Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Robbanás elleni védelem Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Robbanás elleni védelem Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek."— Előadás másolata:

1 Robbanás elleni védelem Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek

2 Jogszabályi háttér z3/2002. (III. 11.) FMM-EszCsM- e. r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, z8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3 Robbanási háromszög zOxigén zGyújtóforrás zÜzemanyag

4 Fogalmak I. Robbanóképes légtér: az éghető gázok, gőzök, ködök (aerosolok) vagy porok levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben normál körülmények között, gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM „. 1. § (2) a)

5 Fogalmak II. Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: a munkatérnek az a része, ahol a robbanóképes légtér kialakulhat. 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM „. 1. § (2) b)

6 Fogalmak III. Robbanásveszélyes környezet: a gáz, a gőz, a köd vagy a por formájú gyúlékony anyagok keveréke a levegővel, atmoszférikus feltételek mellett, melyben, miután a gyújtás bekövetkezett az égés átterjed az egész keverékre. 8/2002. (II. 16.) GM 3.§ d)

7 Fogalmak IV. Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: az a környezet, amely a helyi és használati feltételekből következően robbanásveszélyessé válhat. 8/2002. (II. 16.) GM 3.§ e)

8 Benzinkút z Tankolás: benzingőz

9 Szállítás z Tűzveszélyes porok: z Fapor, liszt

10 Raktározás z Üzemanyag gőzök

11 Alsó és felső robbanási határ Tűzveszélyes anyagok feldolgozásakor keletkező vagy fennálló koncentrációk maximuma illetve minimuma z Tűzveszélyes gázok és gázkeverékek z Tűzveszélyes folyadékok z Tűzveszélyes szilárd anyagokból keletkező porok

12 Robbanási kockázat értékelése zRobbanóképes környezet kialakulásának lehetősége ? zGyújtóforrás jelenléte ? Kialakulása ? Aktiválódása?

13 Üzemállapotok zÜzemszerű működés, karbantartással együtt, zÜzembe helyezés és leállítás, zÜzemzavarok és előre látható hibás körülmények zElőre látható helytelen használat

14 Robbanási kockázatok fontos tényezői zHasznált munkaeszközök, átmeneti csere, zTechnológiai folyamatok és azok változása, zFelhasznált anyagok, zÉpületek kialakítása elrendezése, zMunkavégzés és a folyamat körülményei és ezek kölcsönhatása egymással és munkakörnyezettel

15 Tűzveszélyes anyagok zKevésbé tűzveszélyes (R 10), zTűzveszélyes (F és R11/R15/R17), zFokozottan tűzveszélyes (F+ és R 12) besorolt felcímkézett anyagok, valamint zNem osztályozott anyag, de kielégíti a gyúlékonyságra vonatkozó követelményeket, vagy általában gyúlékonynak tekintik

16 Robbanásveszélyes környezet kialakulása I. 1.Tűzveszélyes gázok és gázkeverékek: alsó és felső robbanási h. 2.Tűzveszélyes folyadékok: gázok alsó és felső robbanási határa,ködök alsó r. zgyulladáspont (tartályokban nem alakul ki robbanóképes keverék, ha azokban a hőmérsékletet 5-15 C-l a gyulladáspont alatt tartják) züzemi vagy környezeti hőmérséklet (amennyiben az üzemi hőmérséklet maximuma nincs jóval a folyadék gyulladáspontja alatt, akkor robbanóképes gőz/levegő keverék jelenlétével kell számolni), zfolyadékkal történő munkavégzés módszere (szórás, folyadéksugár kilövellése és diszperziója, párologtatás, sűrítés) (amennyiben az üzemi hőmérséklet maximuma nincs jóval a folyadék gyulladáspontja alatt, akkor robbanóképes gőz/levegő keverék jelenlétével kell számolni), znagynyomású folyadék használata (hidraulikus rendszerek) Egy zárt helyen, ahol a nagynyomású tűzveszélyes folyadék szivárog, a szivárgás nagyságától, a túlnyomástól, vagy az anyag stabilitásától függően, a folyadék kilövellhet és robbanóképes ködöt képezhet, a mi aztán robbanóképes gőzzé válhat

17 Robbanásveszélyes környezet kialakulása II. 3.Tűzveszélyes szilárd anyagokból keletkező porok zpor/levegő keverék megléte, kialakulása, porlerakodás (pl. csiszolás vagy rostálás, szállítás, töltés ürítés

18 Munkaterek zónába sorolása I. z0. zóna: az a munkatér, ahol az éghető gázok, gőzök, vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszű időtartamban van jelen

19 Munkaterek zónába sorolása II. 1. zóna:az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből robbanóképes légtér fordulhat elő.

20 Munkaterek zónába sorolása III. 2. zóna:az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből robbanóképes légtér ritkán és rövid időtartamban van jelen.

21 Munkaterek zónába sorolása IV. 20 zóna:az a munkatér, ahol a lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszú időtartamban vagy gyakran van jelen.

22 Munkaterek zónába sorolása V. 21 zóna:az a munkatér, ahol a lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér fordulhat elő.

23 Munkaterek zónába sorolása VI. 22 zóna:az a munkatér, ahol a lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér ritkán és csak rövid időtartamban van jelen.

24 Besorolási szempontok 1.Éghető porok rétegeit, lerakodásait, felhalmozódásait, mint minden más okot, amely robbanóképes légtér kialakulásához vezethet, figyelembe kell venni. 2.Normál üzem alatt azt az állapotot értjük, amelyben a berendezéseket az üzembe helyezési paraméterei között használjuk.

25 Munkáltató feladatai meglévő, 2005. 01. 01. előtt kialakított munkahelyek esetén zKockázatértékelés, zZónába sorolás, zRobbanásvédelmi dokumentáció, z3-4. §-ok szerinti minimális követelmények biztosítása

26 Munkáltató feladatai meglévő, 2005. 01. 01. után kialakított munkahelyek esetén zMvt. 21. § szerinti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat +munkaeü. +kf-ú tűzvédelmi szakképesítésű személy + Mvt. 54. § (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés zMinmális követelmények: 3-4. § szerint

27 Minimális követelmények Munkahely kialakítása, munkaeszközök, Robbanásveszélyes környezet bejáratának jelölése Robbanásvédelmi dokumentáció: zírásbeli utasítás alapján végezhető munka. zRobbanóképes légtérben tartózkodás esetén felügyelet, zRobbanóképes légtérben munkát végzők oktatása a robbanás elleni védelem ismeretanyagából


Letölteni ppt "Robbanás elleni védelem Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések