Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

COWI PowerPoint design manual

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "COWI PowerPoint design manual"— Előadás másolata:

1 COWI PowerPoint design manual
A termékdíj, mint gazdasági szabályozó eszköz Dócsné Balogh Zsuzsanna igazgató, 2009. január 21. Annex

2 Termékdíj rendszer felülvizsgálata
Elindult a sokszereplős felülvizsgálati folyamat Főbb kérdések: Kell-e Ha igen, mi legyen a célja Mentesség, kedvezmény mire vonatkozzon Adminisztrációs költség hogyan csökkenthető Betartatás hogyan növelhető Lehet-e, kell-e kötelező csatlakozás elrendelése kezelést koordináló szervezethez Cél: OHT-ból és KEOP-ból adódó követelmények elérése

3 A “szennyező fizet” elv
Állandóan használjuk, jogszabályokban hivatkozásként szerepel …. De tudjuk, hogy mit is jelent ez??? A környezetvédelmi költségek viseléséről és a hatósági működésről szóló 75/436 Ajánlás alapelv: nem lehet támogatások nyújtására támaszkodni a környezetszennyezés elleni küzdelemben, a “szennyező fizet” elv alóli kivételként támogatás (mentesülés) adható: meghatározott átmeneti időszakra, programszerűen, lehetőleg degresszív módon, azoknak a meglévő üzemeknek, melyekkel szemben új, szigorú környezetvédelmi szabályozási követelmények érvényesülnek, vagy ahol más ágazatpolitikai v. területfejlesztési célok érdekében engedélyezett támogatások az összefüggô szennyezés vagy az ún. szennyezôi láncok tekintetében a költségeket azon a ponton kell a szennyezőkkel szemben érvényesíteni, ahol a résztvevô gazdasági szereplôk száma a legkisebb és az ellenôrzés a legkönnyebb, vagy azon a ponton, ahol a leghatékonyabban járulhatnak hozzá a környezet javításához, és amikor a verseny torzulása a leginkább elkerülhetô, a díjak elsősorban ösztönző, illetve újraelosztó funkciót teljesítenek, a szennyezőt terhelő költségek közé tartoznak a környezetvédelmi beavatkozásának megvalósításával közvetlenül kapcsolatos adminisztratív költségek is, a “szennyező fizet” elvvel nem ellentétes bizonyos környezetvédelmi célú közüzemi létesítmények beruházásnak és működésének támogatása, ha a költség az igénybevevők által fizetett használói díjakból nem fedezhető, továbbá a kivételesen magas fokú környezeti állapot megkövetelése miatt a szennyezőre háruló különösen súlyos költségtöbblet kompenzálása, végül pedig a környezetvédelmi K+F támogatása.

4 A szabályozók célja A szabályozók típusai
ösztönzési célú: jogi normaként nem meghatározott, környezetvédelmi cél elérését a kötelezettek piaci magatartásának befolyásolásán keresztül éri el finanszírozási célú: állami feladatok finanszírozását szolgáló betartatást elősegítő: meglévő jogi norma fedezetteremtéssel, kilátásba helyezett fizetési kötelezettséggel történő kikényszerítését szolgáló eszköz forrásteremtő célú:nagy adminisztratív hatékonyságú eszköz, amely általános környezetvédelmi célokat szolgál, jelentős bevételt eredményez A szennyező fizet elv megvalósulását a gazdasági szabályozó és a jogi előírás egyaránt szolgálja, a köztük lévő választás a hatásosság és a hatékonyság alapján történik: költség-haszon elemzési eszközrendszer A gazdasági szabályozók céljait nem szabad összekeverni, az adott célra vonatkozó követelményeknek kell megfelelni

5 Az ösztönzési célú eszközökre vonatkozó következtések
Ha a jogi előírás jellege hagy lehetőséget a megoldás mértékének, módjának megválasztására egyedi környezethasználó számára, akkor ösztönzési célú eszköz alkalmazható Országos hulladékgazdálkodási célkitűzések megosztására üvegházgázok kibocsátására ktd jellegű, települési szennyvizek kibocsátására, természeti erőforrások optimális használatának elérésére határérték alatti szennyezéscsökkentésre csak akkor érdemes bevezetni, ha a határérték alkalmatlan kibocsátások eltérő kockázatának figyelembe vételére a határértékeket a kötelezettek már teljesítik (finanszírozási hiány esetén ez különösen igaz) és indokolt a határérték alatti szennyezés elérése

6 A betartatási célú eszközökre vonatkozó következtések
nagy igény van, legfőbb ilyen eszköz: biztosíték ha van egyedi kötelezettre vonatkozó előírás képes kezelni a beruházások és az éves jellegű kötelezettségek kikényszerítését hatékonyságát más betartatást elősegítő eszközökkel kell összevetni (ellenőrzés minden esetben kell), a biztosíték jó hatékonyságú lehet, mivel: a hatósági határozattal szorosan összekapcsolható a kötelezettség határidejéig nem von el forrást a kötelezettől (bankgarancia költsége 2%) csak a kötelezettség nem teljesítése esetén lép be, akkor viszont a fizetés viszonylag egyszerűen kikényszeríthető

7 A finanszírozási célú eszközökre vonatkozó következtések
jelentős volumenű környezetvédelmi feladat van, ezért szükségesek a finanszírozási célú eszközök szét kell választani az állami feladat jelentős mértékű, gyakran 100%-os finanszírozását és az egyéb kötelezettek feladatainak ösztönzési célú támogatását az intézmény finanszírozást és a feladat finanszírozást meg kell felelni az EU előírásoknak

8 A forrásteremtő célú eszközökre vonatkozó következtések
a környezetvédelmi feladatok finanszírozási hiánnyal rendelkeznek, a forrásteremtés is feladat követelmény az adminisztratív hatékonyság teherelosztás egyenletes legyen negatív környezeti hatást nem eredményezhet Illeszkedni kell az adópolitikához

9 Termékdíj hulladékgazdálkodási ösztönzése és jogszabályi előírások Vigyázat, nem teljeskörű

10 Termékdíj szabályozás irányai az elérendő célok alapján
A nem hulladékképző termékek esetében alapvetően forrásteremtési cél van A hulladékképző termékek esetében, ha a gyártó számára hulladék visszavételi, hasznosítási, újrahasználati kötelezettséget kell elrendelni az EU előírásokkal összhangban, akkor a kötelezettséget be kell tartatni, ekkor a termékdíj helyett inkább betartatási célú gazdasági szabályozó eszközök A kötelezettségnél magasabb célkitűzés elérésére lehet gazdasági ösztönzőt kialakítani, ha a cél elérésének az a hatékonyabb eszköze A hulladékképző termékek esetében, ha a gyártó számára hulladék visszavételi, hasznosítási, újrahasználati kötelezettséget nem rendelnek el Ezen termékek esetében a termékdíjak a hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott célkitűzések elérését ösztönözhetik Kiterjesztési lehetőségek, ha a cél elérésének az a hatékonyabb eszköze a hulladék keletkezés megelőzésére Szelektív gyűjtés ösztönzésére


Letölteni ppt "COWI PowerPoint design manual"

Hasonló előadás


Google Hirdetések