Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2012. augusztus 22..  Az egyetemi jogászképzés alapozó tantárgyai és a főiskolás képzések alapozó tantárgyai: ◦ egyetemes állam-és jogtörténet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2012. augusztus 22..  Az egyetemi jogászképzés alapozó tantárgyai és a főiskolás képzések alapozó tantárgyai: ◦ egyetemes állam-és jogtörténet."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2012. augusztus 22.

2  Az egyetemi jogászképzés alapozó tantárgyai és a főiskolás képzések alapozó tantárgyai: ◦ egyetemes állam-és jogtörténet (két féléves) előadás és gyakorlat ◦ magyar állam-és jogtörténet (két féléves) előadás és gyakorlat  A XX. század történelmi/jogtörténeti eseményeinek a felderítéséhez, a középiskolai tudás elmélyítéséhez és kiegészítéséhez segítségnyújtás az egyetemi hallgatóknak

3 Szakmai célokOktatási célok  Dolgozat elkészítése a Horthy-korszakról és ebből egy projekt készítése  A hallgatók végezzenek lakóhelyükön gyűjtőmunkát (lakóhely, levéltár, könyvtár és internet)  Az elkészült prezentációt mutassák be a csoportban a szeminárium végén  „Jogegyenlőség – jogkorlátozás – jogfosztás 1938-1944 között” című szabadon választott tantárgy oktatásának keretén belül: ◦ Alapvető fogalmak tisztázása (pl.: emberi jog, jogfosztás) ◦ A szabadságmegvonások jogi, politikai, társadalmi hátterének megismertetése a hallgatókkal ◦ A Horthy-korszak (jogkorlátozó) jogszabályainak megalkotása, végrehajtása és bírói gyakorlata hogyan alakult ◦ Az előítéletek csökkentése ◦ A természetjog – jogpozitivizmus ellentétének lényege

4 ◦ maximum 25 fő egy csoportban, első, másod- esetleg harmadéves joghallgatók, főiskolai hallgatók  (igazgatásszervező, MTB-szakos)  (18-23 éves korosztály) ◦ A szemináriumokon csoportmunkában, míg a dolgozat elkészítése során önállóan dolgoznak ◦ Egy féléves tantárgy keretében heti két órában (levelezőn félévi 2 illetve 4 órában)

5  A témához kapcsolódó szakirodalom ◦ Az alapvető történeti munkákból: Randolp L. Braham, Szita Szabolcs, Nathaniel Katzburg… ◦ A témával foglalkozó jogtörténészek tanulmányainak a megismerése: Nagyné Szegvári Katalin, Ruszoly József, Schweitzer Gábor… ◦ A kapcsolódó szépirodalmi művek (Pl. Radnóti, Szerb Antal…)  Jogforrások ◦ www.1000év.hu (törvények) www.1000év.hu ◦ arcanum adatbázis (rendeletek)  Egyéb internetes adatbázisok ◦ http://yadvashem.orghttp://yadvashem.org ◦ http://www.emlekezem.hu http://www.emlekezem.hu ◦ http://www.centropa.hu http://www.centropa.hu ◦ http://www.holocaust-hungary.hu/ http://www.holocaust-hungary.hu/ Lehotay Veronika: Segédanyag „A jogegyenlőség – jogkorlátozás – jogfosztás 1938 és 1944 között” című szabadon választható tantárgyhoz hallgatók részére

6  I. óra: Elméleti bevezető  II. óra: Joguralom – diktatúra –totalitarizmus  III. óra: A náci Németország jogfosztó rendelkezései: „Jog és igazságszolgáltatás“ a Harmadik Birodalomban  IV. óra: A jogkiterjesztés menete: Az asszimiláció és az emancipáció jogtörténeti vonatkozásai Magyarországon. A befogadás kérdőjelei: Emancipáció és jogalkotás (1840, 1848, 1867, 1895)  V. óra: A Horthy-korszak államáról és jogáról. A numerus clausus mint a jogkorlátozó rendelkezések első lépése  VI. óra: Munkához való jog és korlátozása. Diszkriminációs rendelkezések a közszolgálati jog terén.

7  VII. óra: Jogszűkítés a gazdaság területén. A strómanság jogtörténeti háttere.  VIII. A munkaszolgálat jogtörténeti aspektusai  IX. Házassági jogi szabályok a fajvédelmi törvény alapján. A fajgyalázási perekről. A szegedi Hamlet történet  X. óra: A jogkorlátozó – jogfosztó rendelkezések a bírói gyakorlatban  Magánjogi perek: házasság felbontása, örökbefogadás, gazdasági társaságok perei, munkajogi perek  Büntetőjogi ügyek: zsidótörvény kijátszása, fajgyalázás, zsidóság elleni izgatás  XI. óra: Változások a törvénykezésben 1944. március 19. után.  A jogfosztó rendeletek meghozatalának és végrehajtásának a bemutatása a deportálásig  Az állami törvények és rendeletek helyi végrehajtása levéltári források tükrében (pl.: mezőcsáti, edelényi gettósítást előíró főszolgabírói utasítások)  A magyar holokauszt sajátos vonásai

8  XII. óra: Zárás, összefoglalás, értékelés, beszámoló. ◦ Számos további téma felmerülhet még:  Holokauszttagadás mint jogi kategória  A zsidótörvények hatályon kívül helyezése  A kárpótlás kérdései ◦ Visszajelző kör kérdései: Fejezd be a mondatot:  Ezeken az órákon rájöttem arra, hogy…  Ezeken az órákon szívesen…  Nem volt jó az, hogy…  Ha újra járnék ezekre az órára, szívesen…

9

10  Az első zsidótörvény jogegyenlőséget érintő kérdései (K. M. elsőéves levelezős hallgató)  Út a magyar holokausztig: A zsidókérdés „megoldása” történelmünk folyamán (Sz. E. másodéves, nappali tagozatos joghallgató)  Az emberi jogok teljessége és korlátozásának főbb kérdései (V. Gy. másodéves, nappali tagozatos joghallgató)  A személyes szabadsághoz való jog megvonása: gettóba zárás (H. A. levelezős joghallgató)  Zsidók és keresztények házasságkötésnek a tilalma (ZS. T. M. közigazgatási mesterszakos hallgató)  A „zsidótlanítás” évei, figyelemmel a hatvani eseményekre (P. D. jogász szak, levelező, első évfolyam)

11  Ezeken az órákon rájöttem arra, hogy… ◦ „szeretem a történelmet még mindig, és bár kifejezetten a történelem kényes és nehezen objektívan átlátható része, de mégis fontos minél tájékozottabbnak lenni a témában” ◦ „rengeteg tévhit vett körül a zsidósággal kapcsolatos kérdésekkel” ◦ „az órákon való részvétel lehet szórakoztató és érdekes is”

12  Nem volt jó az, hogy ◦ beszámolót kellett írni ◦ a csoport jelentős részének semmiről sincs véleménye, és nem tudnak két mondatot értelmesen elmondani ◦ keveset beszéltünk az asszimilációról Magyarországon ◦ sokszor csoportban kellett dolgozni ◦ kevés időt beszélgettünk, inkább tényszerű volt az oktatás, esetleg filmet nézhettünk volna

13  Ha újra járnék ezekre az órákra, szívesen hallanék többet ◦ a diktátorokról ◦ többet bizonyítékokról, amit valóban alátámasztottak bizonyos történelmi események (pl. Solymosi Eszter) ◦ a zsidó szokásokról, ünnepekről ◦ a holokauszt elleni tettekről, hogy szegültek szembe különböző személyek a náci diktatúrával ◦ a zsidók elleni perekről ◦ azokról az emberekről, akik segítettek a zsidóságon ◦ azokról az emberekről, akiktől maradt fenn valami napló vagy dokumentáció részletesebben, milyen is volt akkori szemmel

14  Egyéves programmá alakítani a tárgyat: az első félév az egyetemes történeti háttér, a második félévben a magyarországi események illetve lehetne bővíteni a témát a háború utáni perekkel

15 dr. Lehotay Veronika egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem – Állam-és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék lehotayvera@gmail.com


Letölteni ppt "Budapest, 2012. augusztus 22..  Az egyetemi jogászképzés alapozó tantárgyai és a főiskolás képzések alapozó tantárgyai: ◦ egyetemes állam-és jogtörténet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések