Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vadaskert Kórház és Szakambulancia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vadaskert Kórház és Szakambulancia"— Előadás másolata:

1 Vadaskert Kórház és Szakambulancia
Indulatkezelést segítő élmény- és kalandterápiás program a Vadaskert Kórházban dr. Kenézlői Eszter, Labancz Dániel, dr. Mohácsi Rita, Skaliczky Dávid, Pósa Gabriella, Tóth Andrea Vadaskert Kórház és Szakambulancia Borostyán részleg

2 Vázlat Borostyán részleg - bemutatás Az élménypedagógiától a kalandterápiáig - definíció, alkalmazási területei A program elméleti háttere A program bemutatása Film

3 Vadaskert, Borostyán részleg
2009. Januártól működik mint serdülő pszichoterápiás részleg 2010. Januártól Élmény- és Kalandterápiás eszközök beszerzése Team: orvos, pszichológus, élménypedagógus, egészségtan tanár, drámapedagógus, nővérek, foglalkoztatók 3 / 5 / 2x5 napos programok, Eddig összesen 3 indulatkezelést segítő tréning 12 év feletti serdülőknek: életkor szerinti, 8-12 fős csoportokban Változatos problémák /pl. magatartászavar, hangulatzavar, szorongás, kényszerbetegség, tic zavar/ Feladatokat és az azt követő megbeszéléseket az egyes kórképekre jellemző negatív hiedelmek, maladaptív megküzdési stratégiák korrigálására dolgozzuk ki

4 Élménypedagógia (Erlebnispedagogik)
Meghatározás: "Az élménypedagógia nem más, mint személyközpontú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlődésére és sikerességére fókuszál" (Carl Rogers 1984) Gyökerek: Kurt Hahn – Salem-i Iskola Hogyan segíthetjük a fiatalokat ebben a fokozottan agresszív kultúrában hogy képesek legyenek elsajátítani a hatékony kommunikációhoz, problémamegoldáshoz , általánosságban az élethez szükséges kompetenciákat???? Személyiségfejlesztés Tudásszerzés Egyéni és Szociális kompetenciák fejlesztése

5 Az élménypedagógia A tapasztalatot, a meg- és átélést helyezi a tanítási folyamat középpontjába Nem passzív átélés, hanem „learning by doing” – cselekvés folyamatában megélt tanulás Eszközei: Szituációs játékok, kezdeményezést igénylő feladatok, a természet, a közösség és annak visszajelzései Nem öncélú élményhajhászás, hanem tudatosan megtervezett tapasztalás! Hangsúly nemcsak az élményen, hanem a reflexión, feldolgozáson van Nem feltétlenül eszközigényes Pl. Holdlabda, Lomha Lajos

6 Élmény- és kalandterápia
Képzés, Nevelés, Fejlesztés Fejlesztés Élménypedagógia Outdoor tréning

7 Élmény- és kalandterápia
= Az élménypedagógia pszichoterápiás alkalmazása Célcsoport: érzelmi, viselkedési problémával érkező gyerekek, fiatalok: - akik valahol elakadtak, az alkalmazkodásuk sérült, - örökletes és környezeti hatások miatt Pszichoterápiás szemlélet (orvos, pszichológus, szociál- és élménypedagógus, egészségtantanár) A feladatok adaptálása a problémához (Jákob létra: megküzdés/kitartás, segítség adás, kommunikáció, bizalom)

8 Az indulatkezelést segítő program elméleti háttere
Kimutatható, hogy az agresszív gyerekek: verbalitása, kommunikációs, problémamegolódó és empátiás készsége az átlagostól elmarad Kalandterápiás programunk a célzott diagnosztikai lépéseket Követően azokat az egyéni és szociális kompetenciákat fejleszti, amelyek erősödésétől az agresszív viselkedés mérséklődése várható.

9 Egyéni és szociális kompetenciák fejlesztése
Kommunikációs készség Kritika – és konfliktus kezelés Együttműködés Érzelmek kifejezése Segítőkészség Tolerancia Felelősségvállalás (személyes és mások iránti) Kortárs nyomásnak való ellenállás Empátia Önbizalom, másokba vetett bizalom Önkontroll Önállóság, döntésképesség Helyzetfelismerő készség Kreativitás, önkifejezés Én-hatékonyság, asszertivitás Problémamegoldó készség

10 Élmény- és kalandterápiás feladatok jellemzői
1, Komfort zónából való kilépés Komfort zóna: ismerős helyzet, nyugalom, szokásos megküzdési stratégiák Tanulási zóna: kompetenciák nem elegendőek-> bizonytalanságérzés, ami a továbblépés, tanulás alapja Pánik zóna: szakszerűen vezetett foglalkozáson nem éri el a résztvevő Komfort- zóna Tanulási zóna Pánik zóna 2, A feladatok jellege miatt a fiatalok - fizikailag, - érzelmileg, - kognitív téren -> maradandó, emlékezetes élmények révén tanít bevonódnak, maradandó emlékezetes tapasztalatokat szereznek

11 Élmény- és kalandterápiás feladatok jellemzői
3, Választható mértékű kihívás – mindenki saját maga váálasztja, mindenkit önmagához viszonyítunk 4, Csak közösen megoldhatók, párosan/ csoportban - erősségek - nehézségek 5, Minden feladatot megbeszélés, visszajelzés követ „társas viselkedés tükre” – gondolkodási- és viselkedési mintázatok felismerése láthatóvá válnak

12 A program felépítése 1. nap délelőtt: Diagnosztikai szakasz
Kérdőívekkel, becslőskálákkal: - agresszió proaktív/reaktív típusának elkülönítése (RPA, ICU) - proszociális készségek felmérése (SDQ szülői/gyerek) - kognitív stílus, korlátozó hiedelmek felmérése (DAS) - társuló érzelmi problémák feltérképezése (GYD,Spielberger,metamorfózis t.)

13 A program felépítése 1. nap: Szülőcsoport:
- probléma szülői szemmel, otthon és iskolai helyzetben, - családi környezetről való tájékozódás Gyerekeknek: bemutatkozó, befogadó csoport - tudják/ értik-e miért vannak itt? - a probléma szerintük is probléma- e? - mit várnak a helytől? - mit nem szeretnének hogy történjen? - szabály- és program ismertetés - csoporttitok fogalmának bevezetése - bemutatkozás -> oppozíció felderítése, megelőzése, bizalmi légkör megteremtése

14 A program felépítése Jégtörő gyakorlatok: oldott, nyitott, befogadó légkör megetermtése Szerződéskötés: keretek, elvárások tisztázása, elköteleződés záloga Csapatépítő gyakorlatok Probléma definiálása: szimbolikus formában (lego, rajz, festés)

15 A program felépítése Bizalomépítő gyakorlatok
Bonyolultabb problémamegoldó gyakorlatok Együttműködést, kommunikációt elősegítő gyakorlatok Kapcsolati háló térkép: konfliktusok feltérképezése, kezelése

16 Expedíció Elsődleges cél: felelősségvállalás
Expedíció előtt: felelősségek tisztázása: 1, orientáció (tájékozódás,pihenők) 2, élelmezés (vásárlás,elkészítés,szemét) 3, táborhely (bivak,tűzrakóhely) 4, biztonság (lelki és fizikai) Összesen 2 nap de: felkészülés, kora du. indulás, másnap kora du. érkezés, du: feldolgozás Megélik, hogy ha valamit tesznek/ nem tesznek annak következménye van A csoportvezető szerepe: a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése Életszerű helyzetek: számos adaptív és maladaptív viselkedésforma megjelenik amit vissza lehet jelezni Csoportdinamikára kedvező hatás: hierarchia valós értékek mentén

17 Videodemonstráció Konfliktushelyzetek megjelenítése pszichodráma elemekkel („hozott” problémák, vagy a csoportban előfordult konfliktusok alapján) Videófelvétel készítés - megjelenített konfliktushelyzetekről, vagy - a csapatfeladatokról Videófelvétel alapján történő visszajelzés -> adaptív viselkedés megerősítése -> maladaptív viselkedés visszajelzése

18 Miért alkalmas fiatalok indulatkezelésének
fejlesztésére? 1, A feladatok egy része magas kihívást jelent Magas észlelt kockázat, alacsony reális kockázat Tanulási zónában: megélik, hogy az impulzivitás, agresszió nem eredményes, a segítségadás, egymásra figyelés, megbeszélés eredményes 2, A társadalomban végbement változások hatásaihoz alkalmazkodik: Nagyon sok inger, információ - > ingerküszöb megemelkedése, -> Ingerek keresése/ kerülése Újdonságkereső, „adrenalinfüggő” gyerekek Ingerkerülő, szobába visszahúzódott „cyber”gyerekek 3, Összességében nehezebben leköthetők a hagyományos tanítási/terápiás módszerekkel, élmény- és kalandaktivitásokkal könnyebben elérhető a bevonódás

19 Tapasztalataink A program elején: egymással nem kommunikáló, indulatos, önállóan, saját kis világukban, magukra hagyatva, sokszor lázadozva, egymással verbálisan és fizikálisan is gyakran agresszív, nem kooperáló gyerekek akik nem együtt-, hanem egymás mellett működnek a feladatban A program végén láthatóan javul: - Kommunikáció - Egymásra való odafigyelés - Együttműködés - Konfliktus kezelés - Tolerancia - Problémamegoldó készség - Önértékelés Aspecifikus tényezők: közösséghez tartozás, barátkozás, kiszámíthatóság, foglalkoztatók nyitottsága, érdeklődése, gondoskodó attitűdje

20 Terveink vizsgálattal bemutatni megfigyeléseinket
1, Kérdőívek eredményeivel is alátámasztott utánkövetéses vizsgálattal bemutatni megfigyeléseinket 2, Képzést szervezni a módszerről pedagógusoknak, pszichológusoknak 3, Szülő-gyermek csoportok és családi hétvégék szervezése - „családi működés tükre” - családi stabilitást meghatározó készségek fejlesztése

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vadaskert Kórház és Szakambulancia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések