Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tananyagbeosztás lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tananyagbeosztás lehetőségei"— Előadás másolata:

1 A tananyagbeosztás lehetőségei
Ikerkönyvek tanítása A tananyagbeosztás lehetőségei Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka

2 Alapelvek KID-program szerint tanítunk: Kezdeményezés Irodalomtanítás
Differenciálás

3 Kezdeményezés „Terített asztal” metafóra: Válogatunk: Sokat főzünk
Sokat meg is kóstolunk Nem mindent eszünk meg(nem ízlik/jóllaktunk, nincs időnk) Válogatunk: Olvasókönyvből Mediátorszövegből, ismeretterjesztő szövegekből gyűjtőfeladatokból

4 Differenciálás Ikerkönyvek: fiúk-lányok Egyéni jellemzők:
Tempó Érdeklődés Lehetőségek(otthoni környezet, Internet, könyvtár stb) szükségesség: képesség szerint hiányosságok pótlása (gyakoroltatás)

5 Irodalomtanítás „törzsanyag”: tantervi követelmények
Művek Elmélet: fogalmak, műfaji ismeretek Irodalomtörténet stb Kevés,de fontos tudnivalók Elv:minden órán valami újat, a meglévő ismeretekbe integrálva Irodalomszemlélet: műértelmezés

6 A tananyagbeosztás alapja
Differenciálás: nem mindent mindenkinek Válogatás a tanár, válogatás a diák részéről Párhuzamosság: egyszerre több mű, többféle feladat

7 Mit kell beosztanom? I. Mi is az „anyag”, amit „venni” akarok?
Irodalmi művek: olvasása, értelmezése, elemzése Irodalomelmélet: műfaji, verstani, költői képek, szerkezet stb. Irodalomtörténet: életrajzok, kortörténet, stílusok stb.

8 Mit kell beosztanom? II. Mediátorszövegek: Ismeretterjesztő szövegek
olvasása, feladatok, vélemények Ismeretterjesztő szövegek olvasása, megértése, feladatok Gyűjtőmunka, Internet lényegkiemelés, előadása Szövegalkotás, fogalmazás Sajátosságok megtanítása, fogalmazások megírása, javítás, felolvasás Olvasókönyv olvasmányai, szemelvényei Olvasás, beszámolók, vélemények

9 Milyen időszakokra tervezek?
Tanmenet: hagyományosan egy évre Ezen belül: egy egységre egy hosszabb-rövidebb időszakra egy órára

10 Lehetséges tanmenetmegoldások
Hagyományos: könyv szerint haladva Előnye: könnyen követhető, áttekinthető, lineárisan bővülő. Hátránya: a végére maradnak a regényrészletek, túl sokáig időzünk egy műfajnál. Egyéni: osztályra igazítva Előnye: egyénre szabott, nem külső logika Hátránya: több a munka vele, nagyon vigyázni kell az egymásutániság logikájára

11 Tanmenet-javaslatok Műfajok szerint 5.osztály:
mese, népdal (csakis ezzel ajánlatos kezdeni) Pál utcai fiúk bevezető órái (a regény fogalmának kialakítása) János vitéz Pál utcai fiúk részletesen Egy-két regényrészlet Mítoszok Regényrészletek Versek (nem jó, ha a nyár közelsége miatt nem figyel már az osztály. Ez esetben inkább fordítva)

12 Tervezés munkaformák, tanulásszervezés szerint
Tömbösítés Több szöveg (ismeretterjesztő,olvasókönyvi) Ajánlott munkaforma: csoportmunka Szabadon választott feladatok Ajánlott munkaforma: kiselőadások Előnye: „több legyet egy csapásra”: A tanuló tevékeny: saját maga választ feladatot Érdekli a másik csoport is.

13 A bőség zavara Cél: Minél többet kínálni, kezdeményezni. Nem kapkodva lehetőleg alaposan megbeszélni mindent. Minél több érték jusson el a tanulókhoz Időnként számon kérni, ismételni.

14 Gazdálkodj okosan! Vitatémák nyelvtan órákon (osztályfőnökin)
Szövegalkotás: nyelvtan órákon Olvasmányélmények, non-fiktion szövegek csoportmunkában (minden csoport mást) Minden megnyilvánulásra osztályzat, értékelés. Egyéni napló (leltár): Mit mikor olvastam? Hogy tetszett?” (((:  :))) Sok beadott ,s később értékelt otthoni munka. (A jobbak faliújságra, felolvasásra)

15 Gazdálkodj okosan! Párhuzamosan különböző cselekvések
Feleletek, beszámolók, beszélgetések Szövegértés, munkafüzet feladatai Felkészülés előadásra, szituációs játékra Felkészülés bemutató olvasásra Nem kell mindenkinek mindent tennie, hallania, megoldania. A tanulót a döntésekbe bevonni fontos. Fontos: mindenféle feladatot próbáljon ki.

16 Takarékosság, szervezés de nem mindenáron
János vitéz egy fejezete: bemutató olvasás: frontális Értékfeltáró műismertetés, irodalomelmélet: együtt vagy egyénileg, de egy időben Gyakorlása már csoportonként Feladatok: könyv és munkafüzet kötelezően választhatóság szerint párhuzamosan

17 Egy óra menete I. Néhány tanuló kiválasztása: házi feladat megbeszélése Addig a többiek egy feladattal az órát készítik elő-megbeszélés Ismerkedés a művel -megbeszélés feladatválasztással Egyesek önálló munkát végeznek, mások gyakorolnak. Egyperces összefoglalók az órai munkákról, új ismeretekről

18 Egy óra II. Előző óra anyagához csoportmunka Új anyag bemutatása
Frontális munka Házi feladat előkészítése Motiváció Egyéni értékelés

19 Házi feladatok Kötelező: mindenkinek ugyanaz
Kötelezően választható: több közül egy Szabadon választható: szorgalmi Egyéni házi feladat

20 Minden út…. Fontos: (a követelmények betartása mellett) Irodalmat értő
irodalmat szerető olvasni akaró önállóan gondolkodó embereket neveljünk.

21 Segítettem? Segíthetek?
Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Ajka 06-88/ Bálintné Lipp Terézia mailbox.hu


Letölteni ppt "A tananyagbeosztás lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések