Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Indulatkezelést segítő élmény- és kalandterápiás program a Vadaskert Kórházban dr. Kenézlői Eszter, Labancz Dániel, dr. Mohácsi Rita, Skaliczky Dávid,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Indulatkezelést segítő élmény- és kalandterápiás program a Vadaskert Kórházban dr. Kenézlői Eszter, Labancz Dániel, dr. Mohácsi Rita, Skaliczky Dávid,"— Előadás másolata:

1 Indulatkezelést segítő élmény- és kalandterápiás program a Vadaskert Kórházban dr. Kenézlői Eszter, Labancz Dániel, dr. Mohácsi Rita, Skaliczky Dávid, Pósa Gabriella, Tóth Andrea Vadaskert Kórház és Szakambulancia Borostyán részleg

2 Vázlat •Borostyán részleg - bemutatás •Az élménypedagógiától a kalandterápiáig • - definíció, alkalmazási területei •A program elméleti háttere •A program bemutatása •Film

3 Vadaskert, Borostyán részleg •2009. Januártól működik mint serdülő pszichoterápiás részleg •2010. Januártól Élmény- és Kalandterápiás eszközök beszerzése Team: orvos, pszichológus, élménypedagógus, egészségtan tanár, drámapedagógus, nővérek, foglalkoztatók •3 / 5 / 2x5 napos programok, •Eddig összesen 3 indulatkezelést segítő tréning •12 év feletti serdülőknek: életkor szerinti, 8-12 fős csoportokban •Változatos problémák /pl. magatartászavar, hangulatzavar, szorongás, kényszerbetegség, tic zavar/ •Feladatokat és az azt követő megbeszéléseket az egyes kórképekre jellemző negatív hiedelmek, maladaptív megküzdési stratégiák korrigálására dolgozzuk ki

4 Meghatározás: "Az élménypedagógia nem más, mint személyközpontú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlődésére és sikerességére fókuszál" (Carl Rogers 1984) Gyökerek: 1920. Kurt Hahn – Salem-i Iskola Hogyan segíthetjük a fiatalokat ebben a fokozottan agresszív kultúrában hogy képesek legyenek elsajátítani a hatékony kommunikációhoz, problémamegoldáshoz, általánosságban az élethez szükséges kompetenciákat???? Élménypedagógia (Erlebnispedagogik) Személyiségfejlesztés Tudásszerzés Egyéni és Szociális kompetenciák fejlesztése

5 Az élménypedagógia •A tapasztalatot, a meg- és átélést helyezi a tanítási folyamat középpontjába •Nem passzív átélés, hanem „learning by doing” – cselekvés folyamatában megélt tanulás •Eszközei: Szituációs játékok, kezdeményezést igénylő feladatok, a természet, a közösség és annak visszajelzései •Nem öncélú élményhajhászás, hanem tudatosan megtervezett tapasztalás! •Hangsúly nemcsak az élményen, hanem a reflexión, feldolgozáson van •Nem feltétlenül eszközigényes Pl. Holdlabda, Lomha Lajos

6 Élmény- és kalandterápia Képzés, Nevelés, Fejlesztés Terápia Fejlesztés ÉlménypedagógiaOutdoor tréning

7 Élmény- és kalandterápia = Az élménypedagógia pszichoterápiás alkalmazása • Célcsoport: érzelmi, viselkedési problémával érkező gyerekek, fiatalok: - akik valahol elakadtak, az alkalmazkodásuk sérült, - örökletes és környezeti hatások miatt • Pszichoterápiás szemlélet (orvos, pszichológus, szociál- és élménypedagógus, egészségtantanár) • A feladatok adaptálása a problémához (Jákob létra: megküzdés/kitartás, segítség adás, kommunikáció, bizalom)

8 Az indulatkezelést segítő program elméleti háttere Kimutatható, hogy az agresszív gyerekek: verbalitása, kommunikációs, problémamegolódó és empátiás készsége az átlagostól elmarad Kalandterápiás programunk a célzott diagnosztikai lépéseket Követően azokat az egyéni és szociális kompetenciákat fejleszti, amelyek erősödésétől az agresszív viselkedés mérséklődése várható.

9 Egyéni és szociális kompetenciák fejlesztése •Empátia •Önbizalom, másokba vetett bizalom •Önkontroll •Önállóság, döntésképesség •Helyzetfelismerő készség •Kreativitás, önkifejezés •Én-hatékonyság, asszertivitás •Problémamegoldó készség •Kommunikációs készség •Kritika – és konfliktus kezelés •Együttműködés •Érzelmek kifejezése •Segítőkészség •Tolerancia •Felelősségvállalás (személyes és mások iránti) •Kortárs nyomásnak való ellenállás

10 2, A feladatok jellege miatt a fiatalok - fizikailag, - érzelmileg, - kognitív téren -> maradandó, emlékezetes élmények révén tanít Élmény- és kalandterápiás feladatok jellemzői bevonódnak, maradandó emlékezetes tapasztalatokat szereznek Pánik zóna Tanulási zóna Komfort- zóna 1, Komfort zónából való kilépés Komfort zóna: ismerős helyzet, nyugalom, szokásos megküzdési stratégiák Tanulási zóna: kompetenciák nem elegendőek-> bizonytalanságérzés, ami a továbblépés, tanulás alapja Pánik zóna: szakszerűen vezetett foglalkozáson nem éri el a résztvevő

11 Élmény- és kalandterápiás feladatok jellemzői 3, Választható mértékű kihívás – mindenki saját maga váálasztja, mindenkit önmagához viszonyítunk 4, Csak közösen megoldhatók, párosan/ csoportban - erősségek - nehézségek 5, Minden feladatot megbeszélés, visszajelzés követ „társas viselkedés tükre” – gondolkodási- és viselkedési mintázatok felismerése láthatóvá válnak

12 A program felépítése 1. nap délelőtt: Diagnosztikai szakasz •Kérdőívekkel, becslőskálákkal: - agresszió proaktív/reaktív típusának elkülönítése (RPA, ICU) - proszociális készségek felmérése (SDQ szülői/gyerek) - kognitív stílus, korlátozó hiedelmek felmérése (DAS) - társuló érzelmi problémák feltérképezése (GYD,Spielberger,metamorfózis t.)

13 A program felépítése 1. nap: •Szülőcsoport: - probléma szülői szemmel, otthon és iskolai helyzetben, - családi környezetről való tájékozódás •Gyerekeknek: bemutatkozó, befogadó csoport - tudják/ értik-e miért vannak itt? - a probléma szerintük is probléma- e? - mit várnak a helytől? - mit nem szeretnének hogy történjen? - szabály- és program ismertetés - csoporttitok fogalmának bevezetése - bemutatkozás -> oppozíció felderítése, megelőzése, bizalmi légkör megteremtése

14 A program felépítése •Jégtörő gyakorlatok : oldott, nyitott, befogadó légkör megetermtése •Szerződéskötés: keretek, elvárások tisztázása, elköteleződés záloga •Csapatépítő gyakorlatok •Probléma definiálása: szimbolikus formában (lego, rajz, festés)

15 A program felépítése •Bizalomépítő gyakorlatok •Bonyolultabb problémamegoldó gyakorlatok •Együttműködést, kommunikációt elősegítő gyakorlatok •Kapcsolati háló térkép: konfliktusok feltérképezése, kezelése

16 Expedíció • Elsődleges cél: felelősségvállalás • Expedíció előtt: felelősségek tisztázása: 1, orientáció (tájékozódás,pihenők) 2, élelmezés (vásárlás,elkészítés,szemét) 3, táborhely (bivak,tűzrakóhely) 4, biztonság (lelki és fizikai) • Összesen 2 nap • de: felkészülés, kora du. indulás, másnap kora du. érkezés, du: feldolgozás • Megélik, hogy ha valamit tesznek/ nem tesznek annak következménye van • A csoportvezető szerepe: a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése • Életszerű helyzetek: számos adaptív és maladaptív viselkedésforma megjelenik amit vissza lehet jelezni • Csoportdinamikára kedvező hatás: hierarchia valós értékek mentén

17 Videodemonstráció •Konfliktushelyzetek megjelenítése pszichodráma elemekkel („hozott” problémák, vagy a csoportban előfordult konfliktusok alapján) •Videófelvétel készítés - megjelenített konfliktushelyzetekről, vagy - a csapatfeladatokról •Videófelvétel alapján történő visszajelzés -> adaptív viselkedés megerősítése -> maladaptív viselkedés visszajelzése

18 Miért alkalmas fiatalok indulatkezelésének fejlesztésére? 1, A feladatok egy része magas kihívást jelent Magas észlelt kockázat, alacsony reális kockázat Tanulási zónában: megélik, hogy az impulzivitás, agresszió nem eredményes, a segítségadás, egymásra figyelés, megbeszélés eredményes 2, A társadalomban végbement változások hatásaihoz alkalmazkodik: Nagyon sok inger, információ - > ingerküszöb megemelkedése, -> Ingerek keresése/ kerülése Újdonságkereső, „adrenalinfüggő” gyerekek Ingerkerülő, szobába visszahúzódott „cyber”gyerekek 3, Összességében nehezebben leköthetők a hagyományos tanítási/terápiás módszerekkel, élmény- és kalandaktivitásokkal könnyebben elérhető a bevonódás

19 Tapasztalataink A program elején: egymással nem kommunikáló, indulatos, önállóan, saját kis világukban, magukra hagyatva, sokszor lázadozva, egymással verbálisan és fizikálisan is gyakran agresszív, nem kooperáló gyerekek akik nem együtt-, hanem egymás mellett működnek a feladatban A program végén láthatóan javul: - Kommunikáció - Egymásra való odafigyelés - Együttműködés - Konfliktus kezelés - Tolerancia - Problémamegoldó készség - Önértékelés Aspecifikus tényezők: közösséghez tartozás, barátkozás, kiszámíthatóság, foglalkoztatók nyitottsága, érdeklődése, gondoskodó attitűdje

20 Terveink 1, Kérdőívek eredményeivel is alátámasztott utánkövetéses vizsgálattal bemutatni megfigyeléseinket 2, Képzést szervezni a módszerről pedagógusoknak, pszichológusoknak 3, Szülő-gyermek csoportok és családi hétvégék szervezése - „családi működés tükre” - családi stabilitást meghatározó készségek fejlesztése

21 Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Indulatkezelést segítő élmény- és kalandterápiás program a Vadaskert Kórházban dr. Kenézlői Eszter, Labancz Dániel, dr. Mohácsi Rita, Skaliczky Dávid,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések