Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Biblia emberképe Az Univerzumban 1 milliárd galaxis van

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Biblia emberképe Az Univerzumban 1 milliárd galaxis van"— Előadás másolata:

1 A Biblia emberképe Az Univerzumban 1 milliárd galaxis van
Ezek egyike a Tejút A Tejút 100 milliárd csillagból áll Ezek egyike a Nap A Napnak 8 bolygója van Ezek egyike a Föld Különösen kicsik és kiszolgáltatottak vagyunk, amikor megszületünk. Szüleink (vagy gondozóink) nélkül életben sem maradnánk. A Nap fénye 8 perc alatt éri el a Földet. A legközelebbi csillag 4 fényév távolságban van. A megfigyelhető Univerzum határa kb. 10 milliárd fényév. A Föld tömege a Nap tömegének egy milliomod része Porszemek vagyunk az Univerzumban? Porszemeknél is kisebbek

2 Az ember a létért folytatott küzdelem
Materialista emberkép: Az ember is az állatvilág tagja az állatvilág csúcsa Az ember a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció eredménye Mit mond erről a Biblia? A Teremtő a hatodik napon teremtette az embert, mint a szárazföldi állatokat. A föld porából alkotta: ugyanabból az anyagból, mint minden más élőlényt. Az ember „hiány-lény” (Gehlen): testét nem védi szőrzet, nincsenek erős karmai, tépő fogai. Visszafejlődött? Vagy ki se fejlődtek ezek? Felnőttként is olyan az ember, mint az emlős állatok kölykei vagy embriói. Minden állat elpusztul természetes környezetében, ha alapvető érzékelési módja nem működik (vak macska, süket őz, bajusz nélküli egér). Az ember vakon és süketen is életképes és alkotóképes. Egyedülálló az alkalmazkodó képessége. Mitől vagyunk mégis különlegesek?

3 Humanista emberkép: Az ember aktív, autonóm lény
Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb… Az ember a világ ura és a maga istene Szun Vu Kung lázadása (Szabó Lőrinc). Mindent legyőzött, mindent elért, de „a mindenség ura akart lenni”. Ki hős vezér és szent remete volt és / szívében mégis fenevad maradt Sok szörnyű csodafajzat van S köztük az ember a legszörnyebb…

4 Az ember jelentőségét nem a méretei adják
Mikor látom az eget, ujjaid munkáját. a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? … Hiszen dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt! Úrrá tetted őt kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél… Zsoltárok 8, 4-7 Isten kiválasztotta a Földet – vagy eleve az élet hordozójának teremtette Kiválasztotta az embert – vagy eleve arra rendelte, hogy Őt képviselje

5 mint amennyit saját elméletei meg tudnak magyarázni
Az ember nem attól nagy, hogy kiemelkedő képességei vannak nem attól, hogy különleges szubsztancia lenne benne hanem attól, hogy a Teremtő megszólította és megbízottjává tette a természet fölött Az ember több, mint amennyit saját elméletei meg tudnak magyarázni Francis Schaeffer

6 Személy vagyok, nemcsak egyik példánya fajomnak.
Isten megszólít engem, és én ezáltal leszek én-né. Kiemel a világ dolgai közül, nevet kaptam. Nem a semmibe hajítottak. Az Úr nem akarta a világot – fényéveinek milliárdjaival – nélkülem; és nem kívánja az új eget és új földet anélkül, hogy én ott ne lennék. Személy vagyok, nemcsak egyik példánya fajomnak. Siegfried Kettling

7 Isten képének hordozója = Isten képviselője a Földön,
Az ember Isten képe = Isten képének hordozója = Isten képviselője a Földön, akit a Teremtő azzal bízott meg, hogy az Ő nevében uralkodjék a természet fölött Az ember bűne = a maga nevében akar uralkodni ezért megszakadt a kapcsolata Istennel Az eltorzult képmás Az ember nem az az élőlény, aki az állatvilágból kiemelkedve a világ urává lett, hanem az, akit a Teremtő eleve magasra helyezett, de hátat fordított Istennek, és ezért lesüllyedt a pokolba: az Isten nélküli állapotba, elszakadva az élet forrásától a pusztítás, a gyilkolás és a hazugság eszközévé vált Isten képe eltorzult rajtunk

8 Csodálkoznak az állatok: Ezekre bízott minket
Elromlott a kapcsolatunk egymással is szégyen bizalmatlanság agresszió Csodálkoznak az állatok: Ezekre bízott minket a Teremtő? Paul Weber grafikája, 1916

9 Az ember eredete a Biblia szerint
W. Gitt nyomán 1. Isten terve Alkossunk embert… (1Móz 1, 26) 2. Kivitelezés Azután az Úristen… megformálta az embert a föld porából… …és élet leheletét lehelte orrába Istentől földből Nézzük meg az ember teremtésének bibliai leírását! (W.Gitt) Élőlénnyé = nefes-sé = pszichévé (Septuaginta Kr.e. 300) A növények és az állatok is élőlények. Az „élet lehelete” = rúah. Isten az egész világot a rúah által teremtette. test lélek Így lett az ember élőlénnyé 3. Eredmény

10 Milyen egységekre tagolható az ember?
Szubsztanciális dichotómia, funkcionális trichotómia lélek lelki működés Isten az egész embert teremtette, és az egész ember fontos számára… A jövőben az egész ember fog feltámadni pszichés működés ÉN (SZÍV) Fordítsuk el a rajzot 90 fokkal! (állítsuk a talpára!) Az ember psziché. „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a pszichét meg nem ölhetik” = titeket nem tudnak megölni (Mt 10,28) testi működés test Francis Schaeffer Az egész EMBER

11 A szívbe a test és a lélek felől egyaránt érkeznek impulzusok
A lélek antennája fogja a transzcendens világ hatásait (mennyeit is, démonit is) A „vallásos” lelkigondozót csak a lélek tartománya érdekli lélek A materialista segítőt csak a testi és a pszichés folyamatok érdeklik ÉN (SZÍV) test A szívbe a test és a lélek felől egyaránt érkeznek impulzusok

12 test A SZÍV (az ÉN) = személyiség-centrum, irányító központ, értékrend
= kiértékeli a lélek és a test felől érkező impulzusokat Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Mt 4, 4 lélek Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel… de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Jak 2, 15-16 SZÍV test A bibliai módon gondolkozó lelkigondozót az egész ember érdekli

13 Aki elfoglalja az irányító központot, az nyeri meg a csatát
Az eltorzult képmás helyreállítása Add nekem, fiam, a szívedet! Péld 23,26 Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Lk 12, 34 Aki elfoglalja az irányító központot, az nyeri meg a csatát

14 A helyreállított képmás a Teremtőt képviseli,
mint egy országot a zászló Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. ………….. Lelkem, te is, te is – ne bot és vászon – légy zászló. Kosztolányi Nem bot és vászon, hanem zászló A helyreállított képmás = az újjászületett keresztyén egy új világ előhírnöke. Íme, újjá teremtek mindent. Jel 21,5 Csak test és lélek, de nem test és lélek, hanem EMBER


Letölteni ppt "A Biblia emberképe Az Univerzumban 1 milliárd galaxis van"

Hasonló előadás


Google Hirdetések