Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatója c. főiskolai docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatója c. főiskolai docens."— Előadás másolata:

1

2 A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatója c. főiskolai docens

3 Kompetencia Mi a kompetencia? • „Illetékesség” illetve „valamire való képesség” a latinból eredeztetve. •A köznyelvben „hozzáértés” és „szakértelem”. •Azaz: „alkalmasak vagyunk a döntésre”, ill. „képesek vagyunk eredményesen cselekedni

4 Szemléleti modell váltás •„beilleszkedési nehézség”, • „hiperaktivitás”, • „figyelemzavar”, • „agresszivitás”, • „tanulási nehézség”, • „finommotoros és grafomotoros, ill. nagymozgásos ügyetlenség”, • „idegrendszeri éretlenség”, stb. Defektmodell felváltása, melyben a szemlélet kiindulópontja: a sérült, beteg ember betegsége, és annak kezelése

5 Szemléleti modell váltás Kompetenciamodell : Az egészséges személy, pozitív sajátosságai felé fordul, az emberi természet optimistább megközelítésével Az ember, mint tanuló, változó, fejlődő lény; aktív, kreatív, adaptív képességekkel, ha: optimálisabb fejlesztési feltételek biztosítottak

6 Kompetenciák A kompetenciák az élőlények létfunkciói. Az egyed és faj túlélését biztosítják Komponensei: •motívumrendszer, •képességrendszer

7 Emberi túlélés szolgálatában Egyén túlélését szolgálja: Személyes kompetencia Faj túlélését szolgálja: Szociális kompetencia

8 Az emberi túlélés szolgálatában Az információk felvételét, feldolgozását, felhasználását szolgálják: a kognitív kompetenciák

9 Az emberi túlélés szolgálatában Az egyéni sajátosságokat tartalmazó képesség- és motivációs rendszer: speciális kompetenciák formájában jelenik meg

10 A személyiség funkcionális modellje (Nagy József, 2000.)

11 Személyes kompetenciamotívumok fiziológiai szükségletek: táplálkozás

12 Személyes kompetenciamotívumok fiziológiai szükségletek: aktivitás

13 Személyes kompetenciamotívumok komfort szükséglet

14 Személyes kompetenciamotívumok mozgásszükséglet

15 Személyes kompetenciamotívumok élményszükséglet

16 Személyes kompetenciamotívumok önvédelmi motívumok: identitásvédő motívumok

17 Személyes kompetenciamotívumok Szuverenitás motívumai: szabadság motívum

18 Személyes kompetenciamotívumok Szuverenitás motívumai: önállósulás

19 Személyes kompetenciamotívumok Szuverenitás motívumai: öntevékenység vágya

20 Személyes kompetenciamotívumok önértékelési motívum: önbizalom, ambíció, önbecsülés

21 Személyes kompetenciamotívumok én-tudat, (világ-tudat)

22 Személyes kompetenciamotívumok •fiziológiai szükségletek, •komfort szükséglet, •mozgásszükséglet, •élményszükséglet, •önvédelmi motívumok (egészség-, identitásvédő motívumok), •szuverenitás motívumai (szabadság,önállósulás, öntevékenység vágya) •önértékelési motívumok (önbecsülés, önbizalom, ambíció) •Én-tudat, világ-tudat

23 Személyes képességek •önkiszolgálási képesség (testi képességek, önellátási képesség, befogadóképesség, önkifejezési képesség), •szuverenitás képessége, •önreflektív képességek (önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek)

24 Szociális kompetenciamotívumok személyes kötődés motívuma

25 Szociális kompetenciamotívumok valakihez tartozás motívuma (anyához, családhoz, csoporthoz, néphez)

26 Szociális kompetenciamotívumok hierarchia képzés motívuma (rangsor képzés)

27 Szociális kompetenciamotívumok csoportképzés motívuma

28 Szociális kompetenciamotívumok  személyes kötődés motívuma,  valakihez tartozás motívuma (anyához, családhoz, csoporthoz, néphez),  hierarchia képzés motívuma (rangsor képzés),  csoportképzés motívuma

29 Szociális képességek •szociális kommunikáció, •kontaktuskezelés, •kötődés, •segítés, •együttműködés, •vezetés, •versengés képessége.

30 Kognitív kompetenciamotívumok megismerési vágy: ingerszükséglet

31 Kognitív kompetenciamotívumok megismerési vágy: kíváncsiság

32 Kognitív kompetenciamotívumok megismerési vágy: érdeklődés

33 Kognitív kompetenciamotívumok Felfedezési vágy: felismerési, megfigyelési késztetés, értelmezési vágy

34 Kognitív kompetenciamotívumok Játékszeretet

35 Kognitív kompetenciamotívumok Alkotásvágy

36 Kognitív kompetenciamotívumok Tanulási sikervágy és kudarcfélelem

37 Kognitív kompetenciamotívumok Elismerésvágy

38 Kognitív kompetenciamotívumok Kötelességtudat

39 Kognitív kompetenciamotívumok Igényszint, ambíció

40 Kognitív kompetenciamotívumok •megismerési vágy (ingerszükséglet,kíváncsiság, érdeklődés), •felfedezési vágy (felismerési, megfigyelési késztetés, értelmezési vágy) •játékszeretet, •alkotásvágy, •tanulási sikervágy és kudarcfélelem, •tanulási elismerésvágy, •kötelességtudat, •igényszint, ambíció

41 Kognitív képességek •tudásszerzés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás), •kognitív kommunikáció (pl.: ábraolvasás, tapasztalati és értelmező nyelvtudás, beszéd és beszédmegértés), •gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás), •tanulás (szándékos –szándéktalan; ismeretszerző, felfedező, játékos, alkotó; tapasztalati, értelmező; önálló, szociális tanulás.)

42 Gondozás – eredmény - hiány Gondozáseredményhiány Tápláláskomfortérzés diszkomfort Testistresszstressz kontaktuscsökkentésdiszkomfort (szoptatás, simogatás ringatás konténerpozitívnegatív funkcióemlékképekemlékképek „áthangolás”optimizmuspesszimizmus visszatükrözéslibidinizációapatia „odaszentelődés” pozitívfeszültség „kezdeti énkép” teljes „öröm-én”

43 Gondozás – eredmény - hiány „elérhetőség”„ősbizalom” bizalmatlanság tűrőképesség intolerancia biztonság bizonytalanság kötődés szabályokkölcsönösség impulzivitás „narcizmus” játékaktivitás unalom mesehit, remény hitetlen

44 Kompetenciafejlesztés?

45 Kompetenciafejlesztés

46

47

48 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatója c. főiskolai docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések