Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében"— Előadás másolata:

1 A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében
Szabó Ákosné főiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

2 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.
Kimenet BA MA 3 félév 90 kredit 1 félév 30 kredit gyakorlat 7 félév 210 kredit VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

3 A Gyógypedagógia alapszak (BA) képzési szerkezete
kredit 7+1 félév 7 szakirányon szakember neve: gyógypedagógus valamely szakirányon specializációk: közoktatási és klinikai VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

4 Szakirányok a BA szinten
értelmileg akadályozottak pedagógiája hallássérültek pedagógiája látássérültek pedagógiája logopédia pszichopedagógia szomatopedagógia tanulásban akadályozottak pedagógiája VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

5 A Gyógypedagógia mesterszak (MA) képzési szerkezete
3 félév 90 kredit szakember neve: okleveles gyógypedagógus valamely szakirányon Szakirányok az MA szinten: Gyógypedagógiai terápia Fogyatékos emberek társadalmi integrációja Tanári szakképzettség: gyógypedagógia tanár, gyógypedagógus tanár VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

6 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.
Doktori képzés (Ph. D.) Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája keretében Gyógypedagógiai Doktori Oktatási Program előkészítése: választható gyógypedagógiai modulok indulnak a 2008/2009-es tanévtől Részvétel témavezetőként, opponensként más doktori iskolák munkájában is a gyógypedagógia társtudományai területén Felkészülés gyógypedagógiai doktori iskola létrehozására VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

7 A gyógypedagógia meghatározása a XXI. század elején
A gyógypedagógia nevelési, terápiás, rehabilitációs dominanciájú komplex embertudomány. VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

8 A gyógypedagógia kérdései napjainkban
1. A fogyatékos ember élete 2. A fogyatékosság értelmezésének megváltozása 3. A gyógypedagógia elméleti és gyakorlati kompetenciája 4. A társtudományok eredményei a gyógypedagógiában 5. A gyógypedagógiai tudás jövőképe VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

9 A fogyatékos ember élete
prevenció, információ, többletjogok, ellátó rendszerek, teljes életívet átfogó segítség, felelősség mint etikai és jogi kategória felkészítés a fogyatékos emberek életminőségének javítását, társadalmi helyzetének pozitív megerősítését célzó aktív szakmapolitikai tevékenységre VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

10 A fogyatékosság értelmezésének megváltozása
WHO, 2001: A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) szerint a gyógypedagógia szempontjából a főfogalom a képességzavar, amely a funkcióképesség bármely természetű és eredetű akadályozottságát jelenti. 2. SNI problematika a közoktatás jogi szabályozásában és a nevelési gyakorlatban megállapítása komplex diagnosztikai eszközökkel, a speciális jogok érvényesítése az SNI körébe tartozó fogyatékosságok és zavarok, a többletszolgáltatások meghatározása az SNI pedagógiai értelmezése: az egyéni nevelési szükséglet megismerése VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

11 A gyógypedagógia kompetenciája
Tárgyválasztás: a fogyatékosság és a fogyatékos ember Módszerek fejlesztése: diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek Terminológia kidolgozása: szakszókincs, szakirodalom Fogalmak meghatározása: az alapfogalmak definíciója Kutatások: témakörök meghatározása, az eredmények alkalmazása, tudásközvetítés A gyógypedagógiai tudományos kutatások fejlesztése (a gyakorlati eljárások hatásainak mérése, az újabb tevékenységi formák, szerepek leírása) Szakemberek képzése: valamennyi gyakorlati területre és a tudomány művelésére VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

12 A gyógypedagógus kompetenciája
A gyakorlati gyógypedagógiai tevékenység területei: Diagnózis (az állapot és a teendők meghatározása) Fejlesztés (a fejlődés lépéseinek elősegítése) Nevelés (az intézményes nevelés és a család segítése) Terápia (az eltérő fejlődés belső akadályainak csökkentése) Rehabilitáció (a környezet életében való részvétel elősegítése) Feladat: rendszeres konzultációs kapcsolat és képviselet a gyógypedagógiai, a fogyatékosságügyi, a szociális- és egészségügyi szakmai és civil szervezetekkel, ezek folyamatos tájékoztatása a képzésekről, támogatásuk megszerzése a képzésfejlesztési céloknak megfelelően; VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

13 A társtudományok eredményei a gyógypedagógiai tudásban
Tudományok: orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, nyelvtudomány, szociológia, jogtudomány, informatika Alkalmazási területek: diagnosztikus és terápiás eljárások adaptációja, kutatási módszerek alkalmazása, tanulási folyamatok vizsgálata, speciális kommunikációs eszközök fejlesztése stb. Együttműködés, konszenzus: az alkalmazásban a társtudományi és a gyógypedagógiai ismeretek együttesen szükségesek VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

14 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.
A társtudományok eredményeinek alkalmazása a gyógypedagógiai gyakorlatban Nevelésben, fejlesztésben: tanítási módszerek alkalmazása fogyatékos gyermekek csoportjaira Terápiás eljárásokban: tanulási zavarok terápiája, logopédiai terápiák kidolgozása Rehabilitációs segítésben: gyógypedagógiai rehabilitációs eljárások fejlesztése Eszközfejlesztésben: foglalkozási eszközök, munkaeszközök, informatikai programok kidolgozása Fogalomhasználatban: a gyógypedagógiai szakszókincs gyarapítása Cél: A gyógypedagógus-képzés (BA) gyakorlatközpontúságának megőrzése Kutatások és fejlesztések a gyógypedagógiai praxis színterein VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

15 A gyógypedagógiai tudás jövőképe: a rehabilitációs aspektus erősítése
intra- és interdiszciplinaritás empirikus és fenomenológiai kutatások együtt a megértő tudomány hatásvizsgálatok, bizonyítás, protokollok szociális irányultság a rehabilitáció és a gyógypedagógia fogalmi és gyakorlati viszonya a gyógypedagógia kompetenciájának bővülése a szociális területek irányában a gyógypedagógia mint rehabilitáció-tudomány a gyakorlati eljárások hatásainak mérése az újabb tevékenységi formák, szerepek leírása VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

16 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.
Célok, feladatok a több mint 100 éves gyógypedagógiai tradícióra visszatekintő képzési szerkezet pozitív értékeinek megőrzése a felsőoktatási átalakulási folyamatban nemzetközi együttműködések külföldi egyetemekkel (a meglévők fenntartása, újabbak kialakítása) együttműködés a gyógypedagógiai szakokat indító egyetemi karok között hatékony együttműködés a szakterület legfontosabb európai felsőoktatási intézményeivel egyrészt a gyógypedagógiai felsőoktatási modellek közelítése érdekében a Bolognai Nyilatkozattal összhangban, másrészt az Európai Kutatási Térségben való aktív részvétel céljából VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

17 Közvetlen célok, feladatok
az inkluzív társadalomfelfogás alapján aktív és kezdeményező szerepvállalás a fogyatékos embereket érintő szakmai és társadalmi vitákban együttműködés a képzés gyakorlóhelyeivel, a gyógypedagógus szakma „felvevőpiacaival” VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus

18 Közvetlen célok, feladatok
A szakemberképzés és a kutatás szintjén: Bővülő kompetenciájú gyógypedagógus-képzés Pedagógus-továbbképzések az integratív szemlélet kialakítására/elmélyítésére A pedagógus és a gyógypedagógus közös kompetenciáinak és eltérő kompetenciáinak tisztázása, betartása és folyamatos „karbantartása” Gyógypedagógiai alapismeretek tanítása a (nem gyógypedagógus-képző) felsőoktatásban A gyermekek és fiatalok nevelési szükségleteinek vizsgálata, diagnosztizálása, (gyógy)pedagógiai hatásvizsgálatok VII. Nevelésügyi Kongresszus augusztus


Letölteni ppt "A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések