Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Team munka alapjai Pergerné Haluska Beatrix Vidáné Fábián Valéria Csehák Auguszta SZTE-EFK Ápolási Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Team munka alapjai Pergerné Haluska Beatrix Vidáné Fábián Valéria Csehák Auguszta SZTE-EFK Ápolási Tanszék."— Előadás másolata:

1 Team munka alapjai Pergerné Haluska Beatrix Vidáné Fábián Valéria Csehák Auguszta SZTE-EFK Ápolási Tanszék

2 2 BEVEZETŐ KÉRDÉSEK Mi az, hogy team? Miért és hogyan jönnek létre csoportok? Milyen csapatokat ismernek? Önök tagjai valamilyen csapatnak? Ha igen, mondjanak rá példákat! Milyen tényezőktől működik jól egy csapat/ csoport és mely tényezők hátráltatják azt? Vannak szerepek egy csoportban? Önök milyen szerepeket töltenek be? Mindig ugyan azokat a szerepeket töltik be? Van a teamnek vezetője? Milyen tényezők tartanak össze egy csapatot? Mitől lehet hatékony egy csapat? Beszéljenek korábbi tapasztalataikról! Dolgoztak már sikeres csapatban és kevésbé hatékonyban?

3 3 A csoport fogalma  Pszichológiai szempontból  Csoportot alkothat bármilyen számú személy, akik interakcióban vannak egymással és pszichológiailag tudnak egymásról, és csoportnak tekintik magukat.  Szervezeti szempontból  A csoport olyan egyének közössége, akiknek közösen kialakított normarendszerük van, akik különféle szerepeket osztanak meg egymás között, akik a közös cél megvalósítása érdekében hatnak egymásra.  Munkacsoport  Meghatározott feladat elvégzésére szerveződnek, s a csoporton belüli kapcsolatok rendszerét elsősorban az elvégzendő feladat határozza meg.(Dinnyés)

4 4 Fogalom   A team egy olyan csoport, melynek eredményessége jelentős mértékben a tagok együttműködésétől függ.   Team- csoport- csapat   „Csoportszellem”   „Közösségi erő”

5 5 Fogalom 1. „Az egészségügyi szolgáltatásokat legritkábban végzi egy személy, a minőség nagyobb részben az együttműködésen múlik, számos minőségi probléma visszavezethető a különböző személyek, részlegek közti együttműködés, kommunikáció, információáramlás zavaraira.” Boján Ferenc, Belicza Éva

6 6 Fogalom 2. „ „ Team-ellátás … keretében az ellátók kis csoportja nyújt ellátást. A csoport vezetője – –felelős a betegért, és az ápolási tervért, – –kiosztja az egyes betegellátási feladatokat a csapat tagjainak, és – –összehangolja a csapat erőfeszítését..” Együttműködés és a kölcsönösség a jó csapatápolás ismertetőjegye.” Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry

7 7 A siker titka? Hatékony csapat kell!   Mitől működik egy csoport ?   Szuper embereket keresnek egymást jórészt kizáró tulajdonságokkal: pl.: dinamikus/türelmes, gyorsan dönt/ megfontoltan dönt,...   Jórészt egymást kizáró tulajdonságokkal szinte biztosan csak egy csapat rendelkezhet.   A tartós siker titka: tulajdonság-portfolió.

8 8 Személyiségtípusok – Hans Eysenck vonáselmélete szerint extravertáltintrovertált érzelmileg kiegyensú- lyozott érzelmileg kiegyensú- lyozott Jól tudnak együttműködni Szívesen dolgoznak csapatban Rugalmasak Kihasználják a rendelkezésre álló erőforrásokat Teljesítményük a csapattagoktól függ Körültekintő tervezők és jó szervezők Lassan reagálnak Nem veszik észre, ha változott a helyzet Érzelmileg kiegyensú- lyozatlan (szorongó) Vállalkozó szelleműek és dinamikusak Megragadják a lehetőségeket Egészséges véleményütköztetésre hajlamosak Figyelmük könnyen elkalandozik Néha megbízhatatlanok Jó ötleteik vannak, de Túlságosan el vannak merülve saját gondolataikban Csoportban nehezen működnek együtt

9 9 „Csapattagtípus”-kérdőív  Útmutató:  Minden egyes résznél összesen 10 pontot adjon aszerint, hogy melyik mondat írja le legtalálóbban az Ön viselkedését! A pontokat bármilyen arányban eloszthatja: akár az összes válasz mellé írhat pontokat, de közülük egyre is adhat tíz pontot. A pontszámokat írja be a kérdőív végén lévő ponttáblázatba! Ezután másolja át a pontszámokat az elemző táblázat megfelelő részébe! Az egyes oszlopokban szereplő számok összeadásával kapja meg, hogy adottságai mely teamszerepek betöltésére teszik alkalmassá.

10 10 A „Csapattagtípus”-kérdőív ponttáblázata Mondat kezdet A,B,C,D,E,F,G,H, I. II. III. IV. V. VI. VII.

11 11 I. Azzal veszem ki részem a csapatmunkában, hogy a) gyorsan észreveszem és megragadom a kínálkozó lehetőségeket. b) szinte bárkivel együtt tudok dolgozni. c) sosem fogyok ki az ötletekből. d) kihozom a többiekből, amit a csapatért tenni tudnak. e) mindent végigcsinálok, amit elkezdtem. f) ha a várható végeredmény indokolja, kész vagyok átmenetileg népszerűtlenné válni. g) ismerős helyzetekben gyorsan meg tudom ítélni, mely lépések lennének célravezetők. h) előítélet és elfogultság nélkül teszek alternatív javaslatokat, amelyeket indokolni is tudok.

12 12 II. A csapatmunkában talán hátrányos, hogy a) kényelmetlenül érzem magam egy megbeszélésen, ha az nincs megfelelő módon előkészítve és irányítva. b) túlságosan támogatom azokat a javaslatokat, amelyeknek a csoport nem szentel kellő figyelmet. c) ha új ötletekkel lehet előhozakodni, többet beszélek a kelleténél. d) túlságosan tárgyilagosan gondolkodom ahhoz, hogy lelkesedjek a közös célokért. e) erőszakosnak és önkényesnek látszom, amikor megpróbálom elérni, hogy valamilyen problémát megoldjunk. f) nem tudok vezéregyéniség módjára viselkedni, aminek talán az az oka, hogy túlságosan is figyelembe veszem a többiek véleményét. g) ha valami új jut eszembe, hosszasan elmerengek rajta, és elmulasztom, ami közben történik. h) munkatársaim szerint túl sokat aggódom feleslegesen a részletek és a várható nehézségek miatt

13 13 III. Ha másokkal közös projekten dolgozom, a) anélkül tudom befolyásolni őket, hogy ezt nyomasztónak éreznék. b) állandóan figyelek, nehogy gondatlanságból hibát kövessünk el, vagy kihagyjunk valamit. c) cselekvésre ösztönzöm őket, ha azt tapasztalom, hogy csak az időt vesztegetjük, és nem teszünk lépéseket célunk megvalósítására. d) lehet számítani rá, hogy eredeti ötletekkel fogok előállni. e) ha a csapat érdeke megkívánja, mindig támogatom az értelmes javaslatokat. f) érdekelnek a legújabb ötletek és fejlemények. g) megfontolt ítéleteket hozok, és ezt a többiek is értékelik. h) a munkaszervezésben lehet rám számítani.

14 14 IV. A csapatmunkához való viszonyomat az jellemzi, hogy a) úgy érzem, lehetőséget jelent számomra, hogy a munkatársaimat jobban megismerjem. b) akkor is hangot adok ellenvéleményemnek, ha kisebbségben maradok. c) általában meg tudom cáfolni a téves nézeteket. d) tudom, hogyan kell hozzáfogni egy terv gyakorlati megvalósításához. e) kerülöm a túlságosan kézenfekvő megoldásokat és a járatlan utat keresem. f) a közös munka során mindig a tökéletesre törekszem. g) hasznosítom csoporton kívüli kapcsolataimat. h) minden vélemény érdekel, de ha dönteni kell, nem sokáig habozom.

15 15 V. Azért lelem örömömet a munkában, mert a) szeretek különféle helyzeteket elemezni és választási lehetőségeket mérlegelni. b) érdekel a problémák gyakorlati megoldása. c) szeretem érezni, hogy részem van a csoporton belüli jó munkakapcsolatok kialakításában. d) nagymértékben tudom befolyásolni, hogy milyen döntés születik. e) érdekes emberekkel találkozhatok. f) meg tudom győzni az embereket arról, mit kell tenni. g) elememben vagyok, ha egy feladatra összpontosíthatok. h) szeretem használni a képzelőerőmet.

16 16 VI. Ha hirtelen nehéz feladatot kapok, melyet ismeretlen emberekkel rövid idő alatt kell megoldani, a) visszavonulok és elgondolkodom a megoldáson, mielőtt munkához látnék. b) megpróbálok együtt dolgozni azzal a személlyel, aki a leginkább konstruktív módon viszonyul a feladathoz - bármilyen személyiség is legyen. c) megpróbálom felosztani a feladatot és megállapítani, hogy ki melyik részét tudná elvégezni. d) biztosan nem kerülök időzavarba, hiszen szeretem mihamarabb megoldani a feladatokat. e) nem veszítem el a nyugalmamat, hanem higgadtan mérlegelem a teendőket. f) akkor sem veszítem szem elől a célt, bármilyen nyomás nehezedik rám. g) kész vagyok kézbe venni az irányítást, ha úgy látom, hogy nem sikerül előrelépnünk. h) elindítom a beszélgetést, hogy másokat is gondolkodásra késztessek, és valahogy elkezdjük a közös munkát.

17 17 VII. A közös munka során felmerülhet az a probléma, hogy a) türelmetlennek mutatkozom azzal szemben, aki gátolja az előrelépést. b) kritikát kapok, mert túlságosan elemző és nem eléggé intuitív módon gondolkodom. c) feltartom a csapatot, mert biztos akarok lenni abban, hogy mindent rendesen elvégeztünk. d) könnyen elunom magam. Mert csak egy-két olyan ember van, akinek a jelenléte ösztönzőleg hat rám. e) nehezen kezdem el a munkát, ha még nem tettük világossá a célokat. f) nehezen tudom elmagyarázni bonyolult gondolataimat. g) olyasmit követelek másoktól, amit magam nem tudnék teljesíteni. h) ha sokan nem értenek velem egyet, nem ragaszkodom eléggé a saját véleményemhez.

18 18 A „Csapattagtípus’-kérdőív elemző táblázata Mondat- kezdet VÁELSEPAFOHECSME I.gdfcahbe II.abegcdfh III.hacdfgeb IV.dhbegcaf V.bfdheacg VI.fcgahebd VII.egafdbhc Összes:

19 19 I. Csapattag típusok  Meredith Belbin  Meredith Belbin nyolc szerepet különböztet meg.   Mindegyik Team-szerep egy-egy személyiségtípushoz kötődik, melyeket tesztek segítségével azonosítottak.

20 20

21 21 Vállalatépítő  Az elvi elképzelések, cselekvési programokat készít és gondoskodik a közös tervek hatékony és szisztematikus végrehajtásáról.  Jellemzői: konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható.  Előnyös tulajdonságai: jó szervező, gyakorlatias gondolkodású, fegyelmezett, kemény munkához szokott.  Elnézhető hibái: rugalmatlan, kevésbé fogékony az új ötletek iránt.

22 22

23 23 Elnök   A csapat céljainak a megvalósítását azáltal segíti elő, hogy felismeri a Team erényeit és fogyatékosságait, és biztosítja a rendelkezésre álló források (elsősorban a csapattagok képességei!) optimális kihasználását.   Nyugodt, biztos magában, kellő önuralommal rendelkezik.   Előnyös tulajdonságai: képes mindenkit előítéletek nélkül és pusztán érdemi alapon értékelni. Célorientált.   Elnézhető hibái: csupán átlagosan kreatív és átlagosan intelligens.

24 24

25 25 Serkentő   A csapat közös munkájára van komoly befolyással. Ráirányítja a figyelmet a Team céljaira és érdekeire ill. igyekszik a megbeszéléseket és a csapat különféle közös tevékenységeit eredményessé tenni.   Dinamikus, aktív, ideges.   Előnyös tulajdonságai: küzd a cselekvésképtelenség, a hatékonyság hiánya, az önelégültség, az önáltatás ellen.   Elnézhető hibái: ingerültségre, türelmetlenségre és erőszakra hajlamos.

26 26

27 27 Palánta – Ötletgyártó  Új elképzeléseket és stratégiákat dolgoz ki azoknak a főbb problémáknak a megoldására, amelyekkel a teamnek szembe kell néznie.  Komoly gondolkodású, új utakat keres, individualista (önző, magának való, csak a saját érdekeivel törődő ember).   Előnyös tulajdonságai: a szellem embere, képzelet­ gazdag, nagy tudású, kiváló értelmi képességekkel rendelkezik  Elnézhető hibái: fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a formaságokkal.

28 28

29 29 Forrásfeltáró  Új ötletekről, fejleményekről és forrásokról szerez információkat, számol be a csapatnak.  Külső kapcsolatokra tesz szert, amelyek hasznosak lehetnek  A tárgyalásoknál kiemelt szerepet játszik.  Törekvő, érdeklődő, kommunikatív, extravertált.  Előnyös tulajdonságai: jó kapcsolattartó, jól értesült, képes megfelelni a kihívásoknak.  Elnézhető hibái: a kezdeti lelkesedés után lankad az érdeklődése.

30 30

31 31 Helyzetértékelő   Jó problémakezelő képességgel rendelkezik, mérlegelni képes csapattársai ötleteit és javaslatait, így a Team megalapozottabb döntéseket tud hozni.   Megfontolt, érzelmek nélküli, józanul ítél.   Előnyös tulajdonságai: jó ítélőképességgel rendelkezik, előrelátó, gyakorlatias.   Elnézhető hibái: másokat nem inspirál, alulmotivált.

32 32

33 33 Csapatjátékos  Csapattársai képességeit segít kibontakoztatni, hibákat igyekszik ellensúlyozni, előmozdítja a csapattagok közötti kommunikációt és javítja a csapatszellemet.  Társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny.  Előnyös tulajdonságai: jól reagál különféle személyiségekre és szituációkra, erősíti a csapatszellemet.  Elnézhető hibái: a kritikus pillanatokban határozatlan.

34 34

35 35 Megvalósító  Igyekszik elérni, hogy a csapat minél kevesebb hibát és mulasztást kövessen el valamint, hogy a Team tevékenysége minden egyes elemének megfelelő figyelmet szenteljenek  Precíz, rendszerető, lelkiismeretes, de szorongó.  Előnyös tulajdonságai: a tökéletességre törekszik, nem hagy semmit befejezetlenül.  Elnézhető hibái: csekélységek miatt aggódik, nem tudja „elengedni magát”.

36 36 TÍPUSJELLEMZŐIELŐNYÖS TULAJDONSÁGAIELNÉZHETŐ HIBÁI Vállalatépítő (VÁ) konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható jó szervező, gyakorlatias gondolkodású, kemény munkához szokott, fegyelmezett rugalmatlan, kevéssé fogékony az új ötletek iránt Elnök (EL) nyugodt, biztos magában, kellő önuralommal rendelkezik képes mindenkit előítéletek nélkül és pusztán érdemei alapján értékelni, célorientált átlagosan kreatív és intelligens Serkentő (SE) ideges, aktív, dinamikus küzd a cselekvésképtelenség, a hatékonyság hiánya, az önelégültség, az önáltatás ellen ingerültségre, türelmetlenségre, és erőszakra hajlamos Palánta (Ötlet gyártó) (PA) individualista, komoly gon­ dolkodású, új utakat keres a szellem embere, képzelet­gazdag, nagy tudású, kiváló értelmi képességekkel rendelkezik a fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a formaságokkal Forrásfeltáró (FO) extravertált, törekvő, érdeklődő, kommunikatív jó kapcsolattartó, jól értesült, meg tud felelni a kihívásoknak a kezdeti lelkesedés lankadásával elveszíti érdeklődését Helyzetértékelő (HE) megfontolt, ér­zelmek nélkül, józanul él jó ítélőképességgel rendelkezik, előrelátó, gyakorlatias alulmotivált, másokat sem inspirál Csapatjátékos (CS) társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny jó reagál különféle személyiségekre és szituációkra, erősíti a csapatszellemet a kritikus pillanatokban határozatlan Megvalósító (ME) precíz, rend­szerető, lelki­ ismeretes, szorongó tökéletességre törekszik, nem hagy semmit befejezetlenül csekélységek miatt aggódik, nem tudja „elengedni magát”

37 37 II. Csoportok típusai  Elsődleges  Másodlagos  Formális  Informális  Pszichoterápiás

38 38 Elsődleges Másodlagos  Együttes élmény  Nagyobb személyes hatás a csoportra  Közvetlen kapcsolat  Személyes választás  Együttműködés  Közvetett kapcsolat  Élményközösség  Nagyobb létszám

39 39 Formális Informális  Strukturált  Nem önkéntes választás  Csoportcél, kontroll, tagság, megbízatás dominál  Önkéntes alapon szerveződik  Egymás támogatása  Egyet nem értés kezelése  Döntéshozatal

40 40 Pszichoterápiás csoport  Személyközi ügyek kezelése  Mesterséges, átmeneti csoport  Fokozott vezetői felelősségvállalás  Az egyén a csoporttól támogatást várhat- egyéni elzárkózás határai

41 41 III. TEAM típusai Függ a céltól, kialakulás módjától, a működés szükséges idejétől.  Munka team  Érdekcsoport  Időleges team


Letölteni ppt "Team munka alapjai Pergerné Haluska Beatrix Vidáné Fábián Valéria Csehák Auguszta SZTE-EFK Ápolási Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések