Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata."— Előadás másolata:

1 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata

2 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Miért? • Konzisztens, biztonságos működés alapja • Fontos a naprakészség • Nem azonos struktúra • Felülvizsgálat, rendszerezés szükséges • A többi alprojekt produktumával összhangban kell elkészíteni

3 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Munka menete • 2009. május – június: helyzetfelmérés, interjúk lefolytatása főosztály-, osztály- és csoportvezetőkkel • 1.0 verzió - 2009. augusztus 14. • 2.0 verzió - 2009. október 20.

4 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Felülvizsgált szabályzatok 1.A Számlarend V. és VI. alfejezetét képező fejezetek (V. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere, VI. Bizonylati rend és az alkalmazandó nyomtatványok) 2. Kiskincstári Működési Szabályzat 3. Önköltségszámítási szabályzat 4. Eszközök és források értékelési szabályzata 5. Leltározási és leltárkészítési szabályzat 6. Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról szóló szabályzat 7. Vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályzat 8. Kártalanítási ügyekről szóló szabályzat 9. Belterületbe vonásról szóló szabályzat 10. Pénzkezelési szabályzat 11. Számviteli politika 12. A kötelezettségvállalások tartalmi és formai követelményeiről és a kötelezettségvállalások hivatali ügymenetéről szóló szabályzat 13. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló szabályzat

5 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Hol és mi változott? • Teljesen új szabályzat • Kisebb tartalmi változások • Szervezeti egységek és hivatkozott jogszabályok aktualizálása • Hivatal döntése értelmében változatlanul hagyott

6 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu A felülvizsgálat tapasztalatai • Elavult részek (pl. szervezeti egység, személyek) sok szabályzatban • ORGANP megjelenése a szabályzatokban nem konzisztens • Párhuzamos SZMSZ módosítás nehézséget okozott • Némelyik szabályzat nem állt rendelkezésre elektronikus formában • 2010. februárban tárgyalja a közgyűlés – nem biztos, hogy el fogják fogadni a még életben maradt javaslatokat sem • Lassan őrölnek a malmok… • Az interjún elmondottakat sokan nem merik vállalni • Javasolt változtatások szervezeti ellenállásba ütköztek • De jó tapasztalatszerzés volt további hasonló feladatokhoz

7 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Hivatal felé jelzett javaslatok • Legyen elektronikusan is nyilvántartva az összes szabályzat, legyen elérhető a legfrissebb verzió! • Könyvjelzők vagy hiperhivatkozások használata olyan helyeken, ahol változás lehetséges a szabályzatokban (szervezeti egység, személynevek, jogszabályok) • Fordítsanak különös figyelmet a mellékletekre is! – rendszeres időközönként kötelező felülvizsgálat bevezetése • Ha valami nem megfelelően van szabályozva, érdemes akár szervezeti változásokat is kezdeményezni • Ne rendeletek és utasítások, hanem szabályzatok legyenek!

8 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Stratégia és éves költségvetés összekapcsolása

9 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Miért? • Nincs egységes módszertan hazánkban • Stratégiai tervezési modellen alapuló módszerre van szükség • Gördülő tervek valóban kalkulálható adatokat tartalmazzanak • Hatékonyság növelése érdekében

10 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Munka menete • 2009. május-júniusi interjúk felhasználásával • Munka kezdete: 2009. augusztus 17. • 2009. október 28. első verzió benyújtása • 2009. november 10. tanulmány leadása

11 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Tanulmány felépítése • Startégiai tervezés és az éves költségvetés összeállításának módszertanai • Best practice-ek • Miskolci helyzetkép • Módszertani javaslat Miskolc számára • További javaslatok, lehetőségek • Tevékenység-ütemezés

12 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Startégiai tervezés módszertanai Vállalati tervezési gyakorlatokból (is) ismert módszertanok • SWOT-elemzés (a stratégia megalapozására) • Balanced Scorecard

13 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Éves költségvetés tervezése • A költségvetés célokkal való összhangját a gazdasági program tervezésbe való beépítésével kell biztosítani • 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 91. § : kötelező gazdasági program • 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.): gördülő tervezés • Részletes idő- és ütemterv szükséges, egyértelmű felelősségekkel • Az egész folyamat során elengedhetetlen az intézmények és önkormányzati vállalatok együttműködése

14 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Best practice-ek vizsgálata • Wolverhampton • USA, Kanada

15 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Miskolci helyzetkép • Stratégiai tervezés menete Miskolcon • Költségvetés tervezésének menete Miskolcon (alapvetően bázis szemléletű, excel táblák…) • Éves költségvetés tervezés és a stratégia összekapcsolása részben megvalósul, de ennek nincsen egységes, informatikai eszközökkel támogatott folyamata

16 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Módszertani javaslat Miskolc számára • Adottság: kötelezően ellátandó feladatok és a már meglévő kötelezettségek • A stratégiai tervnek és az éves költségvetésnek egyaránt figyelembe kell vennie ezeket • Tervezésük egyelőre továbbra is bázis alapon, feladatonkénti rendszeres felülvizsgálattal

17 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Módszertani javaslat Miskolc számára • önkéntes vállalások: tervezésük a jelenlegi gyakorlattól eltérő módszert kíván – Szociális ellátás – Közművelődés – Településfejlesztés – Kommunális feladatok – Sporttevékenységek támogatása • Továbbiakban zéró bázisú tervezés ezeknél

18 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Módszertani javaslat Miskolc számára • A bevételi lehetőségek feltérképezése szintén stratégiai feladat, lehetséges elméleti csoportosítás: • Jelenlegi források és mértékük változására ható tényezők elemzése (pl. jogszabályi környezet, EU-s forrástervek stb.) – jövőben is megmaradó források – jövőben elapadó források • Jövőbeli források – új rendszeres források – új eseti források • támogatások (központi vagy EU-s) – vizsgálandó, hogy ezek célhoz rendelt vagy szabadon felhasználható források? • értékesítés, privatizáció • bevétel új díjköteles szolgáltatások nyújtásából • együttműködés vállalkozókkal pl. kereskedő/iparos közterületi fejlesztést végez a tevékenységi engedély fejében / cégek társadalmi felelősségvállalásának előmozdítása

19 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Módszertani javaslat Miskolc számára – stratégia megalkotásának folyamata • Vízió: Milyennek szeretnénk látni Miskolcot? (pl. élhető város) • Misszió: milyen érintett csoportok, mely igényeit, szükségleteit szeretnénk kielégíteni és hogyan • Stratégiai célok : – EU-s fejlesztési forrásoknak megfelelően kialakított célok – egyéb, saját célok (melyeket EU-s forrásoktól függetlenül is szükséges megvalósítani – ld. önkéntes és kötelező feladatok!)

20 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Balanced Scorecard felállítása 4 nézőpontot javasolunk: 1. pénzügyi nézőpont – hogyan pozícionáljuk az önkormányzatot a „befektetők” (forrásokat biztosítók) előtt – állam, EU, civilek? Pl. hogyan teremtünk értéket? Hogyan tesszük gazdaságosabbá saját működésünket? 2. vevők, önkormányzati szolgáltatásokat használók nézőpontja – milyen teljesítményt várnak el tőlünk? – minőség, életminőség, 3. folyamatok nézőpontja – mely folyamatokban kell kiemelkedő teljesítményt nyújtanunk? – átfutási idő, minőség, gazdaságosság, 4. tanulás és fejlődés nézőpontja – hogyan leszünk képesek egy fenntartható önkormányzati stratégia kialakítására és betartására?

21 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Balanced Scorecard felállítása • A nézőpontokhoz kapcsolódóan határozzuk meg a stratégiai célokat, amelyek súlyozását elvégezzük egy objektív kritériumrendszer segítségével • Az eredmény:

22 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Stratégia és éves költségvetés összekapcsolása • Az éves tervezés folyamata továbbra is a törvényben rögzített módon • De minden éves tervezési folyamat indításánál át kell gondolni a stratégiai célokat • Aktualizálni kell a hosszú távú időhorizonton eloszló feladatokat, több évre szóló végrehajtásukat, és finanszírozási igényüket

23 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu További javaslatok • Informatikai támogatás • A stratégiai célok mellé a hozzájuk rendelt Balanced Scorecardot is fel kell vinni • Hároméves gördülő tervezés értékei is szerepeljenek a rendszerben

24 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu

25 eGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu


Letölteni ppt "EGov Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. www.egc.hu Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések