Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 Honlap:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 Honlap:"— Előadás másolata:

1 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Az akkreditáció jogi és intézményrendszerének várható változásai Előadó: dr. Gazsi Adrienn 2012. június 17.

2 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Jelen jogszabályi környezet •Jelenleg: •176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet •177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet •14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet •15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet •26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet •A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény •a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

3 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Új jogszabályi környezet  Alaptörvény  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény  A Kormány …/2012. (…) Korm. Rendelete a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról (Még nem hatályos)  800/2008/EK rendelet

4 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 1. Új minősítési kategóriák •NRSZH felülvizsgálat •Értesítés  Érintett csoportok:  B1 – foglalkoztathatóság előfeltétele a rehabilitáció  C1 – tartós foglalkozási rehabilitációt igényel  D – csak folyamatos támogatással foglalkoztatható  B1, C1 tranzitfoglalkoztatás alanya lehet.

5 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Fogalmi kategóriák - munkavállalók •megváltozott munkaképességű munkavállaló: a rehabilitálható vagy a kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló •rehabilitálható munkavállaló: az a munkavállaló, akiről a rehabilitációs szakigazgatási szerv komplex minősítés során megállapítja, hogy rehabilitálható •kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló: az a munkavállaló, akiről a rehabilitációs hatóság komplex minősítés során megállapítja, hogy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható

6 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Foglalkoztatási formák •rehabilitációs foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességű munkavállaló e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő, munkaviszonyban történő tranzit- vagy tartós foglalkoztatása •tartós foglalkoztatás: a kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése; •tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, munkaviszony keretében termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra;

7 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 2. Az akkreditáció struktúrája •Három szint (jelen): • alap – 5 év • rehabilitációs – 3 év • kiemelt – 2 év • (feltételes) •Egy szint (jövő): akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül

8 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Alapvető követelmények (egységes rendszer)  Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés  Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül)  Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik  A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri  Köztartozás-mentesség  Nem áll csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt

9 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu  Rendezett munkaügyi kapcsolatok  Szolgáltatói kapcsolatrendszer  Akadálymentesített környezet  Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér  Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása (tranzitfoglalkoztatás)

10 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Benyújtandó iratok, új tartalmi elemek  A jelenlegi védett foglalkoztatóvá minősítési eljárásban csatolandó dokumentumok kiegészítésekkel  Más érdekkörében végzett tevékenység (ellenőrzés tűrésének kötelezettsége)  Munkakipróbálás (tranzitfoglalkoztatott legfeljebb 4 hónap időtartamban)

11 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Egyszerűsített eljárás  Adatváltozás átvezetése, jóváhagyása  Új telephely akkreditálása  Kiegészítő eljárás lefolytatása • hatályos tanúsítvánnyal rendelkezők (+/- 1 év) • védett foglalkoztatók (2011. január 1-jét követően szerzett kiemelt tanúsítvány) • akkreditációs díj beszámítása

12 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 3. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány •A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni  a munkáltatót, telephelyét, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása folyik  azt a vállalkozást, amely részére a munkáltató termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez •A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt határozatlan időre kell kiállítani. •Hivatal az érvényes és hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókról nyilvántartást vezet.

13 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 4. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program •Tartalma:  a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit, szakmai tartalmát, módját  a segítő szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét  a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket, a kitűzött feladatokat,  a MMK munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő tervezett intézkedéseket  az éves értékelés szempontjait. •Tranzit foglalkoztatás esetén a munkáltató akciótervet készít •Érvényessége: A keretszerződés időtartamára, évenkénti bontásban kell elkészíteni.

14 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 5. A személyes rehabilitációs terv •Tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló:  munkakörének megjelölését  meglévő képzettségei, képesítései felsorolását  munkavégző képességének jellemzőit  általa folytatható tevékenységeket, illetőleg betölthető munkaköröket  pályatervet  rövid és hosszú távú célok  tervezett intézkedéseket  segítő folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit  a segítő szolgáltatások igénybevételének szabályait •Tranzit foglalkoztatás esetén a rehabilitációs terv keretei között, azzal összhangban kell elkészíteni •Évente értékelni kell.

15 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 6. Segítő szolgáltatások  a munkaerő-piaci információ nyújtása  a munkatanácsadás  a pályatanácsadás  a rehabilitációs tanácsadás és  a pszichológiai tanácsadás  az életvezetési tanácsadás  a jogsegélyszolgálat  a családgondozás  a szociális ügyintézés

16 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Személyi háttér  Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony)  Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése  Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal

17 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 7. Rehabilitációs tanácsadó  A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatás szervezésével, a feladatok teljesítésének összehangolásával kapcsolatos feladatokat a rehabilitációs tanácsadó látja el.  Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi 4 órában munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztat.

18 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 8. A rehabilitációs mentor •A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, az egyén érdekeinek és szükségleteinek figyelembe vételével elősegíti foglalkozási rehabilitációjának hatékony megvalósulását.

19 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 9. A segítő személy •Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapota indokolja, a munkáltató segítő személy közreműködését biztosítja a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez. A segítő személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti támogató szolgáltatással kötött megállapodás útján is történhet.

20 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 10. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei  Akkreditációs követelményeknek, illetve a foglalkoztatási megállapodásban, a keretszerződésben és az éves finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelő működés  Ellenőrzés lehetővé tétele, segítése  Éves beszámolási kötelezettség  Nyilvántartás vezetési kötelezettség

21 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu  Bejelentési kötelezettség (ügyfélkapu): • adatváltozás • telephely megszüntetése/rehabilitációs foglalkoztatás megszüntetése • tevékenység megszüntetése/új tevékenység felvétele • munkakörök változása • munkahelyek számának változása

22 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 11. Ellenőrzés •Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött megállapodásokban foglalt előírások, vállalások vizsgálata. •Típusai: • tervezett eseti ellenőrzések • komplex ellenőrzés (pályázat kiírása előtt) • rendkívüli ellenőrzés (értesítéssel/bejelentés nélkül)

23 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Szankciók •Negatív értékelőpontok ↓ támogatás folyósításának felfüggesztése ↓ finanszírozási szerződés megkötésének mérlegelése •Tanúsítvány részleges visszavonása •Tanúsítvány visszavonása

24 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Negatív értékelőpontok kiszabhatóságának esetei  Akkreditációs követelmények be nem tartása  Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem tartása  A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása  Munkabér késedelmes megfizetése  Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi bírságot szabtak ki  Nem minősül köztartozásmentes adózónak  Csődeljárás alatt áll

25 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Visszavonás  Kérelemre  Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti  A foglalkoztatási megállapodás RSZSZ általi felmondása esetén (1 év türelmi idő)  Csődeljárás alatt áll, és csődegyezség nem jön létre  Felszámolás, végelszámolás esetén  Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a munkavállalók legalább 30%-a érintett)  Öt éven belül 10 negatív pontot gyűjtött össze  Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás

26 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 12. A támogatás általános szabályai  kizárólag akkreditált munkáltató részére, MMK munkavállalók TRANZIT vagy TARTÓS foglalkoztatásához nyújtható  forrása a központi költségvetésről szóló törvény - a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat •TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:  MMK munkavállaló után fizetendő BÉRKÖLTSÉG  MMK személy foglalkoztatásának TÖBBLETKÖLTSÉGEI

27 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 13. A bérköltség támogatásának szabályai •A BÉRKÖLTSÉG akkor támogatható ha a munkáltató a MMK munkavállalót EGYÉNI FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS szerint foglalkoztatja.

28 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu •Bérköltségként a 800/2008/EK rendelete (ÁCSMR) szerint meghatározott költségek vehetők figyelembe azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelező járuléknak kell tekinteni a munkáltató által a munkabér után fizetendő adót is. •A BÉRKÖLTSÉG LEGFELJEBB 75%-A TÁMOGATHATÓ. •A BÉRKÖLTSÉG LEGFELJEBB 100%-A TÁMOGATHATÓ, ha a munkáltató KÖZHASZNÚ jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit munkáltató) gazdasági tevékenységet nem folytat

29 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 14. A többletköltség támogatásának szabályai  Többletköltségként az ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET 42. cikk (3) bekezdésében meghatározott költségek vehetők figyelembe az ott meghatározott feltételekkel:  A támogatható költségek a BÉRKÖLTSÉGEKTŐL ELTÉRŐ KÖLTSÉGEK, amelyek azon költségeken felül jelentkeznek, amelyek a vállalkozásnál akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna abban az időszakban, amelyben az érintett munkavállalót foglalkoztatta.  A többletköltség legfeljebb 100%-A TÁMOGATHATÓ.

30 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu •TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK A KÖVETKEZŐK: •a) a helyiségek ÁTALAKÍTÁSÁNAK költségei, •b) a kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók SEGÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ SZEMÉLYEK alkalmazáshoz kapcsolódó költségek •c) a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések ÁTALAKÍTÁSÁNAK VAGY BESZERZÉSÉNEK, vagy a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei – beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit is – amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna, •d) amennyiben a kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSÁNAK, ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK VAGY KIBŐVÍTÉSÉNEK költségei, továbbá minden, a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő ADMINISZTRÁCIÓS ÉS SZÁLLÍTÁSI költség.

31 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu A támogatásra jogosultság kritériumai •Az EGYÉNI TÁMOGATÁS feltétele •EGYÉNI FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS megkötése, melynek feltétele •az ÉVES TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS megkötése, melynek feltétele •a KERETSZERZŐDÉS megkötése, melynek feltétele a TRANZIT ÉS TARTÓS FOGLALKOZTATÁSRA KIÍRT NYERTES PÁLYÁZAT.

32 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 15. Az egyéni támogatás általános szabályai •Az EGY MUNKAVÁLLALÓ után elszámolható BÉRKÖLTSÉGHEZ, valamint TÖBBLETKÖLTSÉGHEZ nyújtható támogatás EGYÜTTESEN KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA •ÉVES KERETÖSSZEGÉT MUNKÁLTATÓNKÉNT, ezen belül a TRANZIT és a TARTÓS foglalkoztatásra külön kell meghatározni. •2013-ban •TRANZIT FOGLALKOZTATÁS esetén 800.000 forint, •TARTÓS FOGLALKOZTATÁS esetén 1.100.000 forint.

33 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu •A TRANZIT FOGLALKOZTATÁSBAN részt vevő munkavállaló esetében az EGYÉNI TÁMOGATÁS éves alapösszege az egyéni támogatás éves alapösszegének •100%-a a támogatás időtartamának első évében, •90%-a a támogatás időtartamának második évében, •80%-a a támogatás időtartamának második évét követően. •A miniszter a TRANZIT FOGLALKOZTATÁST megvalósító munkáltató részére – az e rendelet szerinti keretszerződés megkötését követő MÁSODIK KÖLTSÉGVETÉSI ÉVTŐL kezdődően ÉVES KIEGÉSZÍTŐ KERETÖSSZEGET állapíthat meg.

34 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 16. A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai •A miniszter minden év október 1-ig pályázatot hirdet •Szempontok:  a foglalkozási rehabilitáció céljainak érvényesülése  a munkáltatónak az ellenőrzés alapján történő értékelése  a munkáltató intézményrendszere és erőforrásai  a célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben  a rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok változatossága  a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke  az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége,  a munkáltató tevékenység-profilja  a munkáltató kapcsolatrendszere a rehabilitációban részt vevő szervezetekkel  a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése.

35 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu •Ha a tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat elbírálását követően meghatározott területen a szükséges foglalkoztatási kapacitások nem biztosítottak, az adott a területre meghívásos pályázatot lehet kiírni.

36 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 17. Keretszerződés  A keretszerződést a Hivatal köti meg a munkáltatóval 3 KÖLTSÉGVETÉSI ÉV IDŐTARTAMRA.  Évente, 1 ÉVVEL HOSSZABBÍTHATÓ MEG.  A keretszerződés megkötése, illetve meghosszabbítása MINDEN ÉVBEN NOVEMBER 20-IG történik. •A KERETSZERZŐDÉSBEN  a MUNKÁLTATÓ vállalja, hogy a szerződésben meghatározott számú MUNKAVÁLLALÓ TRANZIT, illetve TARTÓS FOGLALKOZTATÁSÁNAK személyi és tárgyi feltételeit biztosítja  a HIVATAL VÁLLALJA, hogy a szerződésben meghatározott számú munkavállaló tranzit, illetve tartós foglalkoztatásához AZ EGYÉNI TÁMOGATÁSOKAT – A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK FÜGGVÉNYÉBEN – BIZTOSÍTJA.

37 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 18. Éves támogatási szerződés •Az éves támogatási szerződésnek tartalmaznia kell  az egyéni támogatás éves keretösszegét,  az egyéni támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók számát,  a munkáltató kötelezettségvállalását arra, hogy a támogatott álláshelyen kizárólag a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslatára vagy jóváhagyásával történik foglalkoztatás,  a Hivatal kötelezettségvállalását arra, hogy a támogatott álláshelyen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló után az egyéni támogatás forrását biztosítja,  a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait.

38 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 19. Egyéni foglalkoztatási megállapodás •A rehabilitációs szakigazgatási szerv munkavállalónként, a munkavállaló rehabilitációs terve alapján megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás). •Az egyéni foglalkoztatási megállapodás tartalmazza •az egyéni támogatás kezdetét és időtartamát, •az egyéni támogatás mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat, •a munkáltatónak a foglakozási rehabilitációval összefüggő kötelezettségeit.

39 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 20. Az egyéni támogatás felhasználása •A munkáltató adott hónapra legfeljebb az egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ét használhatja fel. A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a havi átlagban legalább napi 6 órás időtartamú foglalkoztatás. A havi átlagban napi 6 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.

40 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 21. Az egyéni támogatás folyósítása •A Hivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, minden hónap 10-éig, utólag folyósítja. •A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató hogy előző folyósítás hónapjának 20-áig elszámolt. •Az egyéni támogatásban részesülő munkáltató pénzügyi ellenőrzését – a Hivatallal kötött éves megállapodás szerint – a Magyar Államkincstár végzi.

41 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu 22. Munkapróba •A munkáltató a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval a tranzit foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződéstől eltérő, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására (a továbbiakban: munkapróba). •A munkapróbák együttes időtartama legfeljebb 4 hónap lehet, és nem haladhatja meg az egyéni támogatás időtartamának felét.

42 KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu Honlap: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Köszönöm a figyelmet! dr. Gazsi Adrienn


Letölteni ppt "KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 Honlap:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések