Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Drog-jogok” a mentőgyakorlatban Készítette: dr. Talabér János óraadó oktató SE EFK – ELTE ITK - HJF 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Drog-jogok” a mentőgyakorlatban Készítette: dr. Talabér János óraadó oktató SE EFK – ELTE ITK - HJF 2006."— Előadás másolata:

1 „Drog-jogok” a mentőgyakorlatban Készítette: dr. Talabér János óraadó oktató SE EFK – ELTE ITK - HJF 2006

2 Vázlat I. A kábítószer fogalma II. A drog és társadalom: drogkultúra III. Az Alkotmány IV. A jogképesség megítélése V. A büntethetőség kérdése VI. Etikai kérdések a mentőgyakorlatban VII. Büntetőjogi kérdések VIII. Konklúzió

3 I. A kábítószer fogalma  Olyan kémiai méreg, amely az egészségre nagyon ártalmas,  a teljes szervezetet, főként a központi idegrendszert károsítja.  A személy külső és belső leépüléséhez, személyiségének elnyomorodásához és halálhoz vezet.  A szervezetbe kerülve eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, hallucinációt, érzékcsalódásokat, látási zavarokat, koncentrációs zavarokat, szív- és érproblémákat, agykárosodást és légzési zavarokat idéz elő.  A szervezetbe kerülve eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, hallucinációt, érzékcsalódásokat, látási zavarokat, koncentrációs zavarokat, szív- és érproblémákat, agykárosodást és légzési zavarokat idéz elő. (c) http://gportal.hu/gindex.php?pg=10095&nid=2561

4 I.a. Kábítószer függőség  A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni.  A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni.  A függőségnek két fajtája van: - Fizikai függőség: a normál testi funkciók megváltozása, azaz a szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos jelenlétét. - Pszichikai függőség: a normál állapot leépülése, azaz a fogyasztónak csak a kábítószer megszerzése és fogyasztása jár az eszében.  A függőségnek két fajtája van: - Fizikai függőség: a normál testi funkciók megváltozása, azaz a szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos jelenlétét. - Pszichikai függőség: a normál állapot leépülése, azaz a fogyasztónak csak a kábítószer megszerzése és fogyasztása jár az eszében.

5 I.b. Egyes drogok 1. Az alkohol és a dohány 2. Az agy élénkítése (koffein) 2. Az agy élénkítése (koffein) 3. barbiturátok (szorongók drogja) 3. barbiturátok (szorongók drogja) 4. Az amfetaminok (upper, speed) 4. Az amfetaminok (upper, speed) 5. A hallucinogének (LSD, acid tablettes) 5. A hallucinogének (LSD, acid tablettes) 6. Az opiátok (morphin, heroine) 6. Az opiátok (morphin, heroine) 7. A kokain és a crack 7. A kokain és a crack

6 II. A drog és társadalom 1. Miért élünk drogokkal? - megkönnyíti a kapcsolatteremtést, a társas együttléteket - fesztelenebbé, nyíltabbá, közlékenyebbé teszik az embert - átmenetileg megszabadítják gondjaitól

7 2. Beteg vagy áldozat?

8 Válasz:  Mentőgyakorlatban = beteg  Társadalomban = áldozat  Mentőellátás társadalmi feladat mindkettőnek kell tekintenünk. Mégis érzékeny társadalmi kérdés, mert olyan társadalmi jelenség, amelyben a társadalom és egyén egyaránt felelős lehet. A társadalmi felelősség a liberalizmus irányában megnő, még konzervatívabb társadalmi berendezkedésben az egyént jobban felelőssé teszik. (ld. Btk.) Mégis érzékeny társadalmi kérdés, mert olyan társadalmi jelenség, amelyben a társadalom és egyén egyaránt felelős lehet. A társadalmi felelősség a liberalizmus irányában megnő, még konzervatívabb társadalmi berendezkedésben az egyént jobban felelőssé teszik. (ld. Btk.)

9 III. Az Alkotmány ► 1949. évi XX. törvény ► 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. ► 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez (orvosi ellátáshoz).

10 1. Jogosult-e a személy az ellátásra, ha maga idézi elő a fenyegető állapotot?  Ki mondhatja ki, hogy ki tehet az esetről?  A mentő-dolgozó NEM.  Jogtechnikailag: BÍRÓSÁGI HATÁROZAT Mindent el kell követni az életének Mindent el kell követni az életének megmentésére! megmentésére!

11 2. Az emberi méltósághoz való jog  Eütv. 10. § Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.  A beteg személyes szabadsága fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén  illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható.  csak amíg az ok fennáll

12 Milyen joga van még a drog-hatás alatt álló betegnek?  Titoktartáshoz való jog: 25. § A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.  Kapcsolattartási jog:11. § … a beteg a fekvőbeteg- gyógyintézetben meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait - e jogok tartalmának korlátozása nélkül - a fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg. (kísérőt el kell vinni?)

13 Mely jogaival nem élhet a drog-hatás alatt álló beteg?  Önrendelkezéshez való jog: 15. § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.  Ellátás visszautasításának joga: 20. § (1) A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.  Intézmény (mentőautó) szabad elhagyásának joga (12. §) (12. §)

14 3. Ki korlátozhatja a beteg szabadságát?  Szakorvos  Orvos  Mentőorvos  Mentőtiszt  Szakképesített mentőápoló (más szakápoló nem)  Szakképesített mentőtechnikus  Hivatalos személy (rendőr, vám-és pénzügyőr, hivatásos katona, határőr, BV)

15 4. Ki nem korlátozhatja a beteg szabadságát?  Nem egészségügyi szakember: - Szakképesítéssel nem rendelkező ápoló - Mentő-gépkocsivezető (ellátás alatt igen) - Nem hivatalos személy (pl. biztonsági őr) - Egyéb indifferens személyek az ellátás során (szomszéd, koma, jóbarát, haver, barátnő, stb.)

16 IV. Jogképesség megítélése  Teljesen cselekvőképes: 18. életévét betöltött, gyámság (gondnokság) alatt nem álló, büntetőjogilag szabad állapotú nagykorú személy.  Korlátoltan cselekvőképes: 14-18 éves, fiatalkorú (minores)

17 Cselekvőképtelen: 1. kiskorú személy (infantes:14. életévét nem betöltött) 1. kiskorú személy (infantes:14. életévét nem betöltött) 2. gyámság (gondnokság) alatt álló 18 év feletti személy. 2. gyámság (gondnokság) alatt álló 18 év feletti személy. 3. jogerős bírósági határozattal pszichiátria kényszerkezelésre utalt beteg 3. jogerős bírósági határozattal pszichiátria kényszerkezelésre utalt beteg 4. sürgősségi betegellátásban az a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő 18. év feletti személy aki saját és mások testi épségét súlyosan veszélyezteti. Ide soroljuk a kábítószer hatása alatt álló egyént is. (Eütv. 199. §) 4. sürgősségi betegellátásban az a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő 18. év feletti személy aki saját és mások testi épségét súlyosan veszélyezteti. Ide soroljuk a kábítószer hatása alatt álló egyént is. (Eütv. 199. §)

18 V. Büntethetőség kérdése  Nem büntethető aki jogilag cselekvőképtelen, tehát: 1. Kiskorú (14. év alatti) 2. Gyámság alatt álló 18. életévet betöltött személy 3. Pszichiátria kezelés alatt áll (bírósági határozat!) 4. Sürgősségi gyógykezelés alatt áll (t<72 óra)

19 A sürgősségi kezelés után büntethetővé válik, az aki:  Kóros elmeállapotát maga idézte elő (alkohol, drog)  Akinek kóros állapota nem tartós és megelőző a cselekvény elkövetésének időpontjában (a jogban nincs „lucidum intervallum”)  Akit a bíróság cselekvőképesnek ítél

20 VI. Kérdések a mentőgyakorlatban.  Hogyan kezeljük az akut droghatás alatt lévő személyt? 1. Pszichiátriai esemény? 2. Mérgezés? Ennek eldöntése okoz inkább nagyobb dilemmát. ?

21 Célállomások: 1. Addiktológia 2. Toxikológia Az ellátás során azonban mindvégig tiszteletben kell tartani a beteg jogait.

22 Az ellátás  Hogyan NE csináljuk:

23 CAVE:  Ne alkalmazzunk a megfékezésen túli fizikai erőszakot  Ne verjük, ütlegeljük, rugdossuk a beteget  Ne szitkozódjunk  Ne káromkodjunk A mentő-dolgozó a minimális megfékezésen túl NE alkalmazzon erőszakot, inkább NE kezdje meg az ellátást amíg a dühöngő drogos/elmebeteget a karhatalom meg nem fékezi. A mentő-dolgozó a minimális megfékezésen túl NE alkalmazzon erőszakot, inkább NE kezdje meg az ellátást amíg a dühöngő drogos/elmebeteget a karhatalom meg nem fékezi.

24 VI. Etikai kérdések  Az esethívások priorítása: Kit mentsünk meg egyidejűleg? Őt vagy őt? Mindenkinek ugyanolyan joga van a mentőhöz?

25 Dilemmák:  Egyidejűleg kihez indítsuk az egyetlen rendelkezésre álló kocsit?  Mennyi az a minimum beavatkozás amit feltétlenül meg kell tennünk?  Hogyan viszonyuljunk a drog hatása alatt álló személyhez szállítás alatt?  Mennyit kommunikáljunk vele?

26 VII. Büntetőjogi kérdések Ami minket gyanúsítottként/vádlottként érinthet: VII. Büntetőjogi kérdések Ami minket gyanúsítottként/vádlottként érinthet:  171. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés  1 évig terjedő sz.v. (alapból)  3 évig terjedő sz.v., ha maradandó károsodást okoz  1-5 évig terjedő sz.v., ha halált okoz (egy ember)  2-8 évig terjedő sz.v., ha több ember halálát okozza  5-10 évig terjedő sz.v., ha az elkövető a veszélyt szándékosan idézte elő (egy ember meghal legalább)

27  172. § Segítségnyújtás elmulasztása  2 évig terjedő szabadságvesztés (alapból)  3 évig terjedő sz.v., ha a sérült (rászoruló) meghal, és az illető megmenthette volna.  5 évig terjedő, ha a segítségnyújtásra az elkövető eleve kötelezett. (pl. orvosok, mentődolgozó, stb.)

28  173/H. § Egészségügyi önrendelkezéshez való jog megsértése  3 évig terjedő sz.v.  ugyanígy, ha halottból tiltakozása ellenére szervet felhasználnak

29  175. § személyi szabadság megsértése  3 évig terjedő sz.v (alapban)  2-8 évig terjedő sz.v., ha bűnszövetségben, emberkereskedelemmel összefüggésben  5-15 évig terjedő sz.v., ha aljas indokból, hivatalos eljárás színlelésével, fiatalkorú

30  177/A. § Jogosulatlan adatkezelés  1 évig terjedő szabadságvasztés

31  222. § szolgálati titok megsértése  1 évig terjedő sz.v  3 évig terjedő sz.v, ha súlyos hátrányt okoz  1-5 évig terjedő sz.v., ha illetéktelen külföldi számára adták ki.

32 Ami minket védhet:  229. § Hivatalos személy elleni erőszak  3 évig terjedő sz.v. (alapban)  5 évig terjedő sz.v., ha fegyveresen követik el  2-8 évig terjedő sz.v., ha a csoportos, fegyveres elkövetés vezetője (az orvos, mentődolgozó is ide tartozik. A Btk. szerint ugyanis a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot is úgy kell büntetni, mint a hivatalos személy elleni erőszakot. (vö. 230. §) ) (az orvos, mentődolgozó is ide tartozik. A Btk. szerint ugyanis a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot is úgy kell büntetni, mint a hivatalos személy elleni erőszakot. (vö. 230. §) )

33 Néhány érdekesség a BTK-ban szereplő dózisokról (Btk 282.§ és Btk ért. 23.§):  Metadon 1 gramm  Morfin 0,9 gramm  Kokain 2 gramm  Ketamin 1 gramm  Kodein 1 gramm  Dihidrokodein 0,8 gramm  Petidin (Dolargan) 1 gramm  Tetrahidrokannabiol (THC) 1 gramm

34  A „megtermeszt” kategóriában a kábítószer csekély mennyiségű, ha a növényegyedek száma maximum öt.  A kábítószer-visszaélés jelentős, ha a meghatározott minimális mennyiség hússzorosát meghaladja.  A nem sorolt kábítószereket morfinbázis élettani hatásához hasonlítjuk: Csekély: 0,9 gramm élettani hatásával megegyezik Jelentős: ha 18 gramm élettani hatásával megegyező vagy túllépi.

35 VIII. Konklúzió  1. a droghasználó interperszonális megítélése  2. társadalmi megítélés, társadalmi feladatok  3. mentés jellege, személyi szabadság korlátozása  4. kommunikáció a betegellátás során  5. jogi reflexiók  6. etikai felvetések


Letölteni ppt "„Drog-jogok” a mentőgyakorlatban Készítette: dr. Talabér János óraadó oktató SE EFK – ELTE ITK - HJF 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések