Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. január 14. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Iránytű a Fémtörvényhez A fémtörvény és a végrehajtási rendelete a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. január 14. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Iránytű a Fémtörvényhez A fémtörvény és a végrehajtási rendelete a."— Előadás másolata:

1 http://vam.gov.hu 2010. január 14. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Iránytű a Fémtörvényhez A fémtörvény és a végrehajtási rendelete a gyakorlatban Az engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Dr. Vanner Gábor ezredes, főtanácsos, igazgató VPOP Jövedéki Igazgatóság 1

2 Tartalom ismertetés http://vam.gov.hu 2010. január 14. Fémkereskedő regisztrációja Engedélykérelmek benyújtási módja, előzetes feltételei Engedélyhez kötött tevékenységek Engedélyezési eljárás, határidők Engedély kiadásának feltételei Tevékenységi biztosíték Nyilvántartások engedélyezése Anyagkísérő okmány engedélyezése 2

3 A fémkereskedő regisztrációja http://vam.gov.hu 2010. január 14. Ügyfélkapu nyitása: Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik ügyfélkapuval, az okmányirodában történő személyes megjelenéssel a regisztrációt végre kell hajtani. (Az ügyfélkapu regisztráció szükséges az engedélykérelem elektronikus benyújtásához, valamint a későbbiekben nélkülözhetetlen az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez.) Vámazonosító (VPID) szám megszerzése: A vámhatóság ügyfeleit a vámazonosító (VPID) számon tartja nyilván, melynek megszerzéséhez szükséges nyomtatványok és útmutatók a Vám-és Pénzügyőrség internetes oldalán (a „Dokumentumtár/ egyéb/ VPID/ EORI” menüpontban) találhatóak meg. A VPID regisztrációs kérelem benyújtható: - az illetékes vám- és pénzügyőri hivatalhoz vagy - a székhely szerint illetékes regionális ellenőrzési központhoz Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztráció : Az engedélykérelem és adatszolgáltatások elektronikus benyújtásához nélkülözhetetlen az Ügyfélkapu felhasználójának vámhatósági regisztrációja (a regisztrációs adatlapok, valamint a regisztráció részletes szabályai a Vám-és Pénzügyőrség internetes oldalán - a Vám- és Pénzügyőrség által kiadott elektronikus nyomtatványok/ Ügyfélregisztráció menete menüpontban - találhatóak meg.) Az EÜC regisztrációs kérelem benyújtandó: - a székhely szerint illetékes regionális ellenőrzési központhoz 3

4 VPID nyomtatvány mintája http://vam.gov.hu 2010. január 14. 4

5 VPID nyomtatvány mintája http://vam.gov.hu 2010. január 14. 5

6 EÜC nyomtatvány mintája http://vam.gov.hu 2010. január 14. 6

7 EÜC nyomtatvány mintája http://vam.gov.hu 2010. január 14. 7

8 Az engedélykérelem benyújtásának módja http://vam.gov.hu 2010. január 14. Az engedélykérelem a Vám- és Pénzügyőrség honlapjáról az alábbi hivatkozási helyről letölthető: Az engedélykérelem benyújtásához kizárólag az APEH honlapjáról letöltött általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal kitöltött, a Vám- és Pénzügyőrség honlapjáról (www.vam.gov.hu/ ) letöltött elektronikus engedélykérelem nyomtatvány használható (ezt a keretprogramot kell használni a napi és havi adatszolgáltatás során is). 1.) Postai úton: Az ÁNYK programmal kitöltött és kinyomtatott engedélykérelem nyomtatvány és mellékleteinek postai úton történő megküldése az illetékes regionális ellenőrzési központ részére. (Ebben az esetben a vámazonosító (VPID) szám kiadását az engedélykérelem nyomtatvány alapján hivatalból a regionális ellenőrzési központ végzi el) 2.) Elektronikus és postai úton: Az ÁNYK programmal kitöltött kérelem elektronikus úton, ügyfélkapun történő benyújtása, és az adatlap, a kérelem mellékleteinek postai úton történő megküldése. (Ennek előzetes feltétele az Ügyfélkapu regisztráció a VPID szám megszerzése és az EÜC regisztráció.) 8

9 A fémkereskedelmi engedélykérelem http://vam.gov.hu 2010. január 14. 9

10 A fémkereskedelmi engedélykérelem http://vam.gov.hu 2010. január 14. 10

11 Engedélyhez kötött tevékenység http://vam.gov.hu 2010. január 14. Fémkereskedelmi tevékenység végzése engedélyhez kötött Telephely fenntartása mellett végezhető tevékenység Felvásárlás Fuvarozás Értékesítés Tárolás Raktározás Telephely fenntartása nélkül végezhető tevékenység Felvásárlás Fuvarozás Értékesítés engedély beszerzése  ügyfél kérelmére indul 11

12 Az engedélyezési eljárás http://vam.gov.hu 2010. január 14. Az engedélykérelem postai, személyes vagy elektronikus úton nyújtható be a kérelmező székhelye szerint illetékes REK részére. Az engedélykérelem mellékletét képező okiratok, egyéb bizonylatok eredeti vagy hiteles másolati példányban postai úton vagy személyesen nyújthatóak be. Az engedélykérelem benyújtása illetékköteles, melynek összege 2200 Ft. 12

13 http://vam.gov.hu 2010. január 14. Engedély kiadásának folyamatábrája 13

14 Engedélyezési eljárás szabályai http://vam.gov.hu 2010. január 14. Általános eset: Az engedélykérelmet a fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedő benyújtástól számított 22 munkanapon belül bírálja el, amely eljárás egy esetben 22 munkanappal meghosszabbítható. Speciális eset: 1.) Az a kérelmező aki fémkereskedőként a Fémtv. kihirdetésekor (2009. június 29.) érvényes engedély birtokában folytatta a tevékenységét -2010. április 01-ig vagy, -a Fémtv. hatálybalépését (2010. január 01.) követő 60 napon belül benyújtott engedélykérelem esetén a kérelem jogerős elbírálásáig folytathatja. -a benyújtott engedélykérelmet a fémkereskedelmi hatóság 68 munkanapon belül (2010. április 08.) bírálja el. 2.) Az a személy aki a Fémtv. kihirdetésekor fémkereskedelmi tevékenységet nem folytatott, az engedélyköteles tevékenységet a kérelem benyújtását és az engedély elbírálását követően folytathatja. 14

15 http://vam.gov.hu 2010. január 14.. A fémkereskedelmi engedély kiadásának feltételei A fémkereskedelmi engedélyre csak az a gazdálkodó jogosult aki megfelel a jogszabályokban foglalt személyi, tárgyi és garanciális feltételeknek. Személyi feltételek 1)nincs köztartozása, kivéve ha arra részletfizetést engedélyeztek, 2)nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, 3)meghatározott képesítéssel rendelkezik, vagy képesítéssel rendelkező személyt foglalkoztat, 4)büntetlen előéletű a gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni bűncselekmények tekintetében. Személyi feltételek vizsgálatát, ellenőrzését a REK végzi. A meghatározott képesítésként a fémkereskedelmi hatóság elfogadja például: - OKJ 31851010000 (hulladék felvásárló) - OKJ 338530101002101 (hulladékgyűjtő és szállító) - OKJ 338530101002102 (hulladékválogató és feldolgozó) számú képesítéseket. 15

16 http://vam.gov.hu 2010. január 14.. Tárgyi feltételek: -a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag biztonságos tárolása, mennyiségi számbavétele, -a hatósági ellenőrzés elvégzése, -elektronikus adatszolgáltatás technikai feltétele, -nyilvántartási rendszer, A tárgyi feltételek vizsgálata, ellenőrzése: -a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatal valamint a REK végzi Technológiai folyamatábra alatt értendő a fémkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó műveletek beazonosítására szolgáló folyamatábra (telephelyre beléptetés, azonosítás, mérleges, átvétel, lerakodás, szétválogatás, feldolgozás, tárolás, stb.) Technológiai rajzként elfogadható az a rajz, ami a telephely berendezéseinek technológiai működési elvét mutatja be, amennyiben nem áll rendelkezésre, elfogadjuk ezen berendezéseknek a leírását (pl. kézi lemezvágó olló, pneumatikus lemezvágó olló). Műszaki leírásként az adott berendezés műszaki paramétereinek a leírása fogadható el. 16

17 http://vam.gov.hu 2010. január 14. Garanciális feltételek Fémkereskedelmi tevékenység csak tevékenységi biztosíték nyújtása mellett folytatható. A tevékenységi biztosíték lehet: -pénzügyi biztosíték (bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, -letétbe helyezett készpénz. A készpénzben nyújtott tevékenységi biztosíték teljesítése számlaszám: 10032000-01501449-00000000 megnevezés: VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla A letéti számla számlaszáma, megnevezése a www.vam.gov.hu honlapon elérhető.www.vam.gov.hu A tevékenységi biztosíték nyújtásának vizsgálata: -a pénzügyi biztosítékot nyújtó pénzintézet megkeresése, -a készpénzben nyújtott biztosíték esetében az átutalás teljesítése. 17

18 A tevékenységi biztosíték összegének megállapítása http://vam.gov.hu 2010. január 14. Alapesetben: A tevékenységi biztosíték összege 5 millió forint. A több telephely esetében telephelyenként 5 millió forint de legfeljebb 25 millió forint. A telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység esetében 5 millió forint. A kérelemben a biztosíték összegének a levezetése nem szükséges A tevékenységi biztosíték összege kérelemre csökkenthető vagy hivatalból növelhető. 18

19 A tevékenységi biztosíték csökkentésének esetei http://vam.gov.hu 2010. január 14. A tárgyévet megelőző év havi átlagában átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséből származó tényleges árbevétel nem éri el a 25 millió forintot. a.) több mint kettő éve folytatott tevékenység : -telephelyenként ill. telephely nélküli gazdálkodó esetében 1 millió forint -több telephely esetében 5 millió forint b.) kevesebb mint kettő éve folytatott tevékenység, vagy új tevékenység: -telephelyenként ill. telephely nélküli gazdálkodó esetében 2,5 millió forint, -több telephely esetében 12,5 millió forint A tevékenységi biztosíték összegének csökkentése az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezhető. 19

20 Nyilvántartások engedélyezése http://vam.gov.hu 2010. január 14. A telephely nyilvántartása vezethető: - manuálisan, (papír alapon) - elektronikusan. A manuális nyilvántartást az engedélyező REK határozatban hagyja jóvá, (elegendő egy minta lap a nyilvántartásból). A hitelesítést a területileg illetékes hivatal végzi (forgalomnak megfelelő számú nyilvántartó lap benyújtása). Az elektronikus nyilvántartó program használatát a REK határozatban engedélyezi. Elfogadható a fémkereskedő által alkalmazott nyilvántartó számítógépes program is, feltéve, hogy megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek (adattartalom, mentés, stb.). A már jóváhagyott nyilvántartó programok egyszerűsített engedélyezése 20

21 Az anyagkísérő okmány előállítása, engedélyezése http://vam.gov.hu 2010. január 14. Az anyagkísérő okmány 1.térítés ellenében beszerezhető formanyomtatvány a székhely szerinti illetékes Vám- és Pénzügyőri hivatalnál 2.a fémkereskedő által elektronikus úton előállított bizonylat az anyagkísérő okmány elektronikus úton történő előállítását a REK engedélyezi (felhasználni kívánt sorszámtartomány kérvényezése alapján) A felhasznált elektronikusan előállított sorszámra a fémkereskedőnek elszámolási kötelezettsége áll fenn ( REK-nél, a tárgyhót követő 10. nap) 3.formanyomtatvány a formanyomtatvány előállítását a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága (VPKEP) engedélyezi 21

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! http://vam.gov.hu 2010. január 14. További információk: http://vam.gov.hu 06-40-FINÁNC (06-40-346-262) /Belföldről helyi tarifával hívható kék szám/ További kérdésekkel fordulhatnak: fem@vam.gov.hufem@vam.gov.hu 22


Letölteni ppt "2010. január 14. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdések Iránytű a Fémtörvényhez A fémtörvény és a végrehajtási rendelete a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések