Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében Szabó Ákosné főiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében Szabó Ákosné főiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai."— Előadás másolata:

1 A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében Szabó Ákosné főiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar timarkati@barczi.elte.hu

2 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 2 Kimenet 7 félév 210 kredit 1 félév 30 kredit gyakorlat 3 félév 90 kredit BAMA

3 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 3 A Gyógypedagógia alapszak (BA) képzési szerkezete 210 + 30 kredit 7+1 félév 7 szakirányon szakember neve: gyógypedagógus valamely szakirányon specializációk: közoktatási és klinikai

4 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 4 Szakirányok a BA szinten értelmileg akadályozottak pedagógiája hallássérültek pedagógiája látássérültek pedagógiája logopédia pszichopedagógia szomatopedagógia tanulásban akadályozottak pedagógiája

5 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 5 A Gyógypedagógia mesterszak (MA) képzési szerkezete 3 félév 90 kredit szakember neve: okleveles gyógypedagógus valamely szakirányon Szakirányok az MA szinten:  Gyógypedagógiai terápia  Fogyatékos emberek társadalmi integrációja  Tanári szakképzettség: gyógypedagógia tanár, gyógypedagógus tanár

6 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 6 Doktori képzés (Ph. D.) Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája keretében Gyógypedagógiai Doktori Oktatási Program előkészítése: választható gyógypedagógiai modulok indulnak a 2008/2009-es tanévtől Részvétel témavezetőként, opponensként más doktori iskolák munkájában is a gyógypedagógia társtudományai területén Felkészülés gyógypedagógiai doktori iskola létrehozására

7 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 7 A gyógypedagógia meghatározása a XXI. század elején A gyógypedagógia nevelési, terápiás, rehabilitációs dominanciájú komplex embertudomány.

8 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 8 A gyógypedagógia kérdései napjainkban 1. A fogyatékos ember élete 2. A fogyatékosság értelmezésének megváltozása 3. A gyógypedagógia elméleti és gyakorlati kompetenciája 4. A társtudományok eredményei a gyógypedagógiában 5. A gyógypedagógiai tudás jövőképe

9 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 9 A fogyatékos ember élete prevenció, információ, többletjogok, ellátó rendszerek, teljes életívet átfogó segítség, felelősség mint etikai és jogi kategória felkészítés a fogyatékos emberek életminőségének javítását, társadalmi helyzetének pozitív megerősítését célzó aktív szakmapolitikai tevékenységre

10 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 10 A fogyatékosság értelmezésének megváltozása 1. WHO, 2001: A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) szerint a gyógypedagógia szempontjából a főfogalom a képességzavar, amely a funkcióképesség bármely természetű és eredetű akadályozottságát jelenti. 2. SNI problematika a közoktatás jogi szabályozásában és a nevelési gyakorlatban megállapítása komplex diagnosztikai eszközökkel, a speciális jogok érvényesítése az SNI körébe tartozó fogyatékosságok és zavarok, a többletszolgáltatások meghatározása az SNI pedagógiai értelmezése: az egyéni nevelési szükséglet megismerése

11 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 11 A gyógypedagógia kompetenciája Tárgyválasztás: a fogyatékosság és a fogyatékos ember Módszerek fejlesztése: diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek Terminológia kidolgozása: szakszókincs, szakirodalom Fogalmak meghatározása: az alapfogalmak definíciója Kutatások: témakörök meghatározása, az eredmények alkalmazása, tudásközvetítés A gyógypedagógiai tudományos kutatások fejlesztése (a gyakorlati eljárások hatásainak mérése, az újabb tevékenységi formák, szerepek leírása) Szakemberek képzése: valamennyi gyakorlati területre és a tudomány művelésére

12 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 12 A gyógypedagógus kompetenciája A gyakorlati gyógypedagógiai tevékenység területei: Diagnózis (az állapot és a teendők meghatározása) Fejlesztés (a fejlődés lépéseinek elősegítése) Nevelés (az intézményes nevelés és a család segítése) Terápia (az eltérő fejlődés belső akadályainak csökkentése) Rehabilitáció (a környezet életében való részvétel elősegítése) Feladat: rendszeres konzultációs kapcsolat és képviselet a gyógypedagógiai, a fogyatékosságügyi, a szociális- és egészségügyi szakmai és civil szervezetekkel, ezek folyamatos tájékoztatása a képzésekről, támogatásuk megszerzése a képzésfejlesztési céloknak megfelelően;

13 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 13 A társtudományok eredményei a gyógypedagógiai tudásban Tudományok: orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, nyelvtudomány, szociológia, jogtudomány, informatika Alkalmazási területek: diagnosztikus és terápiás eljárások adaptációja, kutatási módszerek alkalmazása, tanulási folyamatok vizsgálata, speciális kommunikációs eszközök fejlesztése stb. Együttműködés, konszenzus: az alkalmazásban a társtudományi és a gyógypedagógiai ismeretek együttesen szükségesek

14 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 14 A társtudományok eredményeinek alkalmazása a gyógypedagógiai gyakorlatban Nevelésben, fejlesztésben: tanítási módszerek alkalmazása fogyatékos gyermekek csoportjaira Terápiás eljárásokban: tanulási zavarok terápiája, logopédiai terápiák kidolgozása Rehabilitációs segítésben: gyógypedagógiai rehabilitációs eljárások fejlesztése Eszközfejlesztésben: foglalkozási eszközök, munkaeszközök, informatikai programok kidolgozása Fogalomhasználatban: a gyógypedagógiai szakszókincs gyarapítása Cél: A gyógypedagógus-képzés (BA) gyakorlatközpontúságának megőrzése Kutatások és fejlesztések a gyógypedagógiai praxis színterein

15 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 15 A gyógypedagógiai tudás jövőképe: a rehabilitációs aspektus erősítése intra- és interdiszciplinaritás empirikus és fenomenológiai kutatások együtt a megértő tudomány hatásvizsgálatok, bizonyítás, protokollok szociális irányultság a rehabilitáció és a gyógypedagógia fogalmi és gyakorlati viszonya a gyógypedagógia kompetenciájának bővülése a szociális területek irányában a gyógypedagógia mint rehabilitáció-tudomány a gyakorlati eljárások hatásainak mérése az újabb tevékenységi formák, szerepek leírása

16 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 16 Célok, feladatok a több mint 100 éves gyógypedagógiai tradícióra visszatekintő képzési szerkezet pozitív értékeinek megőrzése a felsőoktatási átalakulási folyamatban nemzetközi együttműködések külföldi egyetemekkel (a meglévők fenntartása, újabbak kialakítása) együttműködés a gyógypedagógiai szakokat indító egyetemi karok között hatékony együttműködés a szakterület legfontosabb európai felsőoktatási intézményeivel egyrészt a gyógypedagógiai felsőoktatási modellek közelítése érdekében a Bolognai Nyilatkozattal összhangban, másrészt az Európai Kutatási Térségben való aktív részvétel céljából

17 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 17 Közvetlen célok, feladatok az inkluzív társadalomfelfogás alapján aktív és kezdeményező szerepvállalás a fogyatékos embereket érintő szakmai és társadalmi vitákban együttműködés a képzés gyakorlóhelyeivel, a gyógypedagógus szakma „felvevőpiacaival”

18 VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28. 18 Közvetlen célok, feladatok A szakemberképzés és a kutatás szintjén: Bővülő kompetenciájú gyógypedagógus-képzés Pedagógus-továbbképzések az integratív szemlélet kialakítására/elmélyítésére A pedagógus és a gyógypedagógus közös kompetenciáinak és eltérő kompetenciáinak tisztázása, betartása és folyamatos „karbantartása” Gyógypedagógiai alapismeretek tanítása a (nem gyógypedagógus- képző) felsőoktatásban A gyermekek és fiatalok nevelési szükségleteinek vizsgálata, diagnosztizálása, (gyógy)pedagógiai hatásvizsgálatok


Letölteni ppt "A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében Szabó Ákosné főiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések