Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bibliaismereti alapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bibliaismereti alapok"— Előadás másolata:

1

2 Bibliaismereti alapok
Isten Jézus Krisztus Szent Szellem – Szentháromság A Biblia Az Ember Bűn – megváltás Újjászületés, megszentelődés Betöltekezés Szent Szellemmel Kegyelem Hit Krisztus Gyülekezete Szentségek - úrvacsora Bemerítkezés – keresztség – gyerekbemutatás - gyerekkeresztség Keresztyén életvitel Menny és pokol Az eljövendő események

3

4 Isten Cambridge enciklopédia: Isten: természetfölötti lény vagy erő, amelyet imádnak. Wikipédia: Az isten fogalma azon természetfeletti lényt vagy lényeket jelenti, aki vagy akik a világot teremtették, és/vagy annak működését, történéseit irányítják vagy ellenőrzik

5 Kérdések Isten kapcsán
Mi kit vagy mit imádunk? Kivel / mivel keressük a kapcsolatot? Kit vagy mit követünk? Ki vagy mi irányítja az életünket? Milyen istenképünk van? Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

6 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Te vagy ezen a képen? Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

7 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
1. Egyiptom, 2. Zeusz 3. Síva 4. keresztény 5. önmegvalósítás 6. ezoterika Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

8 A Biblia nem foglalkozik tudományos magyarázattal Isten létéről
Milyen a Biblia Istene? 1Kor 15:34 … némelyek nem ismerik az Istent: megszégyenítésetekre mondom ezt. Ján 1:18 Az Istent soha senki nem látta… A Biblia nem foglalkozik tudományos magyarázattal Isten létéről 1Móz 1:1 Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Zsolt 14:1 Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

9 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten lénye Szellem - Jn 4:24 Az Isten Szellem Személy - 2Móz 3:14 És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. Egy Isten van - 1Tim 2:5 Mert egy az Isten Hármas egységben vannak - Mt 28:19 bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében Kapcsolatba akar lenni teremtményeivel Jn 4:23 …az Atya imádókat keres magának. Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

10 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten tulajdonságai Mindenek teremtője Mindenütt jelenvaló Mindenható Mindent tudó Örökkévaló Nem változik soha Szent – tiszta – bűntelen – bűngyűlölő Igazságos Szeretet – a bűnös embert is szereti Nem látható, de megismerhető Jézus Krisztusban Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

11 Isten megismerése Jó hír: Isten megismerhető!
Isten kinyilatkoztatja magát  hosszú folyamat A teremtésben A történelemben Választott népével történő törődésben A próféták által Jézus Krisztus által Igéje által A teremtett világ vizsgálata által Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

12 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten megismerése Mindenek teremtője A világ egy magas intelligencia tudatos terméke (véletlen fejlődés  tudatos isteni akarat) életünk nem véletlenek sorozatának eredménye Mindenütt jelenvaló Az emberiség nagy gondja a magány, az egyedüllét  Isten a teremtményeit számon tartja! Mt 10:30 Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

13 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten megismerése Mindenható, mindent tudó Jel 1:8 Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. Mindenható: Isten neve Eleve elrendelés? Előre tudás? Ef 1:5 Jó tetszése szerint eleve elhatározta, hogy Jézus Krisztus által fiaivá fogad Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

14 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten megismerése Örökkévaló - Isten neve Róm 1:23 És az örökkévaló Isten… A teremtett világ múlandó – Isten örök Mt 24:35 Az ég és a föld elmúlik… Jn 17:24 Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, velem legyenek ott, ahol én vagyok. Jn 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen. Isten nem változik Hiányzik az életedben egy stabil pont? Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

15 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten megismerése Szent – tiszta – bűntelen Jel 4:8 „Szent, szent, szent az Úr, a Mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki el fog jönni.” A szent nem elegyedhet a közönségessel Isten nem lehet kapcsolatban a bűnnel  egy ember sem elég tiszta Istenhez Róm 3:10 Mert ezt mondja az Írás: „Nincs bűntelen ember, egyetlenegy sem. Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

16 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten megismerése Igazságos  Szeretet 1Pét 2:24 A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg. Róm 8:32 Hiszen még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! 1Ján 3:16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

17 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Isten megismerése Róm 1:20 amik ugyanis Belőle láthatatlanok: felfoghatatlan hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásaiból észrevehetők és átláthatók, ezért nincs tehát mentségük Jn 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

18 Kérdések Isten kapcsán
Mi kit vagy mit imádunk? Kivel / mivel keressük a kapcsolatot? Kit vagy mit követünk? Ki vagy mi irányítja az életünket? Milyen istenképünk van? Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

19 Mit jelent ez a gyakorlatban?
Teremtő Isten – porszem ember (helyes önértékelés) Örökkévaló Isten – halandó ember (megváltásra szorul) Szent Isten – bűnös ember (esély sincs az önmegváltásra) Igazságos Isten – ítéletre váró ember Szerető Isten – kegyelmét elutasító vagy elfogadó ember Isten szeretné kinyilatkoztatni magát – én akarom-e? Materialista, földhöz ragadt gondolkodás   kitárulhat előttünk a szellemi világ Róm 6:11 Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

20 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten

21 Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten
Róm 2:2 Azt azonban tudjuk, hogy Isten ítélete az igazságnak megfelelően sújtja azokat, akik ily dolgokat művelnek. Róm 2:3 Vagy arra számítasz, te ember, aki elítéled ezeket, akik ilyesmit művelnek, de magad is ugyanazokat teszed, hogy az Isten ítélete elől elmenekülhetsz? Róm 2:4 Vagy éppen semmibe veszed gazdagon ömlő jóságát, türelmét és hosszútűrését, és nem érted meg, hogy az ő jósága arra indít téged, hogy új felismerésre térj? Boldizsár Attila: Bibliaismereti alapok. 1. rész: Isten


Letölteni ppt "Bibliaismereti alapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések