozva Irányítási nézet

11 Az ARIS architektúra koncepciója Vállalat megközelítési mód
Lehetőség van a nézetekben a modellek független elemzésére. De az irányítási nézetben ezek a statikus relációk elvesznek. A statikus nézetek közti kapcsolatok modellezésére és elemzésére a dinamikus irányítási nézetben kerül sor.

12 Az ARIS architektúra koncepciója modelltípusok (kivonat)
eEPC - extended Even driven Process Chain kibővített esemény vezérelt folyamatlánc eERM - extended Entity Relationship Modell kibővített egyed kapcsolat modell Szervezeti ábra eEPC, Esemény diagram, Tevékenységhez rendelési diagram, Információ áramlási Értékteremtő lánc Irodai folyamat diagram, Ipari folyamat diagram eERM, eERM-Attribútum hozzárendelési modell, Szakkifejezési modell Funkciófa, Y Diagram, Cél Diagram

13 Modell és Modell típus Egy modell mindig egy meghatározott modelltípuson alapszik. modell modell típus: Funkciófa tevékenység 1 tevékenység 1.1 tevékenység 1.2 tevékenység 1.3 tevékenység 1.1.1 tevékenység 1.1.2

14 Modellezési megközelítések
Top-down megközelítés Statikus nézetekből épül fel a dinamikus nézet Bottom-up megközelítés Dinamikus nézetből generálom a statikus nézeteket

15 Modell és Modell típus Modelltípusok kiválasztásának folyamata
Célok definiálása (mutatószámok, funkciók) - Céldiagram Termékek, szolgáltatások definiálása, hogy céljaimat elérjem - Termék és szolgáltatás fa Mit tegyek, hogy termékeimet előállítsam? - Funkció fa Hogyan végezzem folyamataimat? - eEPC Folyamataim Erőforrás allokációja. - Erőforrás modell

16 Kapcsolat és kapcsolat típus
kapcsolatok a kapcsolattípus hivatkozásai. kapcsolatok csak a forrás és cél objektumok között léteznek kapcsolatok lehetnek irányítottak, vagy nem irányítottak. Típusa: folyamat orientáltan fölérendelt Forrás cél objektum objektum Típusa: output cél Forrás objektum objektum

17 Objektum típus és szimbólum
Egy objektumtípust különbözőszimbólumokkal jelölhetünk. Itt pl. az információ hordozó objektumtípus különböző szimbólumait láthatjuk. fájl dokumentum kártya

18 Attribútum és attribútum típus
Az attribútum típusok a modell típusokhoz, objektum típusokhoz és kapcsolat típusokhoz vannak rendelve. Modellek, objektumok és kapcsolatok további attribútumokkal jellemezhetők. Elnevezés Azonosító ID Teljes név Leírás/definíció Megjegyzés/példa Rendszer attribútum

19 Specifikus attribútum típusok a tevékenység objektum típusnál
Idő várakozási idő átlagos várakozási idő minimális várakozási idő maximális várakozási idő eligazítási idő ... feldolgozási idő ... költség teljes költség átlagos teljes költség ... nyersanyag költség ... személyi költség ... egyéb költség …

20 Modell és Modell típus Modelltípusok kiválasztásának folyamata
Célok definiálása (mutatószámok, funkciók) - Céldiagram Termékek, szolgáltatások definiálása, hogy céljaimat elérjem - Termék és szolgáltatás fa Mit tegyek, hogy termékeimet előállítsam? - Funkció fa Hogyan végezzem folyamataimat? - eEPC Folyamataim Erőforrás allokációja. - Erőforrás modell

21 ARIS ház - Funkció nézet
Céldiagram

22 Céldiagram Célja: Vállalati célok definíciója ( projektcélok,...)
Vállalati célok hierarchiájának felállítása Célok támogatása funkciókkal Kritikus sikertényezők hozzárendelésével a cél elérésének minősítése.

23 Céldiagram céldiagram tartalmazza.
A definiált és egyben hierarchizált vállalati célokat céldiagram tartalmazza. A célok elérésének mérésére mutatókat ill. paramétereket állapíthatunk meg. Minden egyes célnál ábrázolhatjuk, hogy a vállalat mely tevékenységei ill. folyamatai segítik a cél elérését.

24 Céldiagram A Céldiagram szimbólumai: Cél Funkció Sikertényező zöld
fehér

25 Céldiagram Példa a Céldiagramra Hosszútávon “életben” Sikerkritérium
maradni Sikerkritérium Piaci részesedés tartalmaz Piaci részesedés megtartása tartalmaz Nyereség növelése tartalmaz Forgalom növelése támogatva Új vevők megnyerése támogatva Árak emelése tartalmaz Költségek csökkentése

26 Modell és Modell típus Modelltípusok kiválasztásának folyamata
Célok definiálása (mutatószámok, funkciók) - Céldiagram Termékek, szolgáltatások definiálása, hogy céljaimat elérjem - Termék és szolgáltatás fa Mit tegyek, hogy termékeimet előállítsam? - Funkció fa Hogyan végezzem folyamataimat? - eEPC Folyamataim Erőforrás allokációja. - Erőforrás modell

27 ARIS ház – Funkció nézet
Termék/szolgáltatás fa (Product/service tree) A Termék / szolgáltatás fa az absztrakció különböző szintjeit definiálja. Ezért, egy komplex termék vagy szolgáltatás felbontható részeire/komponenseire. E modell típus segítségével ábrázolhatjuk a termékek és szolgáltatások felépítését, melyek segítenek céljaim elérésében.

28 Termék/szolgáltatás fa
Ez a modell típus termékeket (materiális), szolgáltatásokat (immateriális) és célokat ír le. Mind a termékek, mind a szolgáltatások segíthetik a rögzített célok elérését. A termék és szolgáltatás fa szimbólumai:

29 Termék/szolgáltatás fa
Milyen elemei vannak egy termék/szolgáltatás fának?

30 Modell és Modell típus Modelltípusok kiválasztásának folyamata
Célok definiálása (mutatószámok, funkciók) - Céldiagram Termékek, szolgáltatások definiálása, hogy céljaimat elérjem - Termék és szolgáltatás fa Mit tegyek, hogy termékeimet előállítsam? - Funkció fa Hogyan végezzem folyamataimat? - eEPC Folyamataim Erőforrás allokációja. - Erőforrás modell

31 ARIS ház - Funkció nézet
Funkció fa

32 Funkció fa Célja: statikus relációk ábrázolása a tevékenységek között
brain-storming információk strukturálása Egyaránt használható start és áttekintő modellként (Bottom up, Top down)

33 A funkció fa egyetlen, s ezért leggyakoribb szimbóluma a: tevékenység
Tevékenységnek nevezünk egy (információs) objektumon elvégzett szakmai feladatot ill. tevékenységet, mely a vállalati célok elérése érdekében történik. A tevékenységnek idő és költség vonzatai is vannak. Grafikai ábrázolása : Ügyfél ajánlat Információs objektum aláírása művelet

34 Funkció fa A Funkciófa a vállalat által elvégzendő tevékenységek strukturális hierarchiáját ábrázolja. Egy komplex funkciót alfunkciókra bonthatunk. Egy funkció felbontását alfunkciókra a funkciófa (hierarchiadiagram) segítségével ábrázolunk grafikusan. Funkció 1 funkció 1.1 funkció 1.2 funkció 1.3 funkció 1.1.1 funkció 1.1.2

35 Funkció fa A funkció és folyamat fogalmak elhatárolása
Egy funkció leírja, hogy MIT kell tenni. -> statikus nézet Egy folyamat leírja, HOGYAN kell valamit tenni. -> időbeli - logikus (dinamikus) nézet. A funkció fogalmat a folyamat szó szinonimájaként is használhatjuk pl. Értékteremtő diagramban vagy a Folyamat kiválasztási mátrixban.

36 Funkció fa Funkció fa típusok: Folyamat-orientált funkciófa
Objektum-orientált funkciófa Tevékenység-orientált funkciófa

37 Típus: folyamat-orientáltan fölérendelt
Funkció fa Példa a Folyamat-orientált funkciófára: Értékesítési funkciók Típus: folyamat-orientáltan fölérendelt Vevői igény feldolgozása Ajánlattétel folyamata Megrendelés Nyomon- követése Rendelés megerősítése Rendelési adatok ellenőrzése Rendelkezés- reállás Áru lefoglalása Vevői hitelképesség vizsgálata Vevő azonosítása Rendelés kiadása Vevő igényének bevitele Rendelés ellenőrzése Ajánlat- megírása Igény ellenőrzése Ajánlat ellenőrzése Eltérés elemzése

38 Funkció fa Példa az Objektum-orientált funkciófára: MEGRENDELÉS Vevői
feldolgozása Megrendelés elkészítése Megrendelés elküldése Megrendelés fogadása, érkeztetése Megrendelés kiértékelése Megrendelés teljesítése

39 Funkció fa Példa a Tevékenység-orientált funkciófára: MEGVÁLTOZÁS
Adatok megváltozása Fizetőképesség megváltozása A vevő bankjának megváltozása A vevő nevének megváltozása Kapcsolattartók adatinak megváltozása A vevő címének megváltozása

40 ARIS ház - Szervezeti nézet
Szervezeti ábra

41 ARIS ház - Szervezeti nézet
A szervezeti nézet azoknak a különböző egységeknek a statikus kapcsolatait írja le, melyek a vállalaton belül a funkciók végrehajtásáért felelősek. A szervezeti ábra a vállalat szervezeti struktúráját rajzolja le. A szervezeti egységek a megadott kritériumok alapján kerülnek kialakításra (pld. hasonló vagy kapcsolódó feladatok végrehajtói).

42 Szervezeti ábra példa értékesítési vezető Árpádházy beszerzés raktár humán értékesítés termelés Példa Kft. Kelemen Bradács Németh titkárnő tervezés SAP projekt team Szabó Kiss alválalkozók A vállalatok szervezeti struktúráját a Szervezeti ábrák segítségével ábrázoljuk. Szervezeti ábra a vállalat szervezeti struktúráját írja le, összhangban a szervezeti elemekkel, azok kapcsolataival ill. strukturális kritériumaival.

43 Szervezeti ábra Csoport: Kapcsolat típusok:
Egy csoport olyan dolgozók/személyek csoportját jelöli, akik együtt dolgoznak egy specifikus feladaton, egy meghatározott időtartam alatt meghatározott erőforrás kerettel gazdálkodva (pl.: egy projekt csapat). vezetője Termelés Kapcsolat típusok: SAP projekt csapat tagja hozzá van rendelve John Black Thomas White IDS konzultáns

44 ARIS ház - Folyamat nézet

45 Másolási módok Navigáció a nézetek között

46 Folyamat nézet Modellezés az irányítási nézetben
Az adat és a funkció nézettel kapcsolatos tipikus kérdések: Mik a tevékenységek input adatai? Mik a tevékenységek output adati? Milyen adatok cserélődnek ki a tevékenységek között? Melyik tevékenységnek van szüksége ugyanarra az adatra ?

47 Folyamat nézet Modellezés az irányítási nézetben
Tipikus kérdések a szervezeti és adat nézettel kapcsolatban: Kinek a felelőssége az adat biztosítás? Melyik információ melyik hálózaton érthető el? Ki, milyen felelőséggel, melyik adatot érheti el? Melyik szervezeti elemnek melyik adatra van szüksége?

48 Folyamat nézet Modellezés az irányítási nézetben
Tipikus kérdések a szervezeti és funkció nézettel kapcsolatban: Mely tevékenység hat mely szervezeti elemre? Mely szervezeti elemek mely tevékenységek végrehajtásáért felelősek funkcionálisan vagy diszciplinárisan? Mely szervezeti elemeket kell informálni a tevékenység elvégzésének eredményéről? Mely szervezeti elemek mely tevékenységeket hajtják végre?

49 Folyamat nézet Modellezés az irányítási nézetben
Az irányítási nézet folyamat modellezési módszerei terén a nézetek különböző kombinációja lehetséges: adat - funkció adat - szervezet funkció - szervezet adat - funkció - szervezet

50 Modell és Modell típus Modelltípusok kiválasztásának folyamata
Célok definiálása (mutatószámok, funkciók) - Céldiagram Termékek, szolgáltatások definiálása, hogy céljaimat elérjem - Termék és szolgáltatás fa Mit tegyek, hogy termékeimet előállítsam? - Funkció fa Hogyan végezzem folyamataimat? - eEPC Folyamataim Erőforrás allokációja. - Erőforrás modell

51 ARIS ház - Folyamat nézet
Kibővített eseményvezérelt folyamatlánc diagram (eEPC)

52 eEPC Alkalmazásának célja: eEPC - extended Event driven Process Chain
Kibővített eseményvezérelt folyamatlánc diagram Alkalmazásának célja: Az adat, funkció és szervezeti nézetek objektumai közötti kapcsolatok ábrázolása. Folyamatok modellek folyamat-orientált kapcsolatainak idő és logikai struktúrában történő ábrázolása

53 eEPC A funkciókon kívül, az eseményeknek fontos szerepük van a folyamatok eEPC-ben való ábrázolásában. Az események információs objektumra vonatkozó hivatkozásai szerepelnek az adat nézetben is. Az események előidézhetnek funkciókat és lehetnek funkciók eredményei is. Az események és funkciók kombinációinak sorrendbe rendezésével úgynevezett esemény-vezérelt folyamat láncok (eEPCk) jönnek létre. Egy folyamat időleges lefutásának logikai elágazásait logikai kapcsolók reprezentálják logikai operátorok formájában: ÉS(AND), VAGY(OR), és KIZÁRÓLAGOS VAGY(XOR). Az operátorokat a logikai kapcsoló (rule) objektum típus különböző szimbólumai jelölhetik.

54 eEPC Folyamat modellezés alapelemei Események Tevékenységek
Logikai operátorok: ÉS, VAGY, kizárólagos VAGY Ajánlat megfelelõ Esemény Ajánlat ellenõrzése Funkció

55 eEPC Az esemény definíciója
Egy esemény leírja egy információs objektum üzleti folyamatban betöltött státuszát. Ez a státusz akár irányíthatja, vagy befolyásolhatja az üzleti menetet. Eseményekben szereplő információs objektumok hivatkozásai az adat nézetben található meg. Grafikai megjelenítése: ügyfél ajánlat aláírása Információs objektum ügyfél ajánlat megváltozott státusz aláírva

56 eEPC Amikor az események és a tevékenységek egymás utáni váltakozása létrejön, azt hívjuk esemény-vezérelt folyamat láncnak. események tevékenységeket váltanak ki. tevékenységek eseményeket eredményeznek. magenta zöld aktiválja aktiválásra kerül ki lesz értékelve kiértékel kivált (létrehoz) kiváltásra kerül (létrehozásra kerül)

57 eEPC Eseményvezérelt folyamatlánc diagram
A vállalat által elvégzendő összes feladat konzisztens megjelenítése és leírása tartalmi és időbeni függőségükkel együtt. A feladatok összekapcsolása az őket kiváltó, valamint a feladat elvégzése által létrejött eseményeken keresztül történik. A folyamatmodelleket különböző részletezési szinteken és elvonatkoztatási síkokon lehet definiálni.

58 eEPC Logikai operátorok
Alapvetően minden olyan helyen szükséges a logikai kapcsolók használata, ahol több él csatlakozik be, ill. hagyja el az eseményt vagy a tevékenységet. XOR XOR

59 eEPC Szabályok szabályai:
A logikai kapcsolók a folyamat lefutásában az elágazások logikai tartalmát jelölik. Az ÉS(AND) operátor megfelel a párhuzamos folyamat lefutásoknak a KIZÁRÓLAGOS VAGY(XOR) operátor pedig az alternatív folyamat lefutásokat ábrázolja. A VAGY(OR) operátor mind a párhuzamos, mind a kizárólagos folyamat lefutásokat lehetővé teszi. Egy KIZÁRÓLAGOS VAGY vagy egy VAGY operátor után el kell dönteni, hogy melyik utat válasszuk. Ezért ezeket az operátorokat meg kell, hogy előzze egy funkció. Egy döntési operátornak korlátlan számú kimenő útvonala lehet, de csak egy bejövő kapcsolata. Minden eseménynek és funkciónak csak 1 bemenő és kimenő kapcsolata lehet. Tehát ha több jelentkezik akkor operátorokat kell alkalmaznunk. Ilyenek lehetnek: Konvergáló operátor: több be és 1 kimenő kapcsolat (csatlakozási pont) Divergáló operátor: 1 be és több kimenő kapcsolat (döntési pont) Ha a folyamatok ismét összetalálkoznak, akkor szétváló operátort kell ismét alkalmazni!

60 eEPC Ne használjon VAGY / KIZÁRÓLAGOS VAGY
XOR XOR Ne használjon VAGY / KIZÁRÓLAGOS VAGY kapcsolókat események után !!!

61 eEPC Logikai kapcsolók használata folyamatláncokban
Alapvetően minden olyan helyen szükséges a logikai kapcsolók használata, ahol több él csatlakozik be, ill. hagyja el az eseményt vagy a tevékenységet. XOR

62 eEPC Egyszerű EPC ügyfél megrendelés megérkezett ügyfél megrendelés
bevitele ügyfél megrendelés rögzítve Ügyfél megrendelés technikai ellenőrzés ügyfél megrendelés technikailag nem lehetséges ügyfél megrendelés technikailag lehetséges

63 eEPC Két általános módja van a folyamat láncok realizálásának: a “karcsú (lean)” modellezés csak ez időbeli és a logikai folyamat aspektusokat ábrázolja egy eEPC-ben, ahol a kibővített modellezés integrálja a funkciók és adatok, illetve a termék / szolgáltatás és szervezeti nézet közti statikus kapcsolatokat az eEPC- be. A karcsú modellezési módszer használatával a későbbi információkat leírhatja egy különálló diagramban. A szervezeti elemek és funkciók között különböző típusú kapcsolatokat hozhat létre. Ez lehetővé teszi a folyamat végrehajtásakor felmerülő különböző bonyodalmak ábrázolását. A folyamat értékelésekor a kapcsolatok másféleképpen lesznek értelmezve. Az input és output adat kapcsolatokon kívül, egyéb kapcsolattípusokat is használhat az adatok és funkciók közti kapcsolatok jellemzésére. A funkció objektum típus folyamat interfész szimbóluma „jelzőtáblaként” használt a megelőző és a követő szakaszokra vonatkozóan. A használt objektumok a részletezés egy magasabb szintjéhez tartoznak. A részletes folyamat modellezés egyéb érdekes modell típusai: Folyamat lánc diagram (PCD), eEPC anyag áramlással, EPC oszlopos megjelenítés, UML Dinamikus Modell

64 eEPC Folyamatlánc funkciójának kibontása
A folyamatláncok összetettségének és hosszának csökkentésére a folyamat egyes részei összefoglalhatók egyetlen tevékenységben, azaz más szóval egy tevékenység részletezhető egy folyamatlánccal. Ez a folyamatlánc a tevékenység mögé helyezhető és a következő hierarchiaszinten tárolható.

65 eEPC Kibővített EPC ügyfél megrendelés megérkezett bevitele rögzítve
technikai ellenőrzése technikailag lehetséges ügyfél megrendelés adat ok értékesítés ügyfél megrendelés adatok technikai értékesítés ügyfél megrendelés technikailag nem lehetséges

66 eEPC Kibővített EPC Munkatárs Alkalmazott szoftver típusa Információ
Vevői Kibővített EPC megbízás megérkezése K. Schmitt Munkatárs Megbízás Regisztrálás Megbízás regisztrálása helye Alkalmazott szoftver típusa SD Ügyfélkártya R / 3 Megbízás regisztrálva Információ hordozó Megbízás Mûszaki Megbízás kereskedelmi vizsgálata Kereskedelmi Munkaterv műszaki vizsgálata értékesítés értékesítés Megbízás Megbízás műszakilag kereskedelmileg Müller úr végrehajtható rendben Információ hordozó

67 eEPC Alkalmazható objektum- és szimbólumtípusok Tevékenységek
Események Logikai kapcsolók Szervezet leképezése (szervezeti egység, szervezeti egységtípus, székhely, munkakörtípus, külső személy, belső személy, beosztás, csoport, rendszer szervezeti egység, rendszer szervezeti egységtípus, hardvertípus) Információs (adat) objektumok (Entitytípus, kapcsolattípus, átértelmezett kapcsolattípus, leíró attribútum, kulcs attribútum, idegenkulcs attribútum, szakkifejezés) Adathordozók (file-ok, dokumentáció, mágnesszalag, adatnyilvántartó kartoték, Know-how, dossziék, vonalkód, mikrofilm, telefon, fax) Input-output elemek (lista, listaterv, maszk, tervezet) Alkalmazási rendszerek leírása (alkalmazási rendszerek, alkalmazási rendszertípus, modul, modultípus, adatfeldolgozási funkció, adatfeldolgozási funkciótípus)

68 ARIS-Toolset hierarchizálás

69 Módszertani integráció
Cég- vezetés Anyag- gazdálkodás Értékesítés Org 5 Szállít- mányozás Szervezeti nézet Ajánlatkérés beérkezett Ügyfél Ajánlat- kérés Ajánlat Adat nézet Ajánlat- készítés Ajánlatkérés feldolgozása Szállítási- határidő meghatározás Bonítás- vizsgálat Értékesítési eljárás Funkció nézet Ajánlatkérés feldolgozva Irányítási nézet

70 Objektumok újra-felhasználása
eEPC F11 Funkciófa modellszint másolás F11 Adatbázis - objektumszint Csak egy objektum van az adatbázisban!

71 Másolási módok Objektumok azonossága
Áttekinthető és teljes adatbázis létrehozásához figyelni kell arra, hogy a statikus objektumok csak egyszer legyen letárolva/létrehozva. A dinamikus objektumokra ez nem áll fent: Funkció, esemény, logikai kapcsoló E 1 E 1 F 2 F 1 OE 1 E 2 E 2 F 1 OE 1 F 2 E 1 F 1 E 2 E 1 C 1 C 1 C 2 E 3

72 Másolási módok Hivatkozási-másolás
Az adatbázisban csak egy objektum kerül definiálásra. hivatkozási-másolás F11 0001 F11 0001 F11 0001 12

73 Másolási módok Definíció-másolás
Két objektum kerül definiálásra az adatbankban. A művelet az adatbankban automatikusan új azonosítószámot generál az objektumnak. definíció-másolás F11 F11 0001 0011 F11 F11 0001 0011 14

74 Köszönöm szépen a figyelmet!
Befejezés Köszönöm szépen a figyelmet! Ha bárkinek kérdése van írjon bátran a: címre 10


Letölteni ppt "Üzleti folyamatok modellezése az ARIS folyamatmodellező és tervező szoftver segítségével Szöllősi Sándor szollosi.sandor@nik.bmf.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések