Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valóban Isten teremtette a világot?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valóban Isten teremtette a világot?"— Előadás másolata:

1 Valóban Isten teremtette a világot?
Dr. Szilágyi Imre Miklós Vegyészmérnök Protestáns Teremtéskutató Kör Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 1/38

2 Miről lesz szó? Miért fontos számunkra ez a kérdés? Bemutatkozás
Miért fontos ez a kérdés? - Mit tanít az evolúció és mit a bibliai teremtésmodell? Érvek a bibliai teremtés mellett Bibliai fajták Különleges teremtmények Noé bárkája Özönvíz és Bábel legendák Meglepően gyors geológiai folyamatok (hegyek, fosszíliák, kőolaj, cseppkő, stb.) A Föld néhány ezer éves Dinoszauruszok és az ember Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 2/38

3 Protestáns Teremtéskutató Kör (www.kezdetek.hu)
Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 3/38

4 Bevezetés Mózes 1. könyve 1:1, 1:31, 2:1-2
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. … És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És lett este, és lett reggel: hatodik nap. … Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amit alkotott, és megpihent a hetedik napon egész munkája után.” Pál levele a rómaiakhoz írt levél 1:19-21 „Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 4/38

5 Bevezetés Péter második levele, 2. rész, 3-7. versek
„Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.„ Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 5/38

6 Miért fontos ez a kérdés?
Az eredetről alkotott elképzelésünk alapvetően befolyásolja világnézetünket és életünket (Isten, az élet értelme, család, munka, szeretet, eutanázia, abortusz) Evolúció (4,5 milliárd év) Biblia ( év) Tudományos és teológiai (Isten dicsősége, Biblia hitelessége, Isten természete, bűn, megváltás) problémák Nem a tudomány és a vallás ellentétéről van szó! Az a kérdés, milyen szemüvegen át (evolúció vagy teremtés) nézzük a világot Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 6/38

7 Az evolúció általános jellemzői
Előre feltételezett egyetemleges alapelv, minden a fejlődés eredménye. Természeti törvények folyamatossága, a jelen a múlt és a jövő kulcsa (uniformitás elve). Nincs Teremtő, nincs intelligencia, nincs terv, nincs cél. Az anyag örök létező, önszerveződő. Az evolúció hajtórugói: mutáció, szelekció, izoláció, véletlen és szükségszerűség, hosszú időszakok, ökológiai változások, halál. Az evolúció folyamatos. Így az élettelenből az élőbe történő átmenet folyamatos, az ember a természet szerves része. Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 7/38

8 Az evolúció általános elmélete
fizikai evolúció (Nagy Bumm, elemi részecskék, anyaghalmazok, égitestek) kémiai evolúció (abiogenezis, alapvegyületektől az első sejtig) biológiai evolúció (az első sejttől napjainkig, a szűkebb értelemben vett evolúció) geológiai változások (kontinensvándorlás, hegységképződés) szociológiai evolúció (nyelv, társadalom, vallás, pszichológia, nevelés, emberkép) evolúció a jövőben (mesterséges intelligencia, biogépek) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 8/38

9 A bibliai teremtés általános jellemzői
Egyetemleges elv, Isten kijelentésén alapszik, minden a teremtés eredménye. Van Teremtő, van terv és cél: Az Úr dicsőítése a fő irány. Isten örök, teremtés a semmiből. A természeti törvények csak a teremtés utáni időszakra, Krisztus eljöveteléig érvényesek. A Biblia a múlt kulcsa (teremtés, bűneset, özönvíz, megváltás). Jelentős különbség van élő és élettelen között. Az embert a teremtés és a megváltás kitüntetett helyzetbe hozza. Az élőlények és az élettelen világ teremtése befejeződött. Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 9/38

10 A bibliai teremtésmodell napjainkig
Tökéletes teremtés (kb éve) Bűneset (megjelenik a halál, a világ pusztul) A bűnesettől az özönvízig (más ökoszisztéma, nagyobb élőlények, hosszú életkor) Özönvíz (kb éve az akkor ismert világ elpusztult, hatalmas geológiai változások történtek az özönvíz és az azt követő katasztrófák során) Az özönvíz után (húsevés, új természeti környezet, újranépesedés) Jégkorszak (özönvíz után néhány száz évig) Bábel tornya (új nyelvek megjelenése, népesség elterjedése) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 10/38

11 Bibliai fajták - alaptípusok (Baraminológia)
Evolúciós törzsfa A teremtés fasora „Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.” (1Móz. 1,25) A különböző élőlények jól körülhatárolt fajtákba) tömörülnek (macskafélék, lófélék, kutyafélék), amelyek nem párosodnak egymással, de önmaguk között igen. A fajok a megadott határokon belül változnak (általában degeneráció), de új genetikai információ nem keletkezik, és ilyet sohasem figyeltek meg! A változás nem jelent evolúciót! Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 11/38

12 Bibliai fajták - alaptípusok (Baraminológia)
Tigris és oroszlán keresztezéséből származó keverék Zebra és szamár keresztezéséből származó keverék Oroszlán és leopárd keresztezéséből származó keverék Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 12/38

13 Különleges teremtmények: Vödrös orchidea
Az evolúcióelmélet szerint az élőlények kis változásokon keresztül fejlődnek ki egymásból. Minden köztes állapotnak előnyösebbnek kell lennie az előzőnél. Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 13/38

14 A teremtés csodái: Harkály
Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 14/38

15 Különlegesen bonyolult rendszerek
Rube Goldberg-féle gépezet: szúnyogcsípés vakaró Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 15/38

16 A teremtés csodái: A véralvadás folyamata
Hasonló kaszkád gépezet: véralvadási rendszer Ahhoz, hogy lehessen evolúció, magától ki kellett alakulnia az életnek (az első sejtnek). A tudomány jelenlegi állása szerint erre semmilyen megoldás, de még esély sincs. Minél többet tudunk, annál nyilvánvalóbb, hogy Valaki megtervezte az életet. Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 16/38

17 A bárka Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot?
Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 17/38

18 Özönvíz legendák Több ezer özönvíz legenda. Közös elemek: az özönvíz elől kevés számú ember menekül meg Isten / az istenek haragjától egy csónakban. Kínai írásjelek tanúsága: Csónak = vízijármű + nyolc + emberek Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 18/38

19 Bábel legendák „Botan, a vándorló, és a Chiapanese indiánok ősatyja, aki az Özönvizet egy hajón túlélte, parancsot adott arra, hogy egy olyan ház építessék, ami a földtől a mennyig ért. De Isten elválasztotta egymástól az indiánok országait. Azon a területen, ahol a nagy ház épült kapta meg minden nép a maga nyelvét...” (Yucatán-félszigeti indiánok mondája) Bábel után Noé 16 unokája szétszéledt a föld felszínén. Sok nép a városait, nyelvét, saját nevét őseiktől származtatta. Tógarmá Örményországban és Törökországban telepedett le – innen eredhet a Turkey elnevezés Askenáz Németországban telepedett le (Ashkenaz a héber szó arra, hogy Németország) Mádaj fia a médek őse volt (a héber szó u.a. rá) Mesek Moszkva városának ősi neve Kús földje a mai Etiópiával volt azonos, és az etiópok magukat is kusitáknak nevezik Micraim, Hám fia Egyiptomot alapította (héberül is Mizraim) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 19/38

20 Bábel tornya Zikkuratok, piramisok – a bábeli torony mintájára épültek
Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 20/38

21 Geológiai változások sebessége
Gyors vagy lassú geológiai folyamatok? Evolúció: A mai folyamatok lassúak, így régen is lassúak voltak. A geológiai formációk évmilliók alatt alakultak ki. Teremtés: Rövid időskála, gyors folyamatok. Gyors megkövesedés (pl. Knaresborough, Yorkshire: 3-12 hónap) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 21/38

22 Geológiai változások sebessége
Kőzetdeformációk, amikor a kőzet még képlékeny volt Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 22/38

23 Geológiai változások sebessége
Mt St Helens vulkán, USA – néhány óra alatt több méter rétegzett kőzet 1982. március 1980. június 1980. május Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 23/38

24 Geológiai változások sebessége
Mt St Helens Canyonja és Grand Canyon Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 24/38

25 Geológiai változások sebessége
Gyors cseppkőképződés Londoni alagút 30 évig használaton kívül Carlsbad Caverns Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 25/38

26 Geológiai változások sebessége
Gyors jégképződés Grönland – P39 vadászgép (50 év alatt) Gyors szénképződés: laborban néhány hét, hónap alatt, szilikátok, hő, nyomás, vulkanizmus, pH Gyors kőzetképződés: szilikátoldatok + egyéb vegyületek, nyomás, hőmérséklet, néhány nap, év alatt Gyors olajképződés: megfigyelték óceánfenéki vulkánkürtőknél planktonokból, szabadalmaztatott eljárások – hő, nyomás, víz Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 26/38

27 Fosszíliák Fosszília képződés: elsősorban gyors folyamat. Az elhalt élőlényt gyorsan be kell temetni, hogy ne bomoljon el. Ma nem tapasztaljuk. Evolúció: Nem várnánk sok fosszíliát, hiszen ma sem tapasztalunk fosszília képződést (a jelen a múlt kulcsa!). Kialakult és átmeneti fajokat is várunk a fosszíliák között. Teremtés: Az özönvíz illetve az azt követő katasztrófák során sok élőlény elpusztult és gyorsan be lett temetve: minden adott a fosszília képződéshez Valóság: sok fosszília, csak kialakult fajok. Hatalmas állattemetők (pl. Monterey, Kalifornia: egy milliárd hal 10 km2-n) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 27/38

28 Gyors fosszíliaképződés
Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 28/38

29 Érvek a fiatal Föld mellett
Túl sok hélium (Urán bomlási sorából) a kőzetekben: max év A legidősebb növények: évesek Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 29/38

30 Érvek a fiatal Föld mellett
Mezőgazdaság, írott történelem – éve (kőkorszaki ember legalább százezer éve) Népességnövekedés: max év alatt (0,5 %-os rátával) 5-10 milliárd ember (mai ráta: 1,7 % évente) Mitokondriális Éva: A mitokondriumban lévő DNS csak anyai ágon öröklődik. Genetikai összehasonlító vizsgálatokkal kimutatták, hogy az összes ma élő ember egy nőtől származik, aki éve élhetett (Éva). Azt is kimutatták, hogy az emberi populációban egyszer egy hatalmas kihalás történt (özönvíz). Számos további geológiai, csillagászati, biológiai érv Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 30/38

31 Dinoszauruszok és az ember
Evolúció: A dinoszauruszok 70 millió éve kihaltak Sárkánylegendák (evolúció: dinoszauruszok kiásott csontjai alapján találták ki a sárkányokat) Teremtés: Isten a dinoszauruszokat is a többi élőlénnyel együtt teremtette, a bárkában is ott voltak. Ennek nyoma kell, hogy legyen az emberiség emlékezetében. Biblia: Behemót és Leviatán (Jób könyve rész) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 31/38

32 Dinoszauruszok és az ember
Emberi és dinoszaurusz lábnyom egyszerre (Glenn Rose, Texas) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 32/38

33 Dinoszauruszok és az ember
Dinoszaurusz ábrázolások Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 33/38

34 Dinoszauruszok és az ember
Dinoszaurusz ábrázolások: Pergamon múzeum, Berlin (arab fametszet, Kr.u. 13 .század) Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 34/38

35 Isten csodálatos teremtése
Zsoltárok 8:4-10 „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!” Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 35/38

36 Újjáteremtés A zsidókhoz írt levél 9:27
„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik.” Péter II. levele 3:10 „El fog jönni az Úr napja, …, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő alkotások megégnek.” Pál levele a rómaiakhoz 6:23 „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” János evangéliuma 6:23 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 36/38

37 Újjáteremtés Pál 2. levele a korinthusiakhoz 9:17
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” Jelenések könyve 21:1,3-5 „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt … Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent".” Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 37/38

38 Protestáns Teremtéskutató Kör
Összefoglalás Az a kérdés, milyen szemüveget viselünk (teremtés vagy evolúció). A körülöttünk lévő világ egy fiatal Földre és egy világméretű özönvízre mutat. A Biblia történeti hitelességéhez ragaszkodjunk és ne az aktuális (világi vagy keresztyén) tudományos modellekhez. A modellek jönnek és mennek, „de az Úr beszéde megmarad örökké” (1 Péter 1:25). Protestáns Teremtéskutató Kör Szilágyi Imre: Valóban Isten teremtette a világot? Protestáns Teremtéskutató Kör, Kopáncsi Gyülekezet, november 22. 38/38


Letölteni ppt "Valóban Isten teremtette a világot?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések