Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész Hogyan lehet a bibliai hat-napos teremtéstörténetet a mai tudományos ismereteink.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész Hogyan lehet a bibliai hat-napos teremtéstörténetet a mai tudományos ismereteink."— Előadás másolata:

1 Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész Hogyan lehet a bibliai hat-napos teremtéstörténetet a mai tudományos ismereteink alapján elfogadni? SEK – 2012. április 4-11. – Természettudósok és teológusok termékeny és megnyugtató dialógusa

2 Michelangelo, A Sixtus-kápolna mennyezetfreskója, Vatikáni Palota.

3 Darwin élete végén ezt írta: „ Nem tudjuk megfejteni a dolgok kezdetének a misztériumát, éppen ezért meg kell elégednem azzal, hogy agnosztikus legyek ”. VÉLETLEN VAGY KEGYELEM?

4 TEREMTÉSHIT: Az egész világot, azaz minden dolgot egész valósága szerint egyedül Isten teremtette a semmiből, nem öröktől fogva és a saját dicsőségére. A teremtő Isten minden teremtmé- nyét létében fenntartja és tevékeny- ségükkel együttműködik.

5 FEJLŐDÉS = egy olyan létezőnek a megváltozása, amely ugyanakkor azonos is marad önmagával. A teremtés a fejlődés kezdőpontját jelenti, amely egy létezőt beleállít a fejlődésbe. Tehát a fejlődés feltételez valamit, ami már létezik. Minden fejlődés útján kialakult létező megmarad a teremt- ményre jellemző, Istentől való függésben.

6 Isten nem „kulcsrakész” állapotban adta át az embernek a világot, hanem növekedő, fejlődő valóságként.

7 Nincs „Kínai Nagy Fal” a hit és a természettudomány között… Az evolúció teológiai szempontból felfogható úgy, mint célra irányító, fenntartó és a teremtményekkel együttműködő isteni aktus speciális megvalósulása, mint folytatólagos teremtés ( creatio continua ), melynek elő- feltétele a creatio ex nihilo isteni aktusa.

8 Teilhard de Chardin (+1955) érdeme, hogy a keresztény gondolkodás napjainkban már másképpen tekint a teremtés és fejlődés viszonyára, és arra törekszik, hogy a fejlődés gondolatát beleillessze a teremtésbe. Újabban a vita inkább a fejlődés célirányossága körül folyik. S ezért napjaink keresztény gondolkodói is inkább „ fejlődő teremtésről ” beszélnek.

9 1 Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2 A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az első nap: elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A második nap: elválasztotta a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. A harmadik nap: kiemelkedett a szárazföld és megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket!”

10 4. nap: Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. 5. nap: Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és röpködő madarakat is. 6. nap: Hozzon elő a szárazföld élőlényeket fajuk szerint. Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.”

11 Darwin (+1882) elmélete szerint a fejlődés kezdeti fokán a jelenleginél is több élőlényfajtát kell feltételeznünk. E rendkívül sok fajtából aztán a természetes kiválasztódás (szelekció) és a létért való küzdelem (struggle for life) következtében csak a legalkalmasabb fajok maradtak fenn.

12

13  1) Rendelkezésre álló anyagból  2) Nagyon hosszú idő alatt  3) Véletlen által  4) Mutáció által  5) Szelekció által  6) Izoláció által  7) Az anyag önszerveződése által  Summa: Teremtő, akarat, terv és cél nélkül

14  1. ) A semmiből (creatio ex nihilo)  2.) Isten teremtő akaratából  3.) Tervezés által  4.) Határozott céllal  5.) Értelmes módon  6.) Törvényszerűségek által  7.) Másodlagos okokat is felhasználva

15 A FEJLŐDÉSELMÉLETRŐL KATOLIKUS TANÍTÓHIVATAL  XII. Pius pápa 1950-ben az evolúcióelméletet, mint egy lehetséges, komoly hipotézist értelmezi.  II. János Pál 1996-ban evolúcióelmélet több, mint hipotézisnek mondja.  XVI. Benedek: „Az evolúció elmélete arra ösztönzi a hitet, hogy mélyebben megértse önmagát…”

16

17 Április 18-án, szerdán az el ő adás elmarad, helyette május 7-én lesz!!! Mégsem lesz világvége 2012-ben? - Avagy a végidővel ámítók cáfolata (világvége jóslatok és végidő-filmek tévedései) a Biblia tanításának tükrében címmel lesz előadás a SEK-ban (C nagyelőadó) május 7-én, hétfőn este 18.00 órakor!


Letölteni ppt "Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész Hogyan lehet a bibliai hat-napos teremtéstörténetet a mai tudományos ismereteink."

Hasonló előadás


Google Hirdetések