Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete Ridegné Cseke Irén Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete Ridegné Cseke Irén Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar."— Előadás másolata:

1 Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete Ridegné Cseke Irén Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

2 Ridegné Cseke Irén 2 „Az egészség a korona az ember fején, de csak beteg láthatja azt meg.” (Egyiptomi közmondás)

3 3 Forrás: www.rakellen.hu „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány www.rakellen.hu

4 Ridegné Cseke Irén 4  Califano megfogalmazása szerint: „az egyén többet tehet saját egészségéért, mint bármely orvos, kórház, gyógyszer vagy egzotikus gyógyászati eljárás”.

5 Ridegné Cseke Irén 5 Egészség-magatartás:  azoknak a viselkedéselemeknek, attitűdöknek az összessége, amelyek az egyén egészségének megóvásában, megromlásában vagy visszaállításában szerepet játszanak, függetlenül attól, hogy ezek a viselkedéselemek tudatosan az egészségre irányulnak-e.

6 Ridegné Cseke Irén 6 Az egészség-magatartás öt fő tényezőben nyilvánul meg: (orvosi szociológia szerint) 1. Csoport, egyén attitűdje, életstílusa a rizikófaktorokkal szemben. 2. Betegségekre utaló tünetek észlelése és értékelése. 3. Orvoshoz fordulás, betegszerep felvétele betegség esetén. 4. Együttműködés az orvossal a gyógyítás, rehabilitáció folyamán. 5. Egészségügyi ismeretszint (egészségre, kockázati tényezőkre, betegségekre vonatkozó ismeretek).

7 Ridegné Cseke Irén 7 Egészségi ismeret: az egyén egészségével kapcsolatos tájékozottsági szintjét jelzi

8 8 Egészségi készségek: az egészségi követelményeket biztosító tevékenységek, amelyek magas fokú begyakorlottságot tesznek lehetővé anélkül, hogy tudatosan ellenőriznénk

9 9 Egészségi szokás: begyakorlott cselekvéssor, amit automatikusan, a figyelem ráirányítása nélkül végzünk; az ismeret, készség talaján alakul ki

10 10 A szokások kialakítása: ddöntő szerep a családé ►viselkedési minta, utánzás kkövetkezetesség, meggyőzés eegészséget elősegítő szokások kkáros szokások megelőzése

11 Ridegné Cseke Irén 11 Egészségi szükséglet: az emberi élet folyamatosságát és fejlődését biztosító feltételek rendszere

12 Ridegné Cseke Irén 12 EGÉSZSÉG: a teljes testi (szomatikus), lelki (pszichés) és szociális jólét állapota, s nem pusztán a betegség, nyomorékság hiánya (az Egészségügyi Világszervezet - WHO meghatározása szerint)

13 Ridegné Cseke Irén 13 Az egészség nem állandó, hanem dinamikusan változó állapot; magába foglalja: aaz egészségi állapot változásait (a fejlődés folyamata nem egyenletes, hanem életszakaszonként alakul), aaz egészség átmeneti romlását, aaz egészség javíthatóságát, fejleszthetőségét.

14 Ridegné Cseke Irén 14 Holisztikus egészségszemlélet:  a mai egészségmodell az embert egészében szemléli,  mindhárom összetevő (szomatikus, pszichés, szociális tényező) egyszerre, egymással összefüggésben, kölcsönhatásban történő értelmezése holosz: teljes, egész holisztika: egészség, teljesség

15 Ridegné Cseke Irén 15 Egészségmegőrzés: az egészséges egyének számára a megfelelő lehetőségeket hozza létre az „egészségi jólét” állapotának megtartására

16 Ridegné Cseke Irén 16 Egészségmegőrzés céljai:  egyenlő lehetőséget biztosítani mindenkinek a jó egészségi állapotra  meghosszabbítani az átlagos élettartamot  minőséget adni azokhoz az évekhez, amit az átlagos élettartam meghosszabbodásával nyertünk

17 Ridegné Cseke Irén 17 E három célkitűzés összefoglalva: Életet adni az évekhez és egészséget adni az élethez.

18 Ridegné Cseke Irén 18 Az egészségmegőrzés érdekében:  csökkenteni kell a környezet káros hatásait  növelni kell a szervezet alkalmazkodóképességét  minél magasabb szintű egészségkulturáltsággal rendelkezünk, annál hatékonyabban valósul meg az egészségmegőrzés

19 Ridegné Cseke Irén 19 A társadalom hatása az egyén életére, egészségére: 1. Spontán módon: mikro- és makroközösségein keresztül > az egyén elsajátítja az ott tapasztalt életmódot, gondolkodásmódot, az azokban rejlő értékrendet, cselekvési formákat

20 Ridegné Cseke Irén 20 2. Célzottan: intézményrendszerein keresztül >>főként oktatási, jogi, egészségügyi rendszerén

21 Ridegné Cseke Irén 21 3. Rejtetten: a társadalmi javak elosztási rendszerén keresztül >> ez dönti el alapvetően, mihez, mely javakhoz fog tudni hozzáférni, szükségleteit milyen szinten, milyen minőségben elégítheti ki

22 Ridegné Cseke Irén 22 Egészségkulturáltság: a szocializáció során alakul ki

23 Ridegné Cseke Irén 23 A szocializáció tartalma: a kultúra >> a felhalmozott anyagi és szellemi javak

24 Ridegné Cseke Irén 24 A kultúra átadása:  a szociális közvetítés révén történik  a közvetítéssel átadott kultúrát a befogadó elsajátítja (interiorizálja)  az interiorizált kultúra = kulturáltság, műveltség

25 Ridegné Cseke Irén 25 A nevelés célja: a kulturáltság, műveltség kialakítása

26 Ridegné Cseke Irén 26 Az egészségkulturáltság:  a kulturáltság része  az egészségnevelés célja az egészségkulturáltság kialakítása  Összetevői: --- egészségi állapot --- életmód

27 Ridegné Cseke Irén 27 Egészségi állapot: azoknak a külső és belső viszonyoknak az összessége, amelyek között a személy létezik, s amelyek hosszabb, rövidebb ideig jellemzik

28 Ridegné Cseke Irén 28 Egészségi állapotot meghatározó tényezők: Életmód (43 %) Belső tényezők (27 %)  örökletes adottságok/genetika Külső tényezők/környezeti hatások (19 %)  természeti környezet (éghajlat, ivóvíz stb.)  társadalmi környezet  életkörülmények (kereset, lakás, táplálkozás)  egészséges és biztonságos munkakörülmények Egészségügyi ellátás minősége (11 %)

29 Ridegné Cseke Irén 29 A népesség (lakosság) egészségi állapotát kifejezi:  a születéskor várható élettartam  az általános halálozási arányszám  a különböző betegségek előfordulása és gyakorisága  életmód

30 Ridegné Cseke Irén 30 Vezető halálokok:  szív- és érrendszeri betegségek  daganatos megbetegedések  erőszakos halállal végződő események (baleset, gyilkosság, öngyilkosság)

31 Ridegné Cseke Irén 31 Életmód: körülményeink, szokásaink, amelyek közt és ahogyan élünk, amelyek jellemzők ránk és meghatározzák egyéniségünket

32 Ridegné Cseke Irén 32 Az életmód belső szerkezete: 1)feltételek, lehetőségek 2)szükségletek, indítékok 3)életvitel

33 Ridegné Cseke Irén 33 1)Feltételek, lehetőségek  életkor  nem  egészségi állapot  iskolázottság  foglalkozás  fogyasztás  tárgyi felszereltség  urbanizáltság  lakóhely  munkahely  időkeret  közlekedés  családnagyság  erkölcsi normák  jogi szabályok  társas szerepek  szokások, hagyományok

34 Ridegné Cseke Irén 34 2) Szükségletek, indítékok  létszükségletek  „birtoklási” szükségletek  önmegvalósítási szükségletek  a szellemi feltételeknek az egyén és csoport által ismert, elfogadott elemei  érdekek  életelvek  célok  tervek

35 Ridegné Cseke Irén 35 3) Életvitel  munka  pihenés  szórakozás  művelődés  napirend  táplálkozás  gyermeknevelés  egészségvédelem  öngyógyítás

36 Gondolatok az egészséges életmódról

37 Ridegné Cseke Irén 37 „A jövő orvosa nem orvosságot fog felírni betegeinek, hanem érdekeltté fogja tenni őket abban, hogy étrendjük segítségével jól karbantartsák magukat, hogy megelőzzék a betegségeket.” (Thomas A. Edison)

38 Ridegné Cseke Irén 38 „Azért egyél, hogy élj, és ne azért élj, hogy egyél! A sok étel sok betegséghez vezet.” (Ben Franklin)

39 Ridegné Cseke Irén 39 „Ismerni a jót könnyebb, mint követni”. (Kölcsey Ferenc)

40 Ridegné Cseke Irén 40 „Ép testben ép lélek.” (Iuvenalis, római költő)

41 Ridegné Cseke Irén 41 „A tiszta földet könnyebb megmunkálni, mint azt, amelyet bedudvásítottak.” (Bartók Béla)

42 Ridegné Cseke Irén 42 „A Természet minden túlzásnak ellensége.” (Hippokratész)

43 Ridegné Cseke Irén 43 „…mert ki az erős? Az, aki legyőzi rossz szokásait.” (Ben Franklin)

44 Ridegné Cseke Irén 44 „Az egészségvédelem nemcsak orvosi, de pedagógiai feladat is: ha többet nevelünk, kevesebbet kell gyógyítanunk.” (Fodor József)

45 Ridegné Cseke Irén 45 „…mert tudás és ismeret kell ahhoz a joghoz is, hogy ki-ki saját élete feletti beleszólással ellenőrizhesse mindazokat a dolgokat, amelyektől élete, egészsége függ.” (Ottawai Egészségügyi Karta, 1986)

46 Ridegné Cseke Irén 46 „Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak időt, verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá, de még az életünket is kockára tegyük a nyomában: hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány…” (Montaigne: Bölcsességek könyve)

47 Ridegné Cseke Irén 47 „Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.” (Schopenhauer)

48 Ridegné Cseke Irén 48 egészség érték Az egészség érték az egyén és a társadalom számára egyaránt.

49 Ridegné Cseke Irén 49 A pozitív egészség jegyei:  jó közérzet  kiegyensúlyozottság  megelégedettség  munkakedv  kreativitás  életöröm  pozitív társas kapcsolatok  empátia  problémaviselés  célszerű alkalmazkodás  terhelhetőség

50 Ridegné Cseke Irén 50 Az egészséges életmód 12 pontja 1. Személyi higiéné 2. Egészséges táplálkozás 3. Több mozgás 4. Stressz-tűrés, stressz-kezelés 5. Baleset-megelőzés 6. Kiegyensúlyozott szexualitás 7. Nem dohányzás

51 Ridegné Cseke Irén 51 8. Kevesebb alkoholos ital fogyasztás 9. Drogtagadás 10. Időben orvoshoz fordulás 11. Együttműködés az egészségügyi ellátórendszerrel 12. Egyéni környezet tisztelete

52 Ridegné Cseke Irén 52 Prevenció = megelőzés

53 Ridegné Cseke Irén 53 1. Elsődleges/primer prevenció = egészségmegőrzés  a betegségek keletkezésének, kialakulásának megakadályozása>> a betegségek keletkezésében szerepet játszó biológiai, környezeti és társadalmi tényezők kiiktatásával (védőoltás; túlzott zsírfogyasztás, dohányzás, alkohol kerülése stb.)  ez a legelőnyösebb

54 Ridegné Cseke Irén 54 2. Másodlagos/szekunder megelőzés = szűrés-gondozás  a betegségek korai szakaszban való diagnosztizálása  megfelelő beavatkozás (orvosi, környezetvédelmi, társadalmi) a betegség tovaterjedésének, súlyosbodásának megakadályozására  idült betegek szűrése, gondozása

55 Ridegné Cseke Irén 55 3. Harmadlagos/tercier prevenció = terápia, rehabilitáció cél: a súlyosbodás/progresszió megakadályozása, az elvesztett funkciók helyreállítása, pótlása

56 SZŰRŐVIZSGÁLATOK

57 Ridegné Cseke Irén 57 SZŰRŐVIZSGÁLAT= az a népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság meghatározott korcsoportjaira terjed ki és a személyes meghívás gyakorlatát alkalmazva szakmailag indokolt gyakorisággal történik. Szekunder prevenció

58 Ridegné Cseke Irén 58 A szűrővizsgálatok:  6-18 év között kötelezőek  21 éves kortól ajánlottak, önkéntesen vehetők igénybe (egyéni kockázati tényezőn alapul)  Jogszabályi forrás: 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

59 Kötelező szűrővizsgálatok

60 6 - 18 év között

61 Ridegné Cseke Irén 61  teljes fizikai vizsgálat  öröklődő malignus betegségek vagy hajlamosító állapotok irányába, szükség esetén szakorvosi vizsgálat  golyvaszűrés 11 éves kortól  szív és érrendszeri betegségek kiszűrése - családi anamnézis, tápláltsági állapot, életmódbeli tényezők alapján

62 Ridegné Cseke Irén 62  anyagcsere betegségek, cukorbetegség szempontjából veszélyeztetettek kiszűrése, szakellátásra irányítása  testmagasság, testtömeg, mellkaskörfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot, a nemi állapot értékelése

63 Ridegné Cseke Irén 63  hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szükség esetén szakellátásra irányítás  érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás)  mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre

64 Önkéntes szűrővizsgálatok

65 21 éves korban

66 Ridegné Cseke Irén 66  a családi anamnézis adatainak frissítése, különös tekintettel a szülők és a testvérek között a korai életkorban (férfiaknál 55 évnél, nőknél 65 évnél fiatalabbaknál) jelentkező szívkoszorúér- betegségre, érelmeszesedéssel kapcsolatos szélütésre, verőérszűkületre

67 Ridegné Cseke Irén 67  életmódbeli tényezők (táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás) feltárása  részletes fizikális vizsgálat, testsúly, haskörfogat, testmagasság, testtömegindex meghatározása, vérnyomásmérés  abdominális obesitas (haskörfogat nőknél ≥ 80 cm, férfiaknál ≥ 94 cm) esetén koleszterin-szint, vércukorszint

68 Ridegné Cseke Irén 68  cukorbetegség kockázatánál vércukorszint meghatározása  teljes szív- és érrendszeri kockázat felmérése  vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél vér- és vizeletvizsgálat

69 Ridegné Cseke Irén 69  a családi kórelőzmény elemzése, ha 40 éves kor alatt előfordult daganatos megbetegedés  sztomato-onkológiai vizsgálat (ajak- és szájüregi rákra)  látásvizsgálat

70 21-40 év között

71 Ridegné Cseke Irén 71  szív- és érrendszeri vizsgálat (kis kockázatnál: ötévente; közepes és nagy kockázatnál kétévente)  kétévente: a vesebetegség, és sztomato-onkológiai szűrővizsgálat

72 40-64 év között

73 Ridegné Cseke Irén 73  szív- és érrendszeri vizsgálat (kis kockázatnál: ötévente; közepes és nagy kockázatnál kétévente, kiegészítve az érelmeszesedés tüneteinek vizsgálatával)  kétévente: a vesebetegség, és sztomato-onkológiai szűrővizsgálat

74 65 év felett

75 Ridegné Cseke Irén 75  kétévente: szív- és érrendszeri vizsgálat, vesebetegség, sztomato-onkológiai szűrővizsgálat, érelmeszesedés tüneteinek vizsgálata  évente: érzékszervek vizsgálata

76 Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok a Nemzeti Népegészségügyi Program alapján

77 Ridegné Cseke Irén 77 Daganat típusa Kor- csoport Teszt vagy eljárás Gyakoriság Emlő20 év feletti nők Emlő önvizsgálathavonta Klinikai emlővizsgálat nőgyógyá- szati vizsgálat részeként Mammographia45-65 év között kétévente

78 Ridegné Cseke Irén 78 Daganat típusa KorcsoportTeszt vagy eljárás Gyakoriság Méhnyak18 év feletti nők, ill. a nemi élet kezdetétől Citológiai vizsgálat évente Colo- rectális 45 év felettiekSzéklet occult vérzés (labor) Endoscopos vizsg. évente székletteszt; néhány évente endoscopos

79 Ridegné Cseke Irén 79 Nemzeti Rákellenes Program alapján:  Prosztataszűrés: 50 és 70 év között évente  Hereszűrés:18- 20 éves kor felett önvizsgálat havonta  Szájüreg szűrése: 45 éves kortól évente, ill. fogászati beavatkozások alkalmával; önvizsgálat  Bőr szűrése: 20 éves kortól évente; nagyszámú anyajegy esetén félévente; önvizsgálat havonta  Tüdőszűrés évente

80 Az emlő önvizsgálata

81 Ridegné Cseke Irén 81

82 A here önvizsgálata

83 Ridegné Cseke Irén 83

84 A bőr önvizsgálata

85 Ridegné Cseke Irén 85

86 Ridegné Cseke Irén 86 Néhány rizikófaktorról DohányzásStresszElhízás

87 Ridegné Cseke Irén87 Dohányzás

88 Ridegné Cseke Irén88 Történet  A dohány nagyüzemi termesztése 1612-ben kezdődött  1619-ben 10 tonna dohányt exportáltak Európába  Húsz évvel később már 750 tonnára emelkedett a forgalom  A füstölés a kor divatos szokása lett (XVII. sz.)

89 Ridegné Cseke Irén89  I. János, Anglia királya 1603: ˝A dohányzás ellenében˝ rendelete  1960- nyilvánvalóvá vált a dohányzás egészség károsító hatása  leszoktató programok kidolgozása

90 Ridegné Cseke Irén90 Általában a cigarettáról…  1 szál cigaretta 1 gramm őrölt, szárított dohány levelet tartalmaz  Egyetlen szál cigaretta elégésekor kb. 2 liternyi füst keletkezik  A füstben > 4000 vegyület található, (amelyekből több mint 200 rákkeltő hatású)  Aceton  Ammónia  Formalin  Kátrány  Kénsav

91 Ridegné Cseke Irén91 A cigarettázás során kétféle füst keletkezik: Főfüst: •Rendkívül tömény •900-1050 0 C Mellékfüst: •Az egész füstmennyiség 2/3-a •600 0 C •Passzív dohányzás

92 Ridegné Cseke Irén92

93 Ridegné Cseke Irén93 Megelőzés Primer prevenció -rászokás megelőzése (iskolai védőnő, háziorvos szerepe) -óvodai, iskolai programok Szekunder prevenció -dohányzásról való leszoktatás Tercier prevenció -a már beteg egyén leszoktatása a dohányzásról

94 Ridegné Cseke Irén94 Dohányzásról leszoktatás  A dohányzás számos tevékenységgel összefügg:  Kávé fogyasztás  Alkohol  Étkezések  Unaloműzés  Bánat  Feszültség  Fáradtság oldása  Autóvezetés

95 Ridegné Cseke Irén95  Dohányzásról leszoktató módszerek:  Nikotintartal mú tapasz, gyógyszer, rágógumi  Akupunktúra  Pszichológus  Önálló erővel

96 Ridegné Cseke Irén96  Fülakupunktúra + Pszichológiai tréning  Kezelés menete: 1. A fül egyes meghatározott pontjait stimulálják steril tűvel vagy elektromos energiával és kombináltan is 2. Elbeszélgetés a klienssel a dohányzás ˝előnyeiről˝ és hátrányairól

97 Ridegné Cseke Irén97 A leszokás pozitív hatásai  20 perc múlva: vérnyomás és a pulzus normalizálódik  8 óra múlva: szénmonoxid szint a vérben csökken  48 óra múlva teljesen eltűnik a vérből  2-3 nap múlva csökkenek a légzési panaszok  5-7 nap múlva az ízlelés és szaglás javul  4 hét múlva köhögés és légzési problémák rendeződnek  5-10 év múlva a keringési betegségek kockázata megegyezik a nemdohányzókéval  15-20 év múlva a tüdő-, garat rák kockázata megegyezik a nemdohányzókéval.

98 Teszt a kockázatvállalásról

99 A következő állítások mellé írjon 1-est, ha szinte soha 2-est, ha néha 3-ast, ha majdnem mindig válasz igaz Önre. 1.Szeretem az új tapasztalatokat. 2. Képes vagyok magam és mások előtt is elismerni, ha nem tudok valamit. 3.Élvezem a válaszkeresést a magam kérdéseire. 4.Különböző nézőpontokból is meg szoktam vizsgálni a kérdéseket. 5. A változások nem zökkentenek ki különösebben, tudok alkalmazkodni. 6.Minden szituáció megoldására több lehetőséget találok ki. 7. Képes vagyok kezelni a helyzetet még akkor is, ha nem tudom, mi várható. 8.Félelmeim ellenére képes vagyok cselekedni, haladni. 9.Tudok beszélni másokkal félelmeimről, aggodalmaimról. 10.Keresem a lehetőségét, hogy új dolgokat tanulhassak. Összpontszám:

100 Ridegné Cseke Irén100 ÉRTÉKELÉS: A kockázatvállalás:  25-30 pont > magas  16-24 pont > átlagos  10-15 pont > alacsony

101 Stressz

102 Ridegné Cseke Irén102 A stressz okozói  Urbanizálódott, elvárosiasodott a legtöbbünk élete.  A lényeg mostanában az élet minden területén a gyorsaság.  Gyorsvonat, gyorsétterem, gyors autók, amelyekkel több száz kilométer tehető meg egy nap alatt, repülőgépek, amelyekkel földrészeket szelhetünk át néhány óra alatt. Az Interneten felbecsülhetetlen információ mennyiség áll a rendelkezésünkre, s ezek az információk bárki számára elérhetők. Ha otthon vagyunk, szinte folyamatosan szól a TV. Ha úton vagyunk, rádiót hallgatunk.

103 Ridegné Cseke Irén103 Stressz  Ez a szó eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt.  Napjainkban a stressz szóval fejezzük ki a külső agresszív ingerek (zaj, fenyegetettség), valamint a kényelmetlen lelkiállapot kiváltotta többé-kevésbé rendszeres feszültséget, szorongást, kedvetlenséget is. A stressz az alkalmazkodás általános tünetegyüttese. Tágabb értelemben véve az agresszió és a feszültség forrásait is stressznek vagy stresszokozó tényezőknek nevezi a hétköznapi nyelv.

104 Ridegné Cseke Irén104 A stressz folyamata  Amikor a szervezet kilendült nyugalmi állapotából, fokozottan reagál az ingerekre, aktiválódnak az egyensúlyt újra megteremtő szabályozó rendszerek, stresszes állapot alakul ki. Tünetei: állandó idegeskedés, türelmetlenség, ingerültség, az immunsejtek számbeli és minőségi romlása miatt fogékonyság a betegségekre, gyakori felsőlégúti panaszok, bőrfertőzések, vagy hajhullás.

105 Ridegné Cseke Irén105 A stresszel való megbirkózással kapcsolatos legfontosabb tényezők:  célravezető (adaptív) megbirkózási, konfliktusmegoldási (ún. coping) stratégiák  célravezető, adaptív attitűdök, beállítottság  a társas támogatás, szociális háló, kohézió, társadalmi tőke  A megbirkózási módokat egyrészt az adaptív, nem adaptív dimenzió mentén osztályozhatjuk,  másrészt a megbirkózási készségeknek három fő formája van:  - a problémamegoldó,  - az érzelmi  - és a támogatást kereső formák.

106 Ridegné Cseke Irén106  Problémamegoldó: Próbáltam elemezni a problémát, hogy jobban megértsem  A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre ösztönzött  Érzelmi: Evéssel, ivással, dohányzással vezettem le a feszültséget,  Másokon vezettem le a feszültséget  Támogatáskeresés: Egy általam nagyra tartott rokontól vagy baráttól kértem tanácsot

107 Ridegné Cseke Irén107 A stressz miatt kialakulható egészségproblémák AAAAllergia AAAAnorexia Nervosa BBBBőrproblémák HHHHajhullás GGGGyomor és bélbetegségek AAAAnyagcserezavarok VVVVérnyomás és szívproblémák FFFFejfájás AAAAlvásproblémák LLLLégzés nehézségek SSSStb…

108 Ridegné Cseke Irén108 Váratlan stressz leküzdésére javasolt  • Ujjpulzus-visszajelzés: ha nyomás alatt érzi magát, vonuljon el három percre oda, ahol nem zavarják! Illessze úgy össze két kezét, hogy szemben lévő ujjhegyei érintsék egymást! Nyomja össze ujjait annyira, hogy a pulzust az ujjhegyekben érezze! Csukott szemmel nyugodtan lélegezzen.  • A figyelem elterelése: ahhoz, hogy szükség esetén megőrizze hidegvérét, tartson tudatosan 5 perc szünetet! Nézzen ki az ablakon, hagyja gondolatait csapongani, járjon egyet, vagy élvezettel fogyasszon el valamilyen gyümölcsöt!

109 Ridegné Cseke Irén109 Hosszú távú stresszlevezetés  • Masszázs: jót tesz stressz, bezártságérzés, fejfájás, nyak-, hát- és válltájon jelentkező izommerevség esetén, felpezsdíti a nyirokkeringést. Nem szükséges mindig szakértőt hívni, magunk is eltanulhatunk bizonyos mozdulatokat.  • Meditáció: balzsam a testnek és léleknek, javítja a jó közérzetet, pozitív gondolkodásra serkent, fokozza az önbizalmat, a toleranciát. Célszerű hetente legalább háromszor végezni!

110 110 6 gyors tipp  1. Megnyugvásul: helyezze kezeit a hasára, lélegezzen mélyet! Tartsa bent rövid ideig a levegőt, majd fújja ki! Ismételje meg többször!  2. Fejfájás esetén: cseppentsen hideg, nedves zsebkendőre rozmaringolajt, és helyezze a homlokára!  3. A víz kikapcsol: engedje tele otthon a fürdőkádat, esetleg cseppentsen a vízbe néhány csepp Relax illóolajat!  4. Frissítő lábfürdő: vegyen 10 perces lábfürdőt úgy, hogy hideg vízbe borsmentaolajt cseppent!  5. Nyújtózkodás: álljon nyugodtan, vállszélességben, terpeszben, karjait nyújtsa olyan magasra, amennyire csak tudja, majd lassan annyira hajoljon le, míg el nem éri a földet!  6. Lazító feszesség: feküdjön a földre, lélegezzen lassan! Lábfejétől kezdve felfelé haladva feszítse meg minden egyes izmát egy-egy másodpercre, majd lazítson!

111 Ridegné Cseke Irén111 Az elhízás

112 Ridegné Cseke Irén112  Az elhízás a szervezet zsírtartalékainak komoly mértékű felszaporodása, mely nemcsak esztétikai probléma, hanem súlyos betegségek forrása és élettartam- rövidítő tényező.

113 Ridegné Cseke Irén113 Testömegindex  Body Mass Index =BMI  Kiszámítása: a méterben kifejezett testmagasság négyzetével kell osztani a testtömeget BMI értékekMeghatározás -18Túl sovány 18-20Sovány 20-25Normál 25-30Túlsúlyos 30-35Elhízás 35-Kóros elhízás

114 Ridegné Cseke Irén114  Akinek testtömeg indexe 30 feletti, nagyobb veszélynek vannak kitéve számos betegség kialakulását illetően.  kétféle elhízás ismert :  gynoid : nőies vagy körte típusú elhízás  android: férfias elhízás, melyben a zsírszövet főleg a hasra terjed ki

115 Ridegné Cseke Irén115 Elhízás folyamata

116 Ridegné Cseke Irén116

117 Ridegné Cseke Irén117 Elhízás •Elsődleges: 85-90%-ban •Másodlagos: 10-15%-ban (hypothyreosis, Cushing-kór)

118 Ridegné Cseke Irén118 Az elhízáshoz vezető tényezők: •Genetikai hajlam: zsírsejtek száma, anyagcsere gyorsasága •Kalóriafelvétellel kapcsolatos tényezők: anyagcsere, táplálkozási, pszichológiai, szociológiai, környezeti

119 Ridegné Cseke Irén119 A bevitt energia több, mint a felhasznált  1 óra bevásárlás = kb 50 kcal energiát használunk fel, közben 5000-10000 kcal energiát pakolunk a bevásárlókocsiba  A vadászó életmódot folytató őseink futottak, birkóztak, hegyet másztak az élelemért (futás: 700 kcal/h, birkózás: 1000 kcal/h)

120 Ridegné Cseke Irén120 Túlzott evés és kövérség  Tudatos önmérséklet szerepe  Stresszkezelés  Külső jelzésekre való érzékenység (látvány, illat, íz)  Belső jelzésekre való érzékenység csökkenése (telítődés érzékelése)

121 Ridegné Cseke Irén121 Édességek  Íz – evolúciós jelentősége van.  Édes íz – preferálása velünk született. CH-ban gazdag élelmiszer.

122 Ridegné Cseke Irén122 Mi vezethet elhízáshoz?  Pszichés tényezők: szeretet adása és elfogadása, stressz levezetése  Kulturális tényezők: mozgásszegénység, CH-gazdag táplálkozás, rendszertelen életmód, rossz szokások, „Vásárolj! Fogyassz!”

123 Ridegné Cseke Irén123 A táplálék  Minőségi elvárások  Mennyiségi elvárások

124 Ridegné Cseke Irén124 Minőségi elvárások  Fehérjék, aminosavak  Szénhidrátok  Zsírok  Vitaminok  Ásványi anyagok

125 Ridegné Cseke Irén125 Mennyiségi elvárások  Az energiaszükséglet egyénenként változó  12 %-át fehérjékből  30 %-át zsírokból  58 %-át szénhidrátokból

126 Ridegné Cseke Irén126 Táplálékpiramis GGabonafélék, rizs, burgonya ZZöldség, gyümölcs HHús, hal, tojás TTej, tejtermék ZZsiradékok, édességek

127 Ridegné Cseke Irén127 Táplálékpiramis

128 Ridegné Cseke Irén128 A fogyás az agyban dől el!

129 Ridegné Cseke Irén129 Zárógondolat „ Ha nem vagyok elragadtatva attól, hogy csak egy alacsony beosztású postai alkalmazott vagyok, nem számít. Attól még lehetek az én szoftball-csapatom kapitánya vagy a helybéli templomi gyülekezet tiszteletreméltó, oszlopos tagja vagy valami hasonló... Jól érezhetjük magunkat attól is, hogy felfedezzük: valahol a Földön van valaki, aki hasonlóképpen érez és gondolkodik, mint mi, és nem vagyunk egyedül.”Dr. Robert Sapolsky

130 Ridegné Cseke Irén130 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete Ridegné Cseke Irén Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések