Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Feketegazdaság elleni küzdelem hatósági eszközei, a sertés nyilvántartási rendszer megújítása, PRRS-mentesítés Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Feketegazdaság elleni küzdelem hatósági eszközei, a sertés nyilvántartási rendszer megújítása, PRRS-mentesítés Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti."— Előadás másolata:

1 Feketegazdaság elleni küzdelem hatósági eszközei, a sertés nyilvántartási rendszer megújítása, PRRS-mentesítés Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

2 2 Feketegazdaság elleni küzdelem hatósági eszközei Előzmények: A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII.30) Korm. határozat 1.2. m) pont: • az adópolitikáért felelős miniszter és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevonásával, a rendelkezésére álló hatósági eszközökkel, a sertéshús tekintetében az élelmiszer nagy- és kiskereskedelemben az adóhatósági és élelmiszerbiztonsági ellenőrzések fokozásával, az illegális élőállat behozatallal, az illegális vágóhídi beszállítással és feldolgozással szembeni erőteljes fellépéssel segítse a tisztességes ágazati szereplőket; Stratégia: Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága - Célzott helyszíni ellenőrzések - Kistermelői élelmiszer-előállítás kontrolljának növelése.

3 3 NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága •Az illegális élelmiszerlánc események felderítésére nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberekből egy éve magalakult egy operatív csoport, amely az ország teljes területén,egy időben akár több helyszínen tud eljárni. •Elsődleges feladatuk a sok embert érintő élelmiszerrel kapcsolatos visszaélések megakadályozása, a fekete gazdaság visszaszorítása. •A NÉBIH adatbázisaiból kinyert adatok kockázatbecslésével kiválasztott vágóhidak és sertés tenyészetek ellenőrzését végzik.

4 4 Célzott helyszíni ellenőrzések •Kiemelten vizsgálják az üzletek, piacok ellenőrzése kapcsán fellelt sertés termékek nyomon követhetőségét és a sertések értékesítési láncolatának szállítási, számlázási (elektronikus és papír alapú) bizonylatait az adóhatóság bevonásával. •Az adóhatósággal kialakított szoros együttműködés keretében közös mélységi és helyi ellenőrzéseket végeznek az első betárolási helyeken, valamint a feltartóztatott szállítmányokon •Az igazgatóságot felszerelik olyan eszközökkel, melyekkel a vállalkozások elektronikusan vezetett adatai lementhetők és visszaélés esetén bizonyítékként felhasználhatók az eljárás során. •Kialakítás alatt van egy operatív központ, melyben a HUGO útdíj adatai és az adóhatóság adataihoz való részleges hozzáféréssel az ellenőrzések hatékonysága a jövőben jelentős mértékben javítható.

5 5 Kistermelői élelmiszer előállítás kontrolljának növelése •A kistermelői szabályok nem kerülnek betartásra, a szürke és fekete gazdaság jelen van; •Negyede nem rendelkezik bejelentett tenyészettel; •A vágóhídi adatok alapján a 3 hónapos továbbtartás nem teljesül; •Szállítólevél adminisztrációval nem rendelkeznek; •Kockázat az élelmiszerlánc biztonságban, nincs állategészségügyi ellenőrzés. •Kistermelői élelmiszer előállítás kockázat elemző informatikai rendszer kialakítása, elérés biztosítása a Kormányhivatalok számára. •Kistermelői élelmiszer előállítói engedély kiadásakor, hosszabbításakor ellenőrzés az előző évi adatok alapján: •Rendelkezik-e sertés tenyészettel; •A szállítólevelek és vágóhídi adatok alapján a kibocsájtás meghaladta- e az éves engedélyezett mennyiséget;

6 6 A sertés nyilvántartási rendszer megújítása Előzmények: A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII.30) Korm. határozat 1.2. j) pont: j) • „A vidékfejlesztésért felelős miniszter dolgozza ki a sertéságazati termelési és piaci információs rendszer fejlesztésének, működtetésének koncepcióját” Stratégia: 1. A sertéságazat kapacitásadatainak felmérése (hízó-és kocaférőhely, vágóhídi kapacitások, TIR adatok bővítése és aktualizálása) 2. Interjúk készítése az ágazat szereplőivel, „igényfelmérés” •Szakmai szervezetek (VHT, AKI, tenyésztő szervezetek) •Hatóságok •Vágóhidak •Termelők 3. Informatikai rendszer kialakítása

7 7 Kitűzött célok Egy új, széleskörű, integrált informatikai rendszer kialakítása az alábbi funkciók biztosítására: •Nyomonkövethetőség biztosítása a teljes vertikumban • Élelmiszerbiztonság • Feketegazdaság visszaszorítása •Adatszolgáltatás elektronizálása, egyszerűsítése •Kockázatelemzésen alapuló célzott és hatékony ellenőrzési rendszerek kialakítása •Megbízható és naprakész alapadatok a döntéshozatalokhoz (állatlétszám és kapacitás adatok) •„Infromációbank”: Hasznosítható piaci és termelési adatok biztosítása a termelőknek

8 8 Integrált sertés információs rendszer Sertés ENAR Szállítási adatok Állatjelölés adatok OVMR Vágott test minősítés adatok TIR Tenyészetek adatai Tartók adatai TRACES Import szállítások adatai OÁIR Állategészségügyi adatok Sertés Törzskönyvi Rendszer (STR) Tenyésztési adatok Piaci Árinformációs Rendszer (AKI-PÁIR) Sertés piaci árak FELIR Felügyeleti díj adatok Az integrált sertés információs rendszer adatkapcsolatai

9 9 Sertés ENAR rendszer fejlesztése A jelenlegi informatikai elvárásoknak megfelelő, modern sertés ENAR rendszer kialakítása, mely minimálisan az alábbi elvárásokat teljesíti: •Webes elérés biztosítása az ügyfeleknek •új elektronikus bizonylatok (szállítólevél, import bejelentő) •A tenyészetek saját adataihoz (füljelző logisztika, vágott test minősítési, TIR és szállítási adatok) való hozzáférés biztosítása webes felületen. •Állat jelölés nyilvántartása (kötelező koca jelölés) •Szállítás adminisztráció elektronizálása (webes bizonylatok) •Szaporulat nyilvántartás, kalkuláció •Kockázatelemzési modul kialakítása helyszíni ellenőrzésekhez •Integráció a meglévő rendszerekkel (Törzsadatok, OVMR, ALI, Traces, stb.)

10 10 Nyomonkövetés: adatbázisok integrációja •TRACES adatbázis – ENAR adatbázis keresztellenőrzés •A szállítólevélre ENAR adatstruktúrába TRACES azonosító felvétele; •Időszakos TRACES lekérdezések •OÁIR – ENAR adatkapcsolat (állategészségügyi bizonylat összevetése a szállítólevéllel) •OVMR – ENAR adatkapcsolat (vágási sorszám – minősítési adatok – és az ENAR beszállítás adatai közötti kapcsolatok kiépítése, összevetés biztosítása) •Sertés Törzskönyvi Rendszer (STR) – ENAR adatkapcsolat (közös partnertörzs és objektumtörzs (TIR tenyészetek) kialakítása) •AKI Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) – OVMR adatkapcsolat (SEUROP minősítési adatok vágott féltest ár adatokhoz) •Egyéb szállítás adminisztrációval kapcsolatos fejlesztések: •Elektronikus szállítólevél kialakítása, on-line szállítólevél nyomtatás; •Web alapú élő állat import bejelentő kialakítása;

11 11 Kockázatelemzés az integrált adatbázisból Cél: Egységes kockázatelemzési rendszer kiépítése, melyben előre definiált mérőszámok mentén elemezni tudjuk az állategészségügyi, tenyésztési és gazdasági szempontból kérdéses eseményeket és szereplőket. Kockázatelemzési adattárház rendszer kialakítása: •Szaporulat kalkuláció, bejelentett éves szaporulat és kalkulált szaporulat eltérés kimutatása; •Szállítás elemzés •A szállítólevél első, másod, harmad és negyed példányok egyezőségének elemzése; •A szállítólevél és OÁIR állategészségügyi példányok egyezőségének elemzése; •Elektronikus szállítólevél elemzések (hibás, ill. határidőn túli jelentések, indított- érkezett db stb.); •Import elemzés (TRACES beérkezés – import beérkezés eltérések); •Kistermelő elemzés (tenyészettel rendelkezik, szállítás – vágás – jelölés); •Vágás elemzés (OVMR lejelentések, beérkezett és küldött szállítások, TRACES bizonylatok, húsminősítési adatok);

12 12 Koca jelölés bevezetése Okai: •Az ágazat szereplőinek nem biztosított az egyenlő versenyhelyzet. •A piacon jelen van a szürke és feketegazdaság •Agrártámogatások kifizetése Eszközei: •Koca ENAR számos egyedi jelölés adatbázis kiépítése, kapcsolódó adatközlő űrlapok kialakítása, webes elérés biztosítása (igénylés, bejelentés, pótlás, kiesés); •Webes szaporulati napló kialakítása, a jelenlegi sertés törzskönyvi rendszer és az ALI integrációjával; •Szükséges interfész kapcsolatok kiépítése; •Éves szaporulat kalkuláció; Hatásai: •Naprakész országos koca létszám adatok (döntéshozás, monitoring) •Termelési prognózisok készítése •Mennyiségi mérleg készítése kockázatelemzéshez •Feketegazdaság visszaszorítása •Támogatási rendszerekhez közhiteles adatok biztosítása

13 13 Vágóhidak ellenőrzése, húsminősítés •Vágóhídi felügyelet megerősítése az állategészségügyi vizsgálatok adatainak rögzítésével; •Vágóhídi modul kerüljön kiterjesztésre az összes vágóhídra korlátozott funkcionalitással; •A húsminősítés informatikai zártságának javítása; •A húsminősítési adatok elérése webes felületről (tenyésztők a saját adataikat elérhetik);

14 14 Ami már megtörtént 1.Az ENAR-ban lezárult a sertés szállítólevelek szigorú számadású nyilvántartásával kapcsolatos fejlesztés, a rendszer tenyészetekhez kötve tartja nyilván a kiadott és visszaérkezett bizonylatok sorszámait. 2. Az AKI által kialakított sertés ágazati információkat tartalmazó honlapra az OVMR-ből már szolgáltatjuk a vágásokkal kapcsolatos releváns adatokat. 3. A VM és a Nébih megállapodást kötöttek „a nyomonkövetést és az eredetigazolást megalapozó adatbázisok, nyilvántartások fejlesztése,” címmel, a feladat megvalósításához 200.000.000 Ft-ot biztosít a támogató. A támogatás felhasználási határideje: 2015. június 30. 4. A megállapodásban részletezett feladatok szakmai felmérésére, ill. az elvégzésükhöz szükséges közbeszerzés műszaki mellékletének összeállítására 25 M Ft nettó értékben közbeszerzés kiírását kezdeményezte a támogatott.

15 15 Előzmények: A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII.30) Korm. határozat 1.2. n) pont: • biztosítsa a sertéságazat sikeres működéséhez szükséges állategészségügyi programok – különösen a PRRS mentesítési program – feltételeit; Stratégia: PRRS Nemzeti Mentesítési Terv:  Egyeztetések kezdete: 2011 tavasza  Egyeztetés a sertéstenyésztő szervezetek képviselőivel: 2011. június  Hatástanulmány elkészítése, gazdasági kihatásokkal  Az állományok fertőzöttségének felmérése szerológiai vizsgálatokkal (monitoring program: 2011. 01.24.-03.24.), vizsgálatok értékelése  PRRS Nemzeti Mentesítési Bizottság létrehozása  Nemzeti PRRS Mentesítési Program elkészítése  Jogszabályi háttér megteremtése, notifikációs eljárás  A vidékfejlesztési miniszter 3/2014. (I. 16.) VM rendelete  A mentesítés végrehajtása PRRS mentesítés Állományok70,6 %-a PRRS negatív (kocák 69,3 %-a) 11,1 % PRRS-fertőzött (kocák 21,3 %-a) 18,9 % PRRS ? (kocák 9,4 %-a)

16 16 USA : kocánként 114,7 $ (kb. 25.000 Ft). Európai adatok: almonként: 74,16 $ (kb. 16.500 Ft/alom) előhízónként: 6 $ (kb. 1300 Ft) hízónként: 7,67 $ (kb. 1700) 100 kocás, fialástól a vágásig típusú, 2,5 kocaforgójú, 10 malac/fialás telepen: 250 fialás = 4.100.000 Ft 2500 előhízó: 1300x2500= 330.000 Ft 2500 hízó: 1700 x 2500= 4.200.000 Ft Total: 11.600.000 Ft /év A PRRS mentesítés megtérülése: Teljes állománycserével történő mentesítés 18 és 83 hónap. A zártsággal, és kifuttatással történő mentesítés megtérülési ideje 4 és 26 hónap A PRRS kártétele

17 17 Megyenagylétszámú telepkislétszámú udvar pozitívkocalétszámösszespozitív % Nógrág101311,7 Heves71001213,9 BAZ0 3581,4 Szabolcs913042292,8 Zala21082581 Vas002161,9 Somogy811592453,2 A 2 RÉGIÓ, amelyet a PILOT PRRS mentesítési programban részt vesz: •Az országban közel 3 ezer nagylétszámú sertéstartó telep van, a hét megye 736 telepéből 27-ben fogják elkezdeni az idén a mentesítést (közel 7500 koca). •Ezen gazdaságok esetében kell megvalósítani 2014-2015-ben az állományok cseréjét, ahhoz, hogy a két régió mentessé válhasson. •Ezen gazdaságoknál állami kártalanítással fog megtörténni az állománycsere, melyet követően egy magasabb genetikai értékű, magasabb állategészségügyi státuszú, a korábbiaknál sokkal nyereségesebben termelő sertésállományhoz juthatnak az állattartók. Feladatok

18 18 Kislétszámú állomány:  2014. június 30-ig a vizsgálatok alapján pozitív udvarok állomány cseréje mentes állatokra.  2014. szeptember 30-ig a települések rendelet szerinti minősítése  2015. június 30-ig a két régió rendelet szerinti PRRS mentessé nyilvánítása Nagylétszámú állomány:  2014. június 30-ig valamennyi telep minősítése  „Történelmi mentesség”: az elmúlt 3 év negatív vizsgálati eredménye alapján mentessé nyilvánítható a telep kocák 5 %-a és 60 hízó vérvizsgálata alapján Feladatok

19 19 A nem a PILOT régiókhoz tartozó megyék esetében:  2014. május 31-ig: valamennyi kislétszámú állomány szerológiai vizsgálata (valamennyi koca és kan).  2014. december 31: valamennyi nagylétszámú telep minősítése.  2015. március 31: A megyei mentesítési terveknek illetve a nagylétszámú telepek jóváhagyott mentesítési terveinek 2015. március 31-ig kell elkészülnie. Feladatok

20 20 PRRS Nemzeti Mentesítési Bizottság:  ÉK Régió tételes felmérése: - Kislétszámú állományok: máj. 31.-ig vérvétel jún. 30.-ig pozitív állományok lecserélése szept. 30.-ig települési mentesség - Nagylétszámú állományok: BAZ: 16 telep, mond mentes Heves: 20 telep, 2 fertőzött: megállapodás, dec. 31.-ig mentesít SzSzB: 32 telep, 4 fertőzött, dec. 31.-ig mentesít (mangalica!)  HAGE és TOPIGS megbeszélés: egyértelmű támogatás, pontos tervek, kiesések kompenzálása fontos  Szaktanácsadói értekezlet, felkészítés  Egyeztetés a tenyésztő szervezetekkel  2014. ápr. 30.-ig: DNY Régió tételes felmérése Ami már megtörtént

21 21 Összefoglalva: A PRRS mentesítés országos programja egy olyan vállalkozás, amely hosszú távon: 1.Növeli az egészségesen – gazdaságosan tartható sertéslétszámot 2.Szignifikáns piaci előnyöket jelenthet a magyar sertéstartásban érdekelt vállalkozásoknak 3.A növekvő sertéslétszám pozitív hatást gyakorlat a foglalkoztatásra, az ágazat profittermelő képessége fokozására. 4.E folyamat nélkül fenntarthatóan nem növelhető a magyar sertés ágazat nemzetközi versenyképessége 5.A sertéstartásban felhasznált antibiotikum mennyiség jelentős csökkentése révén kiemelt közegészségügyi jelentőséggel bír. A jövő

22 22 Csehország: A termelők jelentős része már lecserélte a hagyományos állategészségügyi státuszú állományát magas (majdnem SPF, JÁS) állategészségügyi státusszal rendelkezőre. Konvencionális állományok JÁS állományok Született malac12,514,1-15,4 Választott malac/fialás1012,4 Napi súlygyarapodás670-780 gr870-980 gr Tak. haszn.3,1 kg/kg2,7 kg/kg Elhullás 7-25 kg9 %1,3% Elhullás 25-115 kg5%1% Értékes hús%54-56%59,3-59,8% 1 kg-ra eső áo. ktsg.0,12 Є0,032 Є

23 23 Köszönöm figyelmüket!

24 24

25 25


Letölteni ppt "Feketegazdaság elleni küzdelem hatósági eszközei, a sertés nyilvántartási rendszer megújítása, PRRS-mentesítés Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések