Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati projektek A Fogd a Kezem Alapítvány pályázati pénzekből megvalósított projektjei 2009-ben  14 db pályázat összesen  119 650 000 FT  13 munkatárs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati projektek A Fogd a Kezem Alapítvány pályázati pénzekből megvalósított projektjei 2009-ben  14 db pályázat összesen  119 650 000 FT  13 munkatárs."— Előadás másolata:

1 Pályázati projektek A Fogd a Kezem Alapítvány pályázati pénzekből megvalósított projektjei 2009-ben  14 db pályázat összesen  119 650 000 FT  13 munkatárs alkalmazása

2 14 db pályázat  SZOC_KIE 08-0079  SZOC-KIE 08-0118  Működjünk együtt NCA-DD 08_0412  Stratégiai tervezés NCA- CIV-08-F-0087  Fessd ki körkép IFJ- GY-DD-08-C-0024  Együttműködünk NCA- DD 09 0310  NCA Szakmai műhely  SZMM-TF  FSZK-IMHGY  FSZK-CSMHGY  OFA-Munkaesélyt mindenkinek!  TÁMOP 5.3.1 „Első lépés” az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberekért  EVS (évi 1 - 3 önkéntes)  Ötlet program (Zöld híd Alapítvány)

3 Működési pályázatok 3 db pályázat összesen 3, 88 Millió Ft-ért  SZOC_KIE 08-0079  SZOC-KIE 08-0118  Működjünk együtt NCA-DD 08_0412 A pályázatok az alapítvány intézményeinek fenntartható működtetéséhez járulnak hozzá, pl:  Lakóban karbantartási munkákat finanszíroznak  Napköziben a mindennapi működést segítik Pályázatokért felel: Schmidt Anita

4 Stratégiai tervezés  NCA pályázat 3,14 M Ft  A CTF Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány és Trencsényi Judit közreműködésével  4 hónapon keresztül zajló elemzési-tervezési folyamat  Misszió, vízió, stratégiai célok és eszközök meghatározása Résztvevők: 9 fő  Szvacsekné Jahn Margit  Schmidt Anita  Hoffmann Judit  Nagyné Kütsön Kata  Létai Dalma  Tőrös Márta  Árvay Boglárka  Szele Diána  Sirbik Sándor

5 Társadalmi jövőkép: A Fogd a Kezem Alapítvány egy olyan társadalom megvalósításáért dolgozik, ahol elismerik az emberi lét értékét, sérülékenységét. Valamennyi tagja számára – így a sérült embereknek is nyitott, el-,és befogadó módon biztosítja a közösségi színtereken való aktív részvételt, és elérhetővé teszi a társadalmi javakat. A sérült embereket is önálló individumként kezeli és lehetőséget biztosít arra, hogy ki-ki felismerje értékeit és megtalálja helyét és lehetőségeit a társadalomban.

6 Alapértékek:  A rugalmasság a szervezet minden szintjén számunkra azt jelenti, hogy a folyamatosan változó, a szervezet működését befolyásoló belső igényeket, és külső körülményeket figyelembe véve a szakmaiság határain belül alkalmazkodunk, és ennek megfelelően alakítjuk a szervezeten belüli és a kifelé ható folyamatokat.  Az egyéni szükségletekhez úgy igazodunk, hogy minden esetben az egyén adottságaiból, képességeiből indulunk ki, és olyan tudatos pedagógiai kísérést alkalmazunk, amely lehetőséget ad egy jobb életminőség kialakítására.  Az innováció számunkra azt jelenti, hogy korszerűen, folyamatosan fejlesztjük tudásunkat. A reális lehetőségekhez mérten reformokat kezdeményezünk, illetve átveszünk jó gyakorlatokat. Az egyéni ötleteket a közösség erejével megvalósítjuk.  Autonómia  A FKA minden emberre olyan individumként tekint, aki folyamatos fejlődés útján egyre nagyobb önállóságra tesz szert, egyre több színterén az életnek önállóan hoz döntéseket és döntéseiért felelősséget vállal.  Dolgozói számára lehetőséget biztosít, az önálló munkavégzésre és szakmai döntések meghozatalára az adott munkakörön és szakterületen belül. (empowerment)  Az ügyfeleit támogatja abban, hogy az élet minden területén egyre nagyobb önállósággal hozzanak felelősségteljes döntéseket. (támogatott döntéshozatal)  Bizalom Törekszünk arra, hogy a klienseink, munkatársaink, partnereink között kölcsönös őszinte, stabil, nyílt, építő légkört alakítsunk ki.

7 Stratégiai célok:  Idősgondozás, mint szolgáltatás kiépítése  Szülő/ család/ testvér vonatkozásában.  a kapcsolatok létrehozása – egyrészt sorstárs családokkal, másrészt közvetlen lakóhellyel, a napközi, lakóotthon környezetével, munkahely környezetével.  2. Érdeklődés felkeltése  Jelzőrendszer, tájékoztatás kialakítása  Önismeret-fejlesztés, rekreáció  Önálló szülői, testvér közösségek törekvéseinek támogatása, önszerveződés katalizálása  Képzési stratégia:  Évi 2 tréning  Eddigi tanulmányok kötetbe szerkesztése  Külföldi tanulmányutak szervezése  Új, vásárolható szolgáltatások kiépítése:  Mentorlás (rehabilitációs mentori hálózat kiépítése)  Pálya- és életorientáció értelmi sérült fiatalok részére  Vágatpuszta:  Ház-korszerűsítés  Szabadidő-központ létrehozása

8 Támogatott Foglalkoztatás  2003 óta működik az alapítványnál  Cél: a nyílt munkaerő-piaci elhelyezés  Célcsoport: Értelmi és tanulásban akadályozott, autista és epilepsziás emberek  Speciális programelem: Pálya és életorientáció iskolai keretek között

9 A projektszervezet felépítése:  Projektvezető: 1 fő HR-es és közgazdász  Szakmai vezető: 1 fő HR-es, gyógypedagógus  Munkahelyfeltáró, foglalkoztatási tanácsadó: 1 fő szociális munkás  Munkavállalási tanácsadók: 2 fő szociális munkás  Pálya és életorientációs referens: 1 fő gyermek-és ifjúságvédelmi előadó  Pszichológus: 1 fő 4 órában  Pénzügyi vezető: 1 fő 4 órában

10 A Pécsi TF Modellje:

11 Pálya- és életorientációs foglalkozás

12 Dolgozó ügyfeleink

13 FSZK IMHGY: Intézményi munkahelyi gyakorlat  Az IMHGY olyan gyakorlatorientált, standardizált módszer, mely lehetővé teszi, hogy a fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott emberek felkészüljenek az intézményen kívüli munkavállalásra.  A program végére a résztvevők 3 munkahelyen, különböző munkatípusokban szereznek tapasztalatot. A gyakorlat lehetőséget teremt arra is, hogy a munkáltatók megismerhessék az értelmi sérült emberek képességeit, mely megalapozza későbbi döntésüket alkalmazásukról.

14 A gyakorlati program kulcselemei: A programban résztvevő gyakornokok (6 fő)  heti 1 alkalommal  3-4 óra időtartamban  2 fős kiscsoportban  mindvégig kísérő munkatárs segítségével  intézményen kívüli Normál munkahelyen (Biokom, Praktiker, bolt)  kéthavonkénti váltásban  egyszerű, betanított munkakörökben  bérezés nélküli munkát végeztek.

15 FSZK CSMHGY: Családi munkahelyi gyakorlat  Az CSMHGY olyan gyakorlatorientált, standardizált módszer, mely lehetővé teszi, hogy a családi védőburokban, hosszú ideje inaktivitásban élő értelmi sérült és autista emberek felkészüljenek az önálló életvitelr és a nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra.  A program végére a résztvevők 3 munkahelyen, különböző munkatípusokban szereznek tapasztalatot. A gyakorlat lehetőséget teremt arra is, hogy a munkáltatók megismerhessék az értelmi sérült emberek képességeit, mely megalapozza későbbi döntésüket alkalmazásukról

16 A gyakorlati program kulcselemei: A programban résztvevő gyakornokok (20 fő)  heti 2-3 alkalommal  napi 3-4 óra időtartamban  2-3 fős kiscsoportban  mindvégig Orsós Zsuzsi programvezető kíséretében Normál munkahelyeken  kéthetenkénti váltásban  egyszerű, betanított munkakörökben  bérezés nélküli munkát végeztek. Munkahelyek:  Baumax, Barni Kft., Mecsextrém Park, Malomvölgyi Szociális Otthon, Pécsváradi Biokertészet

17 OFA- Munkaesélyt mindenkinek!  12 hónapos projekt 9, 7 M Ft-ért  3 fős stáb:  Tőrös Márta projektvezető  Sirbik Sándor esélyegyenlőségi munkatárs  Szele Diána pénzügyi munkatárs  A projekt célja 1. A foglalkoztatási diszkrimináció csökkentése és megelőzése 2. Az esélyegyenlőség előmozdítása 3. A társadalomtudatos munkáltatói magatartás szorgalmazása és díjazása 4. Tudatos munkavállalói magatartás kialakítása a diszkrimináció által veszélyeztetett csoportok/ egyének esetében 5. Társadalmi tudatformálás

18 A projekt eredményei:  Esélyegyelőségi olvasó-és oktató terem (hátsó iroda)  Nyári workshopok az Ördögkatlan Fesztiválon és a Rockmaratonon  30 fő esélyegyenlőségi referens képzése  Partnerség-építés:  Pécsi Esélyek Háza  Kerek Világ Alapítvány  PTE-FEEK  „Az Év Esélyteremtő Munkahelye” díjazás:  Baumax Áruház (nagyvállalati kategória)  Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra (középvállalat)  Barni Kft. (kisvállalat)

19 TÁMOP 5.3.1. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja Támogatói Kör kialakításával

20 A projekt paraméterei:  24 hónapos projekt 66 Millió Ft-ért  4 fős stáb:  Sirbik Sándor projekt és pénzügyi vezető (8 óra)  Tőrös Márta szakmai vezető (4 óra)  Orsós Zsuzsi esetmenedzser (4 óra)  Kalocsai Mária esetmenedzser (6 óra)  A projekt célcsoportja és területei: 1. 20 fő fogyatékos ember Pécsről és Mohácsról 2. 30 roma ember István Aknáról, szegregált lakókörnyezetből 3. 40 roma ember a mohácsi kistérségből (Véméndről)

21 Vállalások a projektben:  20 fő fogyatékos ember vesz részt általános munkavállalásra felkészítő képzésben  30 roma ember végez OKJ parkgondozó képzésben  30 roma ember végez OKJ takarító képzésben  Egy családból több embert szeretnénk képzésbe, ill. munkához juttatni  Mindenki személyre szabott támogatást kap ahhoz, hogy el tudja végezni a képzéseket és álláskeresővé, munkavállalóvá váljon

22 Innovatív módszer- Támogatói kör kialakítása: A természetes személyekből verbunkvált segítők (rokonok, barátok, tanárok, stb.) számára a program lehetőséget biztosít az önképzésre, beletanulásra a segítői szerepkörbe, valamint az önszerveződésre. Ez rendszeres segítői klubok és egyéni felkészítés keretében valósul meg. Egy családból több segítő Erősödik a családi kohézió Kialakul a hozzáértés egymás segítése terén

23 Újabb innováció: Aktív Műhely Modellfejlesztés Partnerségben 6 szervezet:  Kézenfogva Alapítvány- Budapest  Esőemberekért Egyesület- Tata  Szimbiózis Alapítvány- Miskolc  Bárka Alapítvány- Dunaharaszti  Mécses Egyesület- Mezőberény  Fogda Kezem Alapítvány- Pécs … az EQUAL E11 (2005-2007-2008) projekt folytatásaként… …folyamatosan fejleszti az értelmi sérült és autista emberek komplex, teljes körű és differenciált foglalkoztatásának modellprogramját, és dolgozza ki annak telepíthetőségét újonnan bekapcsolódó szervezetekhez … ennek keretében 2009-2010-ben 12 szervezetet diagnosztizál és fejleszt

24 Szerepvállalásunk a projektben:  A Fogd a Kezem Alapítvány 2 főt delegál a projektbe az alábbi szerepkörökbe:  Tőrös Márta: AM szakértő és koordinátor  Nemes-Toldi Judit: szakértő és diagnoszta  A projektben vállalt feladat 2 szervezet komplex felmérése, diagnosztizálása és fejlesztési tervének kidolgozása:  Kerek Világ Alapítvány  Fővárosi Önkormányzat Kéthelyi Szociális Otthona

25 Előzmények: Az Aktív Műhely Modell  Átfogó cél: A fogyatékos embereket foglalkoztató szervezetek vezetés fejlesztése a hatékonyan működő vállalat menedzsment kialakítása érdekében  Eszközök:  Beruházások támogatása (Terápiás és Munkaotthon)  Egységes tudásbázis létrehozása: www.dolgoz6ok.huwww.dolgoz6ok.hu  Képzések értelmi sérült és autista emberek számára  Képzések szakemberek számára  Szervezetek FAT akkreditációja  Lantegi munkaképesség vizsgáló módszer hazai adaptációja  Termékfejlesztés  Piackutatás  Termék-értékesítési hálózat kialakítása, fejlesztése

26 Lantegi Módszer  A Lantegi-módszer egy spanyol munkaképesség-vizsgáló eszköz, amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók- ezen belül is elsősorban az értelmi sérült emberek- munkába állását segíti elő.  Általános cél:  Olyan eszköz létrehozása, amely lehetőséget nyújt a személy analízisére a saját munkahelyén, illetőleg a munkahelyek önálló elemzésére.  Lehetőség egy közös nyelvre, egy egységesen működő és könnyen használható kommunikációs elem kidolgozásával.  A csapatmunka ösztönzése, hogy minden érdekelt személy részese legyen az információ be- és kiáramlásának.A személy és munkahely közötti harmónia megteremtése.

27 A Lantegispeciális célja:  A személyek kiválasztása  A személyek egyéni szükségleteinek megismerése és felmérése  A személy munkahelyi ellenőrzése  Egyéni képzési tervek megvalósítása  Egységes átállási és előmozdítási politika kialakítása mind a foglalkoztatási, speciális munkaügyi régióban, mind a hagyományos munkaerőpiacon  A munkahelyek értékelése  A munkakörülmények javítása.

28 A Magyar adaptációs érdekek: - Egyéni erősségek kidomborítása - Személyre szabott segítségnyújtás - Adekvát munkahely keresése - Reális perspektíva - Ösztönzés - Karrierterv - Munkáltatók félelmeinek csökkentése - Visszacsatolás - Mentorálás - Fejlesztés - Jövőkép

29 Profil- elemzés A módszer kétféle profilt ( arculatot) tartalmaz: 1. A munkavállaló felmérése (munkavállalói profil) 2. A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)

30 Egyéb innováció: Pálya és életorientáció Ötletadó: Clearing Szolgáltatás/ Ausztria  Iskolai keretek között működő TF- szerű szolgáltatás-hálózat  Sajátos módszer és eszköztárral Pálya-és életorientáció a Fogd a Kezemnél:  Karrier Társasjáték  Life Kapitány és legénysége  Szakma-hátizsákok

31 … és ami még előttünk van 2010-es pályázati programok  TF folytatása 2010.júliua 31-ig (FSZK)  TF autisták számára - új módszertan kidolgozása 2011. áprilisáig (FSZK)  OFA-5M Tranzit program keretében 10 új megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása és egy új gyertyaöntő műhely felszerelése  „Szín-terek” színházi projekt a kulturális főváros rendezvénysorozat keretében a Kerek Világgal közösen

32 Köszönöm a figyelmet! Tőrös Márta


Letölteni ppt "Pályázati projektek A Fogd a Kezem Alapítvány pályázati pénzekből megvalósított projektjei 2009-ben  14 db pályázat összesen  119 650 000 FT  13 munkatárs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések