Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse?” Lk 14,28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse?” Lk 14,28."— Előadás másolata:

1 „Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse?” Lk 14,28

2 Milyen a rossz tanár? • készületlen, labilis idegzetű, sértődékeny, önmagába zárult, megbízhatatlan, a gyerekeket megveti, lenézi, megalázza, türelmetlen, unalmas, sekélyes, rossz szervező, állandóan irányítani akar, autokrata, nincs kapcsolata a diákokkal, határozatlan, nem fegyelmez, nem nevel, nem kreatív, kapkodó, engedékeny, merev, tehetségtelen, részrehajló, nem szereti a gyerekeket, következetlen, arrogáns, bizalmatlan, igazságtalan.

3 A hatékony tanár • érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak; • változatos tanítási technikákat használ, amelyek alkalmazkodnak a tanulók érdeklődéséhez; • az új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítja; • megfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és a komplex választ igénylő kérdéseket; • biztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra való zökkenőmentes átmenetet; • fenntartja az óra tempóját; • érthetően magyaráz; • ismeri a motiválási lehetőségeket; • minden tanuló számára egyaránt érthető kérdéseket tesz fel; • elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit (például kérdés, megjegyzés stb.).

4 FELKÉSZÜLÉS A TANÍTÁSI ÓRÁKRA • Az oktatómunka alapvetően fontos jellemzője a tervszerűség. Ezt a különböző pedagógiai dokumentumok elkészítése és felhasználása biztosítja. A tervszerűséget tehát két oldalról lehet megközelíteni: - A pedagógiai tervezés, és - a pedagógiai tervek alapján való oktatás oldaláról.

5 Az iskolai pedagógiai tervezés három szintje • Felső szint: az iskola vezetése elkészíti az intézmény pedagógiai munkatervét és helyi tantervét, • Középső szint: az iskola különböző munkaközösségei készítik el a munkaterveiket • Alsó szint: a tanár végzi a saját egyéni tervezőmunkáját (tanmenet-készítés), figyelembe véve az előző szinteken kidolgozott pedagógiai dokumentumok tartalmát.

6 A szaktanár által készített tervek • A tanmenet • A tematikus terv • Az óravázlat.

7 Az óravázlat elkészítése • Az óravázlat az órára való közvetlen felkészülés dokumentuma. Az óravázlat-készítés a tanítási óra tervezése, az óra tudatos átgondolására irányul. • Az óravázlat tartalmát és formáját a tanár szakmai tájékozottsága, gyakorlottsága, biztonságérzete szabja meg. Egyetlen igény az óravázlattal szemben az, hogy rendezett, áttekinthető és így használható legyen. • Az óravázlat az óra anyaga, időarányai és a feldolgozásra vonatkozó módszertani elképzelések mellett tartalmazhatja még a táblai vázlatot is.

8 Az óravázlat szokásos tartalma: • Az első rész megnevezi a készítő tanárt, a tantárgyat, az osztályt, az óra helyét a tanmenetben (a tematikus tervben), az óra típusát, az órának a témakörből következő konkrét feladatait. • A második rész az óra logikai felépítését tükrözi, feltüntetve az egyes szerkezeti egységeknél alkalmazott eszközöket, módszereket, szemléltetést, az időarányokat, a számonkérés módját és esetleg az órán elhangzó fontosabb kérdéseket is. • A harmadik (esetleges) része a táblai vázlat feltüntetése, azaz a táblára kerülő szöveg- és ábraanyag terve.

9 Az óravázlat szerkezete 1. rész: • A készítő tanár: • Az osztály: • Az óra helye a tanmenetben: • Az óra helye a témakörben: • Az óra típusa: • Az óra feladatai: 2. rész: • Az óra anyaga: 3. rész: • A táblai vázlat: IdőkeretTananyagMódszerek, eszközök

10 Óravázlat sablon IdőÓra meneteAlkalmazott módszerek Felhasznált eszközök Tanulók munkájának értékelése Didaktikai megjegyzések

11 Hittan óravázlat sablon • Iskola……….. Osztály …………… Óraszám: ………… • Téma …………………………………………… Dátum: …………... Érdeklődés felkeltéseIllusztrált magyarázatKapcsolat az élettel ImaHeti gyakorlat Szükséges anyagokBefejező összefoglalás

12 A célok megfogalmazása • Oktatási cél: Az anyag összefoglalása egy mondatban, amit az adott órán szeretnék megtanítani Pld. : Ábrahám mindig engedelmes volt Istennek, ezért nevezzük a hívők atyjának.

13 A célok megfogalmazása • Nevelési cél: • Arra utaljon, milyen teljesítményt várok el az óra végén, ami szerint fel tudom mérni, sikeres volt-e az óra vagy sem. • A nevelési cél mindig konkrét, lemérhető, és az elvárt szintet is konkrétan érinti.

14 Nevelési célok: • Nem megfelelő szavak: • A diák majd az óra végén… • megérti, érzi, tudja, hiszi, értékeli, ráébred stb. • Megfelelő szavak: • bemutat, felsorol, felidéz, összehasonlít, leír, felismer, kimond, összefoglal, megmagyaráz, kiemel, alkalmaz, részt vesz, kifejez stb.

15 Nevelési célok • Nem jó: Az óra végén a gyerekek majd értik a szeretet fő parancsának fontosságát. • Jó: Az óra végén a gyerekek el tudják mondani, mi a szeretet fő parancsa. • Nem jó: Az óra végére a gyerekek fejlődnek a szeretetben és a hitben. • Jó: Az óra végén a gyerekek elkészítenek egy- egy lapot, melyen saját szavaikkal megfogalmazzák a keresztény hit jellemzőit.

16 Érdeklődés felkeltése • Történet, mese, filmrészlet, dia, játék, beszélgetés …stb, bármi, ami felkelti a gyerekek érdeklődését, és színesen, érdekesen rávezet az óra témájára. • Mindig legyen a gyermek korához és a témához illő.

17 Illusztrált magyarázat • Legalkalmasabb az élőtábla módszer, amikor egyszerre magyarázunk és rajzolunk. • Képek, fotók, újságok, festmények, zene, Biblia, bármi, ami vizuálisan segíti az előadottak megértését.

18 Kapcsolat az élettel • A téma aprópénzre váltása: miben segíti a tanítás a diákot MA, az Ő HELYZETÉBEN? • Még az óra előtt meg kell fogalmaznunk magunknak, miért is jó az adott téma a gyerekeknek? • Hogy segíti őket a keresztény életben?

19 Heti gyakorlat • Kiemeljük azt az erényt, ami a tanítás lényegét cselekvésben kifejezheti. • A gyerek erősödjön a jó cselekvésében, nem csak a szándékában. • Az erény legyen életkorának megfelelő, és segítse elő a fejlődését.

20 Befejező összefoglalás • A gyerekek adják vissza azt, amit az órán hallottak: - kérdés felelet - nyitott mondat - plakát készítés - rajz - drámajáték - tesztek, rejtvények stb

21 Ima • Az órán belül hol helyezem el? • Milyen lesz a formája? • Kapcsolódjon az óra anyagához • Nyújtson élményt • Adjon lehetőséget a befelé figyelésre • NE használjuk fegyelmezési eszközként!

22 Az óravázlat segédeszköz, nem SZENTÍRÁS!!!!! • Az óravázlathoz való merev ragaszkodás a pedagógiai eredményességet károsan befolyásolja.

23 Fontos!!!! • Nincs hittanóra Jézus nélkül!


Letölteni ppt "„Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse?” Lk 14,28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések