Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EN 1090 Hegesztett szerkezetek tervezése forgalmazása biztonsága CE jelölése gyártása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EN 1090 Hegesztett szerkezetek tervezése forgalmazása biztonsága CE jelölése gyártása."— Előadás másolata:

1 EN 1090 Hegesztett szerkezetek tervezése forgalmazása biztonsága CE jelölése gyártása

2 Hegesztett szerkezetek Az előállítása fázisai:  JOGI és MŰSZAKI GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS Tervezés, Forgalmazás, Biztonsági körülmények/CE  GYÁRTÁS

3 tervezés EUROCODE ( EN 1990 – 1999 szabványsorozat ):  EU 3 (acél)  EU 4 (alumínium) alkalmazásával készülő szerkezetek létrehozásához végzett tervezések, méretezések esetében a gyártást, a megfelelőség-értékelést és az igazolást az EN 1090-1 szerint kell elvégezni.

4 forgalmazás -A 89/106/EGK irányelvet váltó -EU 305. RENDELET (2011. március. 9.) : •az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (hatályba lép: 2013.07.01.) és •a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT: Európai Gazdasági Térség –vonatkozású szöveg)

5 forgalmazás • Az EU – n belül piaci forgalmazás esetében a terméknek meg kell felelni az EU 305. RENDELET – nek •A megfelelőség igazolásához használhatók: a harmonizált EN 1090 - 1 és a szabványsorozat többi részei. (lásd később részletesen)

6 EU iránylevek és a rendeletek Fajtái: - keretirányelv: általános magasabb szintű, átfogó jogi szabályozás - specifikus irányelv: speciálisan valamilyen termékre érvényes, ill. annak előállítási folyamatára érvényes jogi szabályozás RENDELET: a kihirdetésekor- „bevezetés nélkül”- érvényes jogi szabályozás.

7 Biztonsági elv és a hegesztett kötés minőségi szintje Piaci forgalomba kerülő hegesztett termékek biztonsága és a hegesztett kötés minőségi szintjének kapcsolata: - a szerkezet igénybevételének ismerete: - a megengedett terhelésből származó feszültség értéke szerint: nagy, közepes és kicsi, - a szerkezet tönkremeneteli kockázatának becslése: -emberélet veszélyeztetése, nagy anyagi kár, stb. előfordulási lehetősége, kockázata (kockázatelemzés) stb., -az adott és igénybe vett hegesztett kötés minőségi szintje (EN-1090: kiviteli osztályok: EXC1; EXC 2; EXC 3; EXC 4.) meghatározása, - a gyártás során a minőségképesség fenntartása és igazolása - az EU 305/2011 RENDELET tételes betartása

8 EU 305/2011. Rendelet szerinti teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése - tanúsítási eljárás A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében kiadott teljesítménynyilatkozat: harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében…a gyártónak forgalomba hozatalkor kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan (lásd az űrlap formáját az EU 305 RENDELET mellékletében)

9 EU 305/2011. Rendelet szerinti termék tanúsítási eljárás: 2 + 2 +. – rendszer: a) a gyártó végzi: -a terméktípus meghatározását, -az üzemi gyártásellenőrzést, -a gyárban vett minták további vizsgálatát meghatározott vizsgálati terv szerint;

10 EU 305/2011. Rendelet szerinti termék tanúsítási eljárás: 2 + 2 +. – rendszer: b) a bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete (pl.: varrat kiviteli osztályok függvényében 1-3 év között, az első ellenőrzéshez képest megváltozik a heg.koord. személye, technológia, gyártóeszközök stb.) vizsgálata és értékelése.

11 biztonság jelölése – CE • CE – Conformité Européenne ( európai megfelelőség – alatta „4444” a bejelentett testület EU azonosítója) • CE- marking Directive 93/68/EEC (1993.07.22.) • gyártói megfelelőség-igazolás (kb. 10 évig megőrizni ill. szerződés jogszabály szerint), • A termének az alapvető biztonsági követelmények*nek meg kell felelni, • ezeket az új megközelítésű irányelvek és a harmonizált szabványok tartalmazzák, • A CE jelölést a terméket az EU – n belül forgalomba hozó helyezi el, ez lehet a gyártó.

12 EU 305/2011 RENDELET szerinti alapvető biztonsági követelmények* • mechanikai szilárdság és állékonyság, • tűzbiztonság, • higiénia, egészség és környezetvédelem, • biztonságos használat és akadálymentesség, • zajvédelem, • energiatakarékosság, és hővédelem, • természeti erőforrások fenntartható használata

13 Az EN 1090 – 1harmonizált szabvány A MODELLSZABVÁNY: MSZ EN 1090-1:2009+A1:2012 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése. 1. rész: Szerkezeti elemek megfelelőség- értékelésének követelményei meghirdetve: 2012.06.01. – kb. 44 oldal

14 Az EN 1090 – szabványcsalád A MODELLSZABVÁNY: MSZ EN 1090-2:2008+A1:2011 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése. 2. rész: Acélszerkezetek műszaki követelményei meghirdetve: 2011.12.01. – kb. 210 oldal (Fémszerkezetek: 91.080.10)

15 Az EN 1090 – szabványcsalád A MODELLSZABVÁNY: MSZ EN 1090-3:2008 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése. 3. rész: Alumíniumszerkezetek műszaki követelményei meghirdetve: 2008.09.01. – kb. 114 oldal (Alumínium termékek: 77.150.10)

16 EN 1090 – 1 szabvány témaköre Tartalomjegyzék - kivonat • érvényességi tartomány, • normatív hivatkozások • definíciók • követelmények: – alkatrészek, – méret és alak tűrések, – hegeszthetőség, – törési szilárdság, – szerkezeti jellemzők, – tűzállóság, – veszélyes közegek, – ütésállóság, – tartósság.

17 EN 1090 – 1 szabvány témaköre Tartalomjegyzék – kivonat - folytatás • Értékelési módszerek • Megfelelőség értékelés • Osztályozás és jelölés • Megjelölés MELLÉKLET: - Specifikáció készítés, -Üzemi termelés ellenőrzés értékelése -Jelen szabvány kapcsolódása az EU szabályozáshoz

18 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke • 7 Welding… • 7.1 General.. • 7.2 Welding plan...... • 7.2.1 Requirements for a welding plan...... • 7.2.2 Content of a welding plan...... • 7.3 Welding processes........ • 7.4 Qualification of welding procedures and welding personnel.... • 7.4.1 Qualification of welding procedures........ • 7.4.2 Welders and welding operators....... • 7.4.3 Welding coordination.......

19 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke • 7.5 Preparation and execution of welding … • 7.5.1 Joint preparation.. • 7.5.2 Storage and handling of welding consumables...... • 7.5.3 Weather protection..... • 7.5.4 Assembly for welding..... • 7.5.5 Preheating....... • 7.5.6 Temporary attachments.... • 7.5.7 Tack welds...... • 7.5.8 Fillet welds …

20 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke • 7.5.9 Butt welds..... • 7.5.10 Welds on steels with improved atmospheric corrosion resistance....... • 7.5.11 Branch connections...... • 7.5.12 Stud welding...... • 7.5.13 Slot and plug welds… • 7.5.14 Spot welds for thin gauge components.. • 7.5.15 Other weld types.... • 7.5.16 Post-weld heat treatment.... • 7.5.17 Execution of welding.......

21 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke • 7.5.18 Welding of bridge decks.... • 7.6 Acceptance criteria....... • 7.7 Welding of stainless steels..... • 7.7.1 Amendments to EN 1011-1 requirements.... • 7.7.2 Amendments to EN 1011-3 requirements.... • 7.7.3 Welding dissimilar steels......

22 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád EN 1090 szabványcsalád részletesebb bemutatása: MSZ EN 1090-1:2009+A1:2012 harmonizált szabvány: –Alapvető jellemzője és követelménye: • üzemi gyártásellenőrzés Factory Production Control (FPC): rendszerére, szervezeti egységére, a funkcióra írásos eljárást (minőségügyi dokumentumot,eljárási utasítást) célszerű készíteni és ez illeszkedjék a gyártó minőségirányítási rendszerébe és az érintettekkel meg kell ismertetni, így pl. az alvállalkozókkal is •üzemi gazdája a kinevezett hegesztési koordinátor* (nominated welding coordinator*) teljesülésért •a gyártást folyamatosan pártatlan, bejelentett testület ellenőrzi, igazolja - tanúsítja

23 EN 1090 – 1. rész * A kinevezett hegesztési koordinátor (*nominated welding coordinator) a feladatainak szakmailag felkészült ellátásához az EWF különböző szintű képzési tematikát dolgozott ki. EWF-Guideline: Dedicated Knowledge for Personnel with Responsibility for welding Coordination to comply with EN 1090 – 2: EWF-652r1-11 – EWF Secretariat. Az acélra vonatkozó ismeretfrissítő tananyag figyelembe veszi az ISO 14731 –t és a korábbi EWEW/IWE; EWT/IWT;EWS/IWS diplomákat:.

24 Kinevezett hegesztési koordinátor* Az acélra vonatkozó ismeretfrissítő tananyag figyelembe veszi az ISO 14731 –t és a korábbi EWEW/IWE; EWT/IWT;EWS/IWS diplomákat EWF képzési szintek: • EN 1090: Basic/Alap: IWS/EWS, • EN 1090: Special/Specialista: IWT/EWT, • EN 1090: Comprehensive/Átfogó: IWE/EWE

25 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – 1. rész Gyártó feladata: • az ellenőrzés folyamatos fenntartása, valamint az előírt műszaki és minőségi előírások teljesítéséhez kapcsolódó folyamatos képesség meglétének igazolása, • az üzemi gyártásellenőrzést célszerű, ha a legfelső vezetőhöz rendelt szervezet végzi

26 • EN 10204-t kell a gyártónak alkalmaznia, • Hegesztő igazolást – következő tartalommal: - tevékenységi tartomány, megadva az alkalmazott szabványokat,a kiviteli osztályokat, - a kiinduló alapanyagokat, - a hegesztési koordinátort nevét, • Megjegyzéseket,

27 Feladatokhoz kijelölt felelősöknek kell lenni • termelés ellenőrzése, • hegesztési felügyelet, • áruátvétel (CE jelölés alapanyagra és hegesztőanyagra) • Anyagok kezelése, átvétel, raktározás, • munkadarabok ellenőrzése, • munkadarabok további műveletekre engedélyezése, • eszközök megelőző és karbantartásra, • előírások betartásának folyamatos ellenőrzésére • stb.

28 Hegesztett kötések nyilvántartása - nyomon követés biztosítására munkadarabok egyesítéséhez használt: - hegesztőanyagok, -alapanyagok, -hegesztési terv, -hegesztési sorrendterv, -WPS, -ellenőrzési jegyzék (hatóság által, vevő által elfogadott), -termálvágással készült munkadarabok alak, méret pontossága, felületminősége és keménysége, - hegesztési eljárás, -varrattípus fajta, -Varrathiba javítás módszer, technológia előírása, - hegesztett kötés helyzete és azonosítása - műveletet végző neve, - ellenőrző és engedélyező neve, stb.

29 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – 1. rész A gyártónak az előírt műszaki és minőségi előírások teljesítéséhez kapcsolódó képességét támogatja a tanúsított az ISO 9001 vagy ISO 3834, stb. alkalmazása, A gyártó EU 305/2011 – ban előírt TELJESÍTMÉMY NYILATKOZATOT ad. Az eljárást a fenti szabvány részletesen tartalmazza

30 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – 2. rész - 2014.július.1.-től érvényes, MSZ EN 1090-2:2009 Acélszerkezetek műszaki követelményei szabvány szerint a megfelelőséget befolyásoló tényezők, jellemzők, indikátorok értelmezése: a/ indikátor: kiviteli osztály ( execution class - EXC) : • valamennyi tevékenység, amely a munka fizikai befejezésére szolgál, pl. beszerzés, gyártás, hegesztés, mechanikai rögzítés, szállítás, létesítés (felszerelés helyszínen, helyszíni szerelés, és dokumentáció), • a munka, a teljes tevékenység, egyes elemek (alkatrészek) - vagy egy elem részének kivitelezéséhez meghatározott követelmények osztályba sorolása, • a kiviteli osztályok: EXC1; EXC 2; EXC 3; EXC 4.

31 CE jelöléshez szükséges alapvető biztonsági követelmények tényezői EN 1090-2 és -3 esetében • Méret és alak tűrések (EN 1090-2, Függelék D) • Hegeszthetőség (az EN 10025-1 alkalmazása) • Töréssel szembeni ellenállás (J- en) (nem vonatkozik alumíniumra) • Tűzállóság A1 ( az EN 13501-1 szerinti osztályozás) • Kadmium és radioaktív sugárzás kiszabadulása • Tartósság (korrózióelleni védelem) • Terhelési jellemzők (tűzelleni ellenállás, fáradás)

32 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 • A fenti kiviteli osztályok - EXC –a CC –nek (consequence class – következményes károsztálynak, –az SC – nek (service categorie) - alkalmazási kategóriának, és –a PC – nek (production categorie) - gyártási kategóriának a függvényei. Megjegyzés: az Eurocode EC 3 –ba (EN 1993-1-1) helyezik át – tervezői kompetencia lesz – összevont jelzés: RC- (megbízhatósági tényező) SC+PC= RC és az értelmezés megváltozik.

33 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 b/ indikátor: alkalmazási kategória (SC: service category): alkalmazási üzemetetési körülmények – ez az a kategória, amely egy elem használatának körülményeit jellemzi: –SC 1: - statikus: azok a szerkezetek, alkatrészek (elemek), amelyeket statikus üzemi terhelésre terveztek, pl. épül

34 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 SC2: - fárasztó: azok a szerkezetek, alkatrészek (elemek), amelyeket fárasztó üzemi terhelésre terveztek – az EN 1993 szerint – vasúti, közúti hidak, daruk (S 1 - től S 9 -ig), illetve szél, emberi tömeg és forgó gép keltette rezgésre (vibrációra) érzékeny szerkezetek,

35 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 c/ indikátor: gyártási kategóriák (PC: production category): - ez az a kategória, amely egy elem előállításának (gyártásának) módszerét jellemzi: PC 1: S235/S275 S 355 –től kisebb minőségi osztályba sorolt acélfajtából

36 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 PC 2: ≥ S355 vagy építési helyszín S 355, vagy ettől nagyobb minőségi osztályba sorolt acélfajtából hegesztéssel előállított alkatrészek

37 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 d/ indikátor: következményes károsztályok (CC: consequence classes): az EN 1990:2002 – B függelékében található információ arra, hogy megbízhatóság szempontjából a következményes károsztály milyen szempontok szerint vehető figyelembe. •A kockázatelemzés és értékelés végrehajtása célszerű.

38 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 CC1 - kicsi/alacsony következményű káresemény: - emberéletre kis hatású, a környezeti, a gazdasági hatás kicsi, vagy elhanyagolható, • - példa: mezőgazdasági épületek, ahol nincs vagy ritka a személyi tartózkodás,

39 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 CC2 - átlagos/standard következményű káresemény: – emberéletre közepes hatású, a környezeti, a gazdasági hatás számottevő, - példa: lakó és irodaépületek közepes káresete

40 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 CC3 – nagy/magas következményű káresemény: - emberéletre drámai hatású, a környezeti, a gazdasági hatás igen nagy, - példa: lelátók törése, jelentős következményekkel, kórház, óvoda, iskolák, olyan

41 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26 • Az EXC (execution class – kiviteliosztály) meghatározásának útvonala (roadmap): • 1. CC • 2. SC • 3. PC • 4. EXC1, EXC2; EXC3. és ECX 4*.- „az eredmény” – EXC 4*-t kivételes esetekben előírni.

42 MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS és IGAZOLÁSA Conformity assessm ent Az eljárás: -követelmények megismerése, -követelmények teljesítésének értékelése:

43 MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS és IGAZOLÁSA Conformity assessment Eljárás: -Mintavétel – előírás szerint (pl. darabszám stb.) -Vizsgálat – előírás szerint (pl. szabvány stb.) -Ellenőrzés -MIR és KIR ellenőrzés – ami kapcsolódik a termékhez -Tanúsítási eljárás -Tanúsítási eljárás dokumentálása (szabvány szerint - MSZENISO/IEC 17050-1: Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata; -1. rész: Általános követelmények; 2.- rész:Támogató dokumentumok -2,) -Tanúsítvány kiadása Akkreditálás:


Letölteni ppt "EN 1090 Hegesztett szerkezetek tervezése forgalmazása biztonsága CE jelölése gyártása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések