Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. A MÁV Csoport stratégiai programja 2011-2030 „A szolgáltató vasút” MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2011. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. A MÁV Csoport stratégiai programja 2011-2030 „A szolgáltató vasút” MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2011. február."— Előadás másolata:

1 Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. A MÁV Csoport stratégiai programja 2011-2030 „A szolgáltató vasút” MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2011. február 1 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

2 Az alapvető tevékenységek különválasztása és a számviteli elkülönítés megtörtént, a kapacitás-elosztást független szervezet végzi (VPE), az eseti megbízások kezelése az EU eljárás miatt felülvizsgálandó A MÁV-START Zrt. a közlekedési tárcával – pénzügyminiszteri ellenjegyzés mellett – megkötötte a 2010. évi közszolgáltatási szerződést, melynek záradéka rögzíti a közszolgáltatásért járó állami költségtérítést Transzparens finanszírozás és stabil pénzügyi háttér még nem alakult ki teljes körűen, még nincs az uniós elvárás szerinti pályaműködtetői szerződés – amely 3-5 éves időtartamra meghatározza az állam és az infrastruktúra- vasút jogait, ill. kötelezettségeit, beleértve az állami szerepvállalás mértékét is 2011. február 2 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Magyarország a hazai pályavasúti infrastruktúra finanszírozása terén maradt el az EU-s elvárásoktól Európai Unió elvárásai a tagállamokkal szemben A vasút működési és szervezeti átalakításának befejezése, felkészülés a piaci versenyre Megtett lépések Magyarország részéről 1 • államtól elkülönülő menedzsment és finanszírozás, stabil pénzügyi háttér megteremtése, alapvető tevékenységek különválasztása (pl. kapacitás-elosztás, díjszabás), számviteli elkülönítés (91/440/EGK) • árufuvarozási piac teljes megnyitása 2007. január 1-től, nemzetközi személyszállítás liberalizálása 2010. január 1- től (91/440/EGK módosításai) • közszolgáltatás tényleges költségeinek megtérítése a nemzeti és regionális közlekedési hatóságok által, ésszerű nyereséget figyelembe vevő közszolgáltatási szerződések megkötése révén (1370/2007/EK) • a tagállamok által a szükséges intézkedések megtétele a nemzeti vasúti infrastruktúra fejlesztése érdekében, szerződés esetén rögzítésre kerül a pályahálózat- működtető számára finanszírozást biztosító fizetési konstrukció (91/440/EGK, 2001/14/EK) A vasút átalakítása folyamatban van, a verseny beindult az árufuvarozás terén, a gazdasági helyzet nehezíti az új piaci szereplők megjelenését, a nemzetközi személyszállítás tekintetében a piacnyitás 2010. január 2 3 Ellenőrző szerv és nemzeti biztonsági hatóság létrehozása a vasúti piac felügyeletére, ill. a biztonsági feladatok ellátására a tényleges függetlenség biztosításával A vasúti piacfelügyeleti (NKH) és biztonsági (KBSZ) szervezet megalakult a szükséges igazgatási kapacitással A közösségi vasúti jogszabályok átültetése és alkalmazása:

3 Alágazati munkamegosztás: Személyszállítás: Egyéni közút65% Közforgalmú közút15% Vasút15% Légi közlekedés5% Áruszállítás: Közút67% Vasút20% Belvízi hajózás8% Csővezetékes szállítás5% Városi közlekedés: Egyéni közlekedés50% Közforgalmú közlekedés50% Fejlesztés-finanszírozás: • Főként Európai uniós források • Kiegészítő forrás a gazdaság növekedéséből származó hazai finanszírozás 2011. február 3 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A vasút részarányának növelése gazdaságpolitikai célkitűzés A közlekedésfejlesztési célrendszer néhány eleme 2020-ig Vasútfejlesztési célrendszer 2020-ig Fenntartható vasúti közlekedés min. 6000 km-es hálózat Vasútállomások és településközpontok közötti közlekedés javítása Iparvágány-kiágazás megépítése ipari tevékenység esetén 10 km-res körzetben Utazási sebesség, tengelyterhelés növelése 80,120,200 km/óra; 25 tonna Törzshálózati paraméterek javítása (villamosítás, kétvágányúsítás) Eljutási idő az egyéni közlekedéssel versenyképes Ütemes menetrend a teljes hálózaton 60 perc távolsági; 30 perc előváros Utas és adott utazás egyedi elektronikus azonosítása Teljes körű azonosítás Menetrendhez, vonalhálózathoz igazodó járműállomány 8 éves átlagéletkor Vasúti személyszállítási teljesítmény növelése az 1988-as szint+5% utkm Éves elszállított árumennyiség növelése 50 millió tonna/év

4 2011. február 4 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Állami szerepvállalás a hazai vasúti szektorban MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. Kincstári vagyon használatba adása NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Közszolgáltatások finanszírozása Társadalompolitikai kedvezmények nyújtása NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT. Nemzeti infrastruktúra fejlesztése NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Piacfelügyelet Piacszabályozás Üzemi szabályozás VASÚTI PÁLYAKAPACITÁS-ELOSZTÓ KFT. Vasúti kapacitás-elosztás Menetrend készítés PHD SZOLGÁLTATÁSI SZINT TARIFA ESZKÖZÖK ÁLLAGMEGÓVÁSA KEDVEZMÉNYEK NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Tulajdonosi jogok gyakorlása Közszolgáltatások megrendelése KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK A MÁV STRATÉGIAI MOZGÁSTERE Közszolgáltatások összehangolása Közszolgáltatási szerződések rendszerének kialakítása Tarifapolitika átalakítása Fejlesztések összehangolása, EU pályázatok összehangolása Társadalmi költségek figyelembe vétele Szabályrendszer egyszerűsítése A vasút versenyképességét növelő pályahasználati díjrendszer kialakítása Kiszámítható finanszírozás Vasútfejlesztési források biztosítása Tulajdoni viszonyok rendezése

5 2011. február 5 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A MÁV Csoport állandó negatív üzleti eredménye miatt nem képződött belső forrás a szolgáltatási szint növelésére * Hosszú lejáratú hitelek A MÁV Csoport fedezetlen működési költsége 2003-2009 A MÁV Csoport beruházási hitelállományának alakulása 2003-2009** KÖVETKEZTETÉS A külső forrásbevonási kényszer jelentős adósságszolgálati terhet ró a vállalatcsoportra A veszteséges gazdálkodás a tőkehelyzet romlásához vezet, a vállalat ciklikus tőkejuttatásra szorul A hitelalapú beruházások visszafogására van szükség az eladósodottság magas szintje következtében A fenntartható működés feltétele a pozitív üzleti eredmény elérése és a költségkímélő forrásbevonás **Nem tartalmaz EU-s beruházást a 2008.,2009. évekre

6 2011. február 6 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Gördülőállomány beruházások 2006-2012 között ( ~ 140 Mrd Ft) 30 + 30 Stadler FLIRT EMU Beruházás: 286,2 M € = 72 Mrd HUF 25 + (25) Bombardier TRAXX mozdony Beruházás: 79,6 M € = 20 Mrd HUF 10 Bombardier TALENT EMU Beruházás: 11,5 Mrd HUF 3 Siemens DESIRO DMU Beruházás: 2,8 Mrd HUF EMU, IC, Bhv kocsi felújítás Beruházás: 9,4 Mrd HUF 300 használt DB személykocsi Beruházás: 6,8 Mrd HUF Egyéb (Bz DMU, mozdony felújítás) Beruházás: 12 Mrd HUF EMU = Electric multiple unit DMU = Diesel multiple unit

7 2011. február 7 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. -- ISPA/Kohéziós Alap EIB hitel 2000-2006 EU költségvetési időszak vasútfejlesztési projektjei EIB finanszírozású projektekkel kiegészítve Összesen: Átadott 307 M EUR Folyamatban 466,5 M EUR

8 2011. február 8 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A MÁV Csoport növekvő piaci teljesítmény mellett a hazai közlekedés meghatározó szereplője marad Domináns szerepvállalás a közösségi közlekedésben Az erőforrások és fejlesztések koncentrálása a kiemelt vasúti szolgáltatási szegmensekre Integrált szolgáltatásokból eredő előnyök kihasználása Költséghatékony közszolgáltatás nyújtása Az alaptevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatási körben új üzleti lehetőségek feltárása Vasútpiaci szegmensekre épülő piacorientált működés Kiszámítható, tervezhető állami kapcsolatok kialakítása Egységes, áttekinthető struktúrájú, változóképes vállalatcsoport kialakítása Partnerség előtérbe helyezése az üzleti és társadalmi kapcsolatokban KÜLDETÉSJÖVŐKÉPÉRTÉKEK STRATÉGIA • A társadalom közlekedési és a gazdaság szállítási igényeinek költséghatékony, környezettudatos kielégítése • Hozzájárulás Magyarország versenyképességének növeléséhez • A hazai közlekedési szektor meghatározó szereplője • A liberalizált vasúti piac kihívásaira felkészült közszolgáltató • Az áruszállítás versenyképes kiszolgálója • Megbízható munkaadó • Kiterjedt szolgáltatási méret és hálózati infrastruktúra • Országosan megszervezett hálózat • Tapasztalt munkaerő, egyedi tudásbázis • Tradíció A MÁV személyszállítási piaci részarány növelése 15%-ra Személyszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó minőségi paraméterek javítása +15% Tehervonati vonatkilométer teljesítmény növelése +50% Csoportszintű működési hatékonyság javítása (korrigált fajlagos működési költség/vonatkm) -20% A közszolgáltatásokon kívüli üzleti bevételek növelése +50% Kedvező baleseti statisztika fenntartása STRATÉGIAI CÉLRENDSZER 2011-2030

9 2011. február 9 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. CAPEX allokáció CÉLMUTATÓK 2011-2030 CAPEX 2030-ig - Mrd Ft Üzleti és szegmens szintű stratégia A piacorientált működés által jelentősen javítjuk a szolgáltatási színvonalat Utasigényeken alapuló kínálati menetrend Részvétel a közösségi közlekedés összehangolásában a menetrend, a működés és a fejlesztés területén Korszerű, összehangolt és versenyképes tarifakínálat A jegyértékesítés és ellenőrzés korszerűsítése Az utastájékoztatás rendszerének fejlesztése Közbiztonság fokozása A szolgáltatási kínálatnak megfelelő járműfejlesztés és üzemeltetés Marketing potenciál javítása Utazáshoz kapcsolódó kényelmi szolgáltatások bővítése Utaskilométer Vonatgyakoriság Eljutási idők Közszolg. szerz. minőségi paramétereinek javítása Járműkomfort Értékesítési csatornák Állomási szolgáltatásminőség Biztonság CAPEX/Összes CAPEX 1 149 23,6 %

10 2011. február 10 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Gödöllő Hatvan Veresegyház Sülysáp Cegléd Monor Ócsa Lajosmizse Vác Szob Esztergom Piliscsaba Martonvásár Székesfehérvár Dunaújváros Kunszentmiklós- Tass Tatabánya Komárom Szolnok Délegyháza Százhalombatta Párkány Budapest elővárosában csökken a menetidő és növekszik a vonatgyakoriság Belső gyűrű 15 perces vonatgyakoriság Külső gyűrű 30 perces vonatgyakoriság Bp. 1:200:500:580:430:250:500:300:600:250:600:420:560:30 0:600:400:380:601:200:300:60 2030. évi célállapot

11 2011. február 11 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Fertőszentmiklós Répcelak Szeged Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Budapest Békéscsaba 1:10 Szekszárd Baja Kiskunfélegyháza Cegléd Hatvan Salgótarján Püspökladány Füzesabony Eger Szerencs Pécs Szentlőrinc Sárbogárd Dombóvár Kaposvár Siófok Fonyód B.kenese B.füred Badacsony Tapolca Zalaszentiván Ajka Veszprém Győr Zalaegerszeg Nagykanizsa Szombathely Sopron 1:26 Bécs Keszthely 1:20 0:50 1:50 1:30 1:10 Pozsony 1:58 1:25 0:50 1:35 1:27 2:06 1:40 1:18 1:24 1:28 1:30 0:55 1:40 0:40 0:50 Tatabánya Székesfehérvár Kecskemét Komárom 0:20 Budapestről 1 1,52 órán belül vasúton elérhető települések 2040. évi célállapot A távolsági szegmensben csökkennek az eljutási idők Tervezett vonatgyakoriság: 60 perc

12 2011. február 12 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. MegnevezésBudapest előváros Távolsági Regionális NemzetköziMinőségi távolságiInterregionális Járműtípus Alacsony padlószintű motorvonat Több áramnemű részben szerelvény, részben motorvonat, fekvő és hálókocsik A gazdasági optimum szerint szerelvény, vagy motorvonat, a határon túli IC esetén a szomszéd pályavasúton közlekedtethető Középtávon a jelenlegi személykocsik teljes kifutásáig személykocsis Motorvonat Sebesség 160 km/h200 km/h 2020-ig 160 km/h, utána 200 km/h 120-140 km/h illetve. 160 km/h 120 km/h Ülőhely Egységenként 200 és 350 ülőhely Igénytől függően 250- 600 férőhelyig Három kocsi-osztályon eltérő 54-88 férőhely Igénytől függően 250- 600 férőhelyig 80-200 ülőhely Vezeték nélküli internet XXXXX 230V-os hozzáférés férőhelyenként XXXX Helybiztosítás XXX Fedélzeti catering XXX Járműbeszerzés (db) 108 motorvonat429 személykocsi, 60 IC motorvonat165 motorvonat Mozdonybeszerzés (db) 237 villamos mozdony, 118 dízel mozdony Emelkedik a járműkomfort minden szolgáltatási szegmensben Az utazás sajátosságaihoz illeszkedő, korszerű, tiszta vonatokkal javítjuk személyszállítási szolgáltatásainkat

13 2011. február 13 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Jelentősen javulnak a kommunikációs csatornák az utasok tájékoztatása érdekében Az újszerű és releváns információk minél szélesebb körben biztosítottak lesznek állomási, fedélzeti, internetes és mobil tájékoztatási felületek segítségével az utazás megtervezéshez és az utazás közbeni információátadáshoz Megvalósul az integrált közösségi közlekedési rendszerrel kapcsolatos teljes körű utastájékoztatás Internetes menetrend – jegyvásárlás – valósidejű közlekedési információk Jármű audiovizuális rendszerek Állomási információs pontok Valósidejű közlekedési információk mobil eszközökre

14 2011. február 14 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. CAPEX allokáció CAPEX 2030-ig - Mrd Ft Üzleti és szegmens szintű stratégia Az infrastruktúra beruházások hozzájárulnak a szolgáltatási színvonal emeléséhez Az infrastruktúra műszaki állapotának stabilizálása Menetrend alapú fejlesztés A jövőbeli szállítási igényeket szolgáló pályainfrastruktúra kialakítása Intermodális pályaudvarok, állomások fejlesztése Budapesti és agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztése A vasúti áruszállítás feltételeinek javítása Áru és vagyonbiztonság magas szintű kialakítása CAPEX/Összes CAPEX 3 720 76,3 % CÉLMUTATÓK 2011-2030 Áruszállítási vonatkilométer Eljutási idők Tengelyterhelés Sebességkorlátozás Zavarszám Menetrendszerűség Vevőelégedettség (közszolg.) Állomási szolgáltatásminőség Biztonság

15 2011. február 15 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 30A 101 Slovakia E 69 30 Austria Slovenia E 71 RIJEKA Croatia Serbia Romania E 85 ATHINIA 1 E 50 Ukraine MOSKVA BRATISLAVA BUCURESTI 120A 70 100 100 A 40 41 150 120 5 17 16 10 20 29 40 84 82 92 140 155 26A 71 60 8 BUDAPEST 90 25 140 BOBA VÁC 1 KOPER 2 ORADEA KOSICE 2007-2013 EU költségvetési időszak vasútfejlesztési projektjei -- Közlekedés Operatív Program 2. prioritás Közlekedés Operatív Program 4. prioritás Közlekedés Operatív Program 5. prioritás ZALALÖVŐ CELLDÖMÖLK GYŐR HEGYESHALOM CEGLÉD SZOLNOK GYOMA BÉKÉSCSABA LŐKÖSHÁZA NYÍREGYHÁZA ESZTERGOM MISKOLC GYÉKÉNYES DOMBÓVÁR PÉCS KELEBIA DEBRECEN SZÁZHALOMBATTA SZÉKESFEHÉRVÁR PÜSPÖKLADÁNY 80 2011-2013 KISKUNFÉLEGYHÁZA SZEGED 2012-2014 2009-2014 2013-2015 2010-2014 2012-2015 2011-2014 2013-2014 2009-2011

16 Fertőszentmiklós Répcelak Szeged Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Budapest Békéscsaba Szekszárd Baja Cegléd Hatvan Salgótarján Püspökladány Füzesabony Eger Szerencs Pécs Szentlőrinc Sárbogárd Dombóvár Kaposvár Siófok Fonyód B.kenese B.füred Badacsony Tapolca Zalaszentiván Ajka Veszprém Győr Zalaegerszeg Nagykanizsa Szombathely Sopron Bécs Keszthely Pozsony Egy-/kétvágányú pálya 80/100/120/140/160/200/230-350 km/h pályasebességgel Vasútvonal elsősorban áruszállítási igény céljából fejlesztve Budapestet elkerülő V0 vasútvonal Tatabánya Kecskemét Komárom Dunaújváros Kiskunfélegyháza 2011. február 16 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Székesfehérvár A távolsági szegmensben javulnak a pályaparaméterek 2040. évi célállapot

17 2011. február 17 Megújulnak a vasútállomások, bővülnek az állomási szolgáltatások Emelt szintű szolgáltatás Komplex szolgáltatás Szeged Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Békéscsaba Szekszárd Kiskunfélegyháza Cegléd Hatvan Salgótarján Füzesabony Eger Szerencs Pécs Dombóvár Kaposvár Siófok Tapolca Veszprém Győr Zalaegerszeg Nagykanizsa Szombathely Sopron Bécs Keszthely Pozsony 1:40 Székesfehérvár Kecskemét Dunaújváros Bicske Esztergom Gödöllő Mosonmagyaróvár Szob Újszász Vác Sárbogárd Püspökladány Balatonfüred Gyöngyös Budapest Tatabánya 2030. évi célállapot

18 2011. február 18 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A vasúti szolgáltatások bővítését célzó infrastruktúra beruházások lehetőségei FERIHEGY (FEREX)KÖRVASÚT (S Bahn) GYORSVASÚTFEJPÁLYAUDVAROK Szerepkör: • BERUHÁZÓ és/vagy • ÜZEMELTETŐ és/vagy • OPERÁTOR Jelentős GDP hatás! ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (NIF Zrt., BKSZ Kht.) 2008: Megvalósíthatósági tanulmány I. ütem (2009-2020): 775 MrdFt (220 Mrd Ft jármű) - Fejpályaudvari hálózatszerkezet fejlesztés II. ütem (2021-2027): 390 MrdFt -Belső körvasút III. ütem (2028-2030): 270 MrdFt -É-D-i regionális gyorsvasút IV. ütem (2031-2034): 240 MrdFt - Bp.-Kelenföld Bp.-Nyugati összekötő alagút Jelentős GDP hatás! FERIHEGYI GYORSVASÚT 2007: megnyert TEN-T PROJEKT pályázat Tartalom: megvalósíthatósági tanulmány 6M € (3+3M € hazai önrész) Pályázat visszamondva Becsült építési költség: 30 MrdFt Tartalom: Bp. Keleti pu. – Ferihegyi Repülőtér Vonalhossz: 18,5 km Menetidő: 23 perc 25 kV;50 Hz villamos vontatás A MAGYARORSZÁGI NAGYSEBESSÉGŰ HÁLÓZAT AKTUALIZÁLÁSA (OTrT felülvizsgálat 2006) Alkalmazott tervezési paraméterek: Sebesség: 300 km/h Kétvágányú kiépítés Személy- és áruszállításra alkalmas pálya Becsatlakozási lehetőség csomópontokon Minimális pályaívsugár: R=5000 m Túlemelés: 120 mm Oldalgyorsulás: 0,65 m/sec 2 Bp. Keleti Ferihegy 1 Ferihegy 2 FEJPÁLYAUDVARI FEJLESZTÉSEK Tanulmánytervek (keleti, nyugati, déli) elkészültek, el van fogadva Nyugati -2007-13 időszakban tervezve Keleti - 2014-2020 időszakban tervezve Déli - kerületi szabályozási terv módosítása folyamatban van, ingatlanfejlesztési program készül

19 2011. február 19 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. CAPEX forrásallokáció – Mrd Ft CÉLMUTATÓK 2011-2030 CAPEX 2030-ig - Mrd Ft Pénzügyi stratégia Hosszú távú személyszállítási közszolgáltatási szerződés Pályaműködtetési közszolgáltatási szerződés megkötése Tőkehelyzet erősítése EU források teljes körű felhasználása Pénzintézeti források széleskörű bevonása Önkormányzattal közös finanszírozás Pénzügyi folyamatok csoportszintű kezelése Likviditás javítása Adósságkonszolidáció Külső tőkebevonás Források finanszírozási költsége Saját tőke / Jegyzett tőke Külső források aránya Eladósodottság Indokolt költségtérítés Likviditás Hitelminősítés A MÁV Csoport stabilizálja pénzügyi helyzetét Összesen: 5 775 3775 975 450 125

20 2011. február 20 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. A MÁV Csoport stratégiai programja 2011-2030 „A szolgáltató vasút” MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2011. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések