Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános felelősségbiztosítás Érvényes: 2011.01.01. Készítette: Sárkányné Tóth Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános felelősségbiztosítás Érvényes: 2011.01.01. Készítette: Sárkányné Tóth Judit."— Előadás másolata:

1 Általános felelősségbiztosítás Érvényes: 2011.01.01. Készítette: Sárkányné Tóth Judit

2 Készítette: ÉOCS | 2 2016. 09. 26. Általános felelősségbiztosítás Helyszíni TV-javítás során a forrasztópisztoly gondtalan használata miatt a padlószőnyeg jelentős területen kiégett. A károkozót az érvényes felelősségbiztosítás mentette meg az anyagi felelősség alól. A hiba jóvátételére, anyagi kompenzálására, de egyben a biztosítottak védelmére is szolgálnak a felelősségbiztosítások.

3 Készítette: ÉOCS | 3 2016. 09. 26. Káresetek Egy üzlethelység dolgozói rakodás közben megsértenek egy szabályosan parkoló gépjárművet. Ebben az esetben az üzlethelység üzemeltetőjének kell helytállnia, kivéve ha Tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik.

4 Készítette: ÉOCS | 4 2016. 09. 26. Káresetek Az egyik biztosított vállalkozásunk üzemeltetésében lévő épületről egy cserép ráesik az egyik ügyfelének ott parkoló gépjárműjére és betöri a szélvédőt. Költségek: a gépkocsi szállítási költsége, javítási költsége, a javítás idejére bérelt gépjármű bérleti díja – fizetjük Elmaradt vagyoni előny: a kár következtében a gépkocsi tulajdonosa lekésett egy fontos tárgyalásról és ez neki anyagi veszteséget jelent – nem fizetjük

5 Készítette: ÉOCS | 5 2016. 09. 26. Káresetek A biztosított üzemeltetésében lévő üzlethelyiség belső tere úgy van kialakítva, hogy a vásárlótér padozatán szinteltolódás van. Erre a szinteltolódásra semmilyen tábla nem figyelmeztette a vásárlókat. Egy nézelődő vásárló (zongoraművész) nem vette észre a lépcsőt, elesett és csuklótörést szenvedett. A baleset következtében a csuklóját a jövőben nem tudja rendesen mozgatni, így karrierje kettétört. Kárigény: vagyoni kár költségek: ápolási költség, mosatási költség, hozzátartozók költségei (pl. látogatás), esetleg átképzési költség elmaradt vagyoni előny: a betegség idejére esett volna egy külföldi fellépése, így kárként merül fel a vendégszereplés tiszteletdíja. nem vagyoni kár: mivel a baleset következtében karrierje kettétört, megalapozott lehet több százezer Ft nem vagyoni kárigény.

6 Készítette: ÉOCS | 6 2016. 09. 26. Káresetek Az ügyfél a szerelőműhelyben elcsúszik egy olajfolton. A kabátja elszakad, nadrágja olajos lesz, és eltöri a karját. Kárigény: Kabát értéke Nadrág tisztítása Ápolási ktg. Szállítási ktg. Gyógyszerek, kötszerek ktg. Többletfűtési ktg. Jövedelem kiesése Nem vagyoni kárigény járadékban

7 Készítette: ÉOCS | 7 2016. 09. 26. Káresetek Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

8 Készítette: ÉOCS | 8 2016. 09. 26. Káresetek A munkavállaló egy üzemelésre nem alkalmas állomást helyezett feszültség alá, a szerelések szünetében pedig elmulasztotta a feszültségmentesítést, és áramütést szenvedett. (a munkáltató nem hivatkozhat a károsult elháríthatatlan magatartására, mert nem a dolgozó meggondolatlan mozdulata volt a baleset kizárólagos oka)

9 Készítette: ÉOCS | 9 2016. 09. 26. Káresetek A díjbeszedő az egyik fogyasztótól a másokhoz menve a sáros, csúszós úton elesett és lábát törte. Kárigény Ápolási ktg. Szállítási ktg. Gyógyszerek, kötszerek ktg. Többletfűtési ktg. Jövedelem kiesése Nem vagyoni kárigény járadékban

10 Készítette: ÉOCS | 10 2016. 09. 26. Káresetek Egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

11 Készítette: ÉOCS | 11 2016. 09. 26. Káresetek Egy ács tetőjavításra vállalkozik. Hibásan teljesít, ha a tetőt rosszul javítja meg, ezért az leszakad, és összetöri a megrendelő bútorait. Szavatossági igény: az ács köteles a saját költségén a tetőt újból megjavítani Kártérítés: az ács köteles megfizetni az összetört bútorok értékét – átvállalja a biztosító a szolgáltatói felelősségbiztosítás alapján

12 Készítette: ÉOCS | 12 2016. 09. 26. Káresetek Egy cég sertéshizlaló tápszert hoz forgalomba. A tápszertől a sertések megbetegednek, le kell őket vágni, a húsuk ehetetlen. Ebben az esetben, ha cég nem rendelkezik Termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie az sertések árát..

13 Készítette: ÉOCS | 13 2016. 09. 26. Káresetek Egy fogorvos rendelőjében az összecsukható szék a beteg alatt összetörik. Az illető súlyos, maradandó hátsérülést szenved (maradandó rokkantság). A szék szakértői vizsgálatánál kiderül, hogy az összeszerelésnél használt csavarok nem acélból, hanem rézből készültek. A székeket Olaszországban gyártották, az importáló cégnek van nálunk biztosítása. Kárigény: Személyi sérülésből adódó károk– téríti a biztosító Vagyoni károk Nem vagyoni károk A szék értéke – importáló cég téríti

14 Készítette: ÉOCS | 14 2016. 09. 26. Káresetek Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

15 Készítette: ÉOCS | 15 2016. 09. 26. Káresetek Benzinkutat üzemeltető cég tároló tartálya kilyukadt, a belőle kiömlő üzemanyag a tartály körüli földet és a szomszédos terület szennyezte. Fizetjük a szomszédos terület mentesítési és hatástalanítási költségeit, nem térítjük a saját területen történt károkat ( tartály körüli föld cseréje).

16 Készítette: ÉOCS | 16 2016. 09. 26. A polgári jogi felelősség és a felelősségbiztosítás kapcsolata "Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős." (Ptk. 559.§)

17 Készítette: ÉOCS | 17 2016. 09. 26. A polgári jogi felelősség és a felelősségbiztosítás kapcsolata A felelősségbiztosítás egy 3 pólusú jogviszony A jogviszony alanyai a biztosító a biztosított a károsult

18 Készítette: ÉOCS | 18 2016. 09. 26. A polgári jogi felelősség és a felelősségbiztosítás kapcsolata Felelősségbiztosítás: a biztosító vállalja azon károk egy részének térítését, amelyekért a biztosított jogszabály szerint felelős. A biztosító kettős szolgáltatást nyújt a biztosítottnak: megtéríti a más által támasztott megalapozott kártérítési igényeket elhárítja a más által támasztott megalapozatlan kártérítési igényeket.

19 Készítette: ÉOCS | 19 2016. 09. 26. Jogi alapok A biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti. A szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanságnak a szerződésben megállapított eseteiben azonban követelheti a biztosítottól a kifizetett biztosítási összeg megtérítését. (Ptk. 559§ (3))

20 Készítette: ÉOCS | 20 2016. 09. 26. Jogi alapok A biztosító visszakövetelési joga A biztosító visszakövetelési joga a feltételben megnevezett szándékos károkozás esetén súlyos gondatlanság esetén áll fenn

21 Készítette: ÉOCS | 21 2016. 09. 26. Jogi alapok A felelősség területei: polgári jogi felelősség munkajogi felelősség államigazgatási-szabálysértési felelősség büntetőjogi felelősség

22 Készítette: ÉOCS | 22 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség A polgári jogi felelősség alapján a károkozó köteles a másnak jogellenesen okozott kár megtérítésére. Következménye: kártérítés

23 Készítette: ÉOCS | 23 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség A kártérítés feltételei – Megalapozott a kárigény I. Kár bekövetkezése a) Vagyoni kár az, amikor pénzben meghatározható nagyságú kár keletkezik  felmerült (tényleges) kár / dologi károk /  indokolt költségek / dologi károk, személysérülés károk /  elmaradt vagyoni előny / személysérülés! /  tisztán vagyoni károk b) Nem vagyoni kár az, amikor a kár csak jelképesen fejezhető ki pénzben

24 Készítette: ÉOCS | 24 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség II. Jogellenes magatartás Minden károkozás jogellenes, kivéve ha a kárt önvédelemből okozták a kárt szükséghelyzetben okozták -vagyis a károkozással nagyobb kárt akadályoztak meg a kárt a károsult beleegyezésével okozták

25 Készítette: ÉOCS | 25 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség III. Okozati összefüggés A károkozó magatartása és a kár bekövetkezése között okozati összefüggésnek kell fennállnia. Ez az okozati kapcsolat nem lehet túl távoli, csak olyan, amit az adott helyzetben előre lehet látni.

26 Készítette: ÉOCS | 26 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség IV. Felróhatóság Általános felelősség (vétkességi felelősség) esetén: mentesül a károkozó a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható - vagyis nem “vétkes”

27 Készítette: ÉOCS | 27 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség IV. Felróhatóság Objektív (vétkesség nélküli) felelősség esetén: a károkozó nem mentesül a kártérítési felelősség alól annak a bizonyításával, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható!!! - pl. veszélyes üzem

28 Készítette: ÉOCS | 28 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség Bizonyítási teher A károsultnak kell bizonyítania: a kárt (és annak mértékét) az okozati összefüggést A károkozónak kell bizonyítani: hogy magatartása nem volt jogellenes vagy nem volt vétkes, vagyis úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható

29 Készítette: ÉOCS | 29 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség Közös károkozás Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges és a felróhatóság arányában oszlik meg egyenlő arányban oszlik meg

30 Készítette: ÉOCS | 30 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség Felelősségi alakzatok Általános felelősségi alakzat Minden esetben irányadó, ha jogszabály más felelősségi alakzat alkalmazását nem rendeli. "Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható."

31 Készítette: ÉOCS | 31 2016. 09. 26. Polgári jogi felelősség Speciális felelősségi alakzatok Veszélyes üzem működéséből eredő károk – objektív (vétkesség nélküli) felelősség Felelősség a belátási képességgel nem vagy korlátozottan rendelkező személyek károkozásáért /oktatási, nevelési, gyermekellátási tev. /

32 Készítette: ÉOCS | 32 2016. 09. 26. Általános felelősségbiztosítás 1. Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) 2. Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A. rész - Tevékenységi felelősségbiztosítás B. rész - Munkáltatói felelősségbiztosítás C. rész - Szolgáltatói felelősségbiztosítás D. rész - Termékfelelősség-biztosítás E. rész - Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 3. Külön feltételek

33 Készítette: ÉOCS | 33 2016. 09. 26. Általános felelősségbiztosítási feltétel Az egyes kockázatok közös szabályait tartalmazza. Szerződés létrejötte, hatálybalépése, tartama, időszaka megszűnése Biztosítási összeg Díjszámítás alapja - Aktualizálás - Pro-ráta kártérítés Kötelezettségek

34 Készítette: ÉOCS | 34 2016. 09. 26. Általános felelősségbiztosítási feltétel Biztosítási esemény A biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint jelen szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a szerződésben meghatározottak szerint mentesíti.

35 Készítette: ÉOCS | 35 2016. 09. 26. Általános felelősségbiztosítási feltétel A kockázatviselés területi hatálya Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károk Kiterjesztés: 299., 300., 301., 302., 303. sz. KF VIG hatáskörben: 301., 302. sz. KF! A kockázatviselés időbeli hatálya A szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére bejelentett károk Kiterjesztés: utófedezet 308. sz. KF

36 Készítette: ÉOCS | 36 2016. 09. 26. Általános felelősségbiztosítási feltétel Kizárások a kockázatviselés köréből bűncselekménnyel okozott károk építőipari tevékenységre vonatkozó speciális kizárások dologi károk esetén az elmaradt vagyoni előny kötelező gépjármű és vízi jármű-felelősségbiztosítás szabályai alapján térülő károk daru által okozott dologi károk biztosítottak egymásnak okozott kárai háború, lázadás, terrorcselekmények

37 Készítette: ÉOCS | 37 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosított tevékenységgel összefüggésben okozott személysérüléses károk szerződésen kívül okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztott kártérítési igények.

38 Készítette: ÉOCS | 38 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Személysérüléses károk - biztosított által okozott valamennyi személysérüléses kár, függetlenül attól, hogy szerződésen kívül vagy szerződésszegéssel okozza. A biztosító megtéríti a személysérülést szenvedett károsult vagyoni kárát és nem vagyoni kárát.

39 Készítette: ÉOCS | 39 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Szerződésen kívül okozott dologi kár A károsulttal nincs szerződéses jogviszonyban vagy nem igénybevevője a biztosított által nyújtott szolgáltatásnak. A vállalkozás épületeinek, helyiségeinek, építményeinek, reklámberendezéseinek fenntartója és üzemben tartója minőségben okoz kárt.

40 Készítette: ÉOCS | 40 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Szerződésen kívül okozott dologi kár Nem minősülnek szerződésen kívüli kárnak az épület, építmény tulajdonosának, bérbeadójának, bérlőjének, üzemeltetőjének egymásnak okozott kárai. A biztosító megtéríti a károsultnak a dologi károkozás kapcsán felmerülő vagyoni kárát, kivéve az elmaradt vagyoni előnyt!

41 Készítette: ÉOCS | 41 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Jogi háttér: (szerződésen kívüli károkozás szabályai) általános felelősségi alakzat épületekkel kapcsolatos károkozásért fennálló felelősség állattartó felelőssége

42 Készítette: ÉOCS | 42 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Káresetek Egy üzlethelység dolgozói rakodás közben megsértenek egy szabályosan parkoló gépjárművet. Ebben az esetben az üzlethelység üzemeltetőjének kell helytállnia, kivéve ha Tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik.

43 Készítette: ÉOCS | 43 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Káresetek Az egyik biztosított vállalkozásunk üzemeltetésében lévő épületről egy cserép ráesik az egyik ügyfelének ott parkoló gépjárműjére és betöri a szélvédőt. Költségek: a gépkocsi szállítási költsége, javítási költsége, a javítás idejére bérelt gépjármű bérleti díja – fizetjük Elmaradt vagyoni előny: a kár következtében a gépkocsi tulajdonosa lekésett egy fontos tárgyalásról és ez neki anyagi veszteséget jelent – nem fizetjük

44 Készítette: ÉOCS | 44 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Káresetek A biztosított üzemeltetésében lévő üzlethelyiség belső tere úgy van kialakítva, hogy a vásárlótér padozatán szinteltolódás van. Erre a szinteltolódásra semmilyen tábla nem figyelmeztette a vásárlókat. Egy nézelődő vásárló (zongoraművész) nem vette észre a lépcsőt, elesett és csuklótörést szenvedett. A baleset következtében a csuklóját a jövőben nem tudja rendesen mozgatni, így karrierje kettétört. Kárigény: vagyoni kár költségek: ápolási költség, mosatási költség, hozzátartozók költségei (pl. látogatás), esetleg átképzési költség elmaradt vagyoni előny: a betegség idejére esett volna egy külföldi fellépése, így kárként merül fel a vendégszereplés tiszteletdíja. nem vagyoni kár: mivel a baleset következtében karrierje kettétört, megalapozott lehet több százezer Ft nem vagyoni kárigény.

45 Készítette: ÉOCS | 45 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Káresetek Az ügyfél a szerelőműhelyben elcsúszik egy olajfolton. A kabátja elszakad, nadrágja olajos lesz, és eltöri a karját. Kárigény: Kabát értéke Nadrág tisztítása Ápolási ktg. Szállítási ktg. Gyógyszerek, kötszerek ktg. Többletfűtési ktg. Jövedelem kiesése Nem vagyoni kárigény járadékban

46 Készítette: ÉOCS | 46 2016. 09. 26. Tevékenységi felelősségbiztosítás Káresetek Egy fakitermelő munkavégzés közben egy nagyobb méretű fa kivágásakor kárt okozott. A fa rádőlt a szomszédos épületre. Szakértő megállapította, hogy a fakitermelő gondatlansága okozta a kárt. Kárigény: Épület átépítése Tervezői ktg Bérleti díj az átépítés idejére Szállítási ktg. Takarítási ktg. Többletfűtési ktg.

47 Készítette: ÉOCS | 47 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosított munkavállalóját ért munkabaleset Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. Nem munkabaleset az úti baleset (lakásról munkahelyre, munkahelyről lakásra menet közben történt baleset), kivéve ha a baleset a munkáltató által üzemben tartott járművel történt.

48 Készítette: ÉOCS | 48 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás Jogi háttér Munka Törvénykönyve (munkajogi felelősség) - vétkesség nélküli felelősség !!! Mentesül, ha bizonyítja, hogy  a kárt működési körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy  kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Kármegoszlás, ha  a munkavállaló maga is okozója a saját kárának, de nem kizárólagosan, csak részben és  ebben vétkesség terheli

49 Készítette: ÉOCS | 49 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás A munkáltatói felelősség területei: munkabaleset  biztosítási fedezet foglalkozási megbetegedés, egyéb munkahelyi ártalmak  nincs fedezve munkavállaló munkahelyre bevitt dolgaiban bekövetkezett kár  nincs fedezve egyéb károkozás (pl. jogellenes felmondás)  nincs fedezve

50 Készítette: ÉOCS | 50 2016. 09. 26. Káresetek Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik. Munkáltatói felelősségbiztosítás

51 Készítette: ÉOCS | 51 2016. 09. 26. Káresetek A munkavállaló egy üzemelésre nem alkalmas állomást helyezett feszültség alá, a szerelések szünetében pedig elmulasztotta a feszültségmentesítést, és áramütést szenvedett. (a munkáltató nem hivatkozhat a károsult elháríthatatlan magatartására, mert nem a dolgozó meggondolatlan mozdulata volt a baleset kizárólagos oka) Munkáltatói felelősségbiztosítás

52 Készítette: ÉOCS | 52 2016. 09. 26. Káresetek A munkavállaló a tehergépkocsiról kőzúzalékot lapátolt, miközben megszédült, a gépkocsiról leesett és mindkét lába eltört. (Ha a balesetet a munkavállaló rosszulléte vagy személyi adottsága okozza, ez még nem jelenti, hogy a balesetnek ez a kizárólagos oka. Lehet, hogy a rosszullét összefüggésben áll a munka jellegével, a munkahely adottságaival.) Munkáltatói felelősségbiztosítás

53 Készítette: ÉOCS | 53 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás Káresetek A díjbeszedő az egyik fogyasztótól a másokhoz menve a sáros, csúszós úton elesett és lábát törte. Kárigény Ápolási ktg. Szállítási ktg. Gyógyszerek, kötszerek ktg. Többletfűtési ktg. Jövedelem kiesése Nem vagyoni kárigény járadékban

54 Készítette: ÉOCS | 54 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás Káresetek A takarítónő felmosta a folyosót, fel is törölte, de nem alaposan, mert maradt rajta nedvesség, amely eljegesedett. Dolgainak elvégzése után arra menve elcsúszott és bal lábát törte. Kárigény: Vagyoni- indokolt költségek - elmaradt vagyoni előny Nem vagyoni kár Kártérítés: kármegosztással

55 Készítette: ÉOCS | 55 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás Káresetek A munkavállaló villanyszerelőként dolgozik a biztosított cégnél. Elektromos vezeték javítása során leesik a létráról és gerincsérülést szenved. A vizsgálat kiderítette, hogy az épület falából kiálló vascsonkra állt fel és ez okozta a balesetet. Kárigény: Vagyoni kár Nem vagyoni kár Kármegosztással ( 50-50 % ) téríti a biztosító, mivel a munkavállaló maga is okozója saját kárának.

56 Készítette: ÉOCS | 56 2016. 09. 26. Munkáltatói felelősségbiztosítás Káresetek A kiküldetésben lévő munkavállaló a kiküldetésének helyén lévő bankfiókból távozva, véletlenül a gyalogjárdán lévő gödörbe lépett, és balesetet szenvedett. (ez az ok nem tartozik a munkáltató működési körébe, és egyben olyan ok, amit el sem háríthatott) Munkáltató mentesül a felelősség alól!

57 Készítette: ÉOCS | 57 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztott kártérítési igények. Ezeknek a károknak a döntő része: szerződésszegéssel (hibás teljesítéssel) okozott kár !!!

58 Készítette: ÉOCS | 58 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Hibás teljesítés esetén a jogosult 2 igényt támaszthat: szavatossági igény nem fedezi a biztosítás a szerződésszegéssel okozott egyéb károk (“következménykárok”) miatt kártérítési igény fedezi a biztosítás

59 Készítette: ÉOCS | 59 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Jogi háttér Általános (vétkességi) felelősség A szolgáltatás nyújtója felel a szolgáltatás hibás teljesítése következtében okozott károkért, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

60 Készítette: ÉOCS | 60 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Csak Külön Feltétel alkalmazásával terjed ki a fedezet:  a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra  336., 369. sz. KF  a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre  312. sz. KF  a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre  313. sz. KF

61 Készítette: ÉOCS | 61 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Csak Külön Feltétel alkalmazásával terjed ki a fedezet:  azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul  311., 318., 319., 391. sz. KF.  tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra  pl. 319., 327., 336. sz. KF  gépjárművekben okozott károkra  320.,321., 322., 325. 327. sz. KF

62 Készítette: ÉOCS | 62 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Csak Külön Feltétel alkalmazásával terjed ki a fedezet:  a szolgáltatás tárgyában okozott károkra  391. sz. KF  vagyoni biztosíték biztosítása temetkezési szolgáltatók részére  392. sz. KF

63 Készítette: ÉOCS | 63 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Káresetek Egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

64 Készítette: ÉOCS | 64 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Káresetek Egy ács tetőjavításra vállalkozik. Hibásan teljesít, ha a tetőt rosszul javítja meg, ezért az leszakad, és összetöri a megrendelő bútorait. Szavatossági igény: az ács köteles a saját költségén a tetőt újból megjavítani Kártérítés: az ács köteles megfizetni az összetört bútorok értékét – átvállalja a biztosító a szolgáltatói felelősségbiztosítás alapján

65 Készítette: ÉOCS | 65 2016. 09. 26. Szolgáltatói felelősségbiztosítás Káresetek Egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Szavatossági igény: a radiátorszerelő köteles saját költségén újra megjavítani a radiátort – nem fizetjük Kártérítés: Új parketta beszerzési költsége és fektetési költsége – fizetjük Ha a radiátorszerelő a szerelés közben a radiátorban okozna kárt, azt nem fizetnénk, ugyanis a szolgáltatása a radiátorra irányult. / KF.391. sz-el igen /

66 Készítette: ÉOCS | 66 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosított által gyártott hibás termék által okozott  személysérüléses károk  dologi károk Nem fedezi a biztosítás: -a hibás termékben keletkezett károkat -szavatossági igényeket -a hibás termék visszahívásának, megsemmisítésének költségeit -a termékre vonatkozó használati utasítás hibájából eredő károkat

67 Készítette: ÉOCS | 67 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Jogi háttér Termékfelelősségről szóló törvény (1993: X. tv.) - objektív (vétkesség nélküli) felelősség! A termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért. A jogszabályban meghatározott ideig (10 év) ez a szigorú felelősség terheli a gyártót, utána az általános szabályok szerint felel. Importáló cég felelőssége Forgalmazó felelőssége

68 Készítette: ÉOCS | 68 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Bővített termékfelelősség-biztosítás 329.sz. KF Külön feltétellel fedezi a biztosítás azokat a károkat, amelyek a hibás terméknek más termékkel harmadik személy – továbbiakban felhasználó – által történő egyesítése, összevegyítése, e termékbe történő beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoznak.

69 Készítette: ÉOCS | 69 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Káresetek Egy cég sertéshizlaló tápszert hoz forgalomba. A tápszertől a sertések megbetegednek, le kell őket vágni, a húsuk ehetetlen. Ebben az esetben, ha cég nem rendelkezik Termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie az sertések árát..

70 Készítette: ÉOCS | 70 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Káresetek Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm2-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik.

71 Készítette: ÉOCS | 71 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Káresetek Egy aknatető felemelésénél a bebetonozott emelőkampó kiszakad. A kb. 680 kg súlyú aknatető leesik a daruról. Egy munkás lába eltörik, hónapokig táppénzes állományban volt. A szakvizsgálat során kiderült, hogy a baleset oka az volt, hogy a kampó körül a beton nem volt elegendően bevibrálva. Fizetjük a munkás keresetveszteségét.

72 Készítette: ÉOCS | 72 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Káresetek Egy fogorvos rendelőjében az összecsukható szék a beteg alatt összetörik. Az illető súlyos, maradandó hátsérülést szenved (maradandó rokkantság). A szék szakértői vizsgálatánál kiderül, hogy az összeszerelésnél használt csavarok nem acélból, hanem rézből készültek. A székeket Olaszországban gyártották, az importáló cégnek van nálunk biztosítása. Kárigény: Személyi sérülésből adódó károk– téríti a biztosító Vagyoni károk Nem vagyoni károk A szék értéke – importáló cég téríti

73 Készítette: ÉOCS | 73 2016. 09. 26. Termékfelelősség-biztosítás Káresetek Egy asztalos kisiparos megrendelésre konyhabútort készít. A megrendelő az új szekrénybe pakolja be edényeit. Pár hónap múlva a szekrény polca leszakad és a porcelánedények összetörnek. A szakvizsgálat megállapította, hogy az asztalos rosszul mérte fel a polcok teherbíró képességét. Kárigény: Bútor értéke – az asztalosnak kell téríteni Összetörött edények értéke – téríti a biztosító

74 Készítette: ÉOCS | 74 2016. 09. 26. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás A kockázatviselés tárgya Környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség HA a kár bekövetkezte  előreláthatatlan és  hirtelen és váratlan volt és  a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető

75 Készítette: ÉOCS | 75 2016. 09. 26. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Jogi háttér A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény (1995. évi LIII. tv. 103.§.) – veszélyes üzemi felelősség!!! Aki a környezet igénybevételével, illetőleg terhelésével járó tevékenységet (környezetveszélyeztető tevékenység) folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kár  elháríthatatlan volt  a tevékenységén kívül esik

76 Készítette: ÉOCS | 76 2016. 09. 26. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Káresetek Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

77 Készítette: ÉOCS | 77 2016. 09. 26. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Káresetek Benzinkutat üzemeltető cég tároló tartálya kilyukadt, a belőle kiömlő üzemanyag a tartály körüli földet és a szomszédos terület szennyezte. Fizetjük a szomszédos terület mentesítési és hatástalanítási költségeit, nem térítjük a saját területen történt károkat ( tartály körüli föld cseréje).

78 Készítette: ÉOCS | 78 2016. 09. 26. Külön feltételek Eltérő díjszámítású tevékenységek Üzletházak- és bevásárlóközpontokban működő kereskedelmi és szolgáltató egységek (369.sz.KF) Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység felelősségbiztosítása (331.sz.KF) Rendezvényszervezői tevékenység felelősségbiztosítása (332.sz.KF) Vízi járművek felelősségbiztosítása (333.sz.KF)

79 Készítette: ÉOCS | 79 2016. 09. 26. Külön feltételek A szerződés területi és időbeli hatályának kiterjesztése Tevékenységi és szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezet területi hatályának kiterjesztése Európa területére (299.sz.KF) Termékfelelősség területi hatályának kiterjesztése Európa területére (300.sz.KF) Termékfelelősség területi hatályának kiterjesztése az egész világra, kivéve az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Ausztráliát (301.sz.KF) – VIG! Termékfelelősség területi hatályának kiterjesztése az egész világra (302.sz.KF) – VIG! Munkáltatói fel. területi hatályának kiterjesztése az egész világra (303.sz.KF) Időbeli hatály kiterjesztése (308.sz.KF)

80 Készítette: ÉOCS | 80 2016. 09. 26. Külön feltételek Szolgáltatói felelősségbiztosításból alapfedezetben kizárt kockázatok Rakodás során okozott károk (311.sz.KF) Ingatlan bérbeadása (312.sz.KF) Gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadása (313.sz.KF) Takarítási tevékenység (318.sz.KF) Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása (391.sz.KF) Letétbe helyezett tárgyak (336.sz.KF) Ingatlan bérlőinek felelősségbiztosítása (369.sz.KF) “Gépjárműves” Külön Feltételek (319, 320, 321, 322, 325, 327.sz.KF) Gépjárművek eredetiségvizsgálata és műszaki vizsgálata (394.sz.KF)

81 Készítette: ÉOCS | 81 2016. 09. 26. Külön feltételek Egyéb Alvállalkozók felelősségbiztosítása (304.sz.KF) Kéményseprői, kályhakészítői tevékenység (328.sz.KF) Bővített termékfelelősség-biztosítás (329.sz.KF) – VIG! Sportolók felelősségbiztosítása (360.sz.KF) Tisztán vagyoni károk biztosítása (390.sz.KF) – VIG! Vagyoni biztosíték biztosítása temetkezési szolgáltatók részére (392.sz.KF) – VIG!

82 Készítette: ÉOCS | 82 2016. 09. 26. Nem kívánatos kockázatok bányászat légi jármûvek üzemeltetése, szerelése repülõtér üzemeltetése, építése alagutak építése kikötõk, rakpartok, dokkok üzemeltetése azbeszttel kapcsolatos tevékenységek vasút, villamos vonalak üzemeltetése gátak építése, üzemeltetése vidámpark, cirkusz az alábbi termékek forgalmazása, gyártása, tárolása, szállítása: robbanóanyagok nyomás alatti gázok, levegõ cseppfolyósított (propán-bután, metán stb.) gázok mérgezõ anyagok kõolaj termékek, földgáz gáz, olaj, és egyéb veszélyes anyagot szállító vezeték vadgazdálkodás gyógyszergyártás hulladékok tárolása, megsemmisítése vízmû üzemeltetése

83 Készítette: ÉOCS | 83 2016. 09. 26. Digitális ismeretek

84 Készítette: ÉOCS | 84 2016. 09. 26. Köszönöm a figyelmet! Murphy tapasztalatai a biztosításról: A lassú kapcsolás törvénye Csak akkor jössz rá, hogy tulajdonképpen milyen biztosítást kötöttél, amikor az első károd megtörténik.


Letölteni ppt "Általános felelősségbiztosítás Érvényes: 2011.01.01. Készítette: Sárkányné Tóth Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések