Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar. 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS BA ALAPSZAK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar. 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS BA ALAPSZAK."— Előadás másolata:

1 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar

2 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK

3 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6|8 félév)

4 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ GYAKORLATI OKTATÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (4 félév) IFJÚSÁGSEGÍTŐ KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS

5 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR MESTER- KÉPZÉS 1.ANDRAGÓGIA MESTERSZAK 2.TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK •Család- és gyermekvédő tanár •Ének-zene tanár •Fizikatanár •Földrajztanár •Informatikatanár •Inkluzív nevelés tanára •Kémiatanár •Környezettan-tanár •Magyartanár •Matematikatanár •Pedagógiatanár •Történelemtanár •Vizuális- és környezetkultúra-tanár

6 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? A társadalmi kérdések iránt fogékony, érdeklődő hallgatókat várjuk, akiket érdekel a gyerekek, fiatalok tanítása, nevelése. Szeretnék megismerni az iskolát, mint intézményt, szerepet vállalnának annak működésében. Érettségi követelménye? Kettőt kell választani: biológia v. magyar v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók különböző oktatási intézmények mellett egyéb képzési ügyekkel foglalkozó szervezeteknél (önkormányzatok, alapítványok, minisztériumok) is elhelyezkedhetnek. Továbbtanulási lehetőség? Mester szintű tanulmányaikat tanári és neveléstudományi irányban folytathatják. PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK

7 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tantárgyai: - Magyar és egyetemes neveléstörténet - Neveléselmélet, nevelésfilozófia - Oktatáselmélet - Nevelés- és oktatáslélektan - Nevelésszociológia - Összehasonlító neveléstudomány - Pedagógiai kutatásmódszertan - Alkalmazott pedagógiai gyakorlatok PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK

8 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? A gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális, mentális problémáira érzékeny fiatalokat. Érettségi követelménye? Kettőt kell választani: magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók különböző nevelési-oktatási intézményekben, a szociális ellátórendszerben, munkaügyi központokban, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben helyezkedhetnek el. Továbbtanulási lehetőség? Mester szintű tanulmányaikat tanári és neveléstudományi irányban folytathatják. SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK

9 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tantárgyai: - A szociális munka elmélete és gyakorlata - Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata - Közösségi szociális munka - Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata - Szociálpolitika - Társadalomismeret - Szociálpedagógia - Mentálhigiéné SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK

10 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének az általános iskola 1-4. évfolyamán tanítani (v. 1-6. évfolyamon a választott műveltségterületen). Érettségi/felvételi követelménye? Alkalmassági vizsga és magyar v. nemzetiségi nyelv (és irodalom) és biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók általános iskolákban és különböző nevelési-oktatási intézményekben helyezkedhetnek el. Továbbtanulási lehetőség? Mester szintű tanulmányaikat tanári és neveléstudományi irányban folytathatják. TANÍTÓ BA ALAPSZAK

11 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Műveltségi területek (kötelezően választandó): –magyar nyelv és irodalom –idegen nyelv –matematika –ember és társadalom –természetismeret –ének-zene –vizuális nevelés –testnevelés és sport TANÍTÓ BA ALAPSZAK

12 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Az alkalmassági vizsga: –Ének-zenei alkalmassági vizsga –Beszéd-alkalmassági vizsga –Testi alkalmassági vizsga –Egészségi alkalmassági vizsgálat (Részletesen: http://www.nyf.hu/felvi) TANÍTÓ BA ALAPSZAK

13 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tárgyai: –Magyar nyelv és irodalom –Matematika –Természetismeret –Ének-zene –Vizuális nevelés –Technika-életvitel-háztartás –Testnevelés –Informatika –Tantárgy-pedagógiák –Szakmai gyakorlat TANÍTÓ BA ALAPSZAK

14 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? Azokat várjuk, akik fogékonyak az ifjúság problémái iránt, akik szeretnének az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletével foglalkozni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? A végzett hallgatók munkát vállalhatnak szociális- és közművelődési intézményekben, valamint a civil szféra különböző szervezeteiben. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat az alapképzésben folytathatják. (Pl.: Szociálpedagógia, Andragógia…) IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

15 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tantárgyai: - Családjog - Európajog - Munkajog - Szociálpedagógia - Szociálpszichológia -Nehezen kezelhető gyermekekkel való foglalkozás elmélete és gyakorlata IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

16 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének a csecsemő- és kisgyermekkorról korszerű pedagógiai, pszichológiai, valamint gyermekgondozási ismereteket szerezni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? A végzettek segíteni tudják a gyermekintézmények munkáját, egészségnevelési feladatokat látnak el, illetve szolgáltatásokat szervezhetnek a kisgyermekes családok számára. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat az alapképzésben folytathatják. (Pl.: Szociálpedagógia, Tanító, …) CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

17 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tantárgyai: - A személyiség és fejlődése - Gyermekvédelem - Szociálpolitika - Nevelési alapismeretek - Inkluzív nevelés -Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája - Gondozástan elmélet és gyakorlat - Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés - Egyéni és csoportos szakmai gyakorlat CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

18 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének az iskolarendszerű, és az iskola- rendszeren kívüli képzések területén egyéni és csoportos szakmai gyakorlatok, teljesítménymérések, vizsgák megszervezésével foglalkozni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? pl. az OKJ szerinti gyakorlati vizsgák előkészítési, ellenőrzési,és értékelési feladatainak ellátása. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat a Nyíregyházi Főiskola pedagógia alapszakán és az andragógia alapszakon folytathatják. GYAKORLATI OKTATÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

19 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tantárgyai: -Digitális kommunikáció - Jogi alapismeretek - Gyakorlati oktatás pedagógiai, szakmai módszertana - Teljesítménymérés, gyakorlati vizsga - Kommunikáció, tárgyalási technikák GYAKORLATI OKTATÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

20 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Kiket várunk? Azokat várjuk, akik szeretnének képzési/oktatási programok megvalósításában munkaszervezési, ügyviteli, gazdálkodási feladatokat végezni. Érettségi követelménye? Bármelyik két érettségi tárgy. Hol lehet elhelyezkedni? Elsősorban iskolarendszeren kívüli szolgáltatások működésével összefüggő tevékenységet látnak el: képzési igények felmérése, ügyfelek tájékoztatása, reklámtevékenység szervezése, a képzések menedzselése. Továbbtanulási lehetőség? Tanulmányaikat a Nyíregyházi Főiskola pedagógia alapszakán és az andragógia alapszakon folytathatják. KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

21 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar A képzés főbb tantárgyai: -Közgazdasági, vállalkozási alapismeretek -Képzési marketing, reklámtevékenység szervezése -Ügyvitel -Képzési, oktatási szolgáltatás működésével kapcsolatos asszisztensi feladatok -Személyiség-lélektan -Kommunikáció, tárgyalási technikák KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

22 2011. MESTERSZAKOK 1.Andragógia mesterszak A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles andragógus 2. Tanári mesterképzési szak Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar MESTERSZAKOK

23 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar TANÁRI MESTERSZAK Változás a tanárképzésben: •Tanárszak csak mesterképzésben van •Első tanári végzettség csak két szakképzettségen szerezhető •A tanári mesterszakon szerzett diploma a közoktatás 5-12. (13). évfolyamán, illetve a szakképzés valamennyi formájában a tanári szakképzettségnek megfelelő tantárgyak szakrendszerű oktatására ad felkészítést.

24 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Első tanári szakképzettség - Család- és gyermekvédő tanár -Ének-zene tanár -Fizikatanár -Földrajztanár -Informatikatanár -Kémiatanár -Környezettan-tanár -Magyartanár -Matematikatanár -Pedagógiatanár -Történelemtanár -Vizuális és környezetkultúra tanár Kizárólag második tanári szakképzettség - Inkluzív nevelés tanára TANÁRI MESTERSZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK

25 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar •SPORT (sokféle testedzési lehetőség, sítábor, lovaglás) •KULTÚRA (kiállítások, koncertek, színház) •ÖNMŰVELŐDÉS (könyvtár, internet) •TUDOMÁNY (önképzőkörök, OTDK) •VERSENYEK (Országos tanítási verseny, Kazinczy szépkiejtési verseny, mesemondó- és szavalóversenyek) DIÁKÉLET

26 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar DIÁKÉLET Könyvtár UszodaLovarda Atlétikai csarnok Gólyabál

27 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar •Gólyatábor, gólyabál •Szakestek •FŐHE •Jótékonysági gálaest •Ballagás, szerenádest HAGYOMÁNYAINK

28 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST (Tanító szak)

29 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PILLANATKÉPEK (Szociálpedagógia szak)

30 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar •NYÍLT NAPOK –2011. január 18. 10:00 Kodály Zoltán Kulturális Centrum –2011. január 18. 15:00 Mesterszakok után érdeklődők részére C épület 113-as terem http://www.nyf.hu/felvi TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

31 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar Felvételi információ: •Személyes tájékoztatás (munkanapokon): - 9. 00 – 11. 00 és 13. 00 – 15. 00 óra között a Tanulmányi és Felvételi Osztályon az A. épület: 022, 027, 029, 030-as szobákban. •Telefonon (mukaidőben): 42/599-416 42/599-400/2066, 2067, 2338, 2035, 2474 •E-mailen: felvi@nyf.hufelvi@nyf.hu TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


Letölteni ppt "2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar. 2011. Nyíregyházi FőiskolaPedagógusképző Kar PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS BA ALAPSZAK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések