Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jégkorszak és/vagy özönvíz?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jégkorszak és/vagy özönvíz?"— Előadás másolata:

1 Jégkorszak és/vagy özönvíz?
Szilágyi Imre Vegyészmérnök Protestáns Teremtéskutató Kör Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 1/33

2 Bevezetés Pál levele a rómaiakhoz, 1. rész, 19-21. versek
„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.” Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 2/33

3 Bevezetés Péter második levele, 2. rész, 3-7. versek
„Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.„ Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 3/33

4 Miért fontos ez a kérdés?
Az eredetről alkotott elképzelésünk alapvetően befolyásolja világnézetünket és életünket (Isten, az élet értelme, család, munka, szeretet, eutanázia, abortusz) Evolúció (4,5 milliárd év) Biblia ( év) Tudományos és teológiai (Isten dicsősége, Biblia hitelessége, Isten természete, bűn, megváltás) problémák Alapvetően világnézeti kérdésről van szó Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 4/33

5 Az evolúció általános jellemzői
Előre feltételezett egyetemleges alapelv, minden a fejlődés eredménye. Természeti törvények folyamatossága, a jelen a múlt és a jövő kulcsa (uniformitás elve). Nincs Teremtő, nincs intelligencia, nincs terv, nincs cél. Az anyag örök létező, önszerveződő. Az evolúció hajtórugói: mutáció, szelekció, izoláció, véletlen és szükségszerűség, hosszú időszakok, ökológiai változások, halál. Az evolúció folyamatos. Így az élettelenből az élőbe történő átmenet folyamatos, az ember a természet szerves része. Szilágyi Imre: Özönvíz és/vagy jégkorszak? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 5/33

6 Az evolúció általános elmélete
fizikai evolúció (Nagy Bumm, elemi részecskék, anyaghalmazok, égitestek) kémiai evolúció (abiogenezis, alapvegyületektől az első sejtig) biológiai evolúció (az első sejttől napjainkig, a szűkebb értelemben vett evolúció) geológiai változások (kontinensvándorlás, hegységképződés) szociológiai evolúció (nyelv, társadalom, vallás, pszichológia, nevelés, emberkép) evolúció a jövőben (mesterséges intelligencia, biogépek) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 6/33

7 A bibliai teremtés általános jellemzői
Egyetemleges elv, Isten kijelentésén alapszik, minden a teremtés eredménye. Van Teremtő, van terv és cél: Az Úr dicsőítése a fő irány. Isten örök, teremtés a semmiből. A természeti törvények csak a teremtés utáni időszakra, Krisztus eljöveteléig érvényesek. A Biblia a múlt kulcsa (teremtés, bűneset, özönvíz, megváltás). Jelentős különbség van élő és élettelen között. Az embert a teremtés és a megváltás kitüntetett helyzetbe hozza. Az élőlények és az élettelen világ teremtése befejeződött. Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 7/33

8 A bibliai teremtésmodell napjainkig
Tökéletes teremtés (kb éve) Bűneset (megjelenik a halál, a világ pusztul) A bűnesettől az özönvízig (más ökoszisztéma, nagyobb élőlények, hosszú életkor) Özönvíz (kb éve az akkor ismert világ elpusztult, hatalmas geológiai változások történtek az özönvíz és az azt követő katasztrófák során) Az özönvíz után (húsevés, új természeti környezet, újranépesedés) Jégkorszak (özönvíz után néhány száz évig) Bábel tornya (új nyelvek megjelenése, népesség elterjedése) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 8/33

9 A bárka Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz?
Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 9/33

10 Özönvíz legendák Több ezer özönvíz legenda. Közös elemek: az özönvíz elől kevés számú ember menekül meg Isten / az istenek haragjától egy csónakban. Kínai írásjelek tanúsága: Csónak = vízijármű + nyolc + emberek Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 10/33

11 Közös eredet - Kínai írásjelek bibliai vonatkozása
Megkíván = két fa + nő Teremt = beszél + por + élet + sétál Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 11/33

12 Bábel legendák „Botan, a vándorló, és a Chiapanese indiánok ősatyja, aki az Özönvizet egy hajón túlélte, parancsot adott arra, hogy egy olyan ház építessék, ami a földtől a mennyig ért. De Isten elválasztotta egymástól az indiánok országait. Azon a területen, ahol a nagy ház épült kapta meg minden nép a maga nyelvét...” (Yucatán-félszigeti indiánok mondája) Bábel után Noé 16 unokája szétszéledt a föld felszínén. Sok nép a városait, nyelvét, saját nevét őseiktől származtatta. Tógarmá Örményországban és Törökországban telepedett le – innen eredhet a Turkey elnevezés Askenáz Németországban telepedett le (Ashkenaz a héber szó arra, hogy Németország) Mádaj fia a médek őse volt (a héber szó u.a. rá) Mesek Moszkva városának ősi neve Kús földje a mai Etiópiával volt azonos, és az etiópok magukat is kusitáknak nevezik Micraim, Hám fia Egyiptomot alapította (héberül is Mizraim) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 12/33

13 Bábel tornya Zikkuratok, piramisok – a bábeli torony mintájára épültek
Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 13/33

14 Geológiai változások sebessége
Gyors vagy lassú geológiai folyamatok? Evolúció: A mai folyamatok lassúak, így régen is lassúak voltak. A geológiai formációk évmilliók alatt alakultak ki. Teremtés: Rövid időskála, gyors folyamatok. Gyors megkövesedés (pl. Knaresborough, Yorkshire: 3-12 hónap) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 14/33

15 Geológiai változások sebessége
Kőzetdeformációk, amikor a kőzet még képlékeny volt Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 15/33

16 Geológiai változások sebessége
Mt St Helens vulkán, USA – néhány óra alatt több méter rétegzett kőzet 1982. március 1980. június 1980. május Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 16/33

17 Geológiai változások sebessége
Mt St Helens Canyonja és Grand Canyon Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 17/33

18 Geológiai változások sebessége
Gyors cseppkőképződés Londoni alagút 30 évig használaton kívül Carlsbad Caverns Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 18/33

19 Geológiai változások sebessége
Gyors jégképződés Grönland – P39 vadászgép (50 év alatt) Gyors szénképződés: laborban néhány hét, hónap alatt, szilikátok, hő, nyomás, vulkanizmus, pH Gyors kőzetképződés: szilikátoldatok + egyéb vegyületek, nyomás, hőmérséklet, néhány nap, év alatt Gyors olajképződés: megfigyelték óceánfenéki vulkánkürtőknél planktonokból, szabadalmaztatott eljárások – hő, nyomás, víz Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 19/33

20 Fosszíliák Fosszília képződés: elsősorban gyors folyamat. Az elhalt élőlényt gyorsan be kell temetni, hogy ne bomoljon el. Ma nem tapasztaljuk. Evolúció: Nem várnánk sok fosszíliát, hiszen ma sem tapasztalunk fosszília képződést (a jelen a múlt kulcsa!). Kialakult és átmeneti fajokat is várunk a fosszíliák között. Teremtés: Az özönvíz illetve az azt követő katasztrófák során sok élőlény elpusztult és gyorsan be lett temetve: minden adott a fosszília képződéshez Valóság: sok fosszília, csak kialakult fajok. Hatalmas állattemetők (pl. Monterey, Kalifornia: egy milliárd hal 10 km2-n) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 20/33

21 Gyors fosszíliaképződés
Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 21/33

22 Több kőzetrétegen átnyúló fosszíliák
Polisztrátikus fák: akár több tucat kőzetrétegen átnyúló megkövesedett fák Hivatalosan a kövület aljának és tetejének betemetõdése között, a feltevések szerint, évmilliók teltek el. Valójában ezek a gyorsan kialakuló rétegekkel együtt lettek eltemetve az özönvíz vagy az azt követő katasztrófák során. Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 22/33

23 Jégkorszak Csak egy jégkorszak, az özönvíz után kb. 700 évig tartott (vége kb éve) Kiváltó ok: vulkanizmus miatti meleg óceánokból nagymértékű párolgás, légkörbe kerülő por miatt a levegő lehűl, ez együtt heves havazást idéz elő Mamutok: Hirtelen fagytak meg, előtte meleg klíma, gazdag növényzet. Neandervölgyi ember: D vitamin hiány miatt köszvény Jégkorszak után lassú olvadás, emiatt újabb geológiai katasztrófák Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 23/33

24 Radioaktív kormeghatározási módszerek
Jelnlegi nézet: A Föld 4,5 milliárd éves Anyaelem radioaktív bomlása leányelemmé Előfeltételezések Állandó kiindulási izotóparány Állandó bomlási sebesség Zárt rendszer Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 24/33

25 Radioaktív kormeghatározási módszerek
Izotóparányokat mérnek, és nem kort. A fosszíliák becsült kora fontosabb a radioaktív módszerek eredményénél! Ha eltérés van a feltételezett evolucionista és a radioaktív kor között, akkor a radioaktív kort vetik el. A különböző módszerrel mért radioaktív korok gyakran nagyon szórnak azonos minták esetén is: azt a kort fogadják el, ami beleillik az evoluciós paradigmába A Grand Canyon teteje (1,34 milliárd év) ~300 millió évvel idősebb az aljánál (1,07 milliárd év) (rubídium-stroncium izokrón) Grand Canyon Uinkaret platója: év – 117 millió év (K-Ar), 1,27-1,39 milliárd év (rubídium-stroncium), 1,34 milliárd év (rubídium-stroncium izokrón), Koongara, Ausztrália: millió év (ólom-ólom izokrón), 0 év! (után-tórium) Etna, bazalt, (Szicília, Kr. u. 1792, K-Ar): 0,35  0,08 millió év Hualalai, bazalt (Hawaii, Kr. u , K-Ar): 1,60  0,16 millió év Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 25/33

26 Radioaktív kormeghatározási módszerek
Meg kell vizsgálni a három feltétel helyességét! Mindegyik vitatható. Állandó kiindulási izotóparány Pl. K-Ar módszer: a keletkező kőzet argont (leányelem) zárhat be a levegőből (Mt St Helens, Kr. u. 1980: 0,35 -2,8 millió év jött ki) 2. Zárt rendszer Az izotópok diffúzió és oldódás révén könnyen vándorolhatnak a kőzetek között 3. Állandó bomlási sebesség – ez a kulcs!!! A bomlási sebesség változhat kozmikus sugárzás, neutrínók, neutronok, b-sugárzás, a kémiai környezet hatására RATE (Radioactivity and The Age of the Earth) projekt: indirekt kísérleti eredmények arra nézve, hogy a radioaktív bomlás a múltban sokkal gyorsabb lehetett Túl sok hélium (U és Th bomlásából) a kőzetekben: max év A radioaktív bomlás a teremtési hét, a bűneset vagy az özönvíz során gyorsulhatott fel. Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 26/33

27 Érvek a fiatal Föld mellett
Túl kevés hélium a légkörben: max. 2 millió év Túl sok hélium (U és Th bomlásából) a kőzetekben (RATE projekt): max év Túl sok 14C „idős” kőzetekben: max év A legidősebb növények: évesek Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 27/33

28 Érvek a fiatal Föld mellett
Mezőgazdaság, írott történelem – éve (kőkorszaki ember legalább százezer éve) Népességnövekedés: max év alatt (0,5 %-os rátával) 5-10 milliárd ember (mai ráta: 1,7 % évente) Mitokondriális Éva: A mitokondriumban lévő DNS csak anyai ágon öröklődik. Genetikai összehasonlító vizsgálatokkal kimutatták, hogy az összes ma élő ember egy nőtől származik, aki éve élhetett (Éva). Azt is kimutatták, hogy az emberi populációban egyszer egy hatalmas kihalás történt (özönvíz). Számos további geológiai, csillagászati, biológiai érv Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 28/33

29 Dinoszauruszok és az ember
Evolúció: A dinoszauruszok 70 millió éve kihaltak Sárkánylegendák (evolúció: dinoszauruszok kiásott csontjai alapján találták ki a sárkányokat) Teremtés: Isten a dinoszauruszokat is a többi élőlénnyel együtt teremtette, a bárkában is ott voltak. Ennek nyoma kell, hogy legyen az emberiség emlékezetében. Biblia: Behemót és Leviatán (Jób könyve rész) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 29/33

30 Dinoszauruszok és az ember
Emberi és dinoszaurusz lábnyom egyszerre (Kr.u. 2000, Glenn Rose, Texas) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 30/33

31 Dinoszauruszok és az ember
Dinoszaurusz ábrázolások Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 31/33

32 Dinoszauruszok és az ember
Dinoszaurusz ábrázolások: Pergamon múzeum, Berlin (arab fametszet, Kr.u. 13 .század) Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 32/33

33 Protestáns Teremtéskutató Kör
Összefoglalás Alapvetően nem tudományos, hanem világnézeti kérdésről van szó. Számos érv van, ami a fiatal Földre, a világméretű özönvízre, az azt követő katasztrófákra és a jégkorszakra mutat. A Biblia történeti hitelességéhez ragaszkodjunk és ne az aktuális (világi vagy keresztyén) tudományos modellekhez. A modellek jönnek és mennek, „de az Úr beszéde megmarad örökké” (1 Péter 1,25). Protestáns Teremtéskutató Kör Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 33/33

34 A teremtés csodái: Vödrös orchidea
Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 34/33

35 A teremtés csodái: Homoki lábastyúk
Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 35/33

36 A teremtés csodái: Harkály
Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 36/33

37 A teremtés csodái: Alaszkai pettyeslile
Szilágyi Imre: Jégkorszak és/vagy özönvíz? Protestáns Teremtéskutató Kör, Csongrád, augusztus 22. 37/33


Letölteni ppt "Jégkorszak és/vagy özönvíz?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések