Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óbudai Egyetem (ÓE) KOLLÉGIUM TÁJÉKOZTATÓ az Egyetemi Kollégiumról Az ÓBUDAI EGYETEM (ÓE) KOLLÉGIUMÁNAK INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Budapest 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óbudai Egyetem (ÓE) KOLLÉGIUM TÁJÉKOZTATÓ az Egyetemi Kollégiumról Az ÓBUDAI EGYETEM (ÓE) KOLLÉGIUMÁNAK INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Budapest 2013."— Előadás másolata:

1 Óbudai Egyetem (ÓE) KOLLÉGIUM TÁJÉKOZTATÓ az Egyetemi Kollégiumról Az ÓBUDAI EGYETEM (ÓE) KOLLÉGIUMÁNAK INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Budapest 2013.

2 Kollégiumigazgató: Balogh József okl. gépészmérnök, mérnöktanár Központi iroda: H-1065 Budapest, Podmaniczky utca 8. Tel.: (36-1) 312-5268, 373-0053 Tel./Fax.: (36-1) 353-2304 Web: http://www.koll.uni-obuda.hu Az Óbudai Egyetem Kollégiumának igazgatójaként köszöntöm Önöket. Balogh József Óbudai Egyetem Kollégium

3 Integráció Bánki Donát Műszaki Főiskola Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 2000. január 1. Könnyűipari Műszaki Főiskola 2010. Január 1.ÓBUDAI EGYETEM Kollégium A Főiskola Intézményfejlesztési Pályázat (IDP) 1999. Kollégiumi Szabályzatokat Előkészítő Bizottság Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és tárgyi feltételek 2000. július 1. - BMF Budapesti Kollégium 2004. január 1. - BMF Kollégium (Budapest + Székesfehérvár) 2010. január 1. - Óbudai Egyetem Kollégium A jogelőd főiskolák Kollégiumai és az integráció

4 Célok és feladatok:  Lakhatás  Tanulás és önképzés, szakmai munka  Szabadidő tartalmas eltöltése (sport, kultúra)  Kollégiumi hagyományok ápolása  Önállóság, konfliktus -és problémakezelés  Demokratikus magatartás  Felkészítés a közéleti szerepvállalásra  Közösségformálás A Kollégium célja és feladata A Kollégium, mint szolgáltatás

5 Kollégistákkal szemben támasztott követelmények A kollégiumi hallgatói jogviszony következményei:  A Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának, Követelményrendszerének és a Tagkollégium Házirendjének az elfogadása, betartásának és betartatásának a vállalása.  Becsületes, az egymás iránti tiszteleten és megbecsülésen, a közösség érdekeinek előtérbe állításán alapuló magatartás, illetve viselkedési forma.  A Kollégium életében meghatározó fontosságú rendezvényeken való részvétel (Pl.: Közgyűlések, a hagyományok ápolását célzó programok).  Eredményes, a hallgató legjobb képességei szerinti tanulmányi teljesítmény.

6 Tanulás és a szabadidő eltöltésének lehetőségei A Kollégium által kínált lehetőségek:  Tanulmányi munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása (konzultációk, tanulószobák, számítógépterem, Internet hozzáférés, stb.)  Szakmai és kulturális öntevékeny körök működtetése (számítástechnika, sport, foto, kulturális, stúdiós, kézműves, varró, stb.)  Hagyományápoló kollégiumi rendezvények (KON, Föld- Napja, P-Faktor, Sportnap, Farsang, Disznótor, stb.)  Sportolási lehetőségek (konditerem, uszodabérlet, asztalitenisz, sportpálya és tornaterem, stb.)  Az első éves hallgatók beilleszkedésének támogatása (felsőbb évesek tájékoztatói, tanulási módszerek átadása)  A Kollégiumban folyó szakmai és oktató-nevelő munka, szerves részét képezi az egyetem minőségbiztosítási és akkreditációs tevékenységének.

7 A Kollégium helye az intézményi struktúrában A Kollégium az egyetem nevelési - oktatási és szociális feladatokat ellátó, önálló egyetemi szintű gazdálkodási, szolgáltató szervezeti egysége, saját Önkormányzattal. Fenntartásáról, üzemeltetéséről és fejlesztéséről -költségvetésében rögzített módon- az Egyetem gondoskodik. A Kollégium szakmai felügyeletét az oktatási főigazgató látja el. A Kollégium felelős vezetője a kollégiumigazgató. A Kollégiumban folyó munkát, a különböző szinteken működő önkormányzati testületek és szervezetek irányítják. A kollégiumi élet és munka színterei a Tagkollégiumok. A./ ÓE Kollégiumi szinten értelmezett és működő önkormányzatok:  Kollégiumi Tanács (KOT)  Tagkollégiumi Igazgatók Kollégiuma (TIK)  Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (KollHÖK) B./ Tagkollégiumi szinten értelmezett önkormányzatok és szervezetek:  Közgyűlés (KGY)  Közalkalmazott dolgozók közösségének értekezlete (KDKÉ)  Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (TKollHÖK)  Kollégiumi Bizottság (KB)  Öntevékeny körök, szakkörök, klubok

8 Belső kapcsolatrendszer:  A Kollégium feladataiból adódóan napi munkakapcsolatot folytat az Egyetem:  oktatási, igazgatási és gazdasági szervezeti egységeivel,  partneri kapcsolatot ápol az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal,  szükség esetén munkája során együttműködik az Egyetem érdekvédelmi szervezeteivel. Külső kapcsolatrendszer:  A külső kapcsolatokat elsősorban az országos Kollégiumi érdekképviseleti- és érdekvédelmi szervezetek, a területileg illetékes Önkormányzatok, illetve a bérelt férőhelyeket biztosító intézmények, valamint a pályáztató szervezetek jelentik, ennek megfelelően többek között:  a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége (FEKOSZ),  Budapest III. (Óbuda), VI. (Terézváros) és VIII. (Józsefváros) kerületek, illetve Székesfehérvár Önkormányzata,  az Eötvös Loránd Tudományegyetem, és a Terminus Hotel, illetve  a Wekerle Sándor Alapkezelő, Balassi Intézet, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Kollégium belső és külső kapcsolatrendszere

9 A Kollégium szervezeti felépítése

10 Saját Fenntartású Tagkollégiumok  Az egyetem saját kollégiuma  Négyemeletes bérház jellegű épület  Férőhelyek száma: 112 fő  Szobánként biztosított lehetőségek: Internet és kábel Tv csatlakozási pont, továbbá hűtőszekrény, telefon  Közös használatú szociális lehetőségek: Konyha, zuhanyzó, mosdó, Wc, automata mosógép  További közös használatú lehetőségek: Tanulószoba, rajzterem, társalgó, számítógépterem, pingpongterem, klubhelyiség, kondicionáló terem, TKollHÖK iroda Igazgató:Balogh József Nevelőtanár:Gyurec György Csányi Zoltán Bánki Donát Kollégium 1065 Budapest, Podmaniczky utca 8. Tel.: 312-5268, 373-0053 Tel./Fax.: 353- 2304

11 Saját Fenntartású Tagkollégiumok  Az egyetem saját kollégiuma  Öt lakószintes panelház jellegű épület  Férőhelyek száma: 156 fő  Szobánként biztosított lehetőségek: Internet, kábel Tv, telefon csatlakozási pont, valamint hűtőszekrény  Közös használatú szociális lehetőségek: Konyha, zuhanyzó, mosdó, Wc, automata mosógép  További közös használatú lehetőségek: Tornaterem, kert, tűzrakó hely, tanulószoba, rajzterem, stúdió, számítógépterem, társalgó, étterem, pingpongterem, klubhelyiség, könyvtár, kondicionáló terem, TKollHÖK iroda Igazgató:Szabóné Csík Erzsébet Nevelőtanár:Prókai Piroska Kiss Árpád Kollégium 1034 Budapest, Doberdó út 6./A. Tel.: 666-5893, Tel./Fax.: 666-5891

12 Saját Fenntartású Tagkollégiumok  Az egyetem saját kollégiuma  Egyemeletes bérház jellegű épület  Férőhelyek száma: 112 fő  Szobánként biztosított lehetőségek: Hallgatónként Internet csatlakozási pont, telefon  Közös használatú szociális lehetőségek: Konyha, zuhanyzó, mosdó, Wc, automata mosógép, hűtőszekrény  További közös használatú lehetőségek: Sportpálya, kert, tűzrakó hely, tanulószoba, társalgó, TKollHÖK iroda, pingpongterem, klubhelyiség, Tv csatlakozások, kondicionáló terem Igazgató: Boda Attila Nevelőtanár: --- Lébényi Pál Kollégium 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10. Tel./Fax.: 06-22-506-528

13 Bérleményi (Saját) Fenntartású Tagkollégiumok  Az egyetem PPP konstrukcióban épült Diákotthona  Négyemeletes panelház jellegű épület  Férőhelyek száma: 392 fő  Szobánként biztosított lehetőségek: Internet, kábel Tv és telefon csatlakozási pont, valamint hűtőszekrény  Lakóegységenként biztosított lehetőségek: Minikonyha, zuhanyzó, mosdó, Wc  További közös használatú lehetőségek: Udvar, kert, társalgó étterem, klubhelyiség, automata mosógépek Igazgató:Novák János Nevelőtanár:Bodáné Szegi Ildikó Hotel@BMF Diákotthon 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. Tel.: 666-5005, Tel./Fax.: 666-5282

14 Bérleményi Tagkollégiumok  Az egyetem bérleményi kollégiuma  Tízemeletes panelház jellegű épület  Bérelt férőhelyek száma: 100 fő  Szobánként biztosított lehetőségek: Internet (hallgatónként), kábel Tv és önálló telefon csatlakozási pont, mosdó, valamint hűtőszekrény  Közös használatú szociális lehetőségek: Konyha, zuhanyzó, mosdó, Wc, automata mosógép  További közös használatú lehetőségek: Sportpálya, kert, tűzrakó hely, parkoló, tanulószoba, stúdió, társalgó, étterem, könyvtár, pingpongterem, klubhelyiség, TKollHÖK iroda, kondicionáló terem Nevelőtanár: Bozó Ferenc ÓE Bérleménye az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164. Tel.: 362-2319, Fax.: 362-1665

15 Bérleményi Tagkollégiumok  Az egyetem bérleményi kollégiuma  Négyemeletes bérház jellegű épület  Férőhelyek száma: 336fő  Szobánként biztosított lehetőségek: Internet csatlakozási pont, kábel Tv vételi pont, belső telefon felszóló rendszer  Közös használatú szociális lehetőségek: Konyha, zuhanyzó, mosdó, Wc, automata mosógép, hűtőszekrény, fagyasztószekrény, villanytűzhely sütővel  További közös használatú lehetőségek: Udvar, kert, tornaterem, sportolási és tűzrakó hely, parkoló, társalgó, zeneterem, tanulószoba, étterem, klubhelyiség, Tv szoba, TKollHÖK iroda, kondicionáló terem Nevelőtanár:Horváth Gábor, Tóth Attila, Rozgonyi László ÓE Bérleménye a Terminus Hotelben 1138 Budapest, Csavargyár út 1-3. Tel.: 236-0464, Fax.: 236-0462

16 A Kollégium működésének tárgyi, technikai feltételrendszere Óbudai Egyetem Kollégium Kollégium neve, címe Férő- hely Térítési díj (fő/hó) Szobák elrendezése, száma Egyéb többlet szolgáltatások (*) 1 ágy2 ágy3 ágy4 ágyTöbb Bánki Donát Kollégium112 fő Államilag támogatott: 12.000,-Ft és 20.000,-Ft Költség- térítéses: 24.000,-Ft és 60.000,-Ft -18-134 I, F, S, H, T, P, KTv, TF Hotel@BMF Diákotthon392 fő-163653-I, F, S, É, H, T, P, TF Kiss Árpád Kollégium156 fő---39- I, F, S, É, K, H, T, P, KTv, TF Lébényi Pál Kollégium112 fő-1268-I, F, S, H, T, P, TF ELTE Nagytétényi úti Kollégium 100 fő---25- I, F, S, É, K, H, T, P, KTv Terminus Hotel336 fő--112-- I, F, S, É, H, T, P, KTv (*) Internet (I), Fénymásolás (F), Sportolás (S), Étkezés (É) - amennyiben van a kollégiumnak saját menzája, Könyvtár (K), Hallgatói Önkormányzat (H), Tanulószoba (T), Egészségügyi tanácsadás (Eü) – épületben saját fogadási idővel, Programok (P) – közösségi programok, klubok, rendezvények. A Kollégiumokban a szakmai munka öntevékeny körök, szakkörök keretében folyik.

17 Kollégiumi férőhelyek lehetősége, helyzetkép:  Országos beiskolázás, nagyfokú érdeklődés a képzések iránt,  A nappali tagozatos hallgatói létszám 60%-a vidéki, illetve 25%-a kollégista,  A Óbudai Egyetem férőhelyei: Saját Kollégium (380 fő), Bérlemény (436 fő), Diákotthon (352 + 40 fő),  A kollégiumi térítési díj: 12.000,-Ft/fő/hó – 60.000,-Ft/fő/hó. Felvételi eljárás rendje:  EHÖK e-Szoctám rendszer: pályázat, egy tanéves elhelyezés,  Elbírálás szempontjai: teljesítmény, érdemesség, illetve rászorultság,  Első fokon a Kollégiumi Felvételi Bizottságok döntenek, másodfokon a Jogorvoslati (Fellebbviteli) Bizottságok,  Nem jár kollégium a passzív féléves, illetve jogviszonnyal nem rendelkezők részére. Kollégiumi férőhely ellátottság, jelentkezés és felvétel

18 Felvételi statisztika – ÓE

19 Elhelyezési arányok – ÓE

20 A Kollégium működésének személyi feltételei I. A KOLLÉGIUM DOLGOZÓINAK ÖSSZESÍTÉSE ÉS MEGOSZLÁSA Elnevezés Csoport Kinevezett közalkalmazott Közalkalmazottak munkaidő szerint (fő) Egyéb formában foglalkoztatott munkatársak Létszám (fő) 8 órás (fő) 6 órás (fő) Létszám (fő) BelsőKülsőPolgári Tanári munkakör 770130 Egyéb munkakör 23 0000 Összesen30 0130

21 A Kollégium működésének személyi feltételei II. A KOLLÉGIUM DOLGOZÓINAK ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA Típus Csoport Kinevezett közalkalmazott munkatársak Tud. Fokozat Dr., Phd, stb. Egyetem és másoddiploma Főiskola és felsőfokú szakképesítés KözépfokAlapfokÖsszesen Tanári munkakör 070007 Egyéb munkakör 00412723 Összesen07412730

22 A Kollégium működésének szervezeti keretei Szabályzatok  Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata.  Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya. Hallgatói nyilvántartás  Egységes, központi nyilvántartás és adatbázis kezelés.  FIR, NEPTUN rendszer, kollégiumi rendszergazda. Minőségbiztosítás  „Hallgatói Elégedettségmérés”, a szolgáltatási színvonal fenntartása és az elhelyezési körülmények javítása érdekében.  Az Egyetem Minőségbiztosítási Rendszere és az Akkreditációs eljárás kiterjed a Kollégiumra is. Gazdálkodás, üzemeltetés  Kollégiumigazgató és gazdasági vezető irányításával, tagkollégiumi decentralizált gazdálkodás.  TÜSZ és POSZEIDON adminisztrációs rendszerek alkalmazása.  Folyamatos napi üzemeltetés a gondnokok, személyzet, és a területileg illetékes műszaki osztályok együttműködésével.

23 A Kollégium jövőképe I. Fejlesztésre váró területek, további feladatok és célkitűzések  Tovább kell fejleszteni a demokratikus alapokon és képviseleti rendszeren nyugvó, hatékonyan működő kollégiumi rendszert.  A felújítási program befejezését követően átalakul a kollégiumi férőhelyek mennyiségi és minőségi szerkezete, mely egy teljesen új szemlélet szerint kialakítandó szervezeti rendszert igényel.  Mindezek következtében át kell dolgozni a Kollégium szabályzatait, és át kell gondolni a személyi- és tárgyi feltételeket, illetve felül kell vizsgálni a térítési díjak rendszerét.  A hallgatói létszámhoz igazodva csökkenteni kell a bérleményi férőhelyek számát.  Az így mobilizálható szabad lakhatási normatíva keretet, a meglévő saját kollégiumok felújítására, illetve állagmegóvására kell fordítani.  Nagyon fontos feladat és célkitűzés, hogy a Kollégium a közeljövőben önfenntartóvá váljon.  Saját bevételekkel, illetve a pályázati források felkutatásával bővíteni szükséges az anyagi lehetőségeinket, és a meglévő erőforrásainkat tervszerűen, illetve célirányosan kell felhasználni.

24 A Kollégium jövőképe II. Fejlesztésre váró területek, további feladatok és célkitűzések  A hallgatók életkörülményei mindenkor feleljenek meg a kor elvárásainak, melyhez megfelelő mennyiségű, illetve minőségű és komfortfokozatú kollégiumi férőhelyre van szükség.  A tűz,- munka és balesetvédelmi, illetve az energiatakarékosság szempontjainak való megfelelést szem előtt tartva, folytatni kell a kollégiumok felújításait, eszközparkjának cseréjét és a bútorzat korszerűsítését.  Az informatikai rendszer folyamatos fejlesztése, a meglévő Internet kapcsolatok stabilizálása és a sávszélesség növelése, illetve a belső hálózatok korszerűsítése.  Erősíteni kell a kollégiumban a szakmai, tanulmányi,- és közéleti tevékenységet.  A munkatársak szakmai továbbképzésének és konferencia részvételének támogatása.  Nagy hangsúlyt kell fektetni a kollégium szakmai, kulturális, és közösségteremtő szerepének erősítésére.  A Kollégium külső és belső ismertségének növelése, megszerzett pozíciójának erősítése.


Letölteni ppt "Óbudai Egyetem (ÓE) KOLLÉGIUM TÁJÉKOZTATÓ az Egyetemi Kollégiumról Az ÓBUDAI EGYETEM (ÓE) KOLLÉGIUMÁNAK INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Budapest 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések