Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tevékenysége a szakképzés vonzerejének növelése érdekében Modláné Görgényi ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tevékenysége a szakképzés vonzerejének növelése érdekében Modláné Görgényi ildikó."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tevékenysége a szakképzés vonzerejének növelése érdekében Modláné Görgényi ildikó Főigazgató Budapest Június 30.

2 A képzett szakemberekért Szakképzés Magyarországon  Iskolai rendszer-közoktatás, szakképzés, felnőttoktatás  Iskolarendszeren kívül- felnőttképzés

3 A képzett szakemberekért Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Középfokú oktatás Szakképző iskolák Szakiskola (9-10. évfolyam általánosan művelő szakasz) Szakközépiskola (9–12. évfolyam) általánosan művelő szakasz érettségivel zárul Gimnázium általános képzés (9–12. évfolyam) érettségivel zárul Szakközépiskola (13–14/15. évfolyam) Szakképzési szakasz Felsőfokú oktatás Egyetem, főiskola Alapfokú oktatás Általános iskola Munkaerőpiac Felnőttképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmények Szakiskola (11-12/13. évfolyam) Szakképzési szakasz Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Középfokú oktatás Szakképző iskolák Szakiskola (9-10. évfolyam általánosan művelő szakasz) Szakközépiskola (9–12. évfolyam) általánosan művelő szakasz érettségivel zárul Gimnázium általános képzés (9–12. évfolyam) érettségivel zárul Szakközépiskola (13–14/15. évfolyam) Szakképzési szakasz Felsőfokú oktatás Egyetem, főiskola Alapfokú oktatás Általános iskola Munkaerőpiac Felnőttképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmények Szakiskola (11-12/13. évfolyam) Szakképzési szakasz Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Középfokú oktatás Szakképző iskolák Szakiskola (9-10. évfolyam általánosan művelő szakasz) Szakközépiskola (9–12. évfolyam) általánosan művelő szakasz érettségivel zárul Gimnázium általános képzés (9–12. évfolyam) érettségivel zárul Szakközépiskola (13–14/15. évfolyam) Szakképzési szakasz Felsőfokú oktatás Egyetem, főiskola Alapfokú oktatás Általános iskola Munkaerőpiac Felnőttképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmények Szakiskola (11-12/13. évfolyam) Szakképzési szakasz Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Középfokú oktatás Szakképző iskolák Szakiskola (9-10. évfolyam általánosan művelő szakasz) Szakközépiskola (9–12. évfolyam) általánosan művelő szakasz érettségivel zárul Gimnázium általános képzés (9–12. évfolyam) érettségivel zárul Szakközépiskola (13–14/15. évfolyam) Szakképzési szakasz Felsőfokú oktatás Egyetem, főiskola Alapfokú oktatás Általános iskola Munkaerőpiac Felnőttképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmények Szakiskola (11-12/13. évfolyam) Szakképzési szakasz Szakiskola ( évfolyam szakképzési szakasz) Középfokú oktatásSzakképző iskolákKözépfokú oktatásSzakképző iskolákKözépfokú oktatásSzakképző iskolák Szakképzés Magyarországon

4 A képzett szakemberekért

5 Folyamat KÖVETELMÉNYFOLYAMAT SZVKKP vizsgatevékenység Követelménym odul feladatprofil Szakmai vizsga tanulói munkaforma Tananyag- egység tulajdonság- profil cél kompetencia mérés

6 A képzett szakemberekért Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés követelménymoduljai Géplakatos szakképesítés követelménymoduljai Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés elágazásai Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés rész-szakképesítései Géplakatos szakképesítés Gépbeállító rész-szakképesítés

7 A képzett szakemberekért Szakmai- és vizsgakövetelmények, 420 szakképesítés Vizsgafeladatok ÍrásbeliInteraktívSzóbeliGyakorlati A vizsgafeladatokat a szakképesítésért felelős szaktárca állítja össze A vizsgaszervező a vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnökével jóváhagyatja A módszerek kidolgozása szükséges. Informatikai, szakmai-tartalmi módszerek.

8 A képzett szakemberekért A SZAKKÉPZÉSI REFORM PRIORITÁSAI Gyakorlat-központú szakképzési rendszer kialakítása A duális képzés általánossá tétele érdekében a gyakorlati oktatás kiemelt támogatása A képzés hatékonyságának javítása (munkaerő-piacra képzés); ezzel a foglalkoztathatóság biztosítása A képzési ciklusidő, a szakmai tartalom és a vizsgarendszer újragondolása, racionalizálása A rendszer költség-hatékony működtetése Pályaorientáció, pályakövetés

9 A képzett szakemberekért Tartalom 1.NIVE jogszabályi háttere 2.NIVE főbb tevékenységei 3.Kiemelt programok 4.NIVE stratégiája

10 A képzett szakemberekért 1.NIVE jogszabályi háttére  Szakképzési törvény  Felnőttképzési törvény  Tankönyvpiac rendjéről szóló törvény  Szakképzési hozzájárulási törvény  292/2006. (XII.23.) Kormányrendelet  Egyéb rendeletek  Alapító okirat  Szervezeti és működési szabályzat

11 A képzett szakemberekért 2. NIVE főbb tevékenységei 2.1. Kutatás, kutatásszervezés 2.2. Fejlesztés 2.3. Tanácsadás 2.4. Képzés és képzésszervezés 2.5. Képzés- és vizsganyilvántartás 2.6. Támogatás és bevalláskezelés 2.7. Szolgáltatás 2.8. Felnőttképzési Akkreditációs Tanács

12 A képzett szakemberekért Szakképzés vonzóvá tételéhez alapelvek  Rendszerelvű legyen  El lehessen igazodni benne  Sikerélmény legyen benne  Megélhetést biztosítson  Alapokat adjon az életpálya tervezéshez  Folyamatos munka  Előrejelző

13 A képzett szakemberekért 2.1. Kutatás, kutatásszervezés,  A fejlesztéseket megalapozó tanulmányok, kutatások  Más szervezet által készített kutatások összegyűjtése  Más szervezetek bevonása a kutatásba

14 A képzett szakemberekért 2.2. Fejlesztés  Szakmaszerkezet  Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye  Tantervek  Tankönyvek, tananyagok, tartalomelemek

15 A képzett szakemberekért 2.3. Tanácsadás  Gyors elemzések  Helyszíni tanácsadás, konzultáció  E-tanácsadás  Fejlesztések bevezetése

16 A képzett szakemberekért 2.4. Képzés, képzésszervezés  Akkreditált pedagógus továbbképzések  1-3 napos szakmai, módszertani képzések  1-2 napos konferenciák, konzultációk  1 napos tájékoztatások, felkészítések  Mintegy 80 féle képzés keretében több mint pedagógus képzése valósult meg

17 A képzett szakemberekért 2.5. Képzés- és vizsganyilvántartás  Országos vizsganyilvántartás (évi vizsgázó)  Országos felnőttképzési statisztika  Törzslapnyílvántartás(bizonyítvány hiteles dokumentuma)  Térség Integrált Szakképző Központok nyilvántartása

18 A képzett szakemberekért 2.6. Támogatások, bevalláskezelés 1  Munkaerő -piaci alap(MPA) központi keretéből, egyedi döntések alapján szerződés kötések  A MPAdecentralizált keret terhére szerződés megkötése, megközelítőleg tanuló képzésének támogatását jelentette  gyakorlati képzést folytató regisztrált gazdálkodó szervezet

19 A képzett szakemberekért 2.6. Támogatsok, bevalláskezelés 2  Ösztöndíj  A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj bevezetésének fő célja, hogy a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára vonzóbbá tegyék a gazdaság által igényelt szakmákat.  Az ösztöndíj forrása a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze.

20 A képzett szakemberekért 2.7. Szolgáltatás 1  Szakmai versenyek: A fogyatékkal élő tanulok részére Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 21 szakmacsoportban  Vizsgaszervezés: Közel 400 szakképesítés, mintegy 2000 vizsga, több mint vizsgázó  Vizsgadokumentumok: féle vizsgatétel, oldalnyi vizsgaanyag expediálása

21 A képzett szakemberekért 2.7. Szolgáltatás 2  Tankönyv  Szakképzési könyvtár  Europass bizonyítvány-kiegészítő  Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja

22 A képzett szakemberekért 2.8. Felnőttképzési Akkreditációs Testület működtetése Intézmény-akkreditáció Program-akkreditáció

23 A képzett szakemberekért 3.Kiemelt programok 3.1. HEFOP „Új szakképzési szerkezet” a szakképzés tartalmának és szerkezetének megújítása 3.2. HEFOP ”Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” 3.3. Szakiskolai fejlesztési program 3.4. TÁMOP „ A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”

24 A képzett szakemberekért 3.1. HEFOP  Az Országos képzési jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések új szerkezete (alapszakma, rész-, elágazó, ráépülő szakképesítések)  Az iskolarendszeren kívüli szakképzési lehetőségek bővülése  Moduláris szerkezetű szakképesítések rendszere  Kompetencia alapú szakmai követelmények  Tananyagegységekbe szervezett képzési folyamat  Moduláris-, és kompetencia alapú vizsgarendszer

25 A képzett szakemberekért 3.2. HEFOP  Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és bevezetése  11 konzorciumi partner a regiókból  Közel tananyag modul  E-learning tananyagok  Tananyag-adatbázis létrehozása  Tanártovábbképzés, disszemináció több mint fő részére

26 A képzett szakemberekért 3.4. Szakiskolai Fejlesztési Program  9. évfolyamon Hátrányos helyzetűek reintegrációja  évfolyamon Közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása  (13.) évfolyamon Szakképző évfolyamokon módszertani fejlesztés  Valamennyi évfolyamon Önfejlesztés, minőségfejlesztés, mérés-értékelés

27 A képzett szakemberekért 3.5. TÁMOP Alprojektek:  Pályakövetés  Minőségfejlesztés  Vizsgaellenőrzés  Tananyagfejlesztés  Mérés-értékelés  Pedagógus-továbbképzés  Idegen nyelv - kompetenciafejlesztés  Munkahelyi gyakorlati képzés  Tájékoztatás, népszerűsítés

28 A képzett szakemberekért Szakképzés vonzóvá tétele  a szakképesítési rendszer moduláris és kompetencia alapú átalakítása.  A fejlesztés célja a szakmarendszer jobb átláthatóságának, átjárhatóságának, nagyobb szakmaválasztékának kialakítása (különös tekintettel az alacsony iskolázottságúakra), illetve a rugalmas karrierutak felépíthetőségének biztosítása.

29 A képzett szakemberekért Intézet néhány fontos stratégia szempontja  Szakmaiság  Koordináció  Hitelesség  Szolgáltatási szemlélet  Partnerség -Munkaadói érdekképviseletek -Munkavállalói érdekképviseletek -Szakmai szervezetek -Civil szervezetek  Méltányosság  Szakmai konszenzus Nyíltság, nyitottság, hozzáférhetőség

30 A képzett szakemberekért Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Modláné Görgényi Ildikó


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tevékenysége a szakképzés vonzerejének növelése érdekében Modláné Görgényi ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések