Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapítás éve: 1990 Zalaegerszeg

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapítás éve: 1990 Zalaegerszeg"— Előadás másolata:

1 Alapítás éve: 1990 Zalaegerszeg
Nyitott ház, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapítás éve: 1990 Zalaegerszeg

2 Fenntartó: KIK Zalaegerszegi Tankerülete
Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Fenntartó: KIK Zalaegerszegi Tankerülete KIK szervezetkód: OM azonosító: Levelezési cím: Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/A Telefon: 92/ Az intézmény képviselője: Stummer Mária Mara igazgató

3 Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet
PILOT-program Wekerle Sándor Alapkezelő TÁRsadalmi Szolidaritás program (TÁRS) Pályázó intézmény: Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5. Igazgató: Bogdán Marianna Résztvevők: 16 fő gimnazista (10 fő 11.a.; 5 fő 10.i. és 1 fő 9.a. osztályos tanuló. Életkori megoszlásban: 6 fő 17 éves, 8 fő 18 éves , 1 fő 15 éves és 1 fő 16 éves fiatal) A programban résztvevő pedagógusok száma: 2 fő: 1 fő gimnáziumi koordinátor és 1 fő gyógypedagógus mentor) A 30 óra programelemei: lásd 13.számú diakocka

4 Az intézmény pedagógiai tevékenységei: I. nevelés-oktatás
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a Az intézmény pedagógiai tevékenységei: I. nevelés-oktatás II. szakszolgálatok III. szakmai szolgáltatás

5

6 NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a I. NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG: (1) sajátos:(speciális) nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása óvodai csoportokban, (2) sajátos:(speciális) nevelési igényű tanköteles korú gyermekek nevelése-oktatása osztály csoportokban /FNO=fejlesztő nevelés-oktatás/ A szolgáltatásokat igénybevevők életkora- óvoda: 3-6 év, iskola: 6-23 éves kor.

7 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a
(1) Az óvodai csoportok (Gézengúz; Csigabiga) növendékei sérült, akadályozott fejlődésmenetű gyermekek, illetve értelmileg akadályozott és/vagy súlyos pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek. Valamennyi gyermeknél vezető tünet a mentális erők lényegi érintettsége, valamint jellemzőek a beszédfejlődés különböző súlyosságú zavarai. A speciális szükségletű gyermekeknél a többségi óvodai programokban előírt fejlesztési területeken túl különös gond fordítódik az anyanyelvi nevelésre, beszédindításra, a beszédértés, a nagy és finommotoros koordináció fejlesztésére, a játékra nevelésre. (2) A fejlesztő nevelés-oktatás osztálycsoportjainak pedagógusai (Szivárvány, Tanoda, Méhecske, Eszterlánc) heti 20 órában, az életkornak és a mentális érettségnek megfelelő foglalkoztatást, elfoglaltság-nyújtást biztosítanak a fejlődésmenetükben jelentősen akadályozott, döntően súlyosan-halmozottan sérült gyermekeknek, azaz tanulóknak.

8 SZAKSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG:
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a II. SZAKSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, logopédiai terápia Zalaegerszeg járás településein és Nyitott ház EGYMI-ben

9 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a
(1) Korai fejlesztés A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás a legkorábbi életkorban nyújtható szakszolgálati forma, mely egyúttal különleges gondozáshoz való jogot is jelent. Olyan, az átlagostól eltérően fejlődő 0-5 éves korú gyermekek számára ajánlott, akiknek az óvodáskort megelőzően is szükséges készségeik fejlesztése. A korai fejlesztés és gondozás feladata a testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd és más fogyatékosság megállapításától kezdődően a gyermek komplex fejlesztése, gondozása a szülő bevonásával. Célja: a sérülés korai életszakaszban történő felismerését követően, a gyermek több szakterület oldaláról megtámogatott terápiás ellátása, amely tervszerűen felépített program keretében valósul meg. Ez gyógypedagógiai családsegítést és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában. A szolgáltatásokat igénybevevők életkora: 0-5 éves kor. (2) Fejlesztő nevelés A fejlesztő nevelés speciális tankötelezettségi forma, a különleges gondozás egyik ága. Az itt/így tanuló növendékek olyan súlyosan, sokszor halmozottan sérült gyermekek, akiknek képzése, fejlesztése a gyógypedagógia klasszikus nevelési-oktatási intézményeinek pedagógiai keretei között nem valósítható meg. A számukra szervezett foglalkozások és terápiás kezelések egyéni és/vagy csoportos formában zajlanak gyógypedagógus terapeuta és gyógytornász/konduktor terapeuta szakemberek irányításával. Az ellátandók életkora 5 éves kortól- a tankötelezettség korhatárának érintésével-23 éves életkorig tarthat.

10 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a
(3) Logopédiai ellátás: A logopédusok óvodás és iskolás korú beszédhibás gyermekeket látnak el a zalaegerszegi járáshoz tartozó településeken. Az óvodákban szeptember hónapban elvégzik az 5 éves gyermekek nyelv –és beszédfejlettségi vizsgálatát és szűrését. Azok a gyerekek, akiknek e vizsgálat alapján szükségük van a logopédiai terápiára, heti rendszerességgel vesznek részt logopédiai foglalkozásokon, melyeken az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet: a beszéd alaki és tartalmi elemeinek bővítése, az életkornak megfelelő nyelvi fejlettség kialakítása, valamint mindazon részképességek megtámogatása, amik szükségesek és elvártak a sikeres írás- olvasás, és számolás elsajátításához. A Nyitott ház EGYMI logopédusai a korai fejlesztés szakszolgálatában illetve az óvodai csoportokban is végeznek beszédterápiás tevékenységet.

11 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a
III. SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS: Mindazokat a tevékenységeket és igénybe vehető lehetőségeket magában foglalja, amelyek az intézményben dolgozó pedagógusok szakmai munkáját segítik: képzés, továbbképzés, önképzés segítése, szervezése. Ezen túlmenően átfogja a gyógypedagógiai tanulmányokat folytató hallgatók, intézménylátogató szakemberek mentorálását. A pedagógiai szakmai szolgáltatás kiterjed a különböző oktatási- illetve partnerintézményekben dolgozó szakemberek fejlesztő tevékenységének segítésére is: pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, stb… A szakmai szolgáltatás a többségi intézményekkel való intenzív kapcsolattartáson keresztül hozzájárul a sérült emberek társadalmi elfogadásának elősegítéséhez.

12 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a

13 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a
Programelem Feladat, tevékenység 0. Intézménylátogatás, intézménybemutatás Az együttműködő intézmény tevékenységeinek bemutatása, betekintés a tanórai munkába, érzékenyítés (ability). 1. Szülői önsegítő csoportok - tartalomismeret Autizmus spektrumzavar illetve súlyos-halmozott fogyatékos diagnózisú gyermeket nevelők szülőcsoport foglalkozása alatt gyermekfelügyelet biztosítása. 2. DOWN NAP A Down syndróma világnapja (03.21.) alkalmából szervezett rendezvényen aktív részvétel a JÁTSZÓHÁZ vezetésében. 3. Módszertani rendezvény Hostess feladatok: az adminisztrációs előkészületektől a rendezvényfotózáson keresztül, a digitális emlékeztető anyag összeállításáig…

14 IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a
Programelem Feladat, tevékenység 4. Gyermeknap Aktív részvétel a fogadó intézmény által koordinált programban (személyi segítés kézműves foglalkozásokban, mozgásos játékokban, önkiszolgáló tevékenységekben, játszótéri kalandozásokban…) 5. Esélyegyenlőségi nap A város Dísz terén minden évben megrendezett találkozón a fogadóintézmény növendékeinek kísérése, személyi segítése társadalmi környezetben. A fogadóintézményhez tartozó két alapítvány tevékenységének ismertetése, az 1%-os kampány támogatása. 6. Családsegítés Segítő részvétel - a család igénye szerint- a család hétvégi életében. (sétáltatás) Gyermekfelügyelet a család otthonában (szülői távollét idejére.)

15 A tanulók empatikus, elfogadó/befogadó képességének fejlődése.
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a Eredmény: A tanulók felelősségvállalási, konfliktuskezelő, szenzibilitási képességének fejlődése. A tanulók empatikus, elfogadó/befogadó képességének fejlődése. A tanulók kommunikációs, együttműködő, szervező/rendszerező képességének fejlődése. A tanulók problémamegoldó és döntési képességének fejlődése.

16 Varga Brigitta gimnáziumi tanár:
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a Varga Brigitta gimnáziumi tanár: „Meglehetősen szkeptikus voltam a program kivitelezhetőségével kapcsolatban… Azt gondoltam, hogy nem lehet majd a diákokat „összevadászni” ilyen célra. NAGYON MEGLEPŐDTEM! A 16 fős csapat hamar összeállt. Meglepő volt, hogy tanítványaimban mennyi empátia, önzetlen segítőkészség és természetes elfogadás mutatkozott meg a sérült gyermekekkel való kapcsolatukban. E törődés láttán azt gondolom, hogy téveszme az, hogy az emberek eltávolodnak egymástól és nem segítenek egymáson. Számomra ez volt a program legpozitívabb tanulsága.”

17 Tóth Krisztina gyógypedagógiai tanár:
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a Tóth Krisztina gyógypedagógiai tanár: „A fogyatékos emberek támogatása talán a legszínesebb palettája az önkéntes segítésnek. Itt igazán megélheti az ember a hasznosság érzetét, a belülről jövő segíteni akarás élményét, az önzetlenség bátorító erejét. A középiskolás fiatalok megtapasztalták, hogy milyen színes és pezsgő is lehet az élet egy sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató intézményben. Lényeg a nyitottság, a türelem, a tolerancia, az együttérzés és az AKARAT a segítésre. Sohasem késő elkezdeni!”

18 Bazsika Mónika középiskolás:
IKSZ fogadó szervezet: Nyitott ház Módszertani Intézet Zalaegerszeg 8900 Apáczai Csere János tér 5/a Bazsika Mónika középiskolás: „ SEGÍTENI? JÓ DOLOG! Lehetőséget kaptunk arra, hogy az élet egy számunkra új területén próbáljuk ki magunkat, amely inkább az emberségről, mint a tankönyvekből elsajátítható lexikális tudásról szól.” Molnár Fanni középiskolás: „ A beteg gyerekek látványa mindig elindít bennünk egy érzelmi hullámot. Belekóstolni világukba kettős gondolatot vet fel: Rengeteg dolgunk közepette jövünk és segítünk, ahol és ahogy tudunk. Akkora a lelki teher, hogy nem tudom, lesz-e még egyszer erőm/erőnk hozzá.” Márkus Mietta középiskolás: „A projektben nem volt helye a siránkozásnak a sajnálatnak. A gyerekek személyiségének megismerésével teljesen másképp álltunk hozzá a dolgokhoz és próbáltuk, próbáljuk őket olyannak elfogadni, amilyenek.”


Letölteni ppt "Alapítás éve: 1990 Zalaegerszeg"

Hasonló előadás


Google Hirdetések