Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kriminálexpo 2008 Látens fiatalkori devianciák – az ISRD empirikus kutatás Parti Katalin A kutatás az OTKA támogatásával készült. Ny.sz.:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kriminálexpo 2008 Látens fiatalkori devianciák – az ISRD empirikus kutatás Parti Katalin A kutatás az OTKA támogatásával készült. Ny.sz.:"— Előadás másolata:

1 Kriminálexpo 2008 Látens fiatalkori devianciák – az ISRD empirikus kutatás Parti Katalin parti@okri.hu A kutatás az OTKA támogatásával készült. Ny.sz.: K60981

2 Kriminálexpo 2008 ISRD – International Self Report Delinquency Study Team: Kerezsi, Bolyky, Sárik, Győry, Süki-Szíjjártó, Parti Tárgy: A látens fiatalkori devianciák önbevalláson alapuló vizsgálata Módszer: Kérdőíves vizsgálat Nemzetközi vizsgálat résztvevői: 28 ország, köztük Mo. (OKRI) Célcsoport: a 7., 8. és 9. évfolyamos diákok (13-18 évesek) Minta: –Országosan reprezentatív minta: 2500 fő 2200 főre súlyozva –3 szempont szerint reprezentatív: iskola, településnagyság, évfolyam

3 Kriminálexpo 2008 A kutatás hipotézisei, célja Szociális kötődés elmélet, társadalmi kontroll elmélet: •Társakhoz kötődés •Társadalmi értékekhez kötődés (család és kisközösség szerepe) •Konvencionális (társadalmilag elfogadott) tevékenységekben való részvétel •Egyén erkölcsi elképzelései Célunk a fiatalkori látens kriminalitás különböző formáinak megismerése, annak érdekében, hogy…

4 Kriminálexpo 2008 Hasznosíthatóság, a kutatás jövője Létjogosultság: A látenciavizsgálat – kevés, kiegészíti a statisztikán alapuló bűnfelmérés-vizsgálatokat. Hasznosíthatóság: bűnözési tendenciák prognosztizálása, a veszélyeztetett korosztály (gyermekkorú elkövetők) helyzetének értékelése. Olyan ismeretekre tehetünk szert, amelyeket a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntető-jogalkotás és büntetőpolitika is hasznosíthat, például: –milyen szinten és eszközökkel lehetne a fiatalkori bűnmegelőzést sikeresebbé tenni, –a fiatalkorú bűnelkövetővé válás folyamatának megismerése alapján az igazságszolgáltatás eszközrendszerének fejlesztésére is sor kerülhetne, –segítségül szolgálhat speciális pedagógiai programok kialakításához.

5 Kriminálexpo 2008 Általános megállapítások - kötődésvizsgálat •Családhoz kötődés: viszonylag erős (közös esti programok), de integratív ereje csökkenőben Az elkövetők családjában nagyobb arányban fordul elő deviancia és családi tragédia. A szülői kontroll is kisebb körükben. •Barátokhoz kötődés: erősödő kapcsolatok, együtt töltött szabadidő, 1-3 fős baráti társaságok. A vagyon elleni cselekményt elkövetők jobban kötődnek a baráti társasághoz. •Lakóhelyhez kötődés: pozitív •Iskolához kötődés: a közepesen teljesítőknél a legerősebb •Jövőkép: még a jól teljesítőknek sincs jövőképe (anómiás társadalom) •Értékrend: az elkövető fiatalok között jelentősebb az önzés, a kalandvágy, az agresszió, a meggondolatlanság. Az erőszakos viselkedés szórakozás ill. elfogadott létforma. •Szociális státus és a devianciák összefüggése: elmaradottabb lakókörnyezetből és szegényebb iskolából valók között nagyobb arányban találhatók elkövetők.

6 Kriminálexpo 2008 Általános megállapítások – deviancia- vizsgálat •3 tényező alapvető a deviancia alakulásában: (1) életkor, (2) baráti társaság, (3) alkoholfogyasztás •Belépési életkorok eltérők deviancia-típusok szerint (vagyon elleni: 12-13, erőszakos: 14-15, drogfogyasztás: 15 éves kor fölött) •Alkoholfogyasztás: jelentős nagyságrend (78,7%), életforma •19,3%-ra semmiféle deviancia nem jellemző •ERÜBS adatai tükröződnek: a csoportos elkövetés gyakoriságában, az enyhébb súlyú vagyon elleni devianciák elterjedtségében, annak földrajzi megoszlásában, a férfiak bűnelkövetésben vállalt nagyobb szerepében. •Látványos: a lányok fokozatos térnyerése a vagyon elleni és a személy elleni erőszakos cselekmények elkövetésében •A lebukás és a büntetés esélye igen alacsony (enyhe károkozás, elnéző attitűd) •Erőszakos cselekmények közt a csoportos verekedés (iskolai erőszak) a leggyakoribb. A nem teljes családban élők gyakrabban követnek el erőszakos cselekményeket (de az elkövetők 75%-a teljes családban él! Családi problémák.)

7 Kriminálexpo 2008 A kiértékelés akadályai •Nemzetközi összehasonlíthatóság korlátja: nincsenek nemzeti reprezentatív minták •Beleegyezés-megtagadások (iskola, szülő) •Válaszolási hajlandóság, igazmondás (másolás), figyelem-elterelődés (módszer, kérdőív hossza) • A kérdőív nem minden aspektusban logikus (pl. szociális helyzet felmérésére nem alkalmas; nincs elegendő kérdés a baráti társaságról) •A kérdőív felépítése nem mindenben követi a nemzeti sajátosságokat (pl. etnikai megkülönböztetésről, vagy számítástechnikai devianciákról szóló rész) •A célcsoport az iskolába járóké (az iskolából kimaradtak, hátrányos szociális helyzetük miatt potenciális elkövetők)

8 Kriminálexpo 2008 Vitára bocsátott kérdések •Tényleg azokból lesznek-e a bűnelkövetők, akiknél a devianciák halmozottan jelentek meg fiatal korban? (a későbbi beilleszkedésnek akadálya-e a fk. deviáns magatartás) •Mi az oka annak, hogy gyenge a családi kötőerő? (formális kontroll: vacsorák) Hogyan lehetne javítani ezen?


Letölteni ppt "Kriminálexpo 2008 Látens fiatalkori devianciák – az ISRD empirikus kutatás Parti Katalin A kutatás az OTKA támogatásával készült. Ny.sz.:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések