Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Induktív érvek. diagnosztikus kérdések 1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Induktív érvek. diagnosztikus kérdések 1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog."— Előadás másolata:

1 Induktív érvek

2 diagnosztikus kérdések 1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog nőni az európainál. 2. Látták az áldozatokról készült fényképeket, s hallották az orvosszakértő véleményét arról, hogy milyen kínokat álltak ki haláluk előtt. Ezért maguknak, mint esküdteknek, ki kell mondaniuk, hogy a vádlott bűnös. 3. Mítosz, hogy a dohányzás káros az egészségre. A családomban mindenki dohányzik, és nem is lehetnének egészségesebbek. 1. Elfogadhatók-e a premisszák? 2. Relevánsak-e a premisszák a konklúzióhoz? 3. Elégségesek-e a premisszák?

3  Induktív általánosítás  Analogikus érv  Oksági érv  Abdukció

4 Melyiket veszed meg? melyiket veszed

5 induktív általánosítás hibák Az 1936-os amerikai elnökválasztás előtt a Literary Digest kétmillió válasz alapján Langdon 57:43 arányú győzelmét jósolta. Roosevelt nyert 61%-kal!? Vizsgálataink szerint a közbeszerzéseknél a korrupció gyakorisága az elmúlt négy évben 11%-kal csökkent. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a TopGlanz™-tól haja 20%-kal dúsabbnak hat.

6 Induktív általánosítás A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. Az A-k szinte mind B-k vagy a, b, c, mind A-k, és mind B-k. d is A. d valószínűleg B. A megvizsgált A-k valóban tipikusak? Elég esetet vizsgáltak meg? Megbízható volt-e a vizsgálat? Nem téves-e az eredmény értelmezése? Elég óvatos a konklúzió? d nem különbözik-e valamilyen fontos vonatkozásban a megvizsgált A-któl?

7 Analogikus érvek A két eset valóban hasonlít? Van-e okunk azt gondolni, hogy A releváns B-hez? Nincsenek-e releváns különbségek a két eset között? A csillagok színképének vöröseltolódása olyan, mint amikor a távolodó mozdony füttye mélyül. emberi alkotásokvilág eszközök és célok különös illeszkedése tervezőjük vantervezője van 1. eset2. eset premissza: 1. A igazpremissza: 2. A igaz premissza: 1. B igazkonklúzió: 2. B igaz

8 analogikus érv 2. A Dél azzal fenyegetődzik, hogy amennyiben republikánust választanak elnöknek, felmondja az Uniót, s akkor majd minket terhel az Unió elpusztításának hatalmas bűne. Pompás. Egy rabló fegyvert tart a fejemhez: "Ide a pénzt, vagy megöllek, s akkor te leszel a gyilkos." A pénz az enyém, és jogom van megtartani, ugyanúgy mint a szavazatom, amelyet a Dél követel. És semmilyen különbség nincs a pénzem megszerzésére szolgáló halálos fenyegetés, és a szavazatom megszerzésére irányuló, az Unió felmondásával való fenyegetés között. (Abraham Lincoln) Egyesek azt mondják, hogy a nukleáris elrettentés politikáját annak sikere igazolja: az atomhatalmak nem keveredtek konfliktusba. Ugyanilyen erővel azt is mondhatnánk, hogy a házamat azért nem érte villámcsapás, mert egy piros keretben áthúzott villámot rajzoltam a tetejére.

9 oksági érv 1.

10 oksági érv 2. 1847: a klórvizes kézmosás kezdete Bécsben 1823: kórbonctan kezdete Bécsben

11 Direkt egyezés* 1. (A, B,C)+ 2. (A, C, D)+ 3. (A, D, E) + A Inverz egyezés** 1. (A, B,C)- 2. (A, C, D)+ 3. (A, D, E) - nem A Különbség 1. (A, B,C)+ 2. (B, C) - A A Mill-szabályok Együttváltozás A mindig együtt jár x-szel Minél erősebb A, annál erősebb x x-ért A a felelős Maradék (A, B, C) mindig együtt jár (x, y, z)-vel x-ért A, y-ért B a felelős C-ért z a felelős * A + eseteket vizsgálom. ** Az A eseteket vizsgálom.

12 post hoc hibák Reggel pénzt adtam a koldusnak, aztán ötösre vizsgáztam. A jótékonyságom miatt kaptam ötöst. Fehér Márta macskája megfigyelte, hogy amikor FM reggel felébred, az ágy fölé akasztott óra himbálózni kezd (ti. FM megnézni, hány óra van). Amikor azt akarja, hogy FM felébredjen himbálni kezdi az órát. Amikor olcsó a búza, sok a szénanátha. Az olcsó búza szénanáthát okoz. A képzetlenek rendszerint szegényebbek a képzetteknél. A képzetlenség szegénységet okoz. A progresszív és liberális Berkeley egyetemen a nők szignifikánsan kisebb számban jutnak be doktori programokra, mint a férfiak. Lám, a Berkeley diszkriminál. A II. Világháború után a népi demokráciákban a GDP nagyon gyorsan elérte a háború előtti szintet. Ebből látszik, hogy a szocializmus serkenti a gazdasági növekedést.

13 Kritikai kérdések az oksági következtetésekhez Valóban korrelál a két tényező? Nem egyszeri vagy véletlenszerű kapcsolatról van szó? Kizárható-e, hogy az okság éppen a másik irányba mutat? Kizárható-e, hogy a korreláló tényezők nem kölcsönösen okozzák egymást? Kizárható-e, hogy a korreláció nem valamilyen közös ok eredménye? Kizárható-e, hogy a tényezők közötti korrelációt valamilyen közbeeső tényező teremti meg? Helyesen azonosítottuk a korreláló tényezőket? A konklúzió nem terjed-e túl a korreláció érvényességi körén?

14 abdukció 1. példa A páviánok gyűjtögető életmódját vizsgáló kutatók egy ízben tanúi voltak, hogy egy felnőtt pávián, Mel, éppen egy tápláló gumót próbált kiásni a földből. Egy fiatal pávián, Paul, megközelítette, és körülnézett. Más pávián nem volt a közelben. Ekkor rikoltott egyet, mire az anyja rohanva érkezett, s elkergette a meglepett Melt. Paul ezek után megkaparintotta a gumót. Miért kiáltott Paul? 1. Hogy megtévessze anyját, aki a kiáltásból azt hitte, hogy Mel bántotta Pault. Miután anyja elzavarta Melt, Paul lenyúlhatta a gumót 2. Csak megismételte azt a viselkedést, amely a múltban mindig táplálékhoz juttatta. Ezzel beindította a rikoltás – mama jön – enni kapok eseménysorozatot.

15 abdukció 2. példa Vannak emberek, akik át tudnak sétálni az izzó parázson, anélkül, hogy megégetnék a lábukat. Hogy lehetséges ez? 1. Szellemük uralkodik testük felett. 2. Természetfeletti képességeik vannak. 3. A fa parazsa (hasonlóan a lávakőhöz és szemben a sütővel) rossz hővezető, így bárki átsétálhat rajta.

16 Abdukció avagy következtetés a legjobb magyarázatra T1… Tn csakugyan tények? M valóban jó magyarázat T1… Tn-re? 1. Minden tényről számot ad-e? 2. Nem vezet-e újabb, megválaszolatlan kérdésekhez? 3. Nem mond-e ellent az ismert tényeknek? 4. Ellenőrizhető-e további vizsgálatokkal? M csakugyan jobb magyarázat a többinél? Mennyivel jobb? T1 … Tn tények, amelyeket magyarázni akarunk. M a tények legjobb magyarázáta. M önmagában is jó magyarázat. Jelen tudásunk alapján M.

17 Egy tanulmány szerint azok a tinédzserek, akiknek MP3-asa tele van szexuális tartalmú szövegekkel, korábban kezdik a szexuális életet, mint azok, akik másféle dalokat kedvelnek. Akik sok ilyen zenét hallgatnak, majdnem kétszer akkorra valószínűséggel válnak szexuálisan aktívvá két éven belül, mint azok, akik kevés, vagy semmilyen ilyen zenét nem hallgatnak. A rendszeres hallgatóknál az arány 51%, míg a szexuálisan degradáló zenét nem vagy csak ritkán hallgatóknál az arány csak 29%. Az olyan dalok, melyek a férfiakat „szexmániás csődörökként”, a nőket pedig szexuális tárgyakként ábrázolják, valamint expliciten utalnak a szexuális aktusra, ezek szerint sokkal nagyobb valószínűséggel eredményezik a korai szexuális viselkedést, mint azok, amelyekben a szexuális utalások nem ennyire közvetlenek, s amelyek szerint a kapcsolatok elkötelezettséggel járnak. zene és szex

18  Vélelmezés és érvelési sémák

19 Érvelési sémák és kritikai kérdések Kritikai kérdések: kérdéstípusok, melyek egy adott érvelési sémával jellemezhető konkrét érvek ellenőrizhetők; ha egy konkrét érv esetében a konkrét kritikai kérdések megválaszolhatók, az érv jó (helytálló) A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. A megvizsgált A-k valóban tipikusak? Elég esetet vizsgáltak meg? Megbízható volt-e a vizsgálat? Nem téves-e az eredmény értelmezése? Elég óvatos a konklúzió? Érvelési séma: absztrakt minta valamilyen érvelési típus megragadására; az adott típusú érvek között jók és rosszak is vannak

20 Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 1. A klasszikus válasz az induktív általánosítást tekinti paradigmatikus esetnek, és így hangzik: a magas valószínűséget. Ez kétértelmű: (1) maga a konklúzió, mint állítás (statisztikai) valószínűséget fejez ki és (2) a konklúzió státuszát tekintve, nem szavatoltan igaz. A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. (= tetszőleges A n% valószínűséggel B.) Statisztikai valószínűség = viszonylatos gyakoriság. A pénzfeldobásoknál az írás valószínűsége 0,5 (50%) = az összes pénzfeldobás felében az írás jön ki.

21 Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 2. A legtöbb esetben azonban konklúzió nem (statisztikai) valószínűségi állítás. A világegyetemnek értelmes tervezője van. A gyermekágyi lázat hullaanyag okozza. Paul kiáltása félrevezetés volt. Ugyanakkor a konklúzió státuszát tekintve csak valószínű. De mit jelent ez a valószínűség? Biztosan nem statisztikai valószínűséget. Az újabb felfogás szerint az induktív érvek azt mutatják meg, hogy a konklúzió ideiglenesen elfogadható, azaz, amíg az érvet meg nem döntik, azt kell vélelmeznünk, hogy a konklúzió igaz. Az ilyen érveket gyakran plauzibilis vagy preszumptív (vélelmezési) érveknek is nevezik, és egyesek (pl. Walton) szerint nem is szabad őket induktív érveknek tekinteni.

22 Háromféle következtetés az általánosról az egyesre Minden ember halandó. Géza ember. Géza halandó. A dohányzó férfiak tízszer olyan gyakran kapnak tüdőrákot, mint a nem dohányzók. Géza dohányzik. Géza tízszer akkora valószínűséggel kap tüdőrákot, mint ha nem dohányozna. A politikusok hazudoznak. Géza politikus. Géza hazudozik. deduktív (szigorú értelemben) induktív preszumptív

23 Megdönthetőség Tim és Tom egyaránt jómódú bostoni családból származnak, ugyanakkor végeznek a Harvard jogi karán, egyformán kiváló eredménnyel, s mindkettőjüket ugyanaz a menő ügyvédi iroda szerződteti. Tíz évvel később Tim kőgazdag. Tom is. Mit gondolsz erről az érvről? És mit gondolsz, ha megtudod, hogy Tom nem bírta a nyomást, drogozni kezdett, és kirúgták? Az, hogy az új információ birtokában a következtetést nem ítéljük helytállónak, nem jelenti azt, eleve nem volt helytálló. Akkor helytálló volt, most nem az. (Korábban „nem”-mel feleltünk a „van- e releváns különbség” kritikai kérdésre, most „igen”-nel.) Korábban helyesen vélelmeztük a konklúzió igazságát, most már nem vélelmezhetjük.

24 Szakértői vélemény érv Einstein is hitt Istenben. A Nemzeti Jövőbelátó Intézet szerint a Nemzeti Tavalyihóvisszafagyasztó Párt nyeri a választásokat. Miskolczi Ferenc légkörfizikus szerint nem az üvegházhatású gázok okozták az utóbbi évek felmelegedését. S szakértő azon a területen, amelyhez az A kijelentés tartozik. S szerint A igaz. A-t elfogadhatjuk igaznak. Mennnyire hiteles szakértő S? S szakértelme arra a területre vonatkozik-e, ahová A tartozik? S valóban olyasmit állított, amiből A következik? S szavahihető személy? A egybevág-e a más szakértők véleményével? S állítása bizonyítékokon alapul?

25 érvelési sémák típusai séma típusaséma eseteken alapuló induktív általánosítás analogikus érvjelen alapuló érv (10) oksági érvelés korreláción alapuló érv abduktív érv forráson alapuló közfelfogáson alapuló érv (5) ad hominem (9)elfogultságon alapuló ad hominem (7) szabályon alapuló szabályon alapuló érv (4) precedensen alapuló érv (8) tudáson alapuló szakértői vélemény tudatlanságon alapuló (12) gyakorlati érvelés következményen alapuló (1) kárba veszésen alapuló (6) fenyegetésen alapuló (11) elkötelezett- ségen alapuló elkötelezettségen alapuló érv (3) tu quoque (2)

26 Fallációk

27 klasszikus felfogás Túl sokat állító kérdés Még mindig vered a feleséged? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Petitio principii Az azonos neműek házassága elfogadhatatlan, mivel a házasság férfi és nő közötti kötelék. A pozitív diszkrimináció igazságtalan. Egy igazságtalanságot soha nem lehet jóvátenni egy másikkal. A klasszikus felfogás szerint a fallációk érvénytelen, ám pszichológiailag gyakran hatásos érvek. Ám vannak nyilvánvaló kivételek. Érvényes! Nem is érv!

28  Fallációk: a pragmadialektikai elemzés

29 PD megközeljtés Még mindig vered a feleséged? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Az azonos neműek házassága elfogadhatatlan, mivel a házasság férfi és nő közötti kötelék. A pozitív diszkrimináció igazságtalan. Egy igazságtalanságot soha nem lehet jóvátenni egy másikkal. 6. Kiindulópont szabály: Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetünk nem elfogadott premisszákat, illetve elfogadott premisszákról nem állíthatjuk, hogy azok nem tekinthetők elfogadott kiindulási pontnak. A pragmadialektikai megközelítés szerint a fallációk a kritikus vita szabályainak megsértései.

30 szabadság szabály 1. Szabadság szabály: A felek nem akadályozhatják meg, hogy új álláspontok vagy azokhoz kapcsolódó kétségek merüljenek fel. Ne is mondj olyat, hogy a mamának nem lett volna szabad újra férjhez mennie. Nem mondhatsz rosszat a szüleidről. Mindenkinek egyenlő joga van az oktatáshoz, származástól és vagyoni helyzettől függetlenül. Ebből nem engedek meg. Ad hominem, ad baculum (fenyegetésen alapuló érv), ad misericordiam (szánalomra hivatkozás) is

31 illés "Attól, hogy ön szép, még nem következik, hogy ön okos. Vissza kell utasítanom azt a sok butaságot és baromságot, amit ön az elmúlt 5 percben mondott. Én ott voltam másokkal egyetemben, (…), amikor lépések tömkelegét tette meg Orbán Viktor a nagybányai cianid- szennyezés kapcsán. Le a kalappal előtte. Nem nyalás a részemről, ott voltam, megtapasztaltam, le a kalappal azon intézkedések sorozata kapcsán, amiket ott megtett. Képviselő asszony, a miniszterelnök úr nevét ne vegye a szájára. És egy utolsó megjegyzésem: nem a ruha teszi az embert, és attól, hogy ön pólóban beszél, még nem környezetvédő. Gyalázat."

32 bizonyítási kényszer – Többet kellene mozognod! – Igazából soha nem értettem, a sportolás miért egészséges. – Miért gondolod, hogy nem az? – Az ilyen szadista állatokat ki kellene végezni! – Nono! Ne felejtsd el, hogy bizonyos értelemben mindannyian állatok vagyunk. – Miért gondolja, hogy a köztársasági elnök azt teszi, amit, idézem „a párizsi, a New York-i és a tel-avivi összekötők parancsolnak neki”? – Nyilvánvaló tényeket nem szükséges bizonyítani. Kérem, fogadják el tőlem, hogy a köznapi szituációkban is használunk deduktív érveket. 2. Bizonyítási kényszer szabály: egy álláspontot elővezető félnek kötelessége azt megvédeni, ha a másik fél arra igényt tart.

33 álláspont – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni. – Miért, neked semmi kifogásod a kábítószerfogyasztás ellen? Amikor egy konferencián nemrégiben valaki feltette a kérdést, hogy vajon melyikük bízna meg egy vékony gumiban, és közösülne egy HIV fertőzöttel, egyetlen szexológus sem tette fel a kezét. Ez azonban nem akadályozza őket abban, hogy a gyerekeinknek azt mondják, hogy van biztonságos szex, és hogy büntetlenül lefeküdhetnek bárkivel. – Szerintem bizonyos esetekben megengedhető a testi fenyítés. – Szóval szerinted a szülők nyugodtan verhetik a gyereket? 3. Álláspont szabály: egy álláspont támadása a másik fél álláspontjának támadása kell, hogy legyen.

34 relevancia ignoratio elenchi szinte minden érzelmi hivatkozás újdonságra és hagyományra hivatkozás ad misericordiam (szánalomra hivatkozás) 4. Relevancia szabály: egy fél az álláspontját csak úgy védheti meg, hogy az állásponthoz kapcsolódó érveket ismertet.

35 implicit premissza – Mindig is kutyája volt, ezért arra gyanakszom, nem szereti a macskákat. – Szóval a kutyatulajdonosok nem szeretik a macskákat? – Én nem mondtam ezt. – Abszolúte ellenzem, hogy legalizálják a marihuána fogyasztását, hiszen akkor meglenne annak a veszélye, hogy még az is rászokik, aki egyébként fél a törvényszegéstől. – De a legtöbb elemzés szerint a marihuána nem addiktív. – Én nem is azt mondtam, hogy addiktív, hanem csak azt, hogy sokan rákapnának, ami nem lenne jó. 5. Implicit premissza szabály: Nem utasíthatunk vissza álláspontunkban implicite felvállalt premisszákat, és nem hamisíthatjuk meg a másik fél érvelésében felhasznált implicit premisszákat.

36 érvelési sémák a PD-ben szimptomatikus X Y mert X Z és Z jellemző Y-ra analogikus X Y mert Z is Y és X olyan, mint Z oksági X Y mert X Z és Z Y-hoz vezet 7. Érvelési séma szabály: Egyetlen álláspont sem tekinthetők végérvényesen védettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési sémákat (és/vagy) nem a megfelelő módon használja. X = Géza Y = sportol Z = nagy muszklija van X = Bodri Y = korcs Z = Blöki X = Béla Y = berúg Z = a hatodik felest gurítja le

37 séma sértések 1. Mióta paleolit diétán élek, mintha kicseréltek volna. Frissebb vagyok, fittebb és fiatalabb. Neked is jót tenne. Én nem értem, miért is tiltjuk a prostitúciót. Minden időben és minden kultúrában volt igény az ilyen szolgáltatásra, és mindig voltak szolgáltatók is. A rezsicsökkentés biztosan jó intézkedés volt, hiszen tömegek támogatták. A kormány politikáját külföldi újságírók előtt ócsárolni éppoly alpári, mint kiteregetni a családi szennyest. Ha ma a reklámbevételt hozó blogoknak regisztrálniuk kell a médiahatóságnál, holnap minden blognak kell, holnapután pedig már nem regisztráció kell, hanem engedély. szimptomatikus elsietett általánosítás (secundum quid) hibás séma! természetességre való hivatkozás (ad naturam) szimptomatikus, közfelfogásra való hivatkozás (ad populum) analogikus téves analógia oksági dominóhatás

38 séma sértések 2. Én nagyon remélem, hogy soha nem kerülünk kapcsolatba földön kívüli civilizációkkal. Stephen Hawking is azt mondja, hogy biztosan nem jószándékúak. Nézze, az nem lehet, hogy ez itt a képen a feleségem. Ha az lenne, akkor haladéktalanul be kellene adnom a válókeresetet. Én mondom neked, a country zene halálos. Az Egyesült Államokban az öngyilkossági ráta azokban az államokban a legmagasabb, ahol sok country zenét hallgatnak. A cigányok természetükből fakadóan nem törvénytisztelők. Elég, ha arra gondolunk, hogy maga a „cigány” szó is a görög „atsziganosz”-ból származik, ami törvénytelent vagy kívülállót jelent. szimptomatikus szakértő véleményen alapuló érv/ tekintélyre való hivatkozás (ad verecundiam) oksági, következményre való hivatkozás (ad consequentiam) oksági post hoc hibás séma! etimológiára való hivatkozás

39 séma sértések 2. Ha Alfréd egy 2000 nm-es villában lakik a Szabadság-hegyen, akkor mocskosul sok pénze van. Márpedig Alfrédnak mocskosul sok pénze van. Így hát egy ilyen villában lakik. Ha Dzsudzsák egészséges, simán lenyomjuk a Vatikánt. Sajnos gyomorpanaszai vannak, így legfeljebb a döntetlenben reménykedhetünk. A nátrium és a klór is egészségtelen, így hát a só is az. A szülészeti klinikán dolgozol. Ne mondd már, hogy nem tudsz levezetni egy szülést! 8. Érvényesség szabály: az érvelésnek formálisan érvényesnek vagy az implicit premisszák hozzáadásával érvényessé tehetőnek kell lennie. utótag állítása előtag tagadása kompozíciós hiba felosztási hiba

40 lezárás Hiába esik róluk annyi szó a médiában, az ufókra vonatkozó beszámolók egyike sem bizonyult hitelesnek. Úgyhogy nyugi: nem ólalkodnak köröttünk idegenek. Az ateistáknak mind ez idáig nem sikerült cáfolniuk Isten létét. Isten tehát létezik. 9. Lezárási szabály: Az álláspont sikertelen megvédését az álláspont visszavonásának kell követnie, a sikeres (konkluzív) megvédését pedig a fenntartások visszavonásának. argumentum ad ignorantiam tudatlanságon alapuló érv

41 használat 10. Használati szabály: Egyik fél sem használhat nem kellően tiszta és világos megfogalmazásokat, és mindkét félnek a lehető legfigyelmesebben és pontosabban kell a másik megnyilatkozásait értelmezni. A dolgozata nem sikerült rosszul. homályosság Hiszek az ufókban. Hiszek a miniszterelnökben. Hiszek Istenben. szemantikai kétértelműség Lelőttem egy oroszlánt pizsamában. szintaktikai kétértelműség

42 demagógia Soha még ilyen nagy horderejű döntést a magyar nemzet nem hozott. […] ön, kedves olvasó, éppen ön dönt arról, hogy magyar embernek számít-e az, akinek magyar az agya, magyar a lelke, magyar az otthona, magyarul álmodik, magyarul sóhajt, magyarul nevet és magyarul sír, de valami kíméletlenül ostoba végzet kirekesztette őt a saját nemzetéből. […] Eljött az idő. Ön most, kedves olvasó, ezzel a döntéssel igazságot adhat Magyarországnak. Ön most a megosztott politikai elit helyett és fölött, gyakorolván a nép ama fölséges jogát, hogy döntsön saját sorsáról, ön most […] visszaajándékozhatja a magyar népnek hitét és becsületét.

43  Bonyodalmak

44 nem minden falláció 1. „Miért ölte meg?” Túl sokat állító kérdés?

45 nem minden falláció 2. „Csak pár forintot adjon, uram! Tegnap óta nem ettem.” Azt mondom majd: „Tanár úr! Ha megbukom, akkor áttesznek költségtérítésesnek, és a tandíjat nem tudnám kifizetni. Ha Tanár úr nem adja meg a kettest … Ad misericordiam?

46 nem minden falláció 3. A fallációkat tartalmi mozzanatok alapján nevezzük el, ezért hajlamosak lehetünk pusztán a mozzanat megléte alapján fallációt kiáltani. (Vö. szánalomra hivatkozik … az ad misericordiam fallációt éppen a szánalomra hivatkozás jellemzi … akkor ez falláció.) Legyünk óvatosak! Az, hogy egy konkrét érv falláció-e, csak annak fényében állapítható meg, hogy 1.a kritikai kérdésekre van-e megnyugtató válasz 2.milyen a kontextus – mi történt eddig a párbeszédben, miben értenek egyet a felek, mik a céljaik, stb. Gondoljunk bele: a fallációk éppen azért lehetnek hatásosak, mert hasonlítanak a kifogástalan érvekre.

47 Amikor a kritikai kérdéseken múlik A kerület lakosai körében a London Stone a legnépszerűbb angol kocsma. Ha angol kocsmát keresel a közelben, érdemes kipróbálnod. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy a globális felmelegedést emberi tevékenység okozza. Nehogy már kételkedj benne! Háry János állandóan nagyokat mond. Ne hidd el neki, hogy találkozott Napóleonnal. Háry János állandóan nagyokat mond. Ezért tuti biztos, hogy a francia császárt nem is Napóleonnak hívják. Van perdöntő érved Isten létezése ellen? Nincs? Akkor fogadd el, hogy létezik. Ne mondd már, hogy a whiskys [ti. a bankrabló] kopogtatócédulákat gyűjt, hogy elinduljon a polgármester- választáson! Ha így volna, már hallottam volna.

48 Amikor a dialógus típusán múlik Te szemét állat! Most is hazudsz! Ami a kritikus vitában falláció, az más dialógusokban nem feltételenül az. Pl. az üzleti tárgyalás jellegű vitában nem falláció a kompromisszum vagy a fenyegetés.

49 fallációk és érvelési sémák Egyes fallációk évelési meghatározott érvelési sémákhoz köthetők: Mások nem (pl.): ekvivokáció, körforgás, túl sokat állító kérdés, körforgás fallációséma ad misericordiamkövetkezményen alapuló ad populumközfelfogáson alapuló ad hominemad hominem, elfogultságon alapuló, tu quoue (!) madárijesztőelkötelezettségen alapuló ad ignorantiamtudatlanságon alapuló ad verecundiamszakértői véleményen alapuló post hockorreláción alapuló hamis analógiaanalogikus

50 a fallációk nevei A fallációk nevei között vannak olyanok, amelyek eleve hibás érvelést jelölnek, és olyanok, amelyek egy érvelési sémát jelölnek, amelynek bizonyos esetei hibásak. hibás érvelést jelölérvelési sémát jelöl ignoratio elenchipost hocad hominem petitio principiiutótag állításaad misericordiam túl sokat állító kérd.előtag tagadásaad ignorantiam bizonyításkényszer áthárítása téves analógiaad baculum kibújás a bizonyítás- kényszer alól elsietett általánosítás dominóhatás ad verecundiammadárijesztőad consequentiam kompozíciós hibaekvivokációad populum felosztási hiba

51 Kérdések

52 túl sokat állító Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Feljelentett a minisztériumban?  Névtelenül tette a feljelentést?  A feljelentéssel ártott a szaknak? A feljelentéssel ártott az egyetemnek?  Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt?

53 agresszív A Kikap SC az utolsó helyen állt a bajnokságban, amikor átvette a klub vezetését. Mondja, saját vezetői képességeiben bízik ennyire vagy barátjának, a polgármesternek a nagylelkűségében? Azért arra futotta, hogy rekord összegű szerződést kínáljon Selejt Sándornak. Mennyit is fizet neki havonta?

54 tudatlan kérdések Volt egy kis időtök szétnézni itt nálunk Budapesten? Mit jelent a zenekar neve? Mit gondoltok, az új album folytatása lesz a réginek, vagy egészen új vonalat hoz majd? Szerintetek milyen stílusú zenét játszotok, ha muszáj választani? Mik a terveitek a jövőre nézve? Hol látod magad húsz év múlva? Kik hallgatják a zenéteket, milyenek a rajongók? Mi hatott a lemezre? Hogyan látod a zenekar jövőjét? Kik a példaképeid? Mit gondolsz az internetes jelenlét fontosságáról és a lemezpiac jövőjéről?

55 túl általános és összetett Mi a véleménye a kampány során tapasztalat durva hangvételről? [politikai elemzőnek] Sokak szerint a közoktatásban bevezetett változtatások éppenséggel oktatásunk már meglévő hibáit erősítik fel. Ön mit gondol erről? [kormánypárti/ ellenzéki oktatáspolitikusnak] A legújabb könyvének borítóján látható két alakot hosszú ideig kell nézegetni, hogy rájöjjünk, melyik az ember és melyik a majom. Mit gondol, mennyire vagyunk állatiasak? [etológia professzornak] Sokan az ön befolyásának tulajdonítják, hogy a nyári olimpiák programjára fölkerült a női labdarúgás és a softball, a baseball női változata. Ezekkel szemben viszont tovább nőtt a sportágak száma, miközben mind többen tartják zsúfoltnak a játékok programját. A pletykák szerint szóba került a kisebb érdeklődésre számot tartó vagy kevesebb országban űzött sportágak kiiktatása a műsorból. Mi az igazság? [sportdiplomatának]

56 nem lesz igaz válasz Mekkora az Ön havi jövedelme? Parnerével szoktak-e ? Hogyan értékeli egyetemének tudományos teljesítményét a hazai élvonalbeli egyetemekhez viszonyítva? Melyiket tartja a leggyorsabb böngészőnek?

57 strukturált vagy strukturálatlan Ön szerint küldjön-e hazánk harcoló alakulatokat a NATO kötelékében a háborús övezetben tevékenykedő haderő megsegítésére? ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Ön szerint küldjön-e hazánk harcoló alakulatokat a NATO kötelékében a háborús övezetben tevékenykedő haderő megsegítésére? a)Igen, mert ha elvárjuk NATO-partnereinktől a védelmet, nekünk is részt kell vállalnunk a közös vállalkozásból. b)Nem, mert nem szabad katonáinkat közvetlen veszélynek kitenni, és a magyar haderő nem is különösképpen ütőképes. c)Csak egészségügyi vagy műszaki alakulatot küldjünk, de fegyverezzük fel őket, hogy támadás esetén meg tudják védeni magukat.

58 téves, értelmezhetetlen válasz Egyetért-e Ön azzal, hogy az egyetem magas színvonalú képzést nyújt, amely igazodik a munkaerőpiac igényeihez? Szokott-e Ön bankkártyával fizetni? a) sohab) ritkán c) gyakrand) rendszeresen Elősegítené-e Ön hazánk gazdasági fejlődését azzal, hogy megtakarításait államkötvénybe fekteti? Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét? A kétdimenziós többféleképpen érthető befolyásoló alternatívát elrejtő kérdések téves vagy értelmezhetetlen választ eredményeznek.

59 keretezés

60 elszabott lehetőségek Hol született Ön? a) Budapestenb) vidéken c) falun Mennyire tartja fontosnak az oktatók pedagógiai továbbképzését? a) rendkívül fontosb) fontos c) nem fontos Milyen böngészőt használ Ön a számítógépén? a) Explorerb) Chromec) Firefox d) Safari Kerülje az olyan kérdéseket, amelyek alternatívának tüntetnek egymást nem kizáró lehetőségeket nem generálnak többféle választ nem fedik le a lehetőségeket előfeltételeznek valamit


Letölteni ppt "Induktív érvek. diagnosztikus kérdések 1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések