Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai agresszió és pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 adatai alapján Arnold Petra, Zsiros Emese, Költő András, Huhn Zsófia, Németh Ágnes A Magyar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai agresszió és pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 adatai alapján Arnold Petra, Zsiros Emese, Költő András, Huhn Zsófia, Németh Ágnes A Magyar."— Előadás másolata:

1 Iskolai agresszió és pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 adatai alapján Arnold Petra, Zsiros Emese, Költő András, Huhn Zsófia, Németh Ágnes A Magyar Addiktológiai Társaság IX. Országos Kongresszusa Siófok, 2013. november 21–23.

2 HBSC bemutatása

3 Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC - Health Behaviour in School-aged Children) • WHO • keresztmetszeti vizsgálat • 4 évente • Hazánk közel 30 éve • 2009/2010: 41 ország • Kutatásvezető: Dr. Németh Ágnes Cél: A serdülőkorú fiatalok közérzetének, önminősített egészségének, életmódjának és azok hátterében álló bio- pszicho-szociális tényezőknek a vizsgálata. Résztvevő országok 2009/2010

4 Módszer Célcsoport: 5., 7., 9. és 11. osztályos tanulók (11, 13, 15 és 17 évesek) Mintavétel: reprezentatív, többlépcsős, rétegzett (régió, településtípus, iskolatípus, iskola fenntartó) Adatfelvétel módszere: Önkitöltős, önkéntes, anonim kérdőív, osztályos lekérdezés, passzív beleegyezés, etikai bizottság jóváhagyásával

5 Főbb témakörök • Demográfiai (kor, nem, család összetétele, szülők foglalkozása, iskolázottsága, anyagi háttér) • Egészségmagatartás (dohányzás, alkoholfogyasztás, szerhasználat, fizikai aktivitás, szabadidős tevékenység, szexuális magatartás, étkezési minták és szájhigiénia) • Egészség-percepció (egészséggel és élettel való elégedettség, testi és lelki panaszok) • Egyéni és társas erőforrások (önértékelés, testkép, biológiai érés, családi kapcsolatok és támogatás, kor- társkapcsolatok és támogatás, iskola és tanárok percepciója)

6 Az elemzés relevanciája, célja

7  Kortársbántalmazásban való érintettség (9. és 11. évfolyamosok harmada érintett)  Az áldozatokat egészségi állapota veszélyeztetett: alacsony önértékelés, fokozott pszichés és szomatikus tünetek, depresszió, öngyilkossági gondolatok  Az elkövetők hajlamosabbak problémás magatartásra: bűnelkövetői magatartásformák, alacsonyabb iskolai teljesítmény, „lógás”, lemorzsolódás (Berthold & Hoover, 2000; Nansel et al., 2003; Nansel et al., 2004) ↓ Rizikótényezők + szerhasználat Relevancia

8 Cél: Kortársbántalmazás illetve pszichoaktív szerhasználat közötti összefüggés meghatározása Hipotézis: Aki elkövetője és/vagy áldozata a bántalmazásnak, nagyobb valószínűséggel próbál ki szert, vagy részegedik le a nem érintett serdülőkhöz képest

9 Módszer

10 A minta megoszlása nem és évfolyam szerint (HBSC 2009/2010) %N Nem fiú51,32334 lány48,72218 összesen100,04552 Évfolyam 9.49,12237 11.50,92315 összesen100,04552

11 Elemzésbe vont célváltozók • Lerészegedés életprevalencia (67,3%) • Drogfogyasztás (tiltott és/vagy visszaélésszerű legális szer életprevalencia (30,7%) • Egyes szerek életprevalenciája  Ecstasy, MDMA  Amfetaminok (speed)  Alkohol és gyógyszer együttes használata  Visszaélésszerű gyógyszerhasználat  Inhalánsok (ragasztó, oldószer)  Mágikus gomba, növényi drogok  Kannabisz

12 Elemzésbe vont háttérváltozók • Bántalmazásban való érintettség típusa a kérdezést megelőző néhány hónapban: elkövető, áldozat, elkövető és áldozat, nem érintett Iskolai kortársbántalmazás (bullying): „Akkor mondjuk, hogy egy tanulót bántalmaznak, ha egy másik tanuló vagy tanulók egy csoportja durva és kellemetlen dolgokat mond neki vagy tesz vele. Az is bántalmazás, ha ismétlődően bántóan gúnyolnak, ugratnak valakit vagy szándékosan kihagyjak dolgokból. Nem számít bántalmazásnak, ha két kb. egyformán erős fiatal vitatkozik, vagy verekszik, vagy ha barátságosan, játékosan ugratják egymást.”

13 Eredmények

14 Adatelemzés Bináris logisztikus regresszió • Alapmodell: drog + bántalmazásban való érintettség típusa • Bővített modell: drog + bántalmazásban való érintettség típusa + kontrollváltozók bevonása - nem, évfolyam, iskola típusa, lakóhely

15 Drogfogyasztás és iskolai agresszió egyes változóinak esélyhányadosa (N=4552) **p<0,0001 *p<0,05 AlapmodellBővített modell ORCI (95%)ORCI (95%) Elkövető2,321**1,9512,7612,255**1,8842,699 Áldozat0,9160,7231,1600,9500,7471,209 Elkövető és áldozat 1,376*1,0791,7551,435*1,1191,841

16 Szertípusok és iskolai agresszió egyes változóinak esélyhányadosa, bővített modell (N=4552) Ecstasy, MDMA Amfetamino k (speed) Alkohol és gyógyszer együtt Visszaélésszerű gyógyszerhaszn álat Inhalánso k Mágikus gomba, növényi drogok Kannabisz Elkövető2,871* *2,485*2,666* *1,539*2,167**1,853**2,230** Áldozat1,0760,8951,0291,816*1,2201,4560,813 Elkövető és áldozat 1,710*0,9351,688*1,867*2,620**1,727*1,162 **p<0,0001 *p<0,05 Alacsony mintaelemszámok!

17 Lerészegedés és iskolai agresszió egyes változóinak esélyhányadosa (N=4552) *p<0,0001 AlapmodellBővített modell ORCI (95%)ORCI (95%) Elkövető2,535*2,0313,1652,565*2,0393,228 Áldozat0,581*0,4710,7160,608*0,4890,755 Elkövető és áldozat 1,2250,9501,5791,2980,9971,689

18 Hipotézisünk igazolódott: • Az elkövető 2,3-ször szignifikánsan nagyobb eséllyel próbál ki drogokat és 2,5-szer nagyobb eséllyel részegedik le a bántalmazásban nem érintett serdülőkhöz képest. Hipotézisünk részben igazolódott: • Az áldozatok kisebb valószínűséggel (OR:0,6) részegednek le mint nem érintett társaik+ rizikótényező a visszaélésszerű gyógyszerhasználat tekintetében (OR: 1,8). Összegzés Eredményeink felhívják a figyelmet a serdülőkori multiproblémás viselkedés jelenségére, illetve a prevenció fontosságára

19 Köszönöm a figyelmet! arnold.petra@ogyei.hu www.hbsc.org www.ogyei.hu


Letölteni ppt "Iskolai agresszió és pszichoaktív szerhasználat a HBSC 2010 adatai alapján Arnold Petra, Zsiros Emese, Költő András, Huhn Zsófia, Németh Ágnes A Magyar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések