Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bemutatkozik a Pedagógiai Kara. Az épület belülről •Modern, korszerűen felszerelt épületek •Dinamikusan fejlődő campus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bemutatkozik a Pedagógiai Kara. Az épület belülről •Modern, korszerűen felszerelt épületek •Dinamikusan fejlődő campus."— Előadás másolata:

1 Bemutatkozik a Pedagógiai Kara

2 Az épület belülről •Modern, korszerűen felszerelt épületek •Dinamikusan fejlődő campus

3 •A kollégium az egyetem területén van (2 perc alatt ott vagy) •Kiválóan felszerelt, kényelmes, kétszemélyes szobák •Internet - hozzáférési lehetőség •Büfé, könyvtár helyben •Szauna •Jó hangulat A kollégium

4 Zajlik az Élet •Családias hangulat •Fiatal, szimpatikus oktatók •Széleskörű szakmai ismeretek •Gyakorlatorientált képzések •Minősített oktatók aránya 68 %

5 Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium •Tudományos Diákköri Konferencia –Legjobb szemináriumi dolgozatok versenye –Kari Konferencia II. kategória - kutatási terv bemutatása –Kari Konferencia I. kategória - kész dolgozat bemutatása, továbblépési lehetőség az OTDK-ra –Egyetemi Konferencia - gyakorlás az országos konferenciára •Csokonai Tehetséggondozó Hallgatói Tudományos Műhely –hallgatóknak szóló előadássorozat-tanfolyam –a hallgatók tudományos kutatói pályán történő elindítása –felkészítés a nemzetközi szereplésre –az első publikációk elkészítése •Önkéntes munka –Kórházi segítségnyújtás –Hátrányos helyzetű gyerekek korrepetálása

6 Sportlehetőségek •Rendszeres és ingyenes: aerobik, jégkorcsolya, úszás, női- férfi röplabda, férfi futsal, küzdősport, kajak-kenu, ütőssportok, kosárlabda. •Részvétel városi, megyei és országos sportrendezvényeken is, mint K&H futóverseny, rókaűzők, szarvasűzők váltófutóverseny. •Téli tábor, mely kreditért is felvehető, idén Franciaországban, Valmorelben sítábor. •Nyári tábor, szintén kreditért teljesíthető, Baján vízitábor. •Akik versenyszerűen sportolnak, megmérettethetik magukat a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon (MEFOB) csapat és egyéni sportágakban, melyen a részvételt részben támogatja az egyetem.

7

8 Pedagógiai Kar partnerei: 13 országban 25 intézmény - Tanulmányi ösztöndíj – 6 hónap - Gyakorlati ösztöndíj – 3 hónap

9 Képzési kínálatunk

10 Alapszakjaink •Gyógypedagógia •Óvodapedagógus •Tanító

11 Gyógypedagógia szak Olyan gyógypedagógusokat képzünk, akik segítséget tudnak nyújtani a fogyatékos, gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek továbbá képesek választott szakirányukon a diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek alkalmazására. A képzés során állat- terápiás eljárásokkal is megismerkedhetnek hallgatóink. •Képzési idő: 7+1 félév •Szakirányok: - Logopédia ( alkalmassági vizsga ) - Tanulásban akadályozottak pedagógiája •Romológia specializáció

12 Gyakorlatorientált képzés –Intézmények látogatása –Tanítás, habilitáció, rehabilitáció –Módszertani központ –Nevelési tanácsadó –Szakértői bizottság –Integráló óvoda, iskola Gyógypedagógia szak

13 Szakfejlesztési terveink: -logopédia szak szakirányú továbbképzés megszervezése -pszichopedagógia szak akkreditációja Specifikum -Állatasszisztált terápiás képzéseket előkészítő kurzusok - (ló, kutya, társállat) - szabadon választható kurzus - három félév Gyógypedagógia szak

14 Érzékenyítés A gyógypedagógus hallgatók gyakorlata / önkéntes munkája a Kaposi Mór Oktató Kórházban -Pszichiátriai Osztály -Csecsemő- és Gyermekosztály

15 Gyógypedagógia szak Érzékenyítés Láthatatlan kiállítás Vakok Állami Intézete Civil szervezetek Börtön Gyöngyfa és további kaposvári színterek

16 Gyógypedagógia szak Tehetséggondozás OTDK XXX. Szarvas 2011. II. helyezés és különdíj – XXXI. Kaposvár 2013. I.helyezés Egyetemi TDK minden helyezés

17 Gyógypedagógia szak Tehetséggondozás Csokonai Szakkollégium Roma Szakkollégium

18 Tudós Fórum Chava Baruch Lőrik József Czeizel Endre Csányi Yvonne Csányi Vilmos Nagy Bandó András Gyógypedagógia szak

19 További tanulási és továbbtanulási lehetőségek –Szakirányú továbbképzés •SNI •BTM •Társállat és Kutyával segített terápiás szakember –Szakon belül másik szakirány felvétele •Logo TAP •TAP Logo –Egyetemünkön belül •Tanító •Óvodapedagógus –MA Neveléstudományi vagy Pedagógia (ELTE, PTE, SZTE) vagy Gyógypedagógiai terápia (ELTE Bárczi) Gyógypedagógia szak

20 Óvodapedagógus BA szak •Az óvodapedagógus BA szak képesítést nyújt az óvodai nevelés feladatainak ellátására •Képzés idő: 6 félév (180 kredit) •Felvételi követelmények: alkalmassági vizsga (testi, ének-zenei és beszéd) •Specializációs lehet ő ségek: német nyelv ű foglalkozások vezetése, romológia, dráma. •A képzés felépítése: –Elmélet: pszichológia, pedagógia, drámajáték, bábjáték, tantárgypedagógiák stb. –Gyakorlat: a KE Gyakorló Óvodájában –Választható modulok: kisgyermekgondozás, művészeti nevelés, sajátos nevelési problémák, környezettudatos nevelés, társadalmi problémák

21 Életképek az óvodapedagógus szakról drámapedagógia szakest KE Gyakorló Óvoda

22 Elhelyezkedési lehetőségek: •Óvodák •Gyermekotthonok •Játszóházak •Családi napközik •Házi gyermekgondozói szolgálat •Au pairként külföldön és belföldön •Animátorként (szállodában, turistaközpontban) Továbbtanulási lehetőségek: •Pedagógia vagy neveléstudományi MA •Szakirányú továbbképzések: fejleszt ő pedagógus, gyógytestnevel ő, drámapedagógus, SNI gyermekek integrációs pedagógusa, mentorpedagógus, biblioterápia, közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga stb. •Tanító BA, gyógypedagógia BA, Csecsemő-és kisgyermeknevelő FOSZK Óvodapedagógus BA szak

23 Tanító szak •A tanító BA szak a tanításhoz az általános iskola első négy osztályára ad képesítést. •A választható műveltségterületi képzések az általános iskola 5. és 6. osztályában az adott szaknak megfelelően nyújt tanítási lehetőséget. •Specializációk: –romológia, –dráma, –magyar mint idegen nyelv

24 Választható műveltségterületek –magyar nyelv és irodalom, –természetismeret, –ének-zene, –informatika, –idegen nyelv (angol, német, francia), –matematika, –technika, –vizuális nevelés, –testnevelés, –ember és társadalom.

25 Gyakorlóhelyek •Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium •Egyénileg választott általános iskolák

26 Hogyan tudod tovább képezni magad a diploma megszerzése után? •Szakirányú továbbképzéseken (adott művelt - ségterülethez kapcsolódóan, munkahely igényeinek megfelelően) •Egy másik műveltségterület elvégezésével •Mesterképzésben: -hittanár-nevelőtanár MA bemenete a tanító BA is (egyetemi végzettséget adó tanárképes MA) -Pedagógiai tanár MA megfelelő minor bemenettel -Neveléstudományi MA

27 Hol tudsz elhelyezkedni a tanítói végzettségeddel? •Általános iskolák alsó tagozatán •Műveltség- területtel pedig az 5. és 6. osztályban is!

28 Karrierépítési lehetőségek az egyetemi évek alatt •TDK tevékenység •Felkészítő tréningek •Szakkollégium – önkéntesség, korrepetálás •Tanítási versenyek •Szakestek

29 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK - Csecsemő- és kisgyermeknevelő - Kommunikáció és médiatudomány - Szociális és ifjúsági munka (Ifjúságsegítő szakirány) - Televíziós műsorkészítő

30 Csecsemő- és kisgyermeknevelő •A képzés a 0-5 éves korú gyermekek nevelésére készít fel, elsősorban bölcsődében helyezkedhetsz el vele. •A képzési idő 4 félév, melyből az utolsó félév bölcsődében letöltendő összefüggő szakmai gyakorlat. •A képzés 120 kreditjéből 30-90 kredit számítható be a pedagógusképzésben történő továbbtanulás esetén. •Főbb témakörök: –Pedagógia, pszichológia, életvezetés –A főbb fejlesztési területek: játék, mozgás, beszéd, ének-zene, alkotó tevékenységek, mese-vers, báb –Szakmai kompetenciák, kapcsolat a családdal –Egészségnevelés, gondozás, ápolás –Gyermekvédelem

31 Szociális és ifjúsági munka – ifjúságsegítő szakirány •A képzés a fiatal korosztály segítésére készít fel, önkormányzatoknál, ifjúságot tömörítő szervezeteknél helyezkedhetsz el vele. •A képzési idő 4 félév, melyből az utolsó félév összefüggő szakmai gyakorlat. •A képzés 120 kreditjéből 30-90 kredit számítható be az andragógia alapszak művelődésszervező szakirányon történő továbbtanulás esetén. •Főbb témakörök: –Pszichológia, életvezetés –Ifjúsági munka, ifjúságpolitika –Szakmai kompetenciák –Szabadidő szervezés

32 Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés

33 A felsőoktatás szakképzés célja - médiaszakemberek, - üzleti kommunikációban jártas hallgatók képzése. Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény munkatársaként feladata a kommunikáció szervezése, rendezvények lebonyolítása, a cég arculati elemeinek meghatározása, ápolása, krízismenedzsment, mediáció. A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. A moderátor elkészíti a műsorok koncepcióját, felépíti a programot.

34 Mi lehetsz a képzés elvégzése után? • Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője • Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező • Pr-tevékenységet tervező, szervező • Könyv- és lapkiadó szerkesztője • Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor- szerkesztő • Irodai, ügyviteli foglalkozású • Ügyfél- (vevő)tájékoztató

35 Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

36 Képzési idő: 4 félév A cél olyan szakemberek képzése, akik - műsorvezetői, - riporteri, - publicisztikai, - rendezői, - operatőri ismereteik és fejlett kommunikációs képességeik, valamint a mozgóképek kifejező eszközeinek ismerete birtokában felkészültek televíziós műfajokban, televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében részt venni; részben előre nem látott feltételek melletti technikai feladatokat megoldani.

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Bemutatkozik a Pedagógiai Kara. Az épület belülről •Modern, korszerűen felszerelt épületek •Dinamikusan fejlődő campus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések