Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Műveltségkép és pszichológia Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Tanszéke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Műveltségkép és pszichológia Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Tanszéke."— Előadás másolata:

1 Műveltségkép és pszichológia Pléh Csaba pleh@cogsci.bme.hu BME Kognitív Tudományi Tanszéke

2 Műveltség és tudás küzdelme •Kétféle tudás, kétféle iskola: Iskola és Utca •Művelődési ciklusok: latintól a NETig •Asszociatív és haszonelvű felfogás •Explicit és implicit tudásrendszerek •Idegrendszeri kettőségek: cselekvés tudás •Az ember mint kettős lény

3 Klasszikus műveltség: múlt orientált Pragmatikus hasznos tudás: jelen orientált tiszta ismeret, reprezentációtudás célja felhasználás visszaadás, kultiváció, memória megcsinálás, működés, kreativitás ünnep, élvezet, szabadidőcselekvés, változtatás, munka iskolai alapú, rögzítettköznapi alapú, változó, újraszerveződő Műveltség és hasznos tudás szembeállításai

4 ÁltalánosSpecifikus Kódoknyelvek, latin, élő, kotta szókincs, idiomatika Ismeretekszemantikus pl. görög istenek rendszere egyedi tudások, pl. Kirké és Odüszeusz megoldásmó dok lexikon használat, fogalmazási szerkesztés katalógus rend A műveltség alkotóelemei a megismerési architektúra szempontjából

5 A modern kezdetek : a bizonyosság új formái •Gyermekkorom óta a könyvekben rejlő tudományokra oktattak, s minthogy meggyőztek arról, hogy általuk világos és biztos ismeretet szerezhetünk mindarról, ami hasznos az életben, nagyon óhajtottam megtanulni őket. Mihelyt azonban befejeztem ezt az egész tanfolyamot, egészen megváltozott a nézetem. Mert annyi kétségbe és tévedésbe voltam bonyolódva, hogy úgy látszott, tanulmányaimnak nincs is más hasznuk, mint az, hogy mind jobban beláttam tudatlanságomat. •Descartes: Értekezés a módszerről •A tekintélyekké lett írók műveinek előlegezett túlzott bizalom, amely szavaikat szentnek és nem csupán bölcs tanácsnak fogadta el, felmérhetetlen kárt okozott a tudománynak. [...] Francis Bacon: A tudományok haladása. 1605

6 Három mozzanat a modernitásban •mi a kánon, mit kell tudni; •hogyan szerezzük meg ezt a tudást; •milyen e tudások belső szerveződése.

7 Az asszociatív és mechanikus felfogás •Babits Halálfiai: ebben az iskolában az oktatás is fegyelmezéshez hasonlított, mint a nevelés: bemagolt szabályok, s gépies alkalmazás, a legjobb esetben. Aequor, mormor és a cor Semlegesek mindenkor... A német tanár szinte kérkedett, hagyományos hazafisággal, hogy németül maga sem tud; de matematikában a képletek, s a történelemben az évszámok szigorú diszciplinát adtak; s a latin nem is valaha élt nyelvnek, hanem szándékosan konstruált észtornának hatott

8 Hasznos és gyermekelvű felfogás helyette •Manap önállóságra nevelünk s a gyermek maga eszeli ki játékait. Tanulmány, táplálék a természet dolga; a gyermek okosabb, mint a felnőttek; a fejlődés tudja, mi kell neki

9 A tudás haszna és öröme: Pragmatikusok és Humboldt Pragmatikus gondolatmenet Tudás öröme gondolatmenet A tudás közvetlen alkalmazása a fontos. A tudás váratlan alkalmazása a fontos: megnöveli a releváns mezőt. Minden motiváció haszonelvű: a cselekvés eredménye vezérel. Maga a cselekvés, a kezdeményezés is az öröm forrása, a kompetencia motivációk az alapvetőek A tudás is pusztán a haszon szempontjából értékelendő. A tudás maga az öröm forrása lehet, a kompetencia révén Az alapvető emberi motívumok a félelem és a szorongás. A kíváncsiság és az unalom központi szereplő az emberi életben.

10 A műveltség pozitív felfogása •a tudás nagyobb viselkedési és nagyobb kreativitási potenciált eredményez, megnöveli a távoli dolgok közti kapcsolatalakítás lehetőségét, •a szándék mozzanatnak, a sajátmagától kezdeményezett cselekvés, mindig az öröm forrása kezdve a csecsemőnek a világ feltárását célzó mozgásaitól (Gergely, 2003) egészen az értékeken alapuló céltételezésig mindazt, amit a természettudományos emberkép riválisai állítottak előtérbe Dilthey (1894) nyomán. •a kompetencia, a hozzáértés öröme nemcsak a cselekvésben, hanem a megértés, a rendszerezés, az elméletalakítás révén a tudás világához is tartozó átfogó emberi motívum; végül •kíváncsiság, s a hozzá kapcsolódó játék nemcsak kuriózum az ember életében, hanem fontos mozgató erő, amely nem vezethető vissza más tényezőkre (Grastyán,1985)

11 Klasszikus felfogásAlternatívák tudni, mittudni hogyan deklaratívprocedurális kategorikus, élesÉletlen, minta alapú kijelentés szerveződésűképi és készségalapú egy központúpárhuzamos rögzítettváltozó, dinamikus A tudás leképezése a fejben

12 Az implicit tudás koncepciók •nem a reprezentációra, hanem az eljárásokra összpontosít, vagyis nem az ismeretre, hanem a csinálásra; •lényege nem a visszaadás és felismerés (tudni, mit), hanem az elvégzés; •szerveződése függvényszerű, készségalapú s nem elementarisztikus ; •a tudatosság legfeljebb csak élősködik rajta, az érdekes kognitív rendszerek nem tudatosak.

13 A látás mint cselekvés és tudás

14 Kettős út az embernél

15 Parallelitás

16 Vissza a tudásokhoz •Utcai tudás •Készségszerű •Csináljuk •Hasznos •Implcit •Iskolai tudás •Intézményben •Explicit •Kijelentés szerű •Kódok

17 Kettősségek a mai pszichológiában •Elbeszélő (Bruner) •Kijelentés •Tudás explicit •Elülső renszerek •Elméleti •Képek •Cselekvő •Hátsó rendszerek

18 Hogy kapcsolódik ez az iskolához? •Kettős rendszer idegrendszeri alapú •Ma egyre nagyobb a készség szerepe •Horizontális átadás felé elcsúszás •Ki fogja értékelni a „tiszta tudást” ? •A tudás hatalom és a tudás öröme viszonya

19 A pszichológia üzenete •A tanulásra vonatkozó nevelési elméletek két pólus között ingadoznak. Hol a az egyik típusú tudást és elsajátítási módot, hol a másikat emelik ki. •Manapság a pendulum a készség világa felé lendül ki. •Az orvos, a zongorista, a pszichológus, vagy a vegyész munkájában egyszerre mozgósít könyvszagú tudásokat és készségeket •A pszichológus racionális érveléssel elismerteti, hogy a pólusok egyszerre léteznek •. Nemcsak készségek, hanem tartalmak, nemcsak önmagától lezajló, hanem reflexiós folyamatok is vannak, nemcsak spontán folyamatok léteznek, hanem erőfeszítést kívánó elsajátítás is.


Letölteni ppt "Műveltségkép és pszichológia Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Tanszéke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések