Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

14 db pályázat összesen FT 13 munkatárs alkalmazása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "14 db pályázat összesen FT 13 munkatárs alkalmazása"— Előadás másolata:

1 14 db pályázat összesen 119 650 000 FT 13 munkatárs alkalmazása
Pályázati projektek A Fogd a Kezem Alapítvány pályázati pénzekből megvalósított projektjei 2009-ben 14 db pályázat összesen FT 13 munkatárs alkalmazása

2 14 db pályázat SZOC_KIE 08-0079 SZOC-KIE 08-0118 Működjünk együtt
NCA-DD 08_0412 Stratégiai tervezés NCA-CIV-08-F-0087 Fessd ki körkép IFJ-GY-DD-08-C-0024 Együttműködünk NCA-DD NCA Szakmai műhely SZMM-TF FSZK-IMHGY FSZK-CSMHGY OFA-Munkaesélyt mindenkinek! TÁMOP „Első lépés” az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberekért EVS (évi önkéntes) Ötlet program (Zöld híd Alapítvány)

3 Működési pályázatok 3 db pályázat összesen 3, 88 Millió Ft-ért
SZOC_KIE SZOC-KIE Működjünk együtt NCA-DD 08_0412 A pályázatok az alapítvány intézményeinek fenntartható működtetéséhez járulnak hozzá, pl: Lakóban karbantartási munkákat finanszíroznak Napköziben a mindennapi működést segítik Pályázatokért felel: Schmidt Anita

4 Stratégiai tervezés NCA pályázat 3,14 M Ft
A CTF Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány és Trencsényi Judit közreműködésével 4 hónapon keresztül zajló elemzési-tervezési folyamat Misszió, vízió, stratégiai célok és eszközök meghatározása Résztvevők: 9 fő Szvacsekné Jahn Margit Schmidt Anita Hoffmann Judit Nagyné Kütsön Kata Létai Dalma Tőrös Márta Árvay Boglárka Szele Diána Sirbik Sándor

5 Társadalmi jövőkép: A Fogd a Kezem Alapítvány egy olyan társadalom megvalósításáért dolgozik, ahol elismerik az emberi lét értékét, sérülékenységét. Valamennyi tagja számára – így a sérült embereknek is nyitott, el-,és befogadó módon biztosítja a közösségi színtereken való aktív részvételt, és elérhetővé teszi a társadalmi javakat. A sérült embereket is önálló individumként kezeli és lehetőséget biztosít arra, hogy ki-ki felismerje értékeit és megtalálja helyét és lehetőségeit a társadalomban.

6 Alapértékek: A rugalmasság a szervezet minden szintjén számunkra azt jelenti, hogy a folyamatosan változó, a szervezet működését befolyásoló belső igényeket, és külső körülményeket figyelembe véve a szakmaiság határain belül alkalmazkodunk, és ennek megfelelően alakítjuk a szervezeten belüli és a kifelé ható folyamatokat. Az egyéni szükségletekhez úgy igazodunk, hogy minden esetben az egyén adottságaiból, képességeiből indulunk ki, és olyan tudatos pedagógiai kísérést alkalmazunk, amely lehetőséget ad egy jobb életminőség kialakítására. Az innováció számunkra azt jelenti, hogy korszerűen, folyamatosan fejlesztjük tudásunkat. A reális lehetőségekhez mérten reformokat kezdeményezünk, illetve átveszünk jó gyakorlatokat. Az egyéni ötleteket a közösség erejével megvalósítjuk. Autonómia A FKA minden emberre olyan individumként tekint, aki folyamatos fejlődés útján egyre nagyobb önállóságra tesz szert, egyre több színterén az életnek önállóan hoz döntéseket és döntéseiért felelősséget vállal. Dolgozói számára lehetőséget biztosít, az önálló munkavégzésre és szakmai döntések meghozatalára az adott munkakörön és szakterületen belül. (empowerment) Az ügyfeleit támogatja abban, hogy az élet minden területén egyre nagyobb önállósággal hozzanak felelősségteljes döntéseket. (támogatott döntéshozatal) Bizalom Törekszünk arra, hogy a klienseink, munkatársaink, partnereink között kölcsönös őszinte, stabil, nyílt, építő légkört alakítsunk ki.

7 Stratégiai célok: Idősgondozás, mint szolgáltatás kiépítése
Szülő/ család/ testvér vonatkozásában. a kapcsolatok létrehozása – egyrészt sorstárs családokkal, másrészt közvetlen lakóhellyel, a napközi, lakóotthon környezetével, munkahely környezetével. 2. Érdeklődés felkeltése Jelzőrendszer, tájékoztatás kialakítása Önismeret-fejlesztés, rekreáció Önálló szülői, testvér közösségek törekvéseinek támogatása, önszerveződés katalizálása Képzési stratégia: Évi 2 tréning Eddigi tanulmányok kötetbe szerkesztése Külföldi tanulmányutak szervezése Új, vásárolható szolgáltatások kiépítése: Mentorlás (rehabilitációs mentori hálózat kiépítése) Pálya- és életorientáció értelmi sérült fiatalok részére Vágatpuszta: Ház-korszerűsítés Szabadidő-központ létrehozása

8 Támogatott Foglalkoztatás
2003 óta működik az alapítványnál Cél: a nyílt munkaerő-piaci elhelyezés Célcsoport: Értelmi és tanulásban akadályozott, autista és epilepsziás emberek Speciális programelem: Pálya és életorientáció iskolai keretek között

9 A projektszervezet felépítése:
Projektvezető: 1 fő HR-es és közgazdász Szakmai vezető: 1 fő HR-es, gyógypedagógus Munkahelyfeltáró, foglalkoztatási tanácsadó: 1 fő szociális munkás Munkavállalási tanácsadók: 2 fő szociális munkás Pálya és életorientációs referens: 1 fő gyermek-és ifjúságvédelmi előadó Pszichológus: 1 fő 4 órában Pénzügyi vezető: 1 fő 4 órában

10 A Pécsi TF Modellje:

11 Pálya- és életorientációs foglalkozás

12 Dolgozó ügyfeleink

13 FSZK IMHGY: Intézményi munkahelyi gyakorlat
Az IMHGY olyan gyakorlatorientált, standardizált módszer, mely lehetővé teszi, hogy a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott emberek felkészüljenek az intézményen kívüli munkavállalásra. A program végére a résztvevők 3 munkahelyen, különböző munkatípusokban szereznek tapasztalatot. A gyakorlat lehetőséget teremt arra is, hogy a munkáltatók megismerhessék az értelmi sérült emberek képességeit, mely megalapozza későbbi döntésüket alkalmazásukról.

14 A gyakorlati program kulcselemei:
A programban résztvevő gyakornokok (6 fő) heti 1 alkalommal 3-4 óra időtartamban 2 fős kiscsoportban mindvégig kísérő munkatárs segítségével intézményen kívüli Normál munkahelyen (Biokom, Praktiker, bolt) kéthavonkénti váltásban egyszerű, betanított munkakörökben bérezés nélküli munkát végeztek.

15 FSZK CSMHGY: Családi munkahelyi gyakorlat
Az CSMHGY olyan gyakorlatorientált, standardizált módszer, mely lehetővé teszi, hogy a családi védőburokban, hosszú ideje inaktivitásban élő értelmi sérült és autista emberek felkészüljenek az önálló életvitelr és a nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra. A program végére a résztvevők 3 munkahelyen, különböző munkatípusokban szereznek tapasztalatot. A gyakorlat lehetőséget teremt arra is, hogy a munkáltatók megismerhessék az értelmi sérült emberek képességeit, mely megalapozza későbbi döntésüket alkalmazásukról

16 A gyakorlati program kulcselemei:
A programban résztvevő gyakornokok (20 fő) heti 2-3 alkalommal napi 3-4 óra időtartamban 2-3 fős kiscsoportban mindvégig Orsós Zsuzsi programvezető kíséretében Normál munkahelyeken kéthetenkénti váltásban egyszerű, betanított munkakörökben bérezés nélküli munkát végeztek. Munkahelyek: Baumax, Barni Kft., Mecsextrém Park, Malomvölgyi Szociális Otthon, Pécsváradi Biokertészet

17 OFA- Munkaesélyt mindenkinek!
12 hónapos projekt 9, 7 M Ft-ért 3 fős stáb: Tőrös Márta projektvezető Sirbik Sándor esélyegyenlőségi munkatárs Szele Diána pénzügyi munkatárs A projekt célja A foglalkoztatási diszkrimináció csökkentése és megelőzése Az esélyegyenlőség előmozdítása A társadalomtudatos munkáltatói magatartás szorgalmazása és díjazása Tudatos munkavállalói magatartás kialakítása a diszkrimináció által veszélyeztetett csoportok/ egyének esetében Társadalmi tudatformálás

18 A projekt eredményei: Esélyegyelőségi olvasó-és oktató terem (hátsó iroda) Nyári workshopok az Ördögkatlan Fesztiválon és a Rockmaratonon 30 fő esélyegyenlőségi referens képzése Partnerség-építés: Pécsi Esélyek Háza Kerek Világ Alapítvány PTE-FEEK „Az Év Esélyteremtő Munkahelye” díjazás: Baumax Áruház (nagyvállalati kategória) Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra (középvállalat) Barni Kft. (kisvállalat)

19 TÁMOP „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja Támogatói Kör kialakításával

20 A projekt paraméterei:
24 hónapos projekt 66 Millió Ft-ért 4 fős stáb: Sirbik Sándor projekt és pénzügyi vezető (8 óra) Tőrös Márta szakmai vezető (4 óra) Orsós Zsuzsi esetmenedzser (4 óra) Kalocsai Mária esetmenedzser (6 óra) A projekt célcsoportja és területei: 20 fő fogyatékos ember Pécsről és Mohácsról 30 roma ember István Aknáról, szegregált lakókörnyezetből 40 roma ember a mohácsi kistérségből (Véméndről)

21 Vállalások a projektben:
20 fő fogyatékos ember vesz részt általános munkavállalásra felkészítő képzésben 30 roma ember végez OKJ parkgondozó képzésben 30 roma ember végez OKJ takarító képzésben Egy családból több embert szeretnénk képzésbe, ill. munkához juttatni Mindenki személyre szabott támogatást kap ahhoz, hogy el tudja végezni a képzéseket és álláskeresővé, munkavállalóvá váljon

22 Innovatív módszer- Támogatói kör kialakítása:
A természetes személyekből verbunkvált segítők (rokonok, barátok, tanárok, stb.) számára a program lehetőséget biztosít az önképzésre, beletanulásra a segítői szerepkörbe, valamint az önszerveződésre. Ez rendszeres segítői klubok és egyéni felkészítés keretében valósul meg. Egy családból több segítő Erősödik a családi kohézió Kialakul a hozzáértés egymás segítése terén

23 Újabb innováció: Aktív Műhely Modellfejlesztés
Partnerségben 6 szervezet: Kézenfogva Alapítvány- Budapest Esőemberekért Egyesület- Tata Szimbiózis Alapítvány- Miskolc Bárka Alapítvány- Dunaharaszti Mécses Egyesület- Mezőberény Fogda Kezem Alapítvány- Pécs … az EQUAL E11 ( ) projekt folytatásaként… …folyamatosan fejleszti az értelmi sérült és autista emberek komplex, teljes körű és differenciált foglalkoztatásának modellprogramját, és dolgozza ki annak telepíthetőségét újonnan bekapcsolódó szervezetekhez … ennek keretében ben 12 szervezetet diagnosztizál és fejleszt

24 Szerepvállalásunk a projektben:
A Fogd a Kezem Alapítvány 2 főt delegál a projektbe az alábbi szerepkörökbe: Tőrös Márta: AM szakértő és koordinátor Nemes-Toldi Judit: szakértő és diagnoszta A projektben vállalt feladat 2 szervezet komplex felmérése, diagnosztizálása és fejlesztési tervének kidolgozása: Kerek Világ Alapítvány Fővárosi Önkormányzat Kéthelyi Szociális Otthona

25 Előzmények: Az Aktív Műhely Modell
Átfogó cél: A fogyatékos embereket foglalkoztató szervezetek vezetés fejlesztése a hatékonyan működő vállalat menedzsment kialakítása érdekében Eszközök: Beruházások támogatása (Terápiás és Munkaotthon) Egységes tudásbázis létrehozása: Képzések értelmi sérült és autista emberek számára Képzések szakemberek számára Szervezetek FAT akkreditációja Lantegi munkaképesség vizsgáló módszer hazai adaptációja Termékfejlesztés Piackutatás Termék-értékesítési hálózat kialakítása, fejlesztése

26 Lantegi Módszer A Lantegi-módszer egy spanyol munkaképesség-vizsgáló eszköz, amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók- ezen belül is elsősorban az értelmi sérült emberek- munkába állását segíti elő. Általános cél: Olyan eszköz létrehozása, amely lehetőséget nyújt a személy analízisére a saját munkahelyén, illetőleg a munkahelyek önálló elemzésére. Lehetőség egy közös nyelvre, egy egységesen működő és könnyen használható kommunikációs elem kidolgozásával. A csapatmunka ösztönzése, hogy minden érdekelt személy részese legyen az információ be- és kiáramlásának.A személy és munkahely közötti harmónia megteremtése.

27 A Lantegispeciális célja:
A személyek kiválasztása A személyek egyéni szükségleteinek megismerése és felmérése A személy munkahelyi ellenőrzése Egyéni képzési tervek megvalósítása Egységes átállási és előmozdítási politika kialakítása mind a foglalkoztatási, speciális munkaügyi régióban, mind a hagyományos munkaerőpiacon A munkahelyek értékelése A munkakörülmények javítása.

28 A Magyar adaptációs érdekek:
Egyéni erősségek kidomborítása Személyre szabott segítségnyújtás Adekvát munkahely keresése Reális perspektíva Ösztönzés Karrierterv Munkáltatók félelmeinek csökkentése Visszacsatolás Mentorálás Fejlesztés Jövőkép

29 Profil- elemzés A módszer kétféle profilt ( arculatot) tartalmaz:
A munkavállaló felmérése (munkavállalói profil) A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)

30 Egyéb innováció: Pálya és életorientáció
Ötletadó: Clearing Szolgáltatás/ Ausztria Iskolai keretek között működő TF- szerű szolgáltatás-hálózat Sajátos módszer és eszköztárral Pálya-és életorientáció a Fogd a Kezemnél: Karrier Társasjáték Life Kapitány és legénysége Szakma-hátizsákok

31 … és ami még előttünk van 2010-es pályázati programok
TF folytatása 2010.júliua 31-ig (FSZK) TF autisták számára - új módszertan kidolgozása áprilisáig (FSZK) OFA-5M Tranzit program keretében 10 új megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása és egy új gyertyaöntő műhely felszerelése „Szín-terek” színházi projekt a kulturális főváros rendezvénysorozat keretében a Kerek Világgal közösen

32 Köszönöm a figyelmet! Tőrös Márta


Letölteni ppt "14 db pályázat összesen FT 13 munkatárs alkalmazása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések