Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az akkreditáció jogi és intézményrendszerének várható változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az akkreditáció jogi és intézményrendszerének várható változásai"— Előadás másolata:

1 Az akkreditáció jogi és intézményrendszerének várható változásai
Előadó: dr. Gazsi Adrienn 2012. június 17. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

2 Jelen jogszabályi környezet
Jelenleg: 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

3 Új jogszabályi környezet
Alaptörvény A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. Törvény A Kormány …/2012. (…) Korm. Rendelete a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról (Még nem hatályos) 800/2008/EK rendelet KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

4 1. Új minősítési kategóriák
NRSZH felülvizsgálat Értesítés Érintett csoportok: B1 – foglalkoztathatóság előfeltétele a rehabilitáció C1 – tartós foglalkozási rehabilitációt igényel D – csak folyamatos támogatással foglalkoztatható B1, C1 tranzitfoglalkoztatás alanya lehet. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

5 Fogalmi kategóriák - munkavállalók
megváltozott munkaképességű munkavállaló: a rehabilitálható vagy a kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló rehabilitálható munkavállaló: az a munkavállaló, akiről a rehabilitációs szakigazgatási szerv komplex minősítés során megállapítja, hogy rehabilitálható kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló: az a munkavállaló, akiről a rehabilitációs hatóság komplex minősítés során megállapítja, hogy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

6 Foglalkoztatási formák
rehabilitációs foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességű munkavállaló e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő, munkaviszonyban történő tranzit- vagy tartós foglalkoztatása tartós foglalkoztatás: a kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése; tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, munkaviszony keretében termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra; KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

7 2. Az akkreditáció struktúrája
Három szint (jelen): • alap – 5 év • rehabilitációs – 3 év • kiemelt – 2 év (feltételes) Egy szint (jövő): akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

8 Alapvető követelmények (egységes rendszer)
Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül) Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri Köztartozás-mentesség Nem áll csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

9 Rendezett munkaügyi kapcsolatok Szolgáltatói kapcsolatrendszer
Akadálymentesített környezet Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása (tranzitfoglalkoztatás) KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

10 Benyújtandó iratok, új tartalmi elemek
A jelenlegi védett foglalkoztatóvá minősítési eljárásban csatolandó dokumentumok kiegészítésekkel Más érdekkörében végzett tevékenység (ellenőrzés tűrésének kötelezettsége) Munkakipróbálás (tranzitfoglalkoztatott legfeljebb 4 hónap időtartamban) KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

11 Egyszerűsített eljárás
Adatváltozás átvezetése, jóváhagyása Új telephely akkreditálása Kiegészítő eljárás lefolytatása • hatályos tanúsítvánnyal rendelkezők (+/- 1 év) • védett foglalkoztatók (2011. január 1-jét követően szerzett kiemelt tanúsítvány) • akkreditációs díj beszámítása KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

12 3. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány
A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni a munkáltatót, telephelyét, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása folyik azt a vállalkozást, amely részére a munkáltató termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt határozatlan időre kell kiállítani. Hivatal az érvényes és hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókról nyilvántartást vezet. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

13 4. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program
Tartalma: a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit, szakmai tartalmát, módját a segítő szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket, a kitűzött feladatokat, a MMK munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő tervezett intézkedéseket az éves értékelés szempontjait. Tranzit foglalkoztatás esetén a munkáltató akciótervet készít Érvényessége: A keretszerződés időtartamára, évenkénti bontásban kell elkészíteni. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

14 5. A személyes rehabilitációs terv
Tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló: munkakörének megjelölését meglévő képzettségei, képesítései felsorolását munkavégző képességének jellemzőit általa folytatható tevékenységeket, illetőleg betölthető munkaköröket pályatervet rövid és hosszú távú célok tervezett intézkedéseket segítő folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit a segítő szolgáltatások igénybevételének szabályait Tranzit foglalkoztatás esetén a rehabilitációs terv keretei között, azzal összhangban kell elkészíteni Évente értékelni kell. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

15 6. Segítő szolgáltatások
a munkaerő-piaci információ nyújtása a munkatanácsadás a pályatanácsadás a rehabilitációs tanácsadás és a pszichológiai tanácsadás az életvezetési tanácsadás a jogsegélyszolgálat a családgondozás a szociális ügyintézés KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

16 Személyi háttér Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony) Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

17 7. Rehabilitációs tanácsadó
A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatás szervezésével, a feladatok teljesítésének összehangolásával kapcsolatos feladatokat a rehabilitációs tanácsadó látja el. Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi 4 órában munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztat. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

18 8. A rehabilitációs mentor
A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, az egyén érdekeinek és szükségleteinek figyelembe vételével elősegíti foglalkozási rehabilitációjának hatékony megvalósulását. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

19 9. A segítő személy Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapota indokolja, a munkáltató segítő személy közreműködését biztosítja a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez. A segítő személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti támogató szolgáltatással kötött megállapodás útján is történhet. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

20 10. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei
Akkreditációs követelményeknek, illetve a foglalkoztatási megállapodásban, a keretszerződésben és az éves finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelő működés Ellenőrzés lehetővé tétele, segítése Éves beszámolási kötelezettség Nyilvántartás vezetési kötelezettség KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

21 Bejelentési kötelezettség (ügyfélkapu): • adatváltozás
• telephely megszüntetése/rehabilitációs foglalkoztatás megszüntetése • tevékenység megszüntetése/új tevékenység felvétele • munkakörök változása • munkahelyek számának változása KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

22 11. Ellenőrzés Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött megállapodásokban foglalt előírások, vállalások vizsgálata. Típusai: • tervezett eseti ellenőrzések • komplex ellenőrzés (pályázat kiírása előtt) • rendkívüli ellenőrzés (értesítéssel/bejelentés nélkül) KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

23 Szankciók Negatív értékelőpontok
↓ támogatás folyósításának felfüggesztése ↓ finanszírozási szerződés megkötésének mérlegelése Tanúsítvány részleges visszavonása Tanúsítvány visszavonása KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

24 Negatív értékelőpontok kiszabhatóságának esetei
Akkreditációs követelmények be nem tartása Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem tartása A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása Munkabér késedelmes megfizetése Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi bírságot szabtak ki Nem minősül köztartozásmentes adózónak Csődeljárás alatt áll KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

25 Visszavonás Kérelemre
Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti A foglalkoztatási megállapodás RSZSZ általi felmondása esetén (1 év türelmi idő) Csődeljárás alatt áll, és csődegyezség nem jön létre Felszámolás, végelszámolás esetén Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a munkavállalók legalább 30%-a érintett) Öt éven belül 10 negatív pontot gyűjtött össze Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

26 12. A támogatás általános szabályai
kizárólag akkreditált munkáltató részére, MMK munkavállalók TRANZIT vagy TARTÓS foglalkoztatásához nyújtható forrása a központi költségvetésről szóló törvény - a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK: MMK munkavállaló után fizetendő BÉRKÖLTSÉG MMK személy foglalkoztatásának TÖBBLETKÖLTSÉGEI KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

27 13. A bérköltség támogatásának szabályai
A BÉRKÖLTSÉG akkor támogatható ha a munkáltató a MMK munkavállalót EGYÉNI FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS szerint foglalkoztatja. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

28 A BÉRKÖLTSÉG LEGFELJEBB 75%-A TÁMOGATHATÓ.
Bérköltségként a 800/2008/EK rendelete (ÁCSMR) szerint meghatározott költségek vehetők figyelembe azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelező járuléknak kell tekinteni a munkáltató által a munkabér után fizetendő adót is. A BÉRKÖLTSÉG LEGFELJEBB 75%-A TÁMOGATHATÓ. A BÉRKÖLTSÉG LEGFELJEBB 100%-A TÁMOGATHATÓ, ha a munkáltató KÖZHASZNÚ jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit munkáltató) gazdasági tevékenységet nem folytat KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

29 14. A többletköltség támogatásának szabályai
Többletköltségként az ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET 42. cikk (3) bekezdésében meghatározott költségek vehetők figyelembe az ott meghatározott feltételekkel: A támogatható költségek a BÉRKÖLTSÉGEKTŐL ELTÉRŐ KÖLTSÉGEK, amelyek azon költségeken felül jelentkeznek, amelyek a vállalkozásnál akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna abban az időszakban, amelyben az érintett munkavállalót foglalkoztatta. A többletköltség legfeljebb 100%-A TÁMOGATHATÓ. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

30 TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK A KÖVETKEZŐK:
a) a helyiségek ÁTALAKÍTÁSÁNAK költségei, b) a kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók SEGÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ SZEMÉLYEK alkalmazáshoz kapcsolódó költségek c) a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések ÁTALAKÍTÁSÁNAK VAGY BESZERZÉSÉNEK, vagy a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei – beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit is – amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna, d) amennyiben a kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSÁNAK, ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK VAGY KIBŐVÍTÉSÉNEK költségei, továbbá minden, a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő ADMINISZTRÁCIÓS ÉS SZÁLLÍTÁSI költség. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

31 A támogatásra jogosultság kritériumai
Az EGYÉNI TÁMOGATÁS feltétele EGYÉNI FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS megkötése, melynek feltétele az ÉVES TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS megkötése, melynek feltétele a KERETSZERZŐDÉS megkötése, melynek feltétele a TRANZIT ÉS TARTÓS FOGLALKOZTATÁSRA KIÍRT NYERTES PÁLYÁZAT. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

32 15. Az egyéni támogatás általános szabályai
Az EGY MUNKAVÁLLALÓ után elszámolható BÉRKÖLTSÉGHEZ, valamint TÖBBLETKÖLTSÉGHEZ nyújtható támogatás EGYÜTTESEN KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA ÉVES KERETÖSSZEGÉT MUNKÁLTATÓNKÉNT, ezen belül a TRANZIT és a TARTÓS foglalkoztatásra külön kell meghatározni. 2013-ban TRANZIT FOGLALKOZTATÁS esetén forint, TARTÓS FOGLALKOZTATÁS esetén forint. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

33 100%-a a támogatás időtartamának első évében,
A TRANZIT FOGLALKOZTATÁSBAN részt vevő munkavállaló esetében az EGYÉNI TÁMOGATÁS éves alapösszege az egyéni támogatás éves alapösszegének 100%-a a támogatás időtartamának első évében, 90%-a a támogatás időtartamának második évében, 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően. A miniszter a TRANZIT FOGLALKOZTATÁST megvalósító munkáltató részére – az e rendelet szerinti keretszerződés megkötését követő MÁSODIK KÖLTSÉGVETÉSI ÉVTŐL kezdődően ÉVES KIEGÉSZÍTŐ KERETÖSSZEGET állapíthat meg. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

34 16. A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai
A miniszter minden év október 1-ig pályázatot hirdet Szempontok: a foglalkozási rehabilitáció céljainak érvényesülése a munkáltatónak az ellenőrzés alapján történő értékelése a munkáltató intézményrendszere és erőforrásai a célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben a rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok változatossága a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége, a munkáltató tevékenység-profilja a munkáltató kapcsolatrendszere a rehabilitációban részt vevő szervezetekkel a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

35 Ha a tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat elbírálását követően meghatározott területen a szükséges foglalkoztatási kapacitások nem biztosítottak, az adott a területre meghívásos pályázatot lehet kiírni. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

36 17. Keretszerződés A keretszerződést a Hivatal köti meg a munkáltatóval 3 KÖLTSÉGVETÉSI ÉV IDŐTARTAMRA. Évente, 1 ÉVVEL HOSSZABBÍTHATÓ MEG. A keretszerződés megkötése, illetve meghosszabbítása MINDEN ÉVBEN NOVEMBER 20-IG történik. A KERETSZERZŐDÉSBEN a MUNKÁLTATÓ vállalja, hogy a szerződésben meghatározott számú MUNKAVÁLLALÓ TRANZIT, illetve TARTÓS FOGLALKOZTATÁSÁNAK személyi és tárgyi feltételeit biztosítja a HIVATAL VÁLLALJA, hogy a szerződésben meghatározott számú munkavállaló tranzit, illetve tartós foglalkoztatásához AZ EGYÉNI TÁMOGATÁSOKAT – A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK FÜGGVÉNYÉBEN – BIZTOSÍTJA. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

37 18. Éves támogatási szerződés
Az éves támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az egyéni támogatás éves keretösszegét, az egyéni támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók számát, a munkáltató kötelezettségvállalását arra, hogy a támogatott álláshelyen kizárólag a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslatára vagy jóváhagyásával történik foglalkoztatás, a Hivatal kötelezettségvállalását arra, hogy a támogatott álláshelyen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló után az egyéni támogatás forrását biztosítja, a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

38 19. Egyéni foglalkoztatási megállapodás
A rehabilitációs szakigazgatási szerv munkavállalónként, a munkavállaló rehabilitációs terve alapján megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás). Az egyéni foglalkoztatási megállapodás tartalmazza az egyéni támogatás kezdetét és időtartamát, az egyéni támogatás mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat, a munkáltatónak a foglakozási rehabilitációval összefüggő kötelezettségeit. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

39 20. Az egyéni támogatás felhasználása
A munkáltató adott hónapra legfeljebb az egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ét használhatja fel. A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a havi átlagban legalább napi 6 órás időtartamú foglalkoztatás. A havi átlagban napi 6 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

40 21. Az egyéni támogatás folyósítása
A Hivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, minden hónap 10-éig, utólag folyósítja. A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató hogy előző folyósítás hónapjának 20-áig elszámolt. Az egyéni támogatásban részesülő munkáltató pénzügyi ellenőrzését – a Hivatallal kötött éves megállapodás szerint – a Magyar Államkincstár végzi. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

41 22. Munkapróba A munkáltató a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval a tranzit foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződéstől eltérő, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására (a továbbiakban: munkapróba). A munkapróbák együttes időtartama legfeljebb 4 hónap lehet, és nem haladhatja meg az egyéni támogatás időtartamának felét. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:

42 Köszönöm a figyelmet! dr. Gazsi Adrienn KézenFogva Alapítvány
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap:


Letölteni ppt "Az akkreditáció jogi és intézményrendszerének várható változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések