Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PISA és PIRLS 2006 vizsgálatának eredménye Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PISA és PIRLS 2006 vizsgálatának eredménye Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A PISA és PIRLS 2006 vizsgálatának eredménye Magyarországon
Készítette: Németh Brigitta

2 PISA 2006 A ma oktatása és a jövő társadalma
PISA : Programme for International Student Assessment tanulók tudását mérő nemzetközi programot OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet hívta életre amelynek Magyarország 1996 óta tagja

3 PISA 2006 monitorozó jellegű felméréssorozat
tizenöt éves tanulók képességét három területen matematika természettudomány és szövegértés 2000-ben, - szövegértés 2003-ban, - matematika 2006-ban, - természettudomány

4 PISA 2006 Célja: elsősorban a mindennapi életben használható tudás vizsgálata - papír alapú mérés - négyszer félórás tesztet (háttérkérdőív) - 150 iskolában (véletlenszerűen választják ki) - 35 tanulót, így 5250 gyereket mérnek fel ban 57 résztvevője

5 PISA 2006

6 PISA 2006 : szövegértés „írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.” feladatokat három szempont szerint csoportosítja: a szövegek formája, a feldolgozáshoz szükséges gondolkodási műveletek és az olvasási szituáció

7 PISA 2006 : szövegértés 5. képességszint (625,6 pont felett)
- magas fokú információfeldolgozási képességekkel rendelkeznek - képesek komplex és ismeretlen szövegek feldolgozására - kritikai értékelésre - hipotézis felállítására - képesek a szöveg tartalmát saját értékítéletükkel összevetni vagy egy szereplő cselekedeteit objektív vagy szubjektívszempontok alapján értelmezni

8 PISA 2006 : szövegértés 4. képességszint (625,6–552,9 pont között)
- képesek nehezebb gondolkodási műveletek elvégzésére - megtalálja a beágyazott információkat - képesek a szöveg egyes jegyeinek kritikai jellegű megítélésére - szereplőinek az érzelmei és cselekedetei közötti kapcsolatot megtalálni - motivációjukat értelmezni vagy a szöveg stiláris eszközeiről véleményt alkotni

9 PISA 2006 : szövegértés 3. képességszint (552,9–480,2 pont között)
- nagyjából ilyen szintű képességekre van szüksége a diáknak a középiskola sikeres befejezéséhez - különböző forrásokból származó információk integrálását és a bonyolultabb problémák megoldását - az olvasott információk és mindennapi életük összefüggéseit felismerni

10 PISA 2006 : szövegértés 2. képességszint (480,2–407,5 pont között)
- gyenge szinten álló diákok - elsősorban egyszerű információ-visszakeresési műveleteket tudnak végrehajtani, vagy egyszerű szövegbeli kapcsolatokat képesek felismerni - csak egyszerű, világos elrendezésű anyagok feldolgozásával tudnak megbirkózni - alkalmatlanok az új ismeretek önálló elsajátítására is

11 PISA 2006 : szövegértés 1. képességszint vagy az alatt (407,5–334,8 pont között vagy 334,8 pont alatt) - nem jelenti azt, hogy ezek a diákok nem tudnak olvasni - szövegértési képességüket nem tudják tudás- és információszerzésre használni - nem rendelkeznek azokkal a rutin jellegű képességekkel, amelyeket a PISA-vizsgálat mérni kívánt.

12 PISA 2006 : szövegértés - magyar : 482 képességpont
- 23. és 30. pozíció közötti tartományba - országokon belüli egyenlőtlenségek (305 pont) - vizsgálat Szövegértés-eredmény PISA pont PISA pont PISA pont

13 1. Korea 556 2. Finnország 547 3. Hongkong-Kína 536 4. Kanada 527
5. Új-Zéland 521 6. Írország 517 7. Ausztrália 513 8. Liechtenstein 510 9. Lengyelország 508 10. Svédország 507 11. Hollandia 507 12. Belgium 501 13. Észtország 501 14. Svájc 499 15. Japán 498 Tajvan 16. Egyesült Királyság 495 17. Németország 495 18. Dánia 494 19. Szlovénia 494 20. Makaó-Kína 492 21. Ausztria 490 22. Franciaország 488 23. Izland 484 24. Norvégia 484 25.Csehország 483 26. Magyarország 482

14 PISA 2006 : szövegértés a lányok olvasnak jobban
- jobban szeretnek olvasni - több időt szánnak az olvasásra - sokféle témájú könyvet forgatnak

15 PISA 2006 Mi áll az eredmények hátterében? - iskolák közti különbségek
- az iskolák szociális, gazdasági és kulturális háttere - magyar közoktatás tartalmi és szerkezeti problémákkal küzd

16 PIRLS 2006 PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study
Nemzetközi Szövegértés-vizsgálat IEA : International Association for the valuation of Education Achievement Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága

17 PIRLS 2006 - ötévente sorra kerülő mérés
- első ciklusának adatfelvétele 2001-ben zajlott 35 ország részvételével ban 40 ország és 5 kanadai tartomány - 4. évfolyamos tanulók (átlagéletkora 9,7 és 10,6 év között található) - véletlenszerűen kiválasztott

18 PIRLS 2006

19 PIRLS 2006 - tesztfüzet két, egyenként 40 perces részből állt, ebben egy szöveg és a hozzá tartozó feladatok szerepeltek - tesztfüzetek mellett a tanulók kitöltöttek egy rövid, 20 perces háttérkérdőívet

20 PIRLS 2006 szövegei két fő csoportba sorolhatók:
- irodalmi élményszerzés : rövid elbeszélések vagy hosszabb irodalmi művek részletei, amelyekhez illusztrációk is csatlakoznak - információszerzés és -felhasználás céljából íródott szövegek: valós világgal foglalkoznak

21 PIRLS 2006 gondolkodási műveletek alapján négy nagyobb csoportba sorolhatók: Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése Egyenes következtetések levonása Adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása A szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése

22 PIRLS 2006 Kiváló képességszint 625 pont felett
a tanulók képesek egész szövegre kiterjedő következtetéseket levonni és az olvasmány egészéből származó adatokkal alátámasztani a válaszukat tudják értelmezni a szöveg szerkesztésbeli elemeinek a jelentőségét kifejtett válaszokat adnak, az egész szövegre kiterjedően értelmezik, alkalmazzák a viszonylag nehezebb részleteket is

23 PIRLS 2006 Magas képességszint 550–625 pont szövegértőknek mondhatók
irodalmi szövegek esetében rejtett információkat is vissza tudnak keresni képesek a szöveg különböző részei között kapcsolatot létesíteni az információszerző szövegek esetében azok szerkezeti felépítésén is eligazodnak, és következtetéseket tudnak levonni azonosítják a történet fő mondanivalóját

24 PIRLS 2006 Áltagos képességszint 475–550 pont
képesek szó szerinti cselekményelemeket azonosítani, alapvető következtetéseket levonni, az információszerző szövegeken pedig képesek a szöveg szervezőelemeit (címsorokat, képeket stb.) a szöveg bármely részéből információkat visszakeresni, és akár a szövegben eltérő helyen található információkat is figyelembe venni a kérdés megválaszolásához.

25 PIRLS 2006 Alacsony képességszint 400–475 pont
alapszintű szövegértési képességről tesznek tanúbizonyságot képesek felismerni, visszakeresni és kimásolni explicit módon megjelenő információkat mind az élményszerző mind az információszerző szövegek képesek egyenes következtetéseket levonni a szövegek egyértelmű utalásai alapján

26 1. Oroszország 565 2. Hongkong 564 3. Kanada, Alberta 560 4. Szingapúr 558 5. Kanada, Brit Kolumbia 558 6. Luxemburg 557 7. Kanada, Ontario 555 8. Olaszország 551 9. Magyarország 551 10. Svédország 549 11. Németország 548 12. Hollandia 547 13. Belgium (flamand) 547 14. Bulgária 547 15. Dánia 546 16. Kanada, Új-Skócia 542 17. Lettország 541 18. Egyesült Államok 540

27 PIRLS 2006 Kiemelkedő magyar eredmény : 95%-os
- több apró változás eredményezte - új tankönyvek megjelenése - helyi tantervek és a tanítási módszerek változása - a kompetencia alapú oktatás és a - fejlesztőprogramok bevezetése

28 PIRLS 2006 Milyen tényezők befolyásolják a 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeit? - olvasás iránti attitűd, önkép és szokások - iskolán kívüli olvasás - olvasással kapcsolatos tevékenységek kora gyermekkorban - családi háttér - tanulást segítő otthoni erőforrások - szülők olvasási szokásai - iskolai háttér - osztálylétszám - iskolák felszereltsége - számítógép-használat az iskolában

29 PIRLS 2006 Olvasási célok szerinti eredmények
- magyar tanulók az élményszerző szövegekben érnek el jobb eredményeket Gondolkodási műveletek szerinti eredmények - a magyar tanulók az értelmezést, összefoglalást és értékelést igénylő feladatokban sikeresebbek

30 Köszönöm a figyelmet! Felhasznált irodalom:
Kósa András: Elszegődjék-e az oktatás a globalizmus szolgálóleánya? Kiad. Nélk p. PIRLS 2006 : Kiemelkedő a magyar negyedikesek szövegértése letöltés: letöltés dátuma: PIRLS 2006 : összefoglaló jelentés a 10 éves tanulók szövegértési képességeiről / [szerzők Balázsi Ildikó et al.] ; [kiad. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : Oktatási Hivatal, 2007. - 59 p. PIRLS letöltés: letöltés dátuma: PISA 2006: ezt sem tesszük ki az ablakba letöltés: letöltés dátuma: PISA 2006 : összefoglaló jelentés : a ma oktatása és a jövő társadalma / [szerzők Balázsi Ildikó, Ostorics László, Szalay Balázs] ; [közrem. Bánkuti Zsuzsa, Visi Judit] ; [kiad. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : Oktatási Hivatal, 2007. - 60 p. PISA-felmérés: nincs változás a magyar diákok eredményeiben letöltés: dátuma: PISA-mérés letöltés: letöltés dátuma:


Letölteni ppt "A PISA és PIRLS 2006 vizsgálatának eredménye Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések