Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján"— Előadás másolata:

1 Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján
Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész Hogyan lehet a bibliai hat-napos teremtéstörténetet a mai tudományos ismereteink alapján elfogadni? SEK – április 4-11. – Természettudósok és teológusok termékeny és megnyugtató dialógusa

2 Michelangelo, A Sixtus-kápolna mennyezetfreskója, Vatikáni Palota.

3 VÉLETLEN VAGY KEGYELEM?
Darwin élete végén ezt írta: „Nem tudjuk megfejteni a dolgok kezdetének a misztériumát, éppen ezért meg kell elégednem azzal, hogy agnosztikus legyek”. VÉLETLEN VAGY KEGYELEM?

4 TEREMTÉSHIT: Az egész világot, azaz minden dolgot egész valósága szerint egyedül Isten teremtette a semmiből, nem öröktől fogva és a saját dicsőségére. A teremtő Isten minden teremtmé-nyét létében fenntartja és tevékeny-ségükkel együttműködik.

5 FEJLŐDÉS = egy olyan létezőnek a megváltozása, amely ugyanakkor azonos is marad önmagával. A teremtés a fejlődés kezdőpontját jelenti, amely egy létezőt beleállít a fejlődésbe. Tehát a fejlődés feltételez valamit, ami már létezik. Minden fejlődés útján kialakult létező megmarad a teremt-ményre jellemző, Istentől való függésben.

6 Isten nem „kulcsrakész” állapotban adta át az embernek a világot, hanem növekedő, fejlődő valóságként.

7 a hit és a természettudomány között…
Nincs „Kínai Nagy Fal” a hit és a természettudomány között… Az evolúció teológiai szempontból felfogható úgy, mint célra irányító, fenntartó és a teremtményekkel együttműködő isteni aktus speciális megvalósulása, mint folytatólagos teremtés (creatio continua), melynek elő-feltétele a creatio ex nihilo isteni aktusa.

8 Teilhard de Chardin (+1955) érdeme, hogy a keresztény gondolkodás napjainkban már másképpen tekint a teremtés és fejlődés viszonyára, és arra törekszik, hogy a fejlődés gondolatát beleillessze a teremtésbe. Újabban a vita inkább a fejlődés célirányossága körül folyik. S ezért napjaink keresztény gondolkodói is inkább „fejlődő teremtésről” beszélnek.

9 1Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
2A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az első nap: elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A második nap: elválasztotta a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. A harmadik nap: kiemelkedett a szárazföld és megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket!”

10 4. nap: Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. 5. nap: Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és röpködő madarakat is. 6. nap: Hozzon elő a szárazföld élőlényeket fajuk szerint. Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.”

11 Darwin (+1882) elmélete szerint a fejlődés kezdeti fokán a jelenleginél is több élőlényfajtát kell feltételeznünk. E rendkívül sok fajtából aztán a természetes kiválasztódás (szelekció) és a létért való küzdelem (struggle for life) következtében csak a legalkalmasabb fajok maradtak fenn.

12

13 MATERIALISTA MAGYARÁZAT AZ EVOLÚCIÓ MÓDSZEREI
1) Rendelkezésre álló anyagból 2) Nagyon hosszú idő alatt 3) Véletlen által 4) Mutáció által 5) Szelekció által 6) Izoláció által 7) Az anyag önszerveződése által Summa: Teremtő, akarat, terv és cél nélkül

14 A teremtés módszerei, fő faktorai
1. ) A semmiből (creatio ex nihilo) 2.) Isten teremtő akaratából 3.) Tervezés által 4.) Határozott céllal 5.) Értelmes módon 6.) Törvényszerűségek által 7.) Másodlagos okokat is felhasználva

15 Katolikus Tanítóhivatal
ÖSSZEGZÉS A Fejlődéselméletről Katolikus Tanítóhivatal XII. Pius pápa 1950-ben az evolúcióelméletet, mint egy lehetséges, komoly hipotézist értelmezi. II. János Pál 1996-ban evolúcióelmélet több, mint hipotézisnek mondja. XVI. Benedek: „Az evolúció elmélete arra ösztönzi a hitet, hogy mélyebben megértse önmagát…”

16 A Humani generis (1950) kezdetű enciklika leszögezi: „hogy az evolúciókutatás és az emberre, illetve az ember hivatására vonatkozó egyházi tanítás között nincs ellentét. Néhány keresztény alapigazság megfogalmazását azonban fontosnak tartotta a dokumentum: Ilyen pl. az emberi lélek Isten általi közvetlen teremtése és halhatatlansága, az ember test és lélek egységeként történő léte.

17 Április 18-án, szerdán az előadás elmarad, helyette május 7-én lesz!!!
Mégsem lesz világvége 2012-ben? Avagy a végidővel ámítók cáfolata (világvége jóslatok és végidő-filmek tévedései) a Biblia tanításának tükrében címmel lesz előadás a SEK-ban (C nagyelőadó) május 7-én, hétfőn este órakor!


Letölteni ppt "Hit és tudás a Teremtés Könyve alapján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések