Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos embereket segítő innovációk ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest Prof. em. dr. Mesterházi Zsuzsa 2009. 04. 16. Előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos embereket segítő innovációk ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest Prof. em. dr. Mesterházi Zsuzsa 2009. 04. 16. Előadás."— Előadás másolata:

1 A fogyatékos embereket segítő innovációk ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest Prof. em. dr. Mesterházi Zsuzsa 2009. 04. 16. Előadás az MTV Alma Mater sorozatában

2 2 INNOVÁCIÓ Az innováció a nevelésügyben is olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan sikeres mozgósítását jelenti, amelynek végeredményeként valamilyen széles körben hasznosítható új termék, új eljárás alakul ki. A gyógypedagógiai innovációk korszerűsítő, újító, alkotó folyamatok, amelyek pozitív irányú változásokat hoznak. (Pedagógiai Lexikon)

3 3 Témakörök  1. Korai fejlesztés  2. Integráció  3. EGYMI  4. Szülősegítés  5. Munkavállalás  6. Akadálymentesítés  7. Életminőség Együtt – egymásért!

4 4 1. Kora-gyermekkori intervenció  Hazai születési adatok: 95- 99 ezer gyermek/év  Többlet egészségügyi ellátásra szorul közülük: 8-10 ezer gyermek/év  A fejlődési elmaradások kialakulásának csökkentése lehetséges Esélyteremtő, esélykiegyenlítő beavatkozások: - szűrés, jelzés - diagnosztizálás - ellátások, juttatások, szolgáltatások 1/1. Korai fejlesztés

5 5 A korai intervenció tartalma  Szűrés/jelzés, szűrővizsgálatok: újszülött osztályok, intenzív centrumok (PIC, NIC), házi gyermekorvosok, védőnők, bölcsődék, óvónők  Személyes szolgáltatások: családsegítés, tanácsadás, otthoni szakápolás  Természetbeni és pénzbeli juttatások: ápolási díj, útiköltségtérítés, gyermekétkeztetés  Korai fejlesztést végző intézmények: korai fejlesztő központok, ápoló-gondozó otthonok, bölcsődék, más intézmények 1/2. Korai fejlesztés

6 6 Korai fejlesztés  Jogosultság: diagnózis alapján  Szakemberek: orvos, terapeuta, gyógypedagógus, pszichológus  Fejlesztések és terápiák: egyéni, csoportos 1/3. Korai fejlesztés

7 7

8 8

9 9 Szülők részvétele  Ambuláns ellátás  Tanácsadás  Otthoni fejlesztés  Sorstársi kapcsolat 1/4. Korai fejlesztés

10 10 2. Integrált nevelés – inkluzív iskola   Az EU oktatáspolitikai célkitűzései a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek számára:  optimális képzési kínálat  illeszkedés az egyéni igényekhez és képességekhez  munkaerőpiaci esélyek elősegítése  integrált oktatás elsődlegessége  az inkluzív (befogadó) iskola jellemzői 2/1. Integráció

11 11 Jellemző tendenciák Integráció a közoktatás és a felsőoktatás minden szintjén  A speciális iskolák szolgáltató központokká válnak  Integráció és szegregáció közötti helyes arány kialakítása  Tanári kompetenciák fejlesztése  Oktatási egyenlőtlenségek mérséklése  Iskolák szervezeti átalakítása  Egyéni támogatási rendszer bevezetése  A speciális tudás felhasználása az integráció szolgálatában 2/2. Integráció

12 12 Az integrált nevelés módszertana  Kutató-fejlesztő programok:  Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP)  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)  A befogadó intézmények szerepe: 2/3. Integráció - a gyermek fejlődését segítő speciális feltételek megteremtése (pl. akadálymentesítés) - a tanulási elmaradások egyéni csökkentése - együttműködés más szakemberekkel - az iskolai teljesítmények és a viselkedés változásának nyomon követése

13 13

14 14 A gyógypedagógus szerepe  Fejlesztő programok összeállítása  Egyéni fejlesztő foglalkozások vezetése  Pedagógiai diagnosztikai mérések elvégzése  Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak  Konzultáció más szakemberekkel  A kortárs-kapcsolatok elősegítése 2/4. Integráció

15 15 Az óvodák, iskolák pedagógusainak továbbképzése  Az integrált nevelés nem jelenti a gyógypedagógiai intézmények megszüntetését.  A gyógypedagógusok a speciális tudás birtokában segítik az integráló óvodákat és iskolákat: - a gyermekek fejlesztési igényeinek feltárása - a gyermekek fejlesztési igényeinek feltárása - a szakértői diagnózisok értelmezése - a szakértői diagnózisok értelmezése - javaslattétel a tanulási környezet kialakítására - javaslattétel a tanulási környezet kialakítására - az egyéni segítés módjának, eszközeinek bemutatása - az egyéni segítés módjának, eszközeinek bemutatása - a gyermek teljesítményeinek értékelése - a gyermek teljesítményeinek értékelése 2/5. Integráció

16 16 Speciális igényű hallgatók a felsőoktatásban  SHST: Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete  Szolgáltatások: - tanácsadás - tanácsadás - személyi segítő (pl. kísérés, jegyzetelés, felolvasás) - személyi segítő (pl. kísérés, jegyzetelés, felolvasás) - eszközkölcsönzés (pl. adó- vevő készülék, számítógép) - eszközkölcsönzés (pl. adó- vevő készülék, számítógép) - környezeti és információ- szerzési akadálymentesítés - környezeti és információ- szerzési akadálymentesítés - egyéni számítástechnikai képzés - egyéni számítástechnikai képzés Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban - Útmutató (Szerk.: Csányi Y., ELTE BGGYFK, Budapest, 2001, p. 69) 2/6. Integráció

17 17 3. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI)  A speciális iskolák funkcióinak bővülése az integrált neveléssel összefüggésben  Szervezetfejlesztés: új intézményegységek  Komplex szolgáltató rendszer  Módszertani innovációk  Modellszerű megoldási módok  Nyitott szakmai műhelyek  Segítő hálózatok 3/1. EGYMI

18 18 — gyógypedagógiai tanácsadás — korai fejlesztés és gondozás — fejlesztő felkészítés — fejlesztő iskolai oktatás — logopédiai ellátás — konduktív pedagógiai ellátás — gyógytestnevelés — továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás — utazó szakember-hálózat működtetése 3/2. EGYMI Pedagógiai szakszolgálatok — a Tanulási Képességet Vizsgáló, ill. az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok működése

19 19 Pedagógiai szakmai szolgáltatás  Szaktanácsadás  Pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése  Tanulóközösségek segítése (jogérvényesítés)  Életvezetési tanácsadás, szemléletformálás  Fejlesztő projektekben együttműködés  EGYMI önálló egységei lehetnek: - nevelési tanácsadás - nevelési tanácsadás - családsegítő szolgálat - családsegítő szolgálat - iskola-egészségügyi ellátás - iskola-egészségügyi ellátás 3/3. EGYMI

20 20 Az EGYMI intézményegységei  Korai fejlesztő csoport  Speciális óvoda  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolája  Speciális szakiskola  Készségfejlesztő speciális szakiskola  Felzárkóztató nevelés  Logopédiai szakszolgálat  Utazó tanári hálózat  Konduktív pedagógiai ellátás  Szakorvosi és gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálatok  Képzések, továbbképzések, terepgyakorlatok 3/4. EGYMI

21 21 4. Szülősegítő szolgáltatás  Célja: Olyan szolgáltató és szolgáltatást koordináló központok kiépítése, amelyek naprakész információkkal segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szüleit  Tevékenységek: 4/1. Szülősegítés — összefogja a régió szülősegítő szervezeteit — képzéseket és találkozókat szervez, összegyűjti az igényeket, elképzeléseket — segíti a szülők önszerveződését — információs anyagokat készít

22 22 Szülő-tréning a Balatonnál 4/2. Szülősegítés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK)

23 23 Szülőtalálkozók programjai  Speciális baby-sitter szolgálat  Autogén tréning szülőknek  Down-dada szolgálat  Pszichológiai tanácsadás  Önsegítő csoportok  Szülőklub anyákkal, apákkal  Jogi tanácsadás, érdekvédelem  Könyvtár, könyvajánló szülőknek  Filmek, játék- és eszközbemutatók 4/3. Szülősegítés

24 24 5. Munkavállalás  Munkahelyi Gyakorlat Program (MHGY)  (Salva Vita Alapítvány):  A speciális szakiskolák és készségfejlesztő szakiskolák értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkaképességgel rendelkező tanulóit készíti fel a munkavállalásra, a felnőtt életre.  A tanulók kiválasztása: - egészségi állapot - egészségi állapot - értelmi szint - értelmi szint - motiváció - motiváció - munkakészség - munkakészség - szociális érettség - szociális érettség 5/1. Munkavállalás

25 25 Az MHGY eredményei  Tanulók: önállóság, látókör bővülése, tájékozódó képesség, munkahelyi elvárások ismerete, saját képességeik megismerése  Iskolák: az integráció elősegítése, tárgyilagos visszajelzések a tanulókról, személyre szabott egyéni foglalkozás idegen környezetben  Munkaadók: tapasztalatok az együttműködésben, megismerik a fiatalok emberi adottságait, képességeit  Szülők: reális képet kapnak gyermekükről, elhelyezkedési lehetőségek megismerése  Munkaügyi Központok: megismerik leendő ügyfeleiket, élő párbeszéd alakul ki, felkészített ügyfelet kapnak 5/2. Munkavállalás

26 26 Sikeres elhelyezések kerti munka, takarítás szerszám karbantartás állatgondozásiratrendezésárufeltöltéskézbesítés számítógépes adatrögzítés stb. 5/3. Munkavállalás

27 27

28 28 Dobbantó program  EU: „Tanítás és tanulás: útban a tanuló társadalom felé”  A „második esély iskolája” (1995) Magyarországon: 2008-tól indult a program Magyarországon: 2008-tól indult a program  Célja: A szakiskolák komplex fejlesztésével az alapkészségekkel nem rendelkező fiataloknak elérhetővé tegyék az oktatást, majd a sikeres elhelyezkedést a munkaerőpiacon.  A diákok fejlesztendő képességei: önállóság, felelősség, tudásszerzés, vállalkozó képesség, együttműködés  Oktatásfejlesztés: intézményvezetők és pedagógusok felkészítése, új oktatási tartalmak és tanulási módszerek  A programban résztvevő speciális szakiskolák: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességeivel küzdő diákok számára (  A programban résztvevő speciális szakiskolák: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességeivel küzdő diákok számára (Dobbantó projektiroda: www.fszk.hu) 5/4. Munkavállalás

29 29 Támogató szolgálatok A támogató szolgálatok célja: A fogyatékossággal élő személyek önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének elősegítése: — a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése (pl. munkahelyre eljutás) — a lakáson belüli speciális segítségnyújtás Formái: — speciális személyi szállítás, — fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás, — jelnyelvi tolmács-szolgálat, tanácsadás, — információnyújtás, — eszközök biztosítása, stb. 5/5. Munkavállalás

30 30 Rehabilitációs majorságok (Szimbiózis Alapítvány)  Farm jellegű biogazdaság: állattenyésztés, fóliasátras növénytermesztés, gyümölcstermesztés, lótartás (terápiás célból), zöldség- és gombatermesztés  Egyéb kiegészítő tevékenységek: termékcsomagolás, termékek házhoz szállítása, kosárfonás, madáretető-készítés, erdei iskola működtetése 5/6. Munkavállalás

31 31 Speciális foglalkoztatás a majorságban 5/7. Munkavállalás

32 32 Tapasztalatszerzés külföldön Tanulmányutak: - műhelymunkák - képzések - lakóotthonok - szabadidő, sport - erdei iskola - szolgáltatások - termékek - projektek, pályázatok - önkéntesek fogadása - rendezvények 5/8. Munkavállalás

33 33

34 34 Komplex akadálymentesítés  Egyenlő esélyű hozzáférés eszméje: a középületekhez és a közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés  Épített környezet: akkor akadálymentes, ha annak kényelmes és önálló használata minden ember számára biztosított  Közszolgáltatások: döntően információkból állnak (info-kommunikációs akadályok)  A fogyatékossággal élő emberek nem azonos szükségletű csoportokat képeznek. 6/1. Akadálymentesítés

35 35 Épületek információs rendszerei  Információs táblák: bejáratoknál, előterekben, közlekedő zónákban  Irány- és funkciójelző táblák (büfé)  Szintjelző táblák (lift, lépcsőház)  Vezetősávok, tapintható vagy hangos térképek  Kerekesszék használata  Információs pultok, könnyen érthető információk  Balestek megelőzése 6/2. Akadálymentesítés

36 36

37 37 Kommunikációs akadálymentesítés  Hallássérültek: jelnyelv használata  Jelnyelvi tolmácsközpontok: országos hálózat  A jelnyelv oktatása: különböző szintű képzésekben  Jelnyelvi képzések fejlesztése: felsőoktatási intézményekben, az alap- és mesterdiplomás képzésekben  Fordító- és tolmácsképzés: különböző szakemberek számára  Bilingvális oktatásra felkészülő tanárok képzése 6/3. Akadálymentesítés

38 38 Jelnyelvi tolmácsok A jelnyelv alkalmazása: - hivatalos ügyek intézése (bíróság, önkormányzat, rendőrség, adóhivatal) - tanulmányok folytatása (felvételi jelentkezés, vizsga, könyvtár) - kórház, orvos, mentő - rendezvényeken (konferencia, továbbképzés) részvétel - családi események - tömegkommunikáció 6/4. Akadálymentesítés

39 39

40 40 Gesztusnyelv  Nem azonos a hallássérültek által használt jelnyelvvel.  Egyszerű, jól látható „egész szó”-jelek, melyek konkrétan utalnak arra a dologra,, amit a kezünkkel megjelenítünk.  A nem beszélő fogyatékos emberek számára segíti a kommunikációt.  Megértésének alapfeltétele: a gyakori alkalmazás.  A magyar adaptáció 2004-ben készült el (Erdélyi Andrea: Nézd a kezem!) 6/5. Akadálymentesítés tol, tornázik, tölt

41 41 6/6. Akadálymentesítés

42 42 Informatikai fejlesztések a látássérülteknek  1. „tacmon-projekt” : interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére alkalmas grafikai, tapintható kijelző kifejlesztése  13 ország informatikai szervezetei fejlesztik, magyar részről 4 szervezet vesz részt, köztük az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány  www.tacmon.eu www.tacmon.eu 6/7. Akadálymentesítés

43 43

44 44 6/8. Akadálymentesítés (folytatás)  2. GPS alapú navigációs eszköz: látássérült emberek önálló (segítő nélküli) utcai közlekedését kielégítően támogatja: látássérült emberek önálló (segítő nélküli) utcai közlekedését kielégítően támogatja: - beszédszolgáltatást nyújt, - beszédszolgáltatást nyújt, - billentyűzetről vezérelhető, - billentyűzetről vezérelhető, - a mai navigációs térképeknél részletesebb adatokat tartalmaz - a mai navigációs térképeknél részletesebb adatokat tartalmaz  3. Internetes honlapok akadálymentesítése: - 2008. december 11-én jelent meg az az útmutató, amely ajánlásokat tartalmaz az internetes tartalmak minél könnyebb eléréséhez. - A követelményeket három prioritási szintre sorolja, amelyek alapján felmérhető az akadálymentesség szintje. - A követelményeket három prioritási szintre sorolja, amelyek alapján felmérhető az akadálymentesség szintje.

45 45 (folytatás)  4. Magyar Bionikus Látás Központ  Célja: a páciens látásának lehető legteljesebb visszaállítása, orvosi, valamint műszaki eszközök alkalmazásával  Tevékenységi köre: - bionikus szemüveg klinikai vizsgálata - bionikus szemüveg klinikai vizsgálata - retina implantátumok nemzetközi klinikai vizsgálatában való részvétel - retina implantátumok nemzetközi klinikai vizsgálatában való részvétel - felkészülés a genetikai megközelítésen alapuló technikák befogadására - felkészülés a genetikai megközelítésen alapuló technikák befogadására Együttműködés: Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem Együttműködés: Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem 6/9. Akadálymentesítés

46 46 A bionikus látás kutatása 6/10. Akadálymentesítés

47 47 7. Életminőség  LEWO: Életminőség a felnőtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban – segédeszköz a minőségfejlesztéshez  Németországban dolgozták ki (N. Schwarte – R. Oberste- Ufer, 1997, Fordította: Zászkaliczky P. 1999.)  Életminőség: függőségi vagy autonóm viszonyok  Az individuális szükségletek biztosításának meglétét térképezi fel 7 különböző munkaterületen, ezen belül 33 tárgykörben.  LEWO irányelvei: szükséglet- és fejlődés irányultság, önrendelkezés, imázs javítása, az életkornak és a kultúrának megfelelés, integráció támogatása, partneri viszony és tisztelet, individualizáció, szerepkörök kitágítása, kompetenciák fejlesztése, jogok és védelem, különleges sérülékenység figyelembevétele. 7/1. Életminőség

48 48 Élet a lakóotthonban 7/2. Életminőség

49 49 Múzeumok a fogyatékos emberekért  Múzeumok Mindenkinek  Épületbe való bejutás  Hozzáférhető információk  Könnyen érthető kiadványok  A kiállított tárgyak érzékelése  Tárgyakról készült tapintható modellek  Jelnyelvi tárlatvezetés  Beszélő berendezések  Honlapon kiegészítő információk 7/3. Életminőség

50 50 Felhasznált források szerzői és intézmények, szervezetek honlapjai Bognár Mária, Büki Péter, Csányi Yvonne, Czeizel Barbara, Erdélyi Andrea, Farkasné Gönczi Rita, Horváth Péter, Jakubinyi László, Jankó-Brezovay Pálné, Kovács Krisztina, Locsmándi Alajos, Mesterházi Zsuzsa, Palkovics Rozália Natália, Pandula András, Pásztor Éva, Rosta Katalin, Szauer Csilla, Szentkatolnay Miklós, Szuhaj Mihály, Ungár Nóra, Várdai Márta, Vargáné Mező Lilla, Verdes Tamás, Zászkaliczky Péter ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány „Informatika a látássérültekért” Alapítvány Salva Vita Alapítvány, Szimbiózis Alapítvány


Letölteni ppt "A fogyatékos embereket segítő innovációk ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest Prof. em. dr. Mesterházi Zsuzsa 2009. 04. 16. Előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések