Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szervezetfejlesztési Program keretében előállított végtermékek minőségbiztosítása Konferencia 2013. november 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szervezetfejlesztési Program keretében előállított végtermékek minőségbiztosítása Konferencia 2013. november 11."— Előadás másolata:

1 A Szervezetfejlesztési Program keretében előállított végtermékek minőségbiztosítása Konferencia 2013. november 11.

2 1. A KIM Tanácsadók bemutatkozása Európa MMXX Kft. Fővállalkozó Ernst & Young Tanácsadó Kft. Alvállalkozó A minőségbiztosítás nyújtása során az Ernst & Young nemzetközi standard-jai alapján járunk el.

3 Tartalomjegyzék 1.A minőségbiztosítás tárgya 2.A minőségbiztosítás célja 3.A minőségbiztosítás lépései 4.A minőségbiztosítás eszközei 5.Az önkormányzatok kiválasztása 6.A vizsgálat főbb szempontjai 7.Ütemezés 8.Következő lépések 9.Kapcsolattartás

4 1. A minőségbiztosítás tárgya ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára A megváltozott feladat- és jogkörökhöz való alkalmazkodás támogatása szervezetfejlesztési programokon keresztül Az önkormányzatok feladat- és jogkörének jelentős változása a járási rendszer kialakítása és új kihívások nyomán A projektek háttere A projektek célja Pályázatok száma (db) 129 db 28 24 34 95 52 db 5-20 ezer fő 20 ezer fő felett

5 2. A minőségbiztosítás célja I. A KIM szándéka: • Egységesen magas színvonalú végtermékek biztosítása a megadott szempontok alapján, ehhez szakmai támogatás nyújtása • Egységes szempontrendszer alapján elvégzett, nyilvánosan elérhető értékelés • A KIM visszajelzést kap a projekt szakmai tartalmának megvalósíthatóságáról (mely intézkedések érdemes továbbgondolásra) • A minőségbiztosítás segítségével a KIM megismerheti az önkormányzatok valós fejlesztési igényeit, illetve a jó gyakorlatokat • Az igényeket a KIM később beépítheti a 2014-2020-as időszak fejlesztési projektjeibe • A KIM képet kap a külső tanácsadók munkájának színvonaláról A projektek előzményei: • ÁROP-3.A.1 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép- magyarországi régióban • ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

6 2. A minőségbiztosítás célja II. A külső minőségbiztosító bevonását a korábbi projektek tapasztalatai indokolják. • A vezetői eltökéltség hiánya, a vezetők felkészületlensége a fejlesztések érdemi kihasználására • Az igénybe vett külső szakértők közigazgatási felkészületlensége • Az önkormányzatok bevonódásának hiánya, nincs közös munka az önkormányzat és a külső tanácsadó között • A kidolgozott javaslatok nem kellően illeszkednek az adott szervezethez

7 2. A minőségbiztosítás célja III. A minőségbiztosításnak nem célja: • Meghatározni, hogy az önkormányzatok mely (szabadon választható) fejlesztési elemet valósítják meg. • Meghatározni, hogy egyes fejlesztési elemek megvalósításához az önkormányzatok mely tanácsadó céget és mekkora összegért bízzák meg. • Meghatározni, hogy a KIM követelményein túl milyen formai és tartalmi elemek szerepeljenek az elkészült végtermékekben. • A számonkérés és szankcionálás (nem elégséges teljesítés / nem kellő színvonalú teljesítés / nem teljesítés esetén)

8 3. A minőségbiztosítás lépései • Előzetes adatigénylés online kérdőív formájában • Bemutatkozás, személyes találkozás a konferencián 1. Kapcsolat- felvétel A minőségbiztosítás eszközei: • Átfogó online kérdőív • Dokumentum alapú ellenőrzés • Telefonos interjú • Helyszíni látogatás 2. Végtermékek minőség- biztosítása • A minőségbiztosítási jelentés elkészítése valamennyi önkormányzat vonatkozásában • A jelentés kivonata mindenki számára hozzáférhető lesz a KIM honlapján 3. Jelentés- készítés

9 4. A minőségbiztosítás eszközei I. ► Előre leegyeztetett telefonos interjú lefolytatása az önkormányzat releváns képviselőivel ► Az elkészült végtermékek átfogó vizsgálata, ellenőrzése a minőségbiztosítás fő szempontjai szerint Dokumentum alapú ellenőrzésÁtfogó online kérdőív Helyszíni látogatásTelefonos interjú Vizsgálati eszközök 0102 03030404 ► Részletes, a fő vizsgálati szempontokat tartalmazó kérdőív kitöltése ► Felmerülő kérdések esetén rendelkezésre állás ► Könnyen használható eszköz ► Felmerülő kérdések esetén rendelkezésre állás ► Előzetes egyeztetés ► Helyszíni látogatás és személyes interjúk lefolytatása az önkormányzat releváns képviselőivel

10 4. A minőségbiztosítás eszközei II. Online kérdőív Dokumentum alapú ellenőrzés, Online kérdőív Telefonos interjú, Dokumentum alapú ellenőrzés, Online kérdőív Helyszíni vizsgálat, Dokumentum alapú ellenőrzés, Online kérdőív A vizsgálat mélysége

11 5. Az önkormányzatok kiválasztása A minőségbiztosítás valamennyi önkormányzatot érinteni fogja! Az adott önkormányzatra vonatkozó minőségbiztosítás mélységét, formáját mintavétel segítségével határozzuk meg. A mintavétel során figyelembe vesszük: • A földrajzi megoszlást (KMR vagy konvergencia régió) • A lakosságszámot (5-20 ezer fő vagy 20 ezer fő fölötti önkormányzat)

12 6. A vizsgálat főbb szempontjai I. Terjedelmi és formai követelményekkel való összhang teljesülése Tartalmi szempontokkal való összhang teljesülése, különös tekintettel az alábbiakra: • Gyakorlati alkalmazhatóság: a fejlesztési tervek olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek a gyakorlatba könnyen átültethetők, megvalósíthatók • Társadalmi hasznosság: a fejlesztési intézkedések hasznossága az önkormányzat működésében, valamint a helyi társadalom életében • Időbeli megvalósíthatóság: a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatók a pályázat ideje alatt • Költséghatékonyság: a tervezett intézkedések és hozzájuk rendelt költségek reálisak • Kockázatkezelés: az önkormányzat a fejlesztések tervezése során felismeri és kezeli a felmerülő kockázatokat

13 6. A vizsgálat főbb szempontjai II. További tartalmi szempontok: • Fenntarthatóság: milyen tervek, garanciák vannak a fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságára • Általános színvonal: az önkormányzat által elkészített termékek szakmai mélysége, közérthetősége, minősége Az elkészült végtermékek – elemzések, jelentések, fejlesztési tervek, ütemtervek, ajánlások – összhangban állnak-e a finanszírozható tevékenységek körével. A tanácsadó által elkészített végtermékek – elemzések, jelentések, fejlesztési tervek, ütemtervek, ajánlások – az adott önkormányzat sajátosságaira vannak testre szabva. Külső és belső erőforrások aránya (külső erőforrások összege)

14 6. A vizsgálat főbb szempontjai III. A kiválasztott tanácsadó megfelel a pályázati felhívásban támasztott alábbi követelményeknek: • Rendelkezik a szervezetfejlesztés területén az árajánlat nyújtásának időpontjában legalább 3 referenciával – ideértve az ugyanazon megbízónál 3 egymástól jól elhatárolható, külön szerződés alapján megvalósuló szervezetfejlesztési szakmai tevékenységet is –, melyről az árajánlatában nyilatkoznia kell. • Az árajánlat nyújtásának időpontjában minimum 1, az adott szakterületen felsőfokú végzettségű vagy az adott szakterületen igazolhatóan legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberrel rendelkezik. • A külső tanácsadó (szállító) köteles az általa nyújtott szervezetfejlesztési tevékenységek minőségbiztosítását végző KIM Tanácsadókkal az együttműködést biztosítani.

15 7. Ütemezés • Igazodunk az önkormányzatok munkájához • Ezért is tartjuk fontosnak az előzetes adatigénylést szolgáló online kérdőív kitöltését – ennek segítségével fel tudjuk mérni az önkormányzatok tervezett belső ütemezését Előzetesen tervezett ütemezésünk: • Előzetes adatigénylés • Bemutatkozás, személyes találkozás • Felmerülő kérdések esetén egyeztetés • Folyamatos kapcsolattartás 1. Kapcsolat- felvétel • Átfogó online kérdőív • Dokumentum alapú ellenőrzés • Telefonos interjú • Helyszíni vizsgálat 2. Végtermékek minőség- biztosítása • A minőségbiztosítási jelentés elkészítése 3. Jelentés- készítés Jelenleg 2014. január - április 2014. április

16 8. Következő lépések • Az előzetes adatigénylést szolgáló online kérdőív kitöltése (határideje: 2013. november 15.) • A megadott kapcsolattartó útján rendelkezésre állás felmerülő kérdések esetén

17 9. Kapcsolattartás Kommunikáció a KIM Tanácsadókkal Bindics Judit info@europammxx.hu Pálvögyi Tímea 451-8294 timea.palvolgyi@hu.ey.com Tóth Miklós 451-8622 miklos.toth@hu.ey.com Kommunikáció a KIM-mel Lévai Zsuzsanna 795-3585 Fekete Leticia 795-6429

18 Kérdések? Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A Szervezetfejlesztési Program keretében előállított végtermékek minőségbiztosítása Konferencia 2013. november 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések