Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ bemutatása, helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ bemutatása, helyzete"— Előadás másolata:

1 A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ bemutatása, helyzete
Marcali

2 A DASZK A szekszárdi székhelyű, VM DASzK, Szakképző Iskola napjával jött létre, 8 VM fenntartású, nagy múltú, az agrár-szakképzésben meghatározó intézmény összevonásával Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Vidékfejlesztési Minisztérium Tanulólétszáma: 2653 fő Marcali,

3 Marcali,

4 VM DASZK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kaposvár
VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd VM DASZK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel VM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc VM DASzK, Szakképző Iskola Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány VM DASzK, Szakképző Iskola- VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép VM DASzK Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye

5 A DASZK létrehozásának célja A szakképző központ létrehozásának célja a szakképzés és felnőttképzés rendszerének racionalizált átalakítása, a párhuzamosan futó képzések megszüntetése,a diverzifikált képzési struktúra kialakítása, valamint egy költséghatékonyan működő intézményrendszer megteremtése, mely alkalmazkodik a munkaerő-piaci kereslethez. Marcali,

6 A DASZK integrációs feladatai
A tagintézmények együttműködésének erősítése a következő területeken: középfokú beiskolázás kollégiumi kapacitás kihasználása elméleti és gyakorlati szakképzés követelményeinek összehangolása pályázati tevékenység szakképzés racionalizálása A tagintézmények által elfogadott egyeztetési mechanizmus kialakítása és működtetése a fenti feladatok megvalósítása érdekében Marcali,

7 Szervezeti ábra DASZK FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ TANÁCS
Tagintézmény szervezete DASZK ÁLTALÁNOS FŐIG. HELYETTES IGAZGATÓ TANÁCS DASZK FŐIGAZGATÓ Móricz Zs. MSZI IGAZGATÓ Apponyi S. MSZI IGAZGATÓ VM MSZI IGAZGATÓ Ujhelyi I. MKSZIK IGAZGATÓ Teleki Zs. MSZIK IGAZGATÓ VM KMSZIK IGAZGATÓ Lippai J. KSZIK IGAZGATÓ DASZK GAZDASÁGI FŐIG. HELYETTES Székhely intézmény szervezete Csapó D. KMSZI FŐIGAZGATÓ

8 A projektszervezet

9 Mitől működött a projekt szervezet?
Tagjai elkötelezettek a projekt megvalósítása iránt. Átlátható tervezési és ellenőrzési rendszert alakítottunk ki. A feladat és felelősségi körök egyértelműen elhatárolásra kerültek.

10 Hogyan segítette a projekt az iskolák marketing munkáját?
Kialakítottuk a közös beiskolázási stratégiát, megjelenési formákat. Elkészült a DASZK-ot bemutató kiadvány példányban 50 perces PR film, amelyben bemutatkoznak az iskolák, logózott reklám és ajándék tárgyak készültek, önálló melléklet jelent meg egy országos szakmai lapban, beiskolázási hirdetések jelentek meg.

11 A fejlesztés eredményei
A humán erőforrás fejlesztés és a szervezet fejlesztés eredményeiből minden intézmény egyforma mértékben részesedett. A beszerzések esetén a részesedés létszámarányosan történt.

12 Az integrált irányítást segíti az integrált ügyviteli szoftver és iktatóprogram, mely beszerzésre került – egy program nyolc felhasználói jogosultsággal. Az intézményirányítási program (tanoDATA) kifejlesztésre került, bevezetése folyamatban van. Tanulónyilvántartás Benchmarking adatbázis Mérés-értékelés Tananyag tervezés E-napló

13 A fejlesztések eredményei
Pedagógia munka segítése: Tanári segédanyag 19 tantárgy (terület) 121 db óravázlat

14 Tanügyigazgatás Elkészült: Közös beiskolázási stratégia.
Egységes szabályzatok. A jogszabályi változásokat figyelembe véve az SZMSZ, a PP és a helyi tantervek módosítása.

15 Kidolgozták az egységes teljesítmény értékelési rendszert.
A tanulói lemorzsolódás figyelemmel kísérésére elektronikus adatlap készült. Munkaköri leírás minták készültek. Tantárgyfelosztás elkészítéséhez kidolgozták az egységes eljárásrendet és számítási módot.

16 Szakképzés fejlesztés
Elkészült a DASzK Modultérképe, amely tartalmazza az intézményben oktatott valamennyi új OKJ-ban szereplő szakma moduljait, összehasonlításra kerültek a különböző szakmák közötti azonos modulok, amelyek alapján megállapítható az egyes szakmák és intézmények közötti átjárhatóság.

17 Kialakításra került az Egységes Szakmai Vizsgáztatási Rendszer, amely tartalmazza a szakmai vizsgák megszervezésének rendjét. Elkészült a DASZK intézményei munkaerő-piaci kapcsolatrendszerének feltérképezése, munkaerő-piaci igények felmérése.

18 Mobilitási programok kerültek kidolgozásra.
Szakmai óravázlat minták készültek. Feltérképezték az iskolák külföldi kapcsolatait, létrejött egy partner találkozó. Megvizsgálták az alternatív szakképzés bevezetésének lehetőségeit. Statisztikai adatfeldolgozással, elemzéssel segítették az iskolák képzési tevékenységét.

19 Felnőttképzés Szakmai felnőttképzési programok felülvizsgálata, egységesítése. A fejlesztőcsoport tagok kidolgozták 25 szakképesítés tekintetében a DASzK egészére érvényes felnőttképzési programot.

20 2009-10. tanévben 1771 felnőtt képzésbe vonása történt meg.
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján történő katalógusba-vétel előkészítése, pályázat benyújtása, képzések koordinálása. Sorsfordító munkaerő piaci program kidolgozása, képzési szakaszának megvalósítása. tanévben 1771 felnőtt képzésbe vonása történt meg.

21 Pályakövetés Kialakították a DASZK nyomon-követési rendszerét, a végzősök adatbázisának kialakítása, feltöltése folyamatban van. Elkészültek a tanulói kérdőívek. Elkészültek a tanulói és a pedagógus tájékoztatók. Megtörtént a pedagógusok felkészítése az egyes intézményekben. Elkészült a végzett tanulók nyomon-követési rendszerének technikai leírása.

22 Mérés-értékelés A mérés-értékelés fejlesztőcsoport elvégezte a kompetencia méréseket és értékelésüket az alábbi területeken: matematikai logika szövegértés és kommunikáció szociális és életvitel Idegen nyelv Kb tanuló mérése történt meg.

23 A mérőlapok összeállítása kompetencia területenként történt.
Elkészültek a javítókulcsok. A mérési eredmények kiértékelését követően fejlesztési tervek készültek egyéni és osztály szinten.

24 Minőségfejlesztés Kidolgozásra és bevezetésre került egy egységes, a DASZK intézményeiben alkalmazott Szakképzési Önértékelési Modell. Kidolgozásra került a közösen kialakított indikátorrendszer. partneri mérések közös kérdései (tanulói, szülői, gyakorlóhelyi, pedagógusi, nem pedagógusi körre)

25 minden tagintézmény elkészítette erősségeinek és fejlesztendő területeinek listáját.
elkészültek a DASzK szintű fejlesztési tervek, majd ehhez kapcsolódva a tagintézményi szintű fejlesztési tervek is.

26 Elkészültek tagintézményenként a kiválósági szintű önértékelések:
Adottságok oldal, amely a vezetést, stratégiát, emberi erőforrásokat, erőforrásokat és folyamatokat írja le. Eredmény oldal az eredmény oldali indikátorokból ( es, es és es tanév) és a es és es tanév partneri méréseiből állnak. A kiválósági szintű önértékelések dokumentumai a SZÖM III. modell alapján készültek.

27 Hátrányos helyzetű tanulók reintegrációja
A reintegrációs fejlesztésben az FCS által összegyűjtött minták közös elemzése, a jó gyakorlatok elterjesztése, és egyéni fejlesztési programok kidolgozása történt. Megtörtént a szakiskolai tanulók számára készített hátránykompenzációs programok és hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, együttnevelése program adaptálása.

28 Kidolgozásra került a családpedagógiai szolgáltatás programja.
Elkészült a felkészítő osztályok munkájának szervezési feladatait, a szükséges dokumentációk elkészítésének rendjét tartalmazó dokumentum.

29 Néhány adat rólunk Tanulólétszám: 2653 fő.
Tanulólétszám változása: + 6,3 % Szakmacsoportok száma: 7 Mezőgazdaság és élelmiszeripari képzések aránya: 75% Oktatott szakképesítések száma: 16 Hiány szakképesítések: 4 Felnőttképzésbe bevont hallgatók száma: 1771 fő

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ bemutatása, helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések