Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka Ikerkönyvek tanítása A tananyagbeosztás lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka Ikerkönyvek tanítása A tananyagbeosztás lehetőségei."— Előadás másolata:

1

2 Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka Ikerkönyvek tanítása A tananyagbeosztás lehetőségei

3 Alapelvek •KID-program szerint tanítunk: –Kezdeményezés –Irodalomtanítás –Differenciálás

4 Kezdeményezés •„Terített asztal” metafóra: –Sokat főzünk –Sokat meg is kóstolunk –Nem mindent eszünk meg(nem ízlik/jóllaktunk, nincs időnk) •Válogatunk: –Olvasókönyvből –Mediátorszövegből, – ismeretterjesztő szövegekből –gyűjtőfeladatokból

5 Differenciálás •Ikerkönyvek: fiúk-lányok •Egyéni jellemzők: •Tempó •Érdeklődés •Lehetőségek(otthoni környezet, Internet, könyvtár stb) •szükségesség: – képesség szerint – hiányosságok pótlása (gyakoroltatás)

6 Irodalomtanítás „törzsanyag”: tantervi követelmények –Művek –Elmélet: fogalmak, műfaji ismeretek –Irodalomtörténet stb Kevés,de fontos tudnivalók Elv:minden órán valami újat, a meglévő ismeretekbe integrálva Irodalomszemlélet: műértelmezés

7 A tananyagbeosztás alapja •Differenciálás: nem mindent mindenkinek –Válogatás a tanár, –válogatás a diák részéről •Párhuzamosság: egyszerre több mű, többféle feladat

8 Mit kell beosztanom? I. Mi is az „anyag”, amit „venni” akarok? •Irodalmi művek: olvasása, értelmezése, elemzése •Irodalomelmélet: műfaji, verstani, költői képek, szerkezet stb. •Irodalomtörténet: életrajzok, kortörténet, stílusok stb.

9 Mit kell beosztanom? II. •Mediátorszövegek: – olvasása, feladatok, vélemények •Ismeretterjesztő szövegek –olvasása, megértése, feladatok •Gyűjtőmunka, Internet –lényegkiemelés, előadása •Szövegalkotás, fogalmazás –Sajátosságok megtanítása, fogalmazások megírása, javítás, felolvasás •Olvasókönyv olvasmányai, szemelvényei –Olvasás, beszámolók, vélemények

10 Milyen időszakokra tervezek? •Tanmenet: hagyományosan egy évre •Ezen belül: –egy egységre –egy hosszabb-rövidebb időszakra –egy órára

11 Lehetséges tanmenetmegoldások •Hagyományos: könyv szerint haladva –Előnye: könnyen követhető, áttekinthető, lineárisan bővülő. –Hátránya: a végére maradnak a regényrészletek, túl sokáig időzünk egy műfajnál. •Egyéni: osztályra igazítva –Előnye: egyénre szabott, nem külső logika –Hátránya: több a munka vele, nagyon vigyázni kell az egymásutániság logikájára

12 Tanmenet-javaslatok •Műfajok szerint •5.osztály: –mese, népdal (csakis ezzel ajánlatos kezdeni) – Pál utcai fiúk bevezető órái (a regény fogalmának kialakítása) –János vitéz –Pál utcai fiúk részletesen –Egy-két regényrészlet –Mítoszok –Regényrészletek –Versek (nem jó, ha a nyár közelsége miatt nem figyel már az osztály. Ez esetben inkább fordítva)

13 Tervezés munkaformák, tanulásszervezés szerint •Tömbösítés –Több szöveg (ismeretterjesztő,olvasókönyvi) –Ajánlott munkaforma: csoportmunka –Szabadon választott feladatok –Ajánlott munkaforma: kiselőadások –Előnye: „több legyet egy csapásra”: –A tanuló tevékeny: saját maga választ feladatot –Érdekli a másik csoport is.

14 A bőség zavara •Cél: – Minél többet kínálni, kezdeményezni. –Nem kapkodva lehetőleg alaposan megbeszélni mindent. –Minél több érték jusson el a tanulókhoz –Időnként számon kérni, ismételni.

15 Gazdálkodj okosan! •Vitatémák nyelvtan órákon (osztályfőnökin) •Szövegalkotás: nyelvtan órákon •Olvasmányélmények, non-fiktion szövegek csoportmunkában (minden csoport mást) •Minden megnyilvánulásra osztályzat, értékelés. •Egyéni napló (leltár): Mit mikor olvastam? Hogy tetszett?” (((:  :))) •Sok beadott,s később értékelt otthoni munka. •(A jobbak faliújságra, felolvasásra)

16 Gazdálkodj okosan! •Párhuzamosan különböző cselekvések –Feleletek, beszámolók, beszélgetések –Szövegértés, munkafüzet feladatai –Felkészülés előadásra, szituációs játékra –Felkészülés bemutató olvasásra •Nem kell mindenkinek mindent tennie, hallania, megoldania. •A tanulót a döntésekbe bevonni fontos. –Fontos: mindenféle feladatot próbáljon ki.

17 Takarékosság, szervezés de nem mindenáron •János vitéz egy fejezete: bemutató olvasás: frontális •Értékfeltáró műismertetés, irodalomelmélet: együtt vagy egyénileg, de egy időben •Gyakorlása már csoportonként •Feladatok: könyv és munkafüzet kötelezően választhatóság szerint párhuzamosan

18 Egy óra menete I. Néhány tanuló kiválasztása: házi feladat megbeszélése Addig a többiek egy feladattal az órát készítik elő- megbeszélés Ismerkedés a művel -megbeszélés feladatválasztással Egyesek önálló munkát végeznek, mások gyakorolnak. Egyperces összefoglalók az órai munkákról, új ismeretekről

19 Egy óra II. •Előző óra anyagához csoportmunka •Új anyag bemutatása •Frontális munka •Házi feladat előkészítése –Motiváció –Egyéni értékelés

20 Házi feladatok •Kötelező: mindenkinek ugyanaz •Kötelezően választható: több közül egy •Szabadon választható: szorgalmi •Egyéni házi feladat

21 Minden út…. •Fontos: (a követelmények betartása mellett) Irodalmat értő irodalmat szerető olvasni akaró önállóan gondolkodó embereket neveljünk.

22 Segítettem? Segíthetek? •Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Ajka –06-88/ 508-230 –Bálintné Lipp Terézia – lippteri@freemail.hulippteri@freemail.hu •lippteri@ mailbox.hu


Letölteni ppt "Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka Ikerkönyvek tanítása A tananyagbeosztás lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések