Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 1/23 A gépjárművezető szerepe a közúti balesetek bekövetkezésében Prof.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 1/23 A gépjárművezető szerepe a közúti balesetek bekövetkezésében Prof."— Előadás másolata:

1 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 1/23 A gépjárművezető szerepe a közúti balesetek bekövetkezésében Prof. Dr. Holló Péter az MTA doktora, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor, Széchenyi István Egyetem, Győr, Közlekedési Tanszék egyetemi tanár

2 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 2/23 Tartalom 1.)Az emberi tényező szerepe 2.)A kockázat-kiegyenlítődés elve 3.)A megosztott felelősség elve

3 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 3/23 1. Az emberi tényező szerepe Sokszor még szakmai körökben (nem egyszer nemzetközi konferenciákon) is meglepő vélemények hangzanak el az emberi tényező közúti balesetek bekövetkezésében játszott szerepéről. Az egyik leggyakoribb állítás, hogy a közúti balesetek 95-98%- át emberi hiba okozza. Ha felütünk például egy baleseti statisztikát, abból a következő adatokat tudhatjuk meg. 2011-ben Magyarországon 15827 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt.

4 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 4/23 1. Az emberi tényező szerepe /2 Ha e szám rendőrség által megadott baleseti okok szerinti megoszlását vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 15827 esetből 14522alkalommal (91,8%) a járművezető, 961alkalommal (6,1%) a gyalogos, 50alkalommal (0,3%) az utasok hibája okozta a balesetet. 77esetben (0,5%) a jármű, 217esetben (1,4%) a pálya hibájára és egyéb okokra vezették vissza a balesetet a helyszínelő rendőrök.

5 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 5/23 1. Az emberi tényező szerepe /3 Ha tehát a pálya- és járműhiba részarányát összeadjuk, akkor is alig 1%-ot meghaladó értéket kapunk. Igaz lenne tehát az az állítás, hogy a közúti balesetek közel 99%-át emberi tényező (hiba, tévedés) okozza? Sőt, ha jobban belegondolunk, a közúttal kapcsolatos biztonsági problémák (beleértve a forgalmi rend kialakítását, az út és közvetlen környezetének karbantartását is), illetve a jármű műszaki állapotának hiányosságai is gyakran emberi tevékenységgel/mulasztásokkal hozhatók össze- függésbe, tehát valahol ezek is emberi tényezőnek minősülnek. Akkor hát minden egyes közúti baleset kizárólag emberi hiba következménye?

6 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 6/23 1. Az emberi tényező szerepe /4 Nyilvánvaló, hogy nem célszerű ennyire összevontan, csak az emberi hibákra összpontosítva, és mindent – akár áttételesen is – ezekre visszavezetve értékelni a baleseti okokat. A helyes megközelítés az lehet, amikor a közúti balesetek bekövetkezésében szerepet játszó legfontosabb tényezőket (ember, jármű, út) szerepüknek megfelelő mértékben külön-külön is figyelembe vesszük, illetve közös hatásukat, kölcsönhatásukat is értékeljük, ahelyett, hogy az okok döntő többségét egyszerűen emberi hibának kiáltanánk ki.

7 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 7/23 1. Az emberi tényező szerepe /5 Ha mindenért az emberi tényezőt hibáztatnánk, akkor mind a jármű, mind a közút kialakítása közömbös lenne a közúti biztonság szempontjából. Ha ez így lenne, akkor nem lennének megmenthetők emberéletek, elkerülhetők sérülések a közutak és járművek vizsgálatával, tervezésével, kialakításával, korszerűsítésével. Márpedig érezzük, tudjuk, hogy a közúti biztonság szempontjából távolról sem mindegy, hogy milyen úton és milyen járművel közlekedünk, de ez nem mindig és többnyire csak áttételesen hozható kapcsolatba az emberi tevékenységgel, az ún. emberi tényezővel.

8 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 8/23 1. Az emberi tényező szerepe /6 Akkor hát hibás lenne a baleseti statisztika? Szó sincs róla. Nem, nem ez a „rejtély” nyitja. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a baleseti statisztika alapjául szolgáló rendőri hely- színelés feladata – bármilyen furcsán hangzik is – nem a balesetek igazi okainak feltárása. A rendőri adatfelvétel alapvető célja a felelős személy megtalálása, annak megállapítása, hogy ki, milyen közlekedési szabály megsértésével okozta a balesetet. Természetesen ez is nagyon fontos, hisz a felelősség tisztázása, a vétkes megnevezése és felelősségre vonása semmiképp sem maradhat el.

9 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 9/23 1. Az emberi tényező szerepe /7 Hogyan is tárhatók fel a közúti balesetek igazi okai? Erre a kérdésre a fejlett motorizációjú országok tapasztalatai segítségével válaszolhatunk. A baleseti okok feltárására a helyszíni baleseti vizsgálatok alkalmasak. Mértékadó külföldi gyakorlat szerint a baleset helyszínére – ideális esetben a helyszínelő rendőrökkel egyidőben – egy ún. multidiszciplináris (több tudományág művelőit egyesítő) balesetvizsgáló team tagjai is kiérkeznek. Ez a 2-3 fős „csapat” mérnökből, orvosból és pszichológusból áll és képes a balesetben közrejátszó valamennyi tényező alapos, mélyreható elemzésére, dokumentálására. Nem véletlen, hogy az ilyen vizsgálatokat ún. mély- elemzésnek nevezik.

10 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 10/23 1. Az emberi tényező szerepe /8 Mivel ezek az igazi mélyelemzések nagyon drágák, és Magyarországon a kutatás iránti hosszabb távú igény sem mindig érvényesül maradéktalanul, sok esetben meg kell elégednünk ún. kvázi mélyelemzéssel, ami a balesetekkel kapcsolatos valamennyi ügyirat (tanú- vallomások, szakértői vélemények, helyszínrajzok, fényképek, stb.) alapos tanulmányozását jelenti. Az így összegyűjtött, feldolgozott és elemzett baleseti és háttéradatok már gyökeresen eltérő képet festenek a balesetek tényleges okairól. Az 1. ábra a baleseti okok mélyelemzésen és rendszerszemléletű közelítésen alapuló megoszlását szemlélteti.

11 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 11/23 1. Az emberi tényező szerepe /9 Forrás:Elizabeth Alicandri: Human Factors for Transportation Engineers US Department of Transportation Federal Highway Administration FHWA Office of Safety Programs April 2006 1. ábra. Közúti balesetek okai rendszerszemléletű közelítés alapján (roadway = közút, driver = gépjárművezető, vehicle = gépjármű)

12 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 12/23 1. Az emberi tényező szerepe /10 Ha elfogadnánk azt a közelítést, hogy minden baleset csupán egyetlen okra vezethető vissza, akkor az alábbi értékek adódnának: gépjárművezető 57% közút3% gépjármű 2% összesen:62% (egyetlen okra vissza- vezethető baleset).

13 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 13/23 1. Az emberi tényező szerepe /11 Mivel azonban rendszerint minden balesetnek több oka van (több szerencsétlen körülmény egyidejű bekövetkezésének/fennforgásának következménye az esemény), a részarányok gépjárművezető 93% közút34% gépjármű12% összege nem 100%, hanem annál több. Jelen esetben – a három, egymást részben átfedő – okcsoport miatt: 139%. (A korábbi hazai „közúti közlekedési baleset statisztikai adatfelvételi lap” is megkülönböztetett elsődleges és másodlagos baleseti okot. A jelenlegi már csak az „elsődleges ok”-ot tartalmazza).

14 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 14/23 1. Az emberi tényező szerepe /12 A gépjárművezetők 93%-os részesedéséből egyedül a vezető az esetek 57%-ában volt felelős. Az tehát egy percig sem vitás, hogy az ember-jármű-út rendszerben az ember a leggyengébb láncszem. Az esetek 27%-ában a járművezető hibája a közút rendellenességével, 6%-ában a jármű hibáival, 3%- ában pedig mind a jármű, mind a közút problémáival járt együtt. Tovább folytatva az értékelést: a közút önmagában csupán a balesetek 3%-ában bizonyult balesetokozó tényezőnek, ugyanez a járműről 2%-ban mondható el, míg az esetek 1%-ában közút- és járműhiba együttesen fordult elő.

15 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 15/23 1. Az emberi tényező szerepe /13 Kétségtelen tehát, hogy az ábrán a legnagyobb értéket (57%) a gépjárművezető jelenti, de egyáltalán nem elhanyagolható a közúttal összefüggő járművezetői hiba sem (27%). Nos ez az érték azt mutatja, hogy a közúti baleseti helyzet javítására a közút oldaláról is számottevő lehetőség kínálkozik. Gyakran említik szélsőséges példaként, hogy az autópályákon – egyedül kialakításuknak köszönhetően – harmada, negyede a baleseti kockázat, mint egyéb lakott területen kívüli utakon, pedig mindkét eseten ugyanazok a gépjárművezetők közlekednek a szóban forgó utakon.

16 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 16/23 1. Az emberi tényező szerepe /14 Ez a felismerés indította el azokat a kutatásokat, amelyek az infrastruktúra és a közúti biztonság összefüggéséivel foglalkoznak. A kutatók annak érdekében tesznek erőfeszítéseket, hogy a közúthálózat elemei ne csak önmagukat magyarázzák (self-explaining road), hanem megbocsátóak (forgiving road) is legyenek. Vagyis a közút kialakításával igyekeznek minimálisra csökkenteni az emberi hiba valószínűségét, de ha az mégis bekövetkezik, az út és környezete tegye lehetővé a hiba elhárítását, illetve következményeinek jelentős enyhítését. Ennek érdekében olyan irányelveket dolgoznak ki, amelyek nélkülözhetetlenek nem csak a tervezett, hanem a meglévő utak biztonsági szempontú felülvizsgálatánál is.

17 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 17/23 1. Az emberi tényező szerepe /15 Kétségtelen tehát, hogy az ember jármű közút rendszer leggyengébb láncszeme az ember. Nem véletlen, hogy a közúti biztonság alapjául szolgáló 3E szabály szerint a 3 tényezőből kettő a közlekedő emberrel kapcsolatos. Engineerig(mérnöki tevékenység) Education(nevelés, oktatás, képzés) Enforcement(ellenőrzés, a szabályok kikényszerítése, betartatása).

18 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 18/23 1. Az emberi tényező szerepe /16 Az sem véletlen, hogy az emberi hibázás valószínűségét műszaki eszközökkel kívánják csökkenteni. (követési távolságot, sávelhagyást figyelő, „éjjel látó” rendszerek, stb.) A legújabb - egyre inkább terjedő - ilyen berendezés az ESC (electronic stability control). Amerikai vizsgálatok szerint ez a berendezés 6%-kal csökkenti a személyi sérüléssel járó és 18%-kal a halálos kimenetelű balesetben való részvétel valószínűségét. (A hatást kezdetben ennél sokkal nagyobbra becsülték).

19 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 19/23 2. A kockázat-kiegyenlítődés elve A műszaki eszközökkel elért biztonságnövekedést a gépjárművezető – kockáztató magatartásával – negatív értelemben kiegyenlíti (megsemmisíti), sőt olykor túl is kompenzálja. Példák: -blokkolásgátló, -korszerű gépkocsik, -nyomvályús útszakaszok, stb.

20 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 20/23 3. A megosztott felelősség elve A legismertebb és leginkább vitatott svéd „zéró vízió” a megosztott felelősségre épül. E szerint a közúti biztonságért viselt felelősség lassan, fokról-fokra megoszlik a közlekedési rendszer használói és tervezői között. (Alapvető félreértés, hogy a „zéró vízió” nem számszerű cél, hanem hosszú távú stratégia, etikai közelítés, platform).

21 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 21/23 3. A megosztott felelősség elve /2 Svédországban a gépjárművek és közutak tervezői az emberi test ütközésekkel szembeni ellenállásából, biomechanikájából indulnak ki. Ez a szemlélet fokról fokra megváltoztatja a jelenlegit, amely szerint az esetek túlnyomó részében a gépjárművezető a felelős a balesetekért.

22 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 22/23 3. A megosztott felelősség elve /3 Hosszabb távon ennek az elvnek rendelik alá a sebességszabályozást is. A legjobb gyakorlatot követő járműtervezés és 100%-os biztonsági öv használati arány esetén a svéd szakemberek az alábbi sebességeket tartják elfogadhatónak a „zéró vízió” szempontjából. Közút és forgalom jellege megengedett sebesség (km/h) gyalogosok és gépjárművek közötti konfliktus lehetséges30 kereszteződések, ahol lehetséges gépjárművek közötti oldalirányú ütközés 50 gépjárművek közötti frontális összeütközés lehetséges70 ahol mind a keresztirányú, mind a frontális gépjármű- összeütközés kizárt 100+

23 Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 23/23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Autós Nagykoalíció sajtóreggelije, Zsámbék,drivingcamp, 2012. szeptember 25. 1/23 A gépjárművezető szerepe a közúti balesetek bekövetkezésében Prof."

Hasonló előadás


Google Hirdetések