Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Program 10:00 - 10:05 KÖSZÖNTŐ 10:05 – 10:50 Az adózásról (adók, adózók, adóhatóság) – Östör Tünde 10:50 – 11:35 Így adózunk magánszemélyként – dr. Pákozdi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Program 10:00 - 10:05 KÖSZÖNTŐ 10:05 – 10:50 Az adózásról (adók, adózók, adóhatóság) – Östör Tünde 10:50 – 11:35 Így adózunk magánszemélyként – dr. Pákozdi."— Előadás másolata:

0 Adózással kapcsolatos szakmai nap
2013. március 27.

1 Program 10: :05 KÖSZÖNTŐ 10:05 – 10:50 Az adózásról (adók, adózók, adóhatóság) – Östör Tünde 10:50 – 11:35 Így adózunk magánszemélyként – dr. Pákozdi Edit 11:35 – 11:45 SZÜNET 11: :30 Ahogy a cégek adóznak – Bánitzky Anita 12:30 – 13:15 Ami mindenkit érint: az áfa – Surányi Márton

2 Adó – adózó – adóhatóság
Előadó: Östör Tünde

3 Napirend I. Adó Miből „él” az állam? Adó fogalma Adórendszer
Adó alapja, tárgya, mértéke, neme Adók csoportosítása Adózás jogi szabályozása II. Adózó Személyek az adózás során Adózók típusai Hogyan válunk adózóvá? Milyen kötelezettségekkel jár adózónak lenni? III. Adóhatóság Típusai Melyik adóhatóság jár el az adott adónemben? - hatáskör Melyik adóigazgatóság jár el az ügyünkben? - illetékesség NAV szervezete és tevékenysége

4 ADÓ taksa árenda hídpénz robot hadisegély sarc köztereh század illeték
szerpénz ajándék befizetés kegyessegély ADÓ ötvend harács porció kilenczed füstpénz harmincad adomány vám aratópénz huszad koronapénz rovás kapupénz tized dézsma sáp díj járulék kontribúczió harmad

5 Adó Állami költségvetés 2013 Miből „él” az állam? (mrd Ft)
Közbevételek: adók járulékok illetékek vámok hozzájárulások szolgáltatási díjak bírságok Magánjogi bevételek pl. vagyon elidegenítéséből, hasznosításából

6 Adó Adó fogalma Az állami bevételeket biztosító adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján hajt be. állami bevételek egyik formája az adót az állami feladatok finanszírozására használják fel állam egyoldalúan állapítja meg adófizetésre az állam által kijelölt természetes és jogi személyek kötelezettek beszedését az állam kényszer útján biztosítja adó eszköze a nemzeti jövedelem újrafelosztásának és más gazdasági célok realizálásának

7 Adó

8 Adó Adórendszer adott időszakban működtetett adók összessége;
az adók fajtáinak, az adózás alapelveinek, az adómegállapítás, az adókivetés, az adófizetés stb. gyakorlati eljárásainak az összessége adók vám: áruimporthoz kapcsolódik illeték: állami (közigazgatási, bírói) szerv szolgáltatásáért fizetendő eseti jelleggel fizetendő speciális vagyonadó járulék-hozzájárulás: elkülönített alapok, illetve a tb alapok céladóinak elnevezése

9 Adó tevékenység vagyon jövedelem
Adó tárgya Adó alapja tevékenység vagyon jövedelem az adó tárgyának egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák Adó Adó mértéke Adónem az adóalap egységére jutó adó adókulcs alapján (%-ban), vagy tételesen kiszámítva az adó valamely fajtája

10 Adó Adók csoportosítása I. adóztatási jog szerint: központi helyi
teherviselés szerint: közvetlen (egyenes): adóalany = adóteher viselője közvetett: az adóalany az adót áthárítja az adóteher viselőjére adó mértéke alapján: adókulcs vagy adótétel szerint lineáris (fix, konstans) vagy progresszív (az adóalap emelkedésével az adómérték fokozatosan nő) vagy degresszív (az adóalap emelkedésével az adómérték fokozatosan csökken)

11 Adó Adók csoportosítása II. Adó tárgya szerint: jövedelemadó vagyonadó
forgalmi adó adómegállapítás módja szerint: önadózás hivatalból történő adómegállapítás kivetés: vámhatóság a vámot, önkormányzati adóhatóság a helyi adókat kiszabás: illetékek adólevonás adóbeszedés (ifa)

12 Adó Adók csoportosítása III. adófizetés rendszeressége alapján:
egyszeri (eseti) rendszeres havi negyedéves éves adók

13 Adó Magyar adórendszer (Nem teljes körű) Helyi adók:
Személyi jövedelemadó (Szja) Társasági adó (Tao) Általános forgalmi adó (Áfa) Jövedéki adó Egyszerűsített vállalkozói adó (Eva) Szociális hozzájárulási adó (Szocho; korábbi : társadalombiztosítási járulék) Egészségügyi hozzájárulás (Eho) Egyszerűsített közteherviselési hj (Ekho) Gépjárműadó Regisztrációs adó Illetékek (ajándékozási, öröklési, visszterhes) Helyi adók: Építményadó, telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Tranzakciós illeték Távközlési adó Közműadó Kulturális járulék Környezetvédelmi termékdíj (Ktd.) Népegészségügyi termékadó Kisadózó vállalkozások tételes adója (Kata) Kisvállalati adó (Kiva)

14 Adó Magyar adórendszer Forrás: NAV Bulletin 2011

15 Adó Adózás jogi szabályozása eljárásjogi:
2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről (Art.) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.), mögöttes szabály, akkor kell alkalmazni, ha az Art. nem tartalmaz rendelkezést anyagi jogi: az egyes adókról szóló törvények, például 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról nemzetközi jogi normák EU joganyag (irányelvek, rendeletek) kettős adózás elkerülésére kötött egyezmények

16 Adózó

17 Adózó Adózók típusai: természetes személyek vállalkozások
egyéni vállalkozás társas vállalkozás (Kkt., Bt., Kft., Zrt., Nyrt.) egyéb szervezetek költségvetési szervek alapítványok, egyesületek, társasházak külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, kereskedelmi képviseletei külföldi székhelyű vállalkozás maga is, ha Mo-n végez gazdasági tevékenységet

18 Magánszemélyek adóazonosítójele: 8123456789
Adózó Hogyan válunk adózóvá? - Adózók bejelentkezése természetes személyek: adóhatóságnál adókártyát kell kérnie (adóazonosítójel) vállalkozások: egyablakos rendszeren keresztül kapják meg adószámukat egyéni vállalkozás: a lakóhely szerint illetékes okmányirodától társas vállalkozás: a cégbíróságtól egyéb szervezetek közvetlenül az adóhivataltól igényelhetik és kapják meg az adószámukat Társaságok adószáma Egyéni vállalkozók adószáma Magánszemélyek adóazonosítójele:

19 Adózó Forrás: NAV Évkönyv 2012

20 Adózó Milyen kötelezettségekkel jár adózónak lenni? - Adózók kötelezettségei bejelentés, bejelentkezés adó megállapítása (önadózás, a munkáltató, a kifizető adómegállapítása) adó bevallása adófizetés és adóelőleg fizetése bizonylat kiállítása és megőrzése nyilvántartás vezetése (könyvvezetés) adatszolgáltatás adólevonás pénzforgalmiszámla-nyitás

21 Adóhatóság

22 Adóhatóság Típusai: állami adóhatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervei (egykori APEH) vámhatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei (egykori VP) önkormányzati adóhatóság: önkormányzat jegyzője

23 Adóhatóság Hatáskör – melyik adóhatóság jár el az adott adónem ügyében? Vámhatóság hatásköre: Regisztrációs adó Jövedéki adó Termékimportot terhelő adó (vám) Bizonyos esetekben áfa (pl. termékimport; magánszemély új szgk és motorkerékpár behozatala) Önkormányzati adóhatóság hatásköre: Helyi adók Gépjárműadó (belföldi rendszámú gépjárművekre) Állami adóhatóság hatásköre: Minden más

24 Adóhatóság Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kb. 23 ezer fő

25 Adóhatóság Nemzeti Adó- és Vámhivatal – regionális szervei

26 Adóhatóság Illetékesség – a NAV melyik adóigazgatósága jár el az ügyünkben? magánszemély: állandó lakóhely (ennek hiányában ideiglenes lakóhely, vagy szokásos tartózkodási hely) szerinti adóigazgatóság Szombathelyi állandó lakóhely – NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság Vas megyei Adóigazgatósága Váci állandó lakóhely - NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Pest megyei Adóigazgatósága Budapest IX. kerületi állandó lakóhely - NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Dél-budapesti Adóigazgatósága vállalkozások: székhely szerinti adóigazgatóság

27 Adóhatóság nav.gov.hu

28 Adóhatóság NAV ellenőrzési tevékenysége Forrás: NAV Bulletin 2011

29 Adóhatóság NAV ellenőrzési tevékenysége Forrás: NAV Bulletin 2011

30 Köszönöm a figyelmet! Östör Tünde

31 Így adózunk magánszemélyként
Előadó: dr. Pákozdi Edit

32 I. Bevezető - Magánszemélyek jövedelmét terhelő adó 1.
Személyi jövedelemadó Fogalma: Alkotmányos kötelezettség Magánszemélyek hozzájárulása a közterhekhez, és az adóbevételek biztosítása az állami és önkormányzati költségvetés számára Közvetlen adóteher Célja: a bevételek biztosítása révén a társadalmi, gazdasági célok megvalósítása Helye a költségvetésben: 1. ÁFA 2. Szja 3. Jövedéki adó 4. TAO központi (92%) és önkormányzati (4,1%+3,9%) költségvetés Törvényi háttér: 1995. évi CXVII. törvény

33 Személyi jövedelemadó- általános tudnivalók 1.
Alapelv: Szja tv 1.§ (3): „A magánszemély minden jövedelme adóköteles.” Általános szabályok: Jövedelem = bevétel - költség Összes jövedelem: Összevont adóalapba tartozó jövedelem Külön adózó jövedelem Adómérték: 16% Bevallási kötelezettség: Adónyilatkozat (”söralátét”) (május 20.) Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműkodéssel (február 15.) Munkáltatói adómegállapítás (január 31.) Önadózóként történő adóbevallás (május 20.)

34 Összevont adóalap és a családi kedvezmény
Önálló tevékenységből származó jövedelem pl: egyéni vállalkozó; bérbeadó; őstermelő; eu-i, parlamenti, ogy-i, helyi önkormányzati képviselő Nem önálló tevékenységből származó jövedelem pl:munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, GT vezető tisztségviselője, választott tisztségviselő Egyéb jövedelem minden egyéb jövedelemre, amelyre vonatkozóan nem tartalmaz előírást a törvény, továbbá pl: orvosi praxisjog, vásárolt követelés, biztosítás más személy által fizetett díja, önkéntes pénztári adomány stb. Adókedvezmények lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye személyi kedvezmény tevékenységi kedvezmény Családi kedvezmény adóalap csökkentő kedvezmény összege gyermekek számától függ

35 Külön adózó jövedelmek
Vállalkozói személyi jövedelemadó Vagyonátruházásból származó jövedelem Ingó vagyontárgy Ingatlan, vagyoni értékű jog Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés Tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem Csereügyletből származó jövedelem Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetésből származó jövedelem Vállalkozásból kivont jövedelem

36 Egyes juttatások- adófizetési kötelezettség a kifizetőt terheli
Egyes meghatározott juttatások pl: hivatali, üzleti úthoz kapcsolódó étkezés, egyéb szolgáltatás Személybiztosítás adóköteles díja Azonos módon és feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, átadott termék Béren kívüli juttatások Munkahelyi étkeztetés ( ft/hó) Üdülési szolgáltatás Erzsébet-utalvány (8000 ft/hó) SZÉP kártya (Szállás, vendéglátás, szabadidő) Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Önkéntes pénztári hozzájárulások

37 II. Bevezető - Magánszemélyek jövedelmét terhelő járulékok
Járulékok és hozzájárulások Típusai: Járulékok vs. Hozzájárulás Egészségbiztosítási, eü-i szolg, nyugdíj, munkavállalói EHO, EKHO, Szakképzési, Rehab. Helye a költségvetésben: különböző alapok fedezete Célja: Egészségbiztosítási Alap Pénzbeli kiadások fedezete Természetbeni ellátások fedezete Nyugdíjalap Nyugellátások Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Munkaerőpiaci Alap segélyezés közcélú munkák finanszírozása Törvényi háttér: Tbj, Tbny, Eho, Ekho, Szakképzési, stb.

38 Társadalombiztosítási járulékok, adók
Munkavállalói járulékok: Nyugdíjjárulék 10% (nincs fizetési felső határ!) Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 8,5% természetbeni eb-i járulék 4% pénzbeli eb-i járulék 3% munkaerő-piaci járulék 1,5% Munkáltatói rész: szociális hozzájárulási adó 27% szakképzési hozzájárulás 1,5% Egészségügyi hozzájárulás: 27%: összevont adóalap-ba tartozó jövedelemnél, ami után TBj szerinti járulékot és szoc.adót nem fizettek 14%: ingatlanbérbeadás, osztalék, árfolyamnyereség, ép-kölcsönzés

39 KPMG felmérés - Adók és járulékok összehasonlítása 2012.
33. Hely (94 országból)

40 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban I.- családi kedvezmény
Bruttó ft/hó esetén

41 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban I.- nettó bér kalkuláció
Bruttó ft/hó esetén

42 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban I.- összes teher
Bruttó ft/hó esetén

43 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban II.- családi kedvezmény
Gyermekek Száma Adóalap kedvezmény/fő Adókedvezmény összesen 1 fő Ft Ft 2 fő Ft 3 fő Ft Ft 4 fő Ft

44 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban III.- Rendelkezés az adóról
Éves bevallásban (02-es lap): Önkéntes pénztári nyilatkozat önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (egészség és nyugdíj) magánszemély tagja összevont adóalap adójának mértékéig Saját befizetések és egyéb jövedelemnek minősülő jóváírás után 20 % max 100 ezer ft/év (130 ezer Ft/év) együttesen max. 120 ezer Ft/év (150 ezer ft/év) Prevenciós szolgáltatás és 24 hónapos lekötés esetén 10% kedvezmény Max 100 ezer ft/év (130 ezer ft/év) Kedvezményt az önkéntes pénztári számlán írják jóvá! Nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat (NYESZ) Tag által befizetett összeg után 20% max 100 ezer ft/év (30 ezer ft/év) Kedvezményt a NYESZ számlán írják jóvá!

45 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban IV. -
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban IV Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem Önálló tevékenységből származó jövedelem (összevont adóalap része) Jövedelem kiszámítása: Bevétel-költség=jövedelem Tételes költségelszámolás vagy 10%-os költséghányad Levonható a más településen igazoltan megfizetett lakásbérleti díj Adó megfizetése: Kifizető hiányában Magánszemély köteles negyedévente, átutalással 14%-os EHO fizetési kötelezettség merülhet fel (2 feltétel) Kifizető esetén Magánszemély nyilatkozatokat tesz (költségelszámolás, eho) Kifizető havonta levonja az adóelőleget Év végén igazolást állít ki

46 Magánszemélyek adózása a gyakorlatban V. - Egészségügyi
Magánszemélyek adózása a gyakorlatban V.- Egészségügyi szolgáltatási járulék Kik kötelesek fizetni? Aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult és Legalább egy éve bejelentett magyarországi lakóhelye van Milyen időszakra? Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig Mennyit? 6660 ft/hó (222 ft/nap) Bejelentési kötelezettség NAV által rendszeresített nyomtatványon (13T1011) Kötelezett vagy helyette más személy teljesíti Mire jogosít? Természetbeni egészségbiztosítási ellátás Érvényes TAJ szám

47 Köszönöm a figyelmet! Dr. Pákozdi Edit

48 Ahogy a cégek adóznak Előadó: Bánitzky Anita

49 Cégek tevékenységét terhelő egyes adókötelezettségek
Társasági adó Helyi iparűzési adó (HIPA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Innovációs járulék Munkaviszony után fizetendő adók és járulékok Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Cégautóadó Különadók Egyéb, tevékenységtől függő adókötelezettség Alternatív adónemek Különadó: pénzügyi szervezetek, hitelintézetek különadója, ágazati különadó: január 1-jétől történő hatályon kívül helyezésével párhuzamosan a kormány a költségvetés stabilizálása érdekében 31 százalékra növeli az energiaellátók jövedelemadóját (Robin Hood-adó) továbbá kibővíti azoknak az adóalanyoknak a körét, akik ezen adó fizetésére kötelezettek Egyéb: játékadó, kulturális járulék, népegészségügyi termékadó, ökoadók, baleseti adó, távközlési adó, energiaadó, stb.

50 Vállalkozások költségvetési befizetései

51 Cégalapítás adózási aspektusai
Első lépések a cégalapítást követően Adószám igénylése – egyablakos rendszer Bejelentkezés Nemzeti Adó- és Vámhivatal Helyi Önkormányzati Adóhatóság Központi Statisztikai Hivatal Ügyfélkapu létesítése

52 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség I.
Társasági adó Központi költségvetés bevétele Teljes körű, illetve korlátozott adókötelezettség Önadózással teljesítendő Bevallása és megfizetése: üzleti éves adatok alapján az adóévet követő év május 31-éig (’29- es nyomtatvány) Év közben: előlegfizetés, feltöltési kötelezettség

53 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség II.
Társasági adó (folyt.) Adó mértéke: pozitív adóalap 500 millió Ft-ot meg nem haladó összegéig 10%, e felett 19% Jövedelem, nyereség adózik, veszteség tovább vihető Elszámolása: mérleg szerinti eredmény terhére Adóalap és adókötelezettség fő szabály szerint: Jövedelem, nyereségminimum szerinti adózás: Adózás előtti eredmény, adóalap < Jövedelem, nyereségminimum Választás: Nyilatkozat Jövedelem, nyereségminimum szerinti adózás Növelő, csökkentő tételekkel korrigált összes bevétel 2 százaléka

54 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség III.
Helyi iparűzési adó Helyi önkormányzat bevétele – kivetése opcionális Adóköteles iparűzési tevékenység: Állandó: az adó mértéke a pozitív adóalap legfeljebb 2%-a Egyszerűsített adóalap megállapítás: opcionálisan választható Ideiglenes: az adó mértéke megkezdett naptári naponként legfeljebb Ft Csökkentő tétel mértéke törvényileg maximálva

55 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség IV.
Helyi iparűzési adó (folyt.) Több önkormányzat területén, külföldön végzett állandó jellegű iparűzési tevékenység Adóalap megosztás: Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszer Eszközérték arányos megosztási módszer Kombinált módszer Önadózással teljesítendő Megállapítása: üzleti éves adatok alapján az adóévet követő év május 31-éig Év közben: előlegfizetés, feltöltési kötelezettség Elszámolása: mérleg szerinti eredmény terhére

56 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség V.
Innovációs járulék Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevétele Alanyok köre 2012-től bővült Önadózással teljesítendő az adóévet követő év május 31-éig (’29-es nyomtatvány) Év közben: előlegfizetés, feltöltési kötelezettség Alapja = HIPA alap, mértéke: 0,3% Elszámolása: mérleg szerinti eredmény terhére

57 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség VI.
Szakképzési hozzájárulás Alapja: szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke: 1,5% Teljesítése: Gyakorlati képzés megszervezése Saját munkavállaló képzése Pénzbeli befizetés Bevallás: adóévet követő év január 12-ig (‘08-as nyomtatvány) Év közben: előlegfizetés

58 A cégek működése során keletkező általános adókötelezettség VII.
Rehabilitációs hozzájárulás Központi költségvetés bevétele Mentesség: átlagos statisztikai állományi létszám ≤ 25 fő rehabilitáltak aránya ≥ 5% Alapja: kötelező foglalkozatási szintből hiányzó létszám Mértéke: Ft/fő/év Bevallás: önadózással az adóévet követő év február 25-ig (‘01-es nyomtatvány) Év közben: előlegfizetés

59 Alternatív adónemek Mikro-kis és közepes, magánszemélyek tulajdonában álló vállalkozások számára választási lehetőség: Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) Kisvállalati adó (KIVA) Kisadózó vállalkozások tételek adója (KATA)

60 Egyszerűsített vállalkozói adó
Komplex feltétel rendszer Adó alapja: korrigált összes bevétel Adó mértéke: 37%, értékhatár felett 50% Több adónemet vált ki Bevallása: adóévet követő év február 25., illetve május 31. Év közben: előleg fizetés, feltöltési kötelezettség Kinek éri meg az EVA?

61 Kisvállalati adó (KIVA)
Választási feltételek Alapja: korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény, de minimum TB járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összege Mértéke: 16% Több adónemet vált ki Veszteség tovább vihető Bevallás: követő év május 31-ig Év közben: előlegfizetés Kinek éri meg a KIVA?

62 Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt., Kkt. Kisadózó bejelentése Bevételi nyilvántartás vezetése Adó mértéke: 50 eFt/főállású kisadózó 25 eFt/főállásúnak nem minősülő kiadózó Ha éves árbevétel ≥ 6 millió Ft → meghaladó rész után 40% Több adónemet vált ki Befizetés: követő hó 12. napjáig Bevallás/Nyilatkozat: követő év február 25. napjáig Kinek éri meg a KATA?

63 Köszönöm a figyelmet! Bánitzky Anita

64 Ami mindenkit érint: az áfa
Előadó: Surányi Márton

65 Témakörök I. Általános alapfolyamat II. Jogi háttér Nemzetközi Helyi
III. Áfa hatálya Tárgyi Területi IV. Áfa mértéke V. Kapcsolódó fogalmak VI. Kötelezettségek Adó megállapítása Adó bevallása Adó megfizetése/visszaigénylése

66 NAV I. Általános jellemzők Fogyasztást terhelő adó
Közvetett (adófizetésre kötelezett =/= adófizető) NAV Eladó Vevő (adóalany)

67 NAV I. Általános jellemzők Többfázisú Hozzáadott érték alapú Fogyasztó
Gyártó Nagykereskedő Kiskereskedő

68 II. Jogi háttér Nemzetközi szabályozás 2006/112/EK tanácsi irányelv
282/2011/EK végrehajtási rendelet Utolsó módosítás: 2012/45/EK rendelet Számlakövetelményekkel kapcsolatos módosítások Közvetve – Európai Bírósági döntések Helyi szabályozás 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 32/2009 PM rendelet – belföldön nem letelepedett adóalanyok áfa- visszaigénylése 24/1995 PM rendelet – számla, nyugta 46/2007 PM rendelet – e-számla 11/2010 PM rendelet – speciális mentességek 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről Közvetve – NAV irányelvek és utasítások, ill. állásfoglalások 2012 szeptember – ECJ case (áfalevonás megakadályozása a számlakibocsátó szabályszerűtlen működése miatt)

69 III. Áfa hatálya Adóalany által Ellenérték fejében Belföldön
Tárgyi hatálya Termékértékesítés Szolgáltatás nyújtás Termékimport Közösségen kívülről Termékbeszerzés Közösségen belülről Adóalany által Belföldön Ellenérték fejében

70 III. Termékértékesítés
Birtokba vehető dolog átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja; vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. Dolog módjára hasznosítható természeti erők Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír Pénz NEM (pl. hitelnyújtás)

71 III. Szolgáltatásnyújtás
Bármely olyan ügylet, amely nem termékértékesítés. Jogok „eladása”, „bérbeadása” Tartózkodás, tűrés, abbahagyás, kötelezettség vállalás

72 III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek Termékforgalom – Közösségen belül 0% ÁFA Célország elve, mentes 89.§

73 III. Áfa területi hatálya
Közösségi termékértékesítés Feltételek Termékértékesítés Mentes az adó alól Belföldről Más tagállamba Adóalanynak Elfuvarozva, feladva 89.§ (1)a. , Tooling nem, VIES

74 III. Áfa területi hatálya
Közösségi termékbeszerzés Feltételek Adóköteles ügylet Termék beszerzése Ellenérték fejében Belföldön Adóalanytól adóalanynak Más tagállamból fuvarozva, feladva 19.§, 21.§

75 III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek Termékforgalom - Export ÁFA 0% Export, 98.§

76 III. Áfa területi hatálya
Export (termék) Feltételek Termékértékesítés Mentes az adó alól Belföldről Harmadik országba Hatóság 90 napon belül kilépteti Elfuvarozva, feladva 98.§

77 III. Áfa területi hatálya
Import (termék) Feltételek Adóköteles ügylet Nem szabadforgalomban lévő termék Behozatala, bejuttatása Közösségen belülre 24.§, szabadforg. helyezés

78 III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek Szolgáltatás – B2B 0% ÁFA Teljesítési hely szabályok, mentes 37.§ (1)

79 III. Áfa területi hatálya
Nemzetközi ügyletek Szolgáltatás – B2C 27% Teljesítési hely szabályok, mentes 37.§ (2)

80 IV. Az áfa mértéke Általános – 27% Belföldi ügyletek
Kedvezményes – 18% Pl. tej, tejtermékek, gabona, kereskedelmi szálláshely Kedvezményes – 5% Pl. gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök, távhő szolgáltatás, könyvek, napilapok

81 IV. Mentességek Alanyi mentesség
Tevékenységi adómentes (tárgyi mentesség) Nincs adófizetési kötelezettség Nincs levonási jog 6mio Ft alatti árbevétel Közérdekű jellegére való tekintettel Pl. postai szolgáltatás, közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás, oktatói tevékenység Némelyik engedélyköteles Sajátos jellegére való tekintettel Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejáték szolgáltatás, ingatlan, postai/illetékbélyeg értékestés Számlán való feltüntetése kötelező Levonási jog – olyan mértékben mixed operations esetén

82 V. Kapcsolódó fogalmak Közösségi beszerzések
Fordított adózás Külföldi áfa visszaigénylés Közösségi beszerzések Speciális belföldi ügyletek Építőipar, gabona, sertés*, stb. Magyarországon nem letelepedett adóalanyok Tárgyévre vonatkozó Levonási tilalom VIES Speciális teljesítési hely szabályok Külön regisztrációt igényelhet Uniós kooperáció a vizsgálatok alkalmával Ingatlanhoz kapcsolódó Belépő Személyszállítás Autóbérlés Éttermi, catering szolgáltatás RC – 142.§; elekáfa 244.§; sertés kérdéses és április 1-től

83 VI. Kötelezettségek Tranzakció típusától függően (teljesítési időpont)
Adó megállapítása Tranzakció típusától függően (teljesítési időpont) Időszakos számlázás Előleg Határon átnyúló ügyletek 55.§, 58.§, 59.§

84 VI. Kötelezettségek Tárgyidőszak (hónap, negyedév, év)
Adó bevallása Tárgyidőszak (hónap, negyedév, év) Új kötelezettség - számlarészletező Visszaigényelhető Végeredmény negatív előjelű Görgetés, visszaigénylés, átvezetés Jellemzőn külföldre termelő Nullás Pl. bérmunkáztatás miatt Fizetendő Végeredmény pozitív előjelű Határidő Gyakoriságot befolyásol Végeredmény: 13M65 – 2mio, belföldi

85 VI. Kötelezettségek Bevallás határideje Fizetési halasztási kérelem
Adó megfizetése Bevallás határideje Fizetési halasztási kérelem Teljesítés időpontja Bevallás/megfizetés Kiutalás Adó visszaigénylése 75 vagy 45 (30) napos szabály Görgetés

86 Köszönöm a figyelmet! Surányi Márton

87 © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a „cutting through complexity” a KPMG International lajstromozott védjegye.


Letölteni ppt "Program 10:00 - 10:05 KÖSZÖNTŐ 10:05 – 10:50 Az adózásról (adók, adózók, adóhatóság) – Östör Tünde 10:50 – 11:35 Így adózunk magánszemélyként – dr. Pákozdi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések