Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A családgondozó Föbb tevékenységek -Elhelyezési értekezlet -Befogadás -Kapcsolattartás - Gyámokkal való folyamatos kapcsolattartás - Szülőkkel való folyamatos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A családgondozó Föbb tevékenységek -Elhelyezési értekezlet -Befogadás -Kapcsolattartás - Gyámokkal való folyamatos kapcsolattartás - Szülőkkel való folyamatos."— Előadás másolata:

1 A családgondozó Föbb tevékenységek -Elhelyezési értekezlet -Befogadás -Kapcsolattartás - Gyámokkal való folyamatos kapcsolattartás - Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás - Intézményekkel - Okmányok, nyilvántartások - Nevelési felügyelet - Utógondozás - Kibocsájtás 1

2 Elhelyezési értekezlet: • - Jelen van a gyermekkel foglalkozó valamennyi érintett személy és szervezet. • - Megbeszélésre kerül és elkészül a (TESZ-1) Elhelyezési javaslat és elhelyezési terv, amelyben írásban meghatározásra kerülnek azok az alapvető tennivalók melyek a gyermekkel kapcsolatos további tevékenység alapját képezik. A TESZ -1 tartalmazza például a kapcsolat tartásra vonatkozó javaslatokat ( amit lehetőség szerint célszerű a GYH határozatában előre rögzíteni). A gördülékenyebb munkavégzés érdekében, itt célszerű megbeszélni az iskolába történő beíratáshoz szükséges dolgokat, - eltérő vagy normál tantervű a gyerek, osztályfoka, betegségei, kriminalizálódása, folyamatban lévő ügyei, kapcsolattartása…stb., milyen okmányokat hozzon magával a gyám a befogadáskor, a teljesség igénye nélkül (bizonyítvány, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsági anyagok, OGYSZB javaslat, szig.,- taj., - lakcím kártya vagy bejelentő lap, - OM azonosító,- közgyógy. ig., - orvosi papírok,- GYH. határozat. - Sajnos a befogadott gyermekek jelentős része hiányos okmányokkal érkezett, ezért kiadtunk a gyámok felé egy körlevelet, hogy milyen okmányok szükségesek a gyermek átvételekor. - Erre a dokumentumra épül az Egyéni Gondozási Nevelési Terv (GH- 1), melyet nálunk általában a befogadó csoportban készítenek (a befogadástól számított 30 napon belül). 2

3 TESZ –1 adatlap 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 „TESZ-1” Útmutató a kitöltéshez • Az adatlap funkciója: • a gyermek elhelyezésének, elhelyezésének módosítása, elhelyezési javaslatának elkészítése vagy módosítása érdekében összehívott elhelyezési értekezleten történtek dokumentálása, • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat más szakemberekkel, érintettekkel történt megbeszélése alapján kialakított elhelyezési javaslatának és elhelyezési tervének rögzítése. • • Az adatlap kitöltője a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az alábbiak szerint: • amennyiben az értekezlet azt javasolja, hogy a gyermeket ne vegyék nevelésbe, csak az elhelyezési javaslat töltendő ki, • amennyiben az elhelyezési értekezlet csak az elhelyezési terven, illetve annak egyes elemein kíván módosítani, csak az elhelyezési terv megfelelő pontja és a mellékelt betétlap töltendő ki, • amennyiben tartós nevelt gyermek gondozási helyére kell javaslatot tenni, az adatlapnak csak az „Elhelyezési javaslat” című része töltendő, a tervet a TESZ-2 adatlap tartalmazza. • • A kitöltés ideje: az elhelyezési értekezleten, illetve a terv módosításakor. • • Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, majd a gyámhivatali elfogadás után a gyámhivatal felhívására a gyermekjóléti szolgálatnak, a területileg illetékes jegyzőnek és az újonnan kijelölt gondozási helynek. • 11

12 Befogadás • elsődleges beszélgetés a gyámmal, gyerekkel, • okmányok átvétele (iratjegyzék alapján), • fénykép készítés (kőrözéshez,diákigazolványba, nyilvántartáshoz), • nyilvántartási adatok felvétele, • eltűntként körözés megkéréséhez adatok felvétele, • Gyermek átadása befogadó csoportba (a kollégám mutatja be a növendék további útját). 12

13 Kapcsolattartás Gyámokkal való folyamatos • - Minden a gyermekkel történő eseményről folyamatos tájékoztatás általában telefonon. • a normálistól eltérő történésről való tájékoztatás szóban, írásban, meghatalmazások, engedélyek megkérése, (pl: szökés, betegség, műtéti engedély, időszakos kapcsolattartás szervezése, egyeztetése, rendőrségi, bírósági ügyek, képviselet, iskolai előmenetel, • a gyámok általában érdeklődőek, látogatják a gyámoltjaikat, • de sajnos vannak olyan gyámok akiket a gyermek az ide kerülése óta még nem látott. 13

14 Kapcsolattartás Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás • - Érdeklődésre megfelelő tájékoztatás a gyermekkel kapcsolatban szóban, személyesen, családlátogatások (gyermek szállításakor), a kapcsolattartás megtervezése, megvalósítása a szabályozás szerint, a gyermek szállítása. 14

15 A SZABADSÁGOK ELŐKÉSZÍTÉSE Kitöltésre kiadva:2010. 09.27. ……II.Lakóotthon A szünet időtartama: 2010. 12. 22.-től - 2011. 01. 03.-ig. S.szNév A szabadság időtartama Kihez megy: A szabadságr a engedés helye és címe SzállításFeladat 1. Dobronyi Martin Szabályozv a 2. Hernádvölgy i Péter 3. Csömör Emil Richárd 4. Urbán Roland 5. Majsai István 6. Kiss Ferenc 7. Körmendi Arnold Szilveszter 8. Zalaegerszeg……….év……………….hó…………nap Lakóotthon vezető:………………………………………. Ügyintézésre kitöltve átvéve:……….év……………..hó………….nap Család v. utógondozó:………………………………………… 15

16 Kapcsolattartás Intézményekkel (a teljesség igénye nélkül) Növendékeink életkilátásainak növelése érdekében kapcsolatot tartunk az alábbi intézményekkel, társadalmi szervekkel: • Gyámhivatalok; • TEGYESZ.-k; • Családsegítő, GYEJÓSZ- k; • Önkormányzatok;(Pl: Zalalövő város, Cigány Kissebségi önk). • Ügyészségek; Rendőrségek; Polgárőrségek; (ZMPSZ, Zeg.-i, BVPSZ) • Iskolák (Rezi); kulturális, sport intézmények;(Humán Európa Szövetség, Technika Kft, Botfai Foci csapat,Rezi Várbarátok Köre Egyesület). 16

17 Felülvizsgálatok tervezése (OGYSZB) • felülvizsgálatok ütemezése, • okmányok elkészítése továbbítása (pedagógiai jellemzés, életút elemzés, javaslat,pszichológusi anyagok, pszichiáteri anyag) • gyámhivatalok tervezett és egyedi kérelmére indított felülvizsgálatok, azokon való részvétel vagy szükséges anyagok elkészítése, megküldése. 17

18 Okmányok, nyilvántartások elkészítése, figyelemmel kisérése Sor.szNÉV Befogad ás dátuma 18. életév betöltés e Iskola Felülvizsgálatra tervezettek Megjegy zés Születési idő./ 18.életév. 2010/20 11 év 2010.II. félév 2011. I. félév 2011.I I. félév 1 Szénási Richárd 2008.10. 28 Izsák (7) 2010. IV.év két éves 2 Glonczi Roland 2008.12. 17 Béke (7) 2010. IV.év Folyam atos szökés 1 Rostás (Sztojka) Roland 2009.03. 12 407(10) 2011. I. n. év Mama ki akarja venni. 2 Adu Endre 2009.05. 13 Izsák (6) 2011. I. n. év 3 Farkas József Martin 2009.05. 28 Béke (7) 2011. I. n. év Tartós nevelt 4 Kolompár Dániel 2009.08. 27 Izsák (8) 2011. II. n. év Tartós nevelt 5 Sztojka Márió 2009.09. 09 Béke (7) 2011. II. n. év 6 Csiki Csaba 2009.10. 03 Izsák (5) 2011.III. n.év 7 Sebestyé n Dávid 2009.10. 10 Izsák (8) 2011.III. n.év 8 Rácz József 2009.12. 09 Izsák (7) 2011.IV. n.év Apa kivenné 9 Dobronyi Martin 2008.12. 16 Izsák (8) 2011.IV. n.év 18 Sor.szNÉV Befogad ás dátuma 18. életév betöltés e Iskola Felülvizsgálatra tervezettek Megjegy zés Születési idő./ 18.életév. 2010/20 11 év 2010.II. félév 2011. I. félév 2011.I I. félév 1 Szénási Richárd 2008.10. 28 Izsák (7) 2010. IV.év két éves 2 Glonczi Roland 2008.12. 17 Béke (7) 2010. IV.év Folyam atos szökés 1 Rostás (Sztojka) Roland 2009.03. 12 407(10) 2011. I. n. év Mama ki akarja venni. 2 Adu Endre 2009.05. 13 Izsák (6) 2011. I. n. év 3 Farkas József Martin 2009.05. 28 Béke (7) 2011. I. n. év Tartós nevelt 4 Kolompár Dániel 2009.08. 27 Izsák (8) 2011. II. n. év Tartós nevelt 5 Sztojka Márió 2009.09. 09 Béke (7) 2011. II. n. év 6 Csiki Csaba 2009.10. 03 Izsák (5) 2011.III. n.év 7 Sebestyé n Dávid 2009.10. 10 Izsák (8) 2011.III. n.év 8 Rácz József 2009.12. 09 Izsák (7) 2011.IV. n.év Apa kivenné 9 Dobronyi Martin 2008.12. 16 Izsák (8) 2011.IV. n.év

19 Nagykorúsággal 2010. évében 18. életévük betöltésével 1 Pócsi Csaba 2006.09.27 1992.09.08 2010.09.08 2 Kovács Tibor2010.02.02 1992.09.08 2010.09.08 2011.évben 18. életévüket betöltésével 1 Rupa László2009.09.01 1993.01.25 2011.01.25 19

20 Nevelési felügyelet dokumentációja • gyámnak, gyámhivatalnak, gyermekjogi képviselőnek, Zala Megyei TEGYESZ.- nek. Okmány minták: • Javaslat személyes szabadság korlátozásához • Gyermek neve: szül: an: • Korlátozás oka: • * Korlátozás formája: • Korlátozás időtartama: • Orvos javaslata: • Zalaegerszeg, ……………………………… • ……………………………. javaslattevő aláírása • Igazgatói záradék: • Zalaegerszeg, ……………………… • ………………………… aláírás • * Korlátozás formái: Biztonsági elkülönítőben való elhelyezés; Intézmény területén történő tartózkodás 48 órán belüli időtartamig; Meghatározott helyiségben történő tartózkodás 48 órán belüli időtartamig; • Nevelési felügyelet kezdeményezése max. 2 hónap időtartamig 20

21 Szabadságkorlátozó intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatás igazolása • Alulírott, név: szül. hely: an: a személyes szabadságom korlátozásával kapcsolatos tájékoztatást megkaptam. Előzetesen felhívták a figyelmemet, hogy a korlátozás elkerülhető, amennyiben megnyugszom és magatartásommal nem veszélyeztetem önmagamat, vagy környezetemet. A korlátozás okáról, formájáról és időtartamáról egyaránt tájékoztattak, egyben biztosítottak arról, hogy magatartásom rendeződésével a korlátozás az előírt időnél korábban is megszüntethető. • Zalaegerszeg, …………………………. • ….……………………………. tájékoztató aláírása …………………………… gyermek aláírása • 21

22 S. Szám HónapNapÓraPerc Személyi vizsgálat Ruházat vizsgálat Hálóhely Közleked ő Mellék helyisége k Megj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22

23 Utógondozás • - Előkészítés: Utógondozás előkészítése a gyámokkal együttműködve közösen kialakított stratégia alapján történik. Beszélgetés a gyerekkel a szándékairól, rávezetni, hogy mi az ő érdeke. utógondozási okmányok (tájékoztatás ug.- ellátásról, lehetőségeiről, nyilatkoztatás. 23

24 Okmány minták TÁJÉKOZTATÁS • …………………………..hivatásos gyám tájékoztatom ………………………….. átmeneti nevelt kiskorút, hogy……év……hó…..nap nagykorúvá válása után utógondozói ellátást igényelhet. • Az utógondozói ellátás keretein belül lakhatást és szükségleteinek, helyzetének megfelelő ellátást az 1997. évi XXXI. tv. 93§- ára hivatkozva tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb a huszonegyedik életévének betöltéséig kérheti. • Felhívom figyelmét, hogy az illetékes gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás kezdetétől számított legkésőbb 15 napon belül az ellátást biztosító intézmény igazgatójával megállapodást kell kötnie, mely tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, mértékét, valamint a térítési díj mértékét. • A tájékoztatást tudomásul vettem. • Zalaegerszeg, ……év…..hó….nap …………………… növendék • 24

25 Nyilatkozat az igényelt ellátási formáról • Címzett: Jelenlegi gondozási hely: Nyilatkozat az igényelt ellátási formáról • Alulírott……………………………………születési hely……………………….. • Születési idő…………………….anyja neve………………………………..fiatal • a………………………………………………………………………………… • hálózatának/ gyermekotthonának (megfelelőt aláhúzni) növendéke nyilatkozom a 18. életévem betöltése utáni, a jogszabályok által biztosított ellátás igényléséről. • Nem igénylem az utógondozást, mert önálló életkezdésemhez nem kívánok segítséget igénybe venni. • Igénylem az utógondozást önálló életkezdésem segítését. • Igénylem az utógondozói ellátást (megfelelőt aláhúzni) mert: • - Létfenntartásomról önállóan gondoskodni nem tudok (regisztrált munkanélküli vagyok, vagy a keresetem nem haladja meg az öregségi nyugdíj háromszorosát). • - Nappali tagozaton tanulmányokat folytatok. • - Szociális bentlakásos intézménybe felvételemet várom. • Dátum: …………………………………. • ……………………………………... • nyilatkozó fiatal aláírása • Utógondozói ellátás, utógondozás esetén a …………………………………….. • …………………………………………………………………..alatti intézmény, • A fenti nyilatkozatot tevő fiatal részére………………………………………….. • utógondozó kijelölését javasolja. • Dátum:…………………………. ……………………………… igazgató 25

26 Kérelem az utógondozói ellátás igénybevételéhez • Címzett: Jelenlegi gondozási hely: Kérelem az utógondozói ellátás igénybevételéhez • Alulírott……………………………………születési hely……………………….. • Születési idő…………………….anyja neve…………………………………… • 8900 Zalaegerszeg Posta u. 144 szám alatt lakó fiatal kérem, hogy utógondozói ellátásomat a ………….……………Megyei Gyermekvédelmi Központ keretein belül szíveskedjék biztosítani. • Az utógondozói ellátást utógondozó otthonban/ gyermekotthonban/ külső férőhelyen (megfelelőt aláhúzni) az alábbi cím alatt kérem biztosítani. • Az utógondozói ellátás az alábbi címen biztosított: ………………………………………. • ………………………………………………………………………………………………………………………. • Az utógondozói ellátást az alábbiak indokolják: …………………………………………….. • ………………………………………………………………………………………………………………………. • Az utógondozói ellátás biztosításához az alábbi igazolást mellékelem (megfelelőt aláhúzni): • Iskolalátogatási igazolás: • Munkaügyi Központ igazolása (munkanélküli fiatal esetén): • Jövedelemigazolás (keveset kereső fiatal esetén): • Szociális intézményben történő elhelyezésről szóló határozat: • Dátum: …………………………………… • ……………………………………………… kérelmező fiatal aláírása • 26

27 Kibocsájtás • előkészítése, okmányolása. • Általában :nagykorság elérésével, utógondozásba, vagy utógondozói ellátásba vétellel. más intézménybe való áthelyezéssel, Sajnos ritkán családhoz. 27


Letölteni ppt "A családgondozó Föbb tevékenységek -Elhelyezési értekezlet -Befogadás -Kapcsolattartás - Gyámokkal való folyamatos kapcsolattartás - Szülőkkel való folyamatos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések