Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Hronszky Imre Budapest / 2013.10.31. Össztánc Minősített biztosítékok pályázati források elnyeréséhez.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Hronszky Imre Budapest / 2013.10.31. Össztánc Minősített biztosítékok pályázati források elnyeréséhez."— Előadás másolata:

1 1 Hronszky Imre Budapest / 2013.10.31. Össztánc Minősített biztosítékok pályázati források elnyeréséhez

2 2 Egészséges méretre szabva 1 Einstein és az innováció 2 Egy kapcsolat élete: a művész és Magyarország 3 Tényleg lehet a víz fölött járni? 4 Egy szűz fehér balett ruhában 5 A bűvös hármas 6 …………...

3 3 A művész hozzáállása fél siker, de ennyi valóban elég? “Everybody knows that something can’t be done and he doesn’t know it can’t be done and he does it.” Albert Einstein somebody turns up

4 4 A művész rögös életútja Magyarországon 1997 2000 2013 Születési év: 73/293/EGK irányelv Suretyship (kezesség) 1973 2003 2011 Közbeszerzési tv., Vámtörvény - Mind több színházban egyedi fellépés Biztosítási törvény – a tehetség utat kér Az első rendszeres magán fellépés - csak vállalatoknak Nagyobb (el)ismertség – felkérés egy 7 éves egyedülálló produkcióhoz Alkalmi Magyarországi tartózkodás

5 5 Az út és a lehetőség Minden a bizalomról szól Ő az ígéret „… a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a nemzetközi, illetve európai uniós kezesi biztosítási gyakorlatnak megfelelően - a kedvezményezett irányába kezesi kötelezvény, illetve garancia kibocsátásával vállal kötelezettséget. Fentiekből következően a Biztosító jogosult az általa kötött kezesi biztosítási szerződések alapján kezességvállalást illetve garanciavállalást tartalmazó dokumentumok kiállítására”. PSZÁF 2004.02.05

6 6 „Kezességet kiváltó biztosítások” A pénz „szárnyai” új tehetségeket szülnek A kezesi biztosítás keretében a biztosító kezesi biztosítási szerződést köt ügyfelével, ezt követően pedig a kezesi biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a kedvezményezett minden olyan pénzügyi veszteségét megtéríti, mely abból származik, hogy a biztosítóval szerződő fél a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi kötelezettségét.

7 7 Biztosítási esemény „Lehívás” A kezesi biztosítás alapján kiállított kezesi kötelezvényben a biztosító készfizető kezességet vállal a biztosított tartozásáért a kedvezményezettel szemben. Amennyiben a biztosított nem teljesít, a biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényben meghatározott feltételek szerint a biztosító fizet helyette a kedvezményezettnek - a kötelezvényben a kifizetés feltételeként rögzített okiratok bemutatását követően. A garancia biztosítás alapján kiállított garanciakötelezvényben a biztosító garanciát vállal a kedvezményezettel szemben arra, hogy amennyiben a biztosított a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult felhívására a biztosított helyett fizet az alapjogviszony előzetes vizsgálata nélkül a kötelezvényben meghatározott feltételek szerint.

8 8 Hit a művészben és az alkalmazott módszerben 1.Az Európai Unió tagállamainak mindegyikében a biztosítók által vállalt kezesség - az eredetileg ezen célokra használt bankgarancia mellett egy, a gazdaság minden szereplője (így adott esetben az állam által is pl. vám, jövedék, közbeszerzés) teljesen elfogadott garanciális eszközként szerepel. 2.A vállalatok nem csupán egy banknál rendelkeznek hitelkerettel, hanem a kezesi biztosítójukkal is megállapodnak egy keretösszegre vonatkozóan, amelynek terhére szükség esetén a garanciális kötelezettségeik megoldása céljából a biztosítót veszik igénybe. 3.A vállalatok kiegészítő „mozgásteret” nyernek és tulajdonképpen elsődlegesen védelmezik - a működő tőke igényeit figyelembe véve - a bankjuknál kiharcolt hitelkereteiket, amelyeket valóban a legszükségesebb célra tudnak használni, a garanciális kötelezettségeik biztosítására pedig - legalább részben - a kezesi biztosító segítségét veszik igénybe. EU biztosított KKV-k állami jóváhagyással

9 9 Miért érdemes beruházni a művészi jövőbe?

10 10

11 11 Kezesi/ garancia biztosítás eltérések a megszokott biztosítá- soktól?  Hárompólusú jogviszony biztosított (vállalkozó) kedvezményezett (megrendelő) biztosító  keretszerződés és konkrét ügyletre vonatkozó biztosítási szerződés is köthető (feltölthető limit)  kötelezvény a kedvezményezett részére (vagyoni biztosíték)  automatikus visszakövetelési jog (első írásbeli felszólítás)  biztosíték előírása  nincs kizárás a biztosítási szerződésben

12 12 Mikor van igény a KKV részéről biztosítási kötelezvény kiadására? 1. Bizonyos termék/szolgáltatás előállításához, kivitelezéséhez, illetőleg egyes kereskedelmi folyamatokhoz kapcsolódóan a megrendelő/ pályáztató előírja a készpénzletét, banki garancia vagy biztosító által kiadott garancia- vagy kezesi kötelezvény felmutatásának kötelezettségét. 2. Biztosítékadási kötelezettség keletkezhet jogszabály alapján is, amikor a működés feltételeként hatósági előírással követelnek meg megfelelő összegű, bármikor lehívható garanciát vagy kezesi kötelezvényt, mely vagyoni biztosíték meglétét a hatóság felé igazolni kell. 3. Biztosítékadási kötelezettség keletkezhet ugyanakkor vállalkozói (szállítói, szolgáltatói, kivitelezői stb.) szerződések kapcsán, amikor a megrendelő a szerződés szerinti teljesítés garanciájaként pénzügyi biztosíték adását írja elő.

13 13 Milyen biztosítékok alkalmazhatók? Biztosítékok köre A jogszabályok-, valamint a szerződésszerű teljesítés követelményének szigorodásával a pénzügyi biztosítékadás a működés,- vagy a szerződés megkötésének előfeltételeként egyre gyakrabban és mind szélesebb körben megkövetelt. A biztosítékadás egyéb – biztosításon kívül alkalmazott – eszközei: • bankgarancia • ingatlan és ingó jelzálog • megfelelő bonitással rendelkező „személy” készfizetői kezességvállalása /pl.anyacég/ • készpénz vagy értékletét.

14 14 Melyek a biztosítói kötelezvények fajtái?  Ajánlati - bid bond A biztosító akkor köteles teljesíteni, ha a nyertes pályázó nem köti meg a szerződést)  Jóteljesítési – performance bond A biztosító akkor köteles teljesíteni, ha a vállalkozó nem teljesíti vagy nem szerződésszerűen teljesíti a vállalkozási szerződést.  Jótállási –maintenance bond A biztosító akkor köteles teljesíteni, ha a vállalkozó nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti a jótállási kötelezettségét.  Tisztán pénz fizetésére vonatkozó –TILTOTT hitelvisszafizetés elmaradása, de pályázati támogatás visszafizetése megvalósulás elmaradása esetén adható (subsidy bond)

15 15 Milyen kötelezvények kiadására van lehetőségünk? 1.) Construction Contract Bonds/Guarantees Ajánlati - Bid Bonds/Guarantees Jóteljesítési - Performance Bonds/Guarantees Jótállási - Maintenance Bonds/Guarantees Munkadíj +anyagköltség megfizetési- Labour and Material Payment Bonds 2.) Government/Administration Bonds/Guarantees Vám- és adó - Custom-/Excise-/V.A.T./Tax-Bonds/Guarantees EU-s intervenció - Intervention Board under EU´s market scheme 3.) Other Bonds/Guarantees Előleg visszafizetési - Advance Payment Bonds/Guarantees Beszállítói - Supply Bonds/Guarantees Bírósági eljárási költségekre - Judicial Bonds/Guarantees Támogatási szerződés nem teljesítése - Subsidy Bonds on special approval basis Bánya rekultivációs költségekre- Mine Recultivation Cost Guarantees on special approval basis 4.) A kötelezvény max. 5 évre szólhat, de max. 7 év abban az esetben, ha a jóteljesítési és a jótállási együtt kerül meghatározásra (egy projekthez kapcsolódóan), keretszerződésnél 1 év.

16 16 Milyen pénzügyi biztosítékok szükségesek kötelezvény kiadásához? Mögöttes biztosítékok köre A biztosítói kötelezettségvállalás is megköveteli a mögöttes pénzügyi biztosítékok meglétét, hiszen „lehívás” esetén az automatikus megtérítési igény (regressz jog ) érvényesíthetőségét biztosítani szükséges ! Alkalmazott biztosítékok bankgarancia esetén: • a kibocsátó bankban a bank javára lekötött, megfelelő összegű bankbetét, • a hitelbiztosítéki értéket meghaladó ingó vagy ingatlan jelzálog. Kockázati megítélés függvényében a biztosítási konstrukció esetén: • pénz vagy értékletét, • viszontgarancia., • egyszeri díjas életbiztosítás.

17 17 Miért lehet előnyös a KKV- nak ez a megoldás (biztosíték)? Életbiztosítás rugalmasan használható biztosíték (díjbefizetéssel emelhető/visszavásárlással kivonható) Kiváló, előtakarékosságot szolgáló biztosítása lesz Hosszú távú remunerációs program tervezhető Adóelőny, Befektetési előny Költséghatékony módon tud a vállalkozás jövőbeli likviditást elérni Hitelkeretét növelheti, lekötött pénzeszköz mobilizálható Biztosítéki érték - köztehermentes

18 18 A művész fellépési helyszínei?

19 19 Dokumentum neve / osztály / szerző A hőskor erről szólt, ma már… Hálózati elérés Call Center On-line Közvetítői hálózat

20 20 „Egészségi” szűrés Feltárja a lehetséges betegséget Pénzügyi minősítés nélkül – nem vállalható, de aki átmegy, annak jó esélye van

21 21 A kockázat- vállalás folyamata Alkalmazott szempont- rendszer 1.) Adatszolgáltatás  kitöltött és cégszerűen aláírt kérdőív+  kérdőív utolsó oldalán felsorolt dokumentumok (két utolsó év éves beszámolója (auditált és konszolidált mérleg és eredménykimutatás), üzleti terv, referenciák)+  pályázati kiírás/aláírt vállalkozói szerződés 2.) Kockázatelemzés  pénzügyi elemzéshez legalább 3 éves működés szükséges  árbevétel, mérlegfőösszeg  tőkeellátottság  eladósodottság (rövid illetve hosszú távú)  kintlévőségek  kötelezvény nagyságának viszonya a cég méretéhez képest  Üzemi, mérleg szerinti eredmény

22 22 A kockázat- vállalás folyamata 3.) Díjképzés Alapja: a kötelezvény összege Módosító tényezők:  pénzügyi minősítés,  iparági szegmens,  kötelezvény megszövegezése (garancia, kezesség),  biztosíték mértéke. 4.) Biztosíték befogadása 5.) Biztosítási díj befizetése 6.) Kötelezvény eredeti példányának kibocsátása

23 23 KKV előnyök avagy miért versenyképes ez a megoldás Hitelkeret bővítésének eszköze Alkalmas előírt garanciális kötelezettségek teljesítésére Jogtalan lehívás veszélye kisebb Biztosítéki rendszere rugalmas A résztvevőknek bíznia kell egymásban Biztosító veszélyközösséget hoz létre, és porlasztja a kockázatot, a bank tételeként kockáztat Bank és a biztosító egyenrangú felek (ICC 525 URCB)

24 24 Az előadás áttekintése Egyedi biztosítékok Pénzügyi kockázatfelmérés Minden KKV VIP-es kezelés Nincs előírva önrészesedés Kedvező díj Viszonylag egyszerű folyamat

25 25 Eszköz és lehetőség, hogy művészit alkossanak Köszönöm a figyelmet! Hronszky Imre 06-30-260-9406 imre.hronszky@allianz.hu


Letölteni ppt "1 Hronszky Imre Budapest / 2013.10.31. Össztánc Minősített biztosítékok pályázati források elnyeréséhez."

Hasonló előadás


Google Hirdetések