Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Két ellentétes kijelentés Istenr ő l: 1Jn. 4,8: … Isten szeretet. Zsid. 10,31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Két ellentétes kijelentés Istenr ő l: 1Jn. 4,8: … Isten szeretet. Zsid. 10,31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni."— Előadás másolata:

1

2 Két ellentétes kijelentés Istenr ő l: 1Jn. 4,8: … Isten szeretet. Zsid. 10,31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.

3 Isten nem csak szeret, hanem gy ű löl is: Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot Az ÚR megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti.

4 Isten ítéletér ő l Ítélet oka: Isten bűn iránti gyűlölete Ítélet: minősítés Megújulás lehetőségét magában hordozó ítélet „de nem tértek meg cselekedeteikből” Megújulás lehetőségét kizáró ítélet

5 Isten ítéletei a történelemben Özönvíz  Történelmi esemény  Akkori élet teljes pusztulása (8 ember kivételével)  Ok: emberi bűn elhatalmasodása  Kivédhető lett volna Sodoma és Gomorra pusztulása  Történelmi esemény  Ok: emberi bűn elhatalmasodása  Kivédhető lett volna

6 Isten ítéletei a történelemben Egyiptomi 10 csapás  10 katasztrófális esemény Egyiptomban  Ok: a Fáraó szívének keménysége  Nem volt szükségszerű Ninive – egy elhárított katasztrófa  Meghirdetett ítélet  Nem következett be

7 Isten ítéletei: katasztrófák Oka: az ember bűnbeesése „Átkozott legyen a föld te miattad” Következmény: - Embertől független természeti erők pusztító hatása - Emberi tevékenységre visszavezethető pusztító erők ébredése (globális felmelegedés)

8 Katasztrófák: az emberi élet kísér ő i Ám. 1,1: Ámósz beszédei, aki a tekóai pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izráelről Uzzijjának, Júda királyának, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében, két évvel a földrengés előtt. Zak. 14,5: Akkor meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a hegyek között a szakadék Ácalig ér. Úgy fussatok, ahogyan Uzzijjának, Júda királyának az idejében futottatok a földrengés elől!

9 Katasztrófák: az emberi élet kísér ő i 1138, Szíria, kb. 230.000 halott 1556, Kína, kb. 830.000 halott 1693, Olaszország, Szicília, 60.000 1775, Portugália, Lisszabon, 70.000 1908, Olaszország, Messina, 72.000 Napjaink katasztrófái

10 Isten szeretetének és gy ű löletének jele

11 Mi várható a jöv ő ben? Ítélet a történelemben: Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: „Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is. Zsd 12” És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt… (Jel. 6,12) „de nem tértek meg cselekedeteikből” Az utolsó ítélet

12 Jel. 20,11 - 15 És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.

13 Ungár Aladár: Aki elfecsérelte a megtérésre adott időt, elmulasztotta az alkalmat, elutasította a kegyelmet, Krisztust semmibe vette, nem kerülheti el a kárhoztató ítéletet. Annak számára azon a napon Jézus Krisztus nem Megváltó, hanem Bíró lesz.

14 Isten el ő tt … Mindenkinek meg kell állnia Isten előtt Nem lehet elbújni Isten elől (139,5-12) Mármost elkezdődhet az ítélet az életünkben

15 Az utolsó ítélet elkerülhető Jn. 3,18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.


Letölteni ppt "Két ellentétes kijelentés Istenr ő l: 1Jn. 4,8: … Isten szeretet. Zsid. 10,31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések