Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jelek, csodák és gyógyulások ma A Biblia fényében Copyright TeSz & Bohus A. – Minden jog fenntartva!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jelek, csodák és gyógyulások ma A Biblia fényében Copyright TeSz & Bohus A. – Minden jog fenntartva!"— Előadás másolata:

1 Jelek, csodák és gyógyulások ma A Biblia fényében Copyright TeSz & Bohus A. – Minden jog fenntartva!

2 Téma aktualitása • Csodaváró emberiség • Csodát igénylő világ – Világ globális problémái – Egyéni nyomorúságok

3 Jel Olyan cselekvés, magatartás, mely valamire felhívja a figyelmet, ismertetőjel, mely tulajdonságot vagy hovatartozást fejez ki; valamely fogalmat, összefüggést kifejező cselekvés; olyan esemény, tény, melyből valaminek a meglétére vagy bekövetkezésére lehet gondolni.

4 Jelek a Bibliában

5

6 Csoda Olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében.

7 Csodák fajtái • Természeti csodák – Tengerek, folyók kettényílása – Nap megállása – Természetfeletti gondoskodás (manna, kősziklából fakadó víz) • Egyént érintő csodák – Természetfeletti képességek – Gyógyulás, halottak feltámadása

8 Csodák a véghezvivő szerint • Isten közvetlen csodái – Izráel vezetése a pusztában • Ember közreműködése a csodákban – Mózes, Józsue – Illés, Elizeus – Az Úr Jézus – Apostolok

9 Gyógyulások A testi és/vagy lelki egészség helyreállása. • Betegség az emberi lét nagy nyomorúsága • Okai: – Betegségre való hajlam – Életerő gyengesége, elfogyása – Külső hatások • Baktériumok, vírusok • Tisztátalan szellemi lények

10 JelekCsodák Gyógyulások

11 Bibliai világkép Összvalóság Anyagi világ – Szellemi világ (Természeti) (Természetfeletti) Isten országa (világosság) Sátán királysága (sötétség)

12 Bibliai idézetek • Zsid. 11,3: Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható • ApCsel. 26,18: Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.

13 Megállapítások • A láthatatlan világ hatással van a láthatóra – Isten a természet törvényein belül munkálkodik – Isten a természet törvényei felett is munkálkodik • Nincs személytelen szellemi erő

14 Szellemi világ hatása embereken keresztül Felkent: az az ember aki a szellemvilágból erőt, hatalmat, képességet kap valamilyen feladat elvégzésére, szolgálat betöltésére • Krisztus: Isten felkentje • Antikrisztus: Sátán felkentje • A felkenetés a szellem által történik

15 Antikrisztus születése Jel. 12,17-13,2: Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele,és odaállt a tenger fövenyére. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.

16 Tud-e a Sátán csodát tenni? ApCsel. 8,9-11: Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja-nagyja hallgatott rá, és azt mondták: „Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje.”Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket.

17 Végidők jele • 2Thessz. 2,9: Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával • Mt. 24,24: Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.

18 Mai viszonyulás a csodákhoz • Csodák elutasítása (racionális gondolkodás) • Egészségtelen csodavárás: a forrás nem számít Mt. 7,22 – 23: Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!

19 Mik a jelek, csodák célja? • Eszközök a szellemi hatalom kezében céljai megvalósítására • Isten célja: az ember megmentése – Megmenekülés csakis hit által – Csodák nem ébresztenek hitet – Hit az Ige által jön létre – A jelek és csodák erősítik az Igét

20 Mik a jelek, csodák célja? • Eszközök a szellemi hatalom kezében céljai megvalósítására • Sátán célja: az ember elvesztése – Emberi szív megkeményítése – Hitetés, megtévesztés

21 Gyógyulások • Orvoshoz fordulni nem bűn! • Betegség a bűnnel jött be a világba – Egyéni bűn a betegség okaként – Nem csodavárás, hanem önvizsgálat, bűnbánat, bűnvallás, Isten akaratának keresése • Sátán is tud gyógyítani – Árat kell fizetni érte – Mellékhatás: lélek kárhozatba jutása

22 Isten szeretetének jele Mát. 12,39: Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.

23

24 Bohus András – Békés Következ ő alkalmunk: május 9. (PÉNTEK !!!, 17.00) 1 ISTEN vagy SZENTHÁROMSÁG? ( Giricz László ) Beszélget ő s, házialkalom: má j. 24. (szombat) 18.30 ?N ő i kör – ?Kézm ű ves?: máj. 16.(péntek) 17.00 ELKÉSZÜLT WEBLAPUNK! WWW.TESZ.NET/CSONGRAD május 31. (szombat, 17. 00) MELYIK VALLÁS AZ IGAZI? (Merényi Zoltán lelkész, ex. a. filozófus) (Nap u. 4.)

25 Úgy gyötört Úgy gyötört a szomj és nem volt erőm Már elhagyni kőfekhelyem. Hát hiába volt sok vízmozdulás, Ott feküdtem reménytelen. Ó, miért kell élnem, ha nincs reményem? Felelj hát nagy Istenem! Hát hiába volt sok vízmozdulás, Ha más gyógyul, mit ér nekem?

26 Az ünnepnap reggel hajolt felém Egy fehérruhás idegen, Már nem ajkam szólt, Csak könnyes szemem, S Ő megfogta hideg kezem. Szent erő vonult át a testemen, És elhagytam bús fekhelyem. A Bethesda fénylett, tükrében állt Az én gyógyító Mesterem.

27 Most szökdelj és ujjongj van már erőd, Te nem rég még oly béna láb! És hagyd el most harmincnyolc év után A Bethesda hideg tavát! Ó, dicső reményem, ezért kell élnem, Felelt az én Istenem, És elküldte Jézust, szívem Urát, Ki dicső Megváltóm nekem.

28 Megkötözve voltam én Megkötözve voltam én, börtönöm sötét ölén, Rabláncok alatt sorvadt az életem, Koldus voltam elhagyott, reményem is elfogyott, Jézus fényt, s szabadságot hozott nekem! Szabad vagyok, Halleluja, (2x)‏ Halleluja Jézus Krisztus megváltott, Vérző keze az áldott, Mellyel engem megváltott, Széjjeltépett rajtam minden rabláncot!

29 Mióta szabad lettem, Hallgatóm hidd el nekem Bűn rabláncoktól ment lenni mily dicső! Hogy a rabbilincs lehullt, Eltemetve már a múlt, Jézus Vére volt ebben a fő erő! Szabad vagyok, Halleluja, (2x)‏ Halleluja Jézus Krisztus megváltott, Vérző keze az áldott, Mellyel engem megváltott, Széjjeltépett rajtam minden rabláncot!

30 Bibliámból olvasom: Az én Jézus Krisztusom Szeretete csodás, mentő oltalom. Éneklem szeretetét, Rabláncom Ő törte szét, Mindörökre hálával magasztalom! Szabad vagyok, Halleluja, (2x)‏ Halleluja Jézus Krisztus megváltott, Vérző keze az áldott, Mellyel engem megváltott, Széjjeltépett rajtam minden rabláncot!


Letölteni ppt "Jelek, csodák és gyógyulások ma A Biblia fényében Copyright TeSz & Bohus A. – Minden jog fenntartva!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések