Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar."— Előadás másolata:

1 Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

2 PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS
KÉPZÉSI SZINTEK BA ALAPSZAK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

3 PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ
BA ALAPSZAK (6|8 félév) PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

4 PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ GYAKORLATI OKTATÓ
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (4 félév) CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ GYAKORLATI OKTATÓ KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

5 PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR 1.ANDRAGÓGIA MESTERSZAK 2.TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK
Család- és gyermekvédő tanár Ének-zene tanár Fizikatanár Földrajztanár Informatikatanár Inkluzív nevelés tanára Kémiatanár Környezettan-tanár Magyartanár Matematikatanár Pedagógiatanár Történelemtanár Vizuális- és környezetkultúra-tanár MESTER- KÉPZÉS Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

6 PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK Kiket várunk?
A társadalmi kérdések iránt fogékony, érdeklődő hallgatókat várjuk, akiket érdekel a gyerekek, fiatalok tanítása, nevelése. Szeretnék megismerni az iskolát, mint intézményt, szerepet vállalnának annak működésében. Érettségi követelménye? Kettőt kell választani: biológia v. magyar v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók különböző oktatási intézmények mellett egyéb képzési ügyekkel foglalkozó szervezeteknél (önkormányzatok, alapítványok, minisztériumok) is elhelyezkedhetnek. Továbbtanulási lehetőség? Mester szintű tanulmányaikat tanári és neveléstudományi irányban folytathatják. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

7 PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK A képzés főbb tantárgyai:
- Magyar és egyetemes neveléstörténet - Neveléselmélet, nevelésfilozófia - Oktatáselmélet - Nevelés- és oktatáslélektan - Nevelésszociológia - Összehasonlító neveléstudomány - Pedagógiai kutatásmódszertan - Alkalmazott pedagógiai gyakorlatok Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

8 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK
Kiket várunk? A gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális, mentális problémáira érzékeny fiatalokat. Érettségi követelménye? Kettőt kell választani: magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók különböző nevelési-oktatási intézményekben,  a szociális ellátórendszerben, munkaügyi központokban, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben helyezkedhetnek el. Továbbtanulási lehetőség? Mester szintű tanulmányaikat tanári és neveléstudományi irányban folytathatják. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

9 SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK
A képzés főbb tantárgyai: - A szociális munka elmélete és gyakorlata - Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata - Közösségi szociális munka - Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata - Szociálpolitika - Társadalomismeret - Szociálpedagógia - Mentálhigiéné Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

10 TANÍTÓ BA ALAPSZAK Kiket várunk?
Azokat várjuk, akik szeretnének az általános iskola 1-4. évfolyamán tanítani (v évfolyamon a választott műveltségterületen). Érettségi/felvételi követelménye? Alkalmassági vizsga és magyar v. nemzetiségi nyelv (és irodalom) és biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók általános iskolákban és különböző nevelési-oktatási intézményekben helyezkedhetnek el. Továbbtanulási lehetőség? Mester szintű tanulmányaikat tanári és neveléstudományi irányban folytathatják. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

11 TANÍTÓ BA ALAPSZAK Műveltségi területek (kötelezően választandó):
magyar nyelv és irodalom idegen nyelv matematika ember és társadalom természetismeret ének-zene vizuális nevelés testnevelés és sport Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

12 TANÍTÓ BA ALAPSZAK Az alkalmassági vizsga:
Ének-zenei alkalmassági vizsga Beszéd-alkalmassági vizsga Testi alkalmassági vizsga Egészségi alkalmassági vizsgálat (Részletesen: Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

13 TANÍTÓ BA ALAPSZAK A képzés főbb tárgyai: Magyar nyelv és irodalom
Matematika Természetismeret Ének-zene Vizuális nevelés Technika-életvitel-háztartás Testnevelés Informatika Tantárgy-pedagógiák Szakmai gyakorlat Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

14 IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
Kiket várunk? Azokat várjuk, akik fogékonyak az ifjúság problémái iránt, akik szeretnének az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletével foglalkozni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók munkát vállalhatnak szociális- és közművelődési intézményekben, valamint a civil szféra különböző szervezeteiben. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat az alapképzésben folytathatják. (Pl.: Szociálpedagógia, Andragógia…) Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

15 IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
A képzés főbb tantárgyai: - Családjog - Európajog - Munkajog - Szociálpedagógia - Szociálpszichológia Nehezen kezelhető gyermekekkel való foglalkozás elmélete és gyakorlata Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

16 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének a csecsemő- és kisgyermekkorról korszerű pedagógiai, pszichológiai, valamint gyermekgondozási ismereteket szerezni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? A végzettek segíteni tudják a gyermekintézmények munkáját, egészségnevelési feladatokat látnak el, illetve szolgáltatásokat szervezhetnek a kisgyermekes családok számára. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat az alapképzésben folytathatják. (Pl.: Szociálpedagógia, Tanító, …) Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

17 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A képzés főbb tantárgyai: - A személyiség és fejlődése - Gyermekvédelem - Szociálpolitika - Nevelési alapismeretek - Inkluzív nevelés -Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája - Gondozástan elmélet és gyakorlat - Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés - Egyéni és csoportos szakmai gyakorlat Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

18 GYAKORLATI OKTATÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének az iskolarendszerű, és az iskola-rendszeren kívüli képzések területén egyéni és csoportos szakmai gyakorlatok, teljesítménymérések, vizsgák megszervezésével foglalkozni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? pl. az OKJ szerinti gyakorlati vizsgák előkészítési, ellenőrzési,és értékelési feladatainak ellátása. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat a Nyíregyházi Főiskola pedagógia alapszakán és az andragógia alapszakon folytathatják. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

19 GYAKORLATI OKTATÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
A képzés főbb tantárgyai: Digitális kommunikáció - Jogi alapismeretek - Gyakorlati oktatás pedagógiai, szakmai módszertana - Teljesítménymérés, gyakorlati vizsga - Kommunikáció, tárgyalási technikák Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

20 KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének képzési/oktatási programok megvalósításában munkaszervezési, ügyviteli, gazdálkodási feladatokat végezni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? Elsősorban iskolarendszeren kívüli szolgáltatások működésével összefüggő tevékenységet látnak el: képzési igények felmérése, ügyfelek tájékoztatása, reklámtevékenység szervezése, a képzések menedzselése. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat a Nyíregyházi Főiskola pedagógia alapszakán és az andragógia alapszakon folytathatják. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

21 KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
A képzés főbb tantárgyai: Közgazdasági, vállalkozási alapismeretek Képzési marketing, reklámtevékenység szervezése Ügyvitel Képzési, oktatási szolgáltatás működésével kapcsolatos asszisztensi feladatok Személyiség-lélektan Kommunikáció, tárgyalási technikák Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

22 MESTERSZAKOK MESTERSZAKOK
Andragógia mesterszak A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles andragógus 2. Tanári mesterképzési szak Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

23 TANÁRI MESTERSZAK Változás a tanárképzésben:
Tanárszak csak mesterképzésben van Első tanári végzettség csak két szakképzettségen szerezhető A tanári mesterszakon szerzett diploma a közoktatás (13). évfolyamán, illetve a szakképzés valamennyi formájában a tanári szakképzettségnek megfelelő tantárgyak szakrendszerű oktatására ad felkészítést. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

24 TANÁRI MESTERSZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK
Első tanári szakképzettség - Család- és gyermekvédő tanár Ének-zene tanár Fizikatanár Földrajztanár Informatikatanár Kémiatanár Környezettan-tanár Magyartanár Matematikatanár Pedagógiatanár Történelemtanár Vizuális és környezetkultúra tanár Kizárólag második tanári szakképzettség - Inkluzív nevelés tanára Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

25 SPORT (sokféle testedzési lehetőség, sítábor, lovaglás)
DIÁKÉLET SPORT (sokféle testedzési lehetőség, sítábor, lovaglás) KULTÚRA (kiállítások, koncertek, színház) ÖNMŰVELŐDÉS (könyvtár, internet) TUDOMÁNY (önképzőkörök, OTDK) VERSENYEK (Országos tanítási verseny, Kazinczy szépkiejtési verseny, mesemondó- és szavalóversenyek) Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

26 DIÁKÉLET Atlétikai csarnok Uszoda Lovarda Könyvtár Gólyabál
Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

27 HAGYOMÁNYAINK Gólyatábor, gólyabál Szakestek FŐHE Jótékonysági gálaest
Ballagás, szerenádest Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

28 JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST (Tanító szak)
Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

29 PILLANATKÉPEK (Szociálpedagógia szak)
Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

30 http://www.nyf.hu/felvi TOVÁBBI INFORMÁCIÓK NYÍLT NAPOK
2011. január :00 Kodály Zoltán Kulturális Centrum 2011. január :00 Mesterszakok után érdeklődők részére C épület 113-as terem Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

31 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Felvételi információ:
Személyes tájékoztatás (munkanapokon): – és – óra között a Tanulmányi és Felvételi Osztályon az A. épület: 022, 027, 029, 030-as szobákban. Telefonon (mukaidőben): 42/ / /2066, 2067, 2338, 2035, 2474 en: Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar


Letölteni ppt "Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések